Bespreking kinderboek 1: De knuffelkoningin

Door Petronel gepubliceerd op Tuesday 01 January 11:55

Als ouder of als kleuterjuf ben je altijd op zoek naar kwalitatief goede prentenboeken om samen met je kleuter te lezen of om in de kleuterklas te gebruiken. Graag wil ik mijn boekbespreking met geïnteresseerden delen.

Administratie:

Titel: De knuffelkoningin Auteur: Kristien Aertssen Jaar: 2002

 

Korte omschrijving van de inhoud:

De koningin heeft even geen tijd voor haar kleine prinses omdat ze belangrijke bezoekers moet ontvangen. De prinses wil alleen maar een knuffel en haar moeder raadt haar aan om op zoek te gaan naar de knuffelkoningin. De prinses gaat op weg en komt de koekjeskoningin, de poezenkoningin, de speelkoningin, de bloemenkoningin en de koningin van de nacht tegen. Daarna gaat ze terug naar huis waar haar moeder op haar wacht om haar te knuffelen.

 

Vorm:


Het boek is voorzien van een harde kaft. De bladzijden binnenin zijn van dik papier. Het boek is stevig gemaakt. Het materiaal en de stevigheid zijn aangepast aan de doelgroep. Het boek heeft een groot formaat, een A-4 formaat. Het formaat is heel goed geschikt voor het gebruik tijdens klassikale momenten. Het boek is qua grootte net niet te groot om ook nog handig te zijn voor de kleuters om er zelfstandig in te 'lezen'. De kaft wekt zeker voor meisjes veel nieuwsgierigheid op. Op de voorkant van het boek staat een prent die precies een fotokadertje voorstelt waarin een foto zit van de prinses die de koningin een zoen geeft op haar wang. Een lieve moeder - dochter -tekening die zeker meisjes kan bekoren. De rest van de kaft is in roze ingekleurd. Er zijn geen speciale effecten in het boek aangebracht. De prenten sluiten goed aan bij de tekst. Op sommige bladzijden staan enkele onafhankelijke tekeningen die verschillende tekstdelen ondersteunen. De prenten sluiten heel goed aan op het vlak van sfeer en moeilijkheidsgraad bij de tekst. De prenten ondersteunen de tekst heel goed. De prenten geven de sfeer weer van wat er op die moment in het verhaal gebeurt, bv vrolijke kleurtjes bij de koekjeskoningin, heel veel groen bij de bloemenkoningin, donkerblauw bij de koningin van de nacht, … De prenten prikkelen de fantasie en het inlevingsvermogen van de kleuters. Ze zijn verrassend door de originele stijl die de illustrator hanteert. De prenten roepen emoties van blijheid en onbezorgdheid op. Ze zijn realistisch op een vereenvoudigde manier. De tekeningen zijn gedetailleerd, maar toch blijft het eenvoudig. De illustraties stimuleren zeker de fantasie bij de kleuters over welke koninginnen er allemaal kunnen bestaan, en het prinsesje dat alleen op pad gaat met het vliegtuigje van haar mama. Ze stimuleren ook de nieuwsgierigheid. De prenten op zich verraden niet wat er zal vertelt worden. Maar ze roepen wel de vraag op 'wat gebeurt er hier?'. Er zijn duidelijke contouren in de tekeningen met zwarte middeldikke lijnen en de kleuren passen goed bij de sfeer van het boek; de sfeer van de fantasie. De kleuren zijn helder en vol. Niet alles wordt op ooghoogte voorgestelt. Er zijn ook tekeningen die vanuit vogelperspectief zijn getekend. Deze prenten geven het uitzicht weer over het land vanop de hoogte van het vliegtuigje van de prinses. De illustraties zijn zeker voldoende groot om in de klas te gebruiken. Sommige beslaan een dubbele bladzijde, andere een deeltje van een bladzijde. Er is geen omkadering van de prenten, maar de tekst loopt niet echt door de tekeningen; enkel door de achtergrondkleur. De techniek die de illustrator gebruikt is schilderen. De vorm van het boek spreekt de kleuters zeker aan, maar dan vooral de meisjes.

 

Inhoud:

Het verhaal gaat over een prinses die op een morgen graag een knuffel wil van haar mama, maar haar mama heeft op die moment geen tijd want ze heeft nog veel te doen. Zij stelt de prinses voor om haar rode vliegtuigje te lenen en op zoek te gaan naar de knuffelkoningin. De prinses gaat op pad en komt als eerste de koekjes koningin tegen. Die leert haar koekjes bakken. Daarna komt ze de poezenkoningin tegen, deze geeft haar een poes cadeau, daarna komt zij de speelkoningin tegen. Samen met de speelkoningin speelt zij spelletjes. Zij gaat weer op pad en komt de bloemenkoningin tegen. Deze geeft haar een bloem mee. Als laatste komt zij de koningin van de nacht tegen en die wil haar een verhaal vertellen, maar dan bedenkt de prinses dat haar mama nu wel op haar zal wachten. Daarop vliegt ze terug naar huis. Daar wacht haar mama haar op om haar een hele lange knuffel te geven. Er komen verschillende personages in het boek voor, maar het hoofdpersonage in het verhaal is de prinses. De karakters in het boek zijn niet echt uitgewerkt. De koninginnen hebben wel allemaal een speciale eigenschap. Voor de kinderen zijn het herkenbare figuren. Welk meisje wil tijdens zijn kleuterjaren later geen prinses worden. Het behoort tot de fantasiebeelden van de kleuters. De personages komen niet geloofwaardig over omdat er geen koekjeskoningin en geen poezenkoningin en geen speelkoningin en … bestaan. Het verhaal speelt zich voor de kleuters niet in een herkenbaar kader af. Het speelt zich af in een fantasiewereld. Het verhaal draait niet om realistische gebeurtenissen. Het draagt eigenlijk het thema liefde in zich. De liefde van een ouder naar zijn/haar kind en van het kind naar de ouder. Het idee wordt wel duidelijk en begrijpelijk uitgewerkt voor de kinderen. Het verhaal sluit zeker aan bij de leefwereld van kleuters van de tweede en de derde kleuterklas, omdat deze kleuters zich al goed kunnen inleven in hun fantasiewereld. Zij vinden het leuk om rollen te spelen die niet in hun dagelijkse leven voorkomen. Het verhaal toont voor de kleuters een fantasiewereld die zeker niet bij de werkelijkheid aansluit. Op deze leeftijd komen kinderen wel vaker in contact met fantasiewerelden; dit is de geschikte leeftijd om dat te introduceren omdat zij al in staat zijn om realiteit en fantasie (wanneer die fantasie heel duidelijk is) uit elkaar te houden. Het verhaal biedt in die zin identificatiemogelijkheden omdat de kleuters het gevoel herkennen van een knuffel of een zoen te willen krijgen van mama. Mama die ook niet altijd tijd heeft voor hen omdat ze nog andere dingen moet doen. Het verhaal zet niet onmiddellijk aan tot het uiten van reacties omdat er weinig herkenbare situaties in voor komen. Het is echt een fantasieverhaal. Het boek zet wel aan tot creativiteit. De kleuters zullen zin krijgen om zich uit te leven als prinses met alles erop en eraan. Het verhaal is enkel spannend door het feit dat je als lezer niet weet of de prinses de knuffelkoningin zal vinden. Uiteindelijk vindt zij de knuffelkoningin in haar eigen mama. Dit was een verrassende wending in het verhaal; een verrassend einde. Het verhaal op zich is heel verrassend, doordat de prinses zoveel verschillende koninginnen tegenkomt. Het verhaal bracht de ene verrassing na de andere. Het is een heel mooi verhaal. De fantasie is zeker meer dan louter een verpakking van de boodschap. Het verhaal is op zich al boeiend zonder dat de nadruk ligt op de achterliggende boodschap dat een kleine meid regelmatig nood heeft aan een knuffel van mama of papa. Er is een zeer rijke en originele fantasie die verder gaat dan het verhullen van een realiteit. Het verhaal kent een duidelijke en boeiende opbouw. Het verhaal loopt over een hele dag waarbij de prinses 's avonds terug naar huis gaat waar haar mama op haar wacht omdat zij haar kleine prinses graag zou knuffelen. Het verhaal is heel verrassend; het is zeker niet te lang of te kort voor de beoogde doelgroep. Het verhaal is ook niet erg complex of eenvoudig. Het is een stapelverhaal. Het verhaal wordt verteld door een al-wetende verteller. Het is chronologisch opgebouwd. De auteur heeft hier niet onmiddellijk de bedoeling om een les mee te geven. Het gaat hier om een fantasieverhaal dat als ontspanning kan meegegeven worden en dat een happy end heeft. Het is een verhaal dat boeit en dat steeds weer verrast.

 

Taal:

De woordkeuze is zeker aangepast aan de doelgroep. Er is een goed evenwicht tussen verrijkende taal en begrijpelijke taal. De woordkeuze is niet te beperkt, maar het is ook niet te moeilijk. De schrijfster gebruikt ook veel nieuwe woorden die zij zelf heeft uitgevonden zoals oa koekjeskoningin, bloemenkoningin, … De kleuters kunnen de nieuwe woorden begrijpen uit de context met eventueel nog wat ondersteuning van de prenten. De auteur kiest in dit verhaal heel veel voor beeldende termen. Klanknabootsingen, rijm en herhaling komen in het verhaal niet voor. Veel herhaling is er niet in het verhaal te vinden, behalve één zinnetje dat de prinses steeds zegt wanneer ze bij een koningin vertrekt. De woordkeuze past heel goed bij de sfeer van het boek. Er is heel veel afwisseling in de zinsbouw. De lengte van de zinnen is aangepast aan de kinderen waarvoor het boek is geschreven. Er zijn kortere zinnen, maar ook middellange zinnen. Heel lange zinnen zijn er in de tekst niet opgenomen. Het verhaal is geschreven in de tegenwoordige tijd. Er wordt heel veel directe rede in de tekst gebruikt. Er komen in het boek heel veel dialogen voor. Die komen ook echt over. De tekst is voor het grootste deel opgebouwd uit dialogen. Er is variatie in de werkwoordkeuze. Maar in de dialogen wordt niet steeds duidelijk gemaakt van wie de uitspraak komt. Dat kan opgemaakt worden uit hetgeen gezegd wordt en uit de context. In het verhaal wordt over het algemeen een heel alledaags taalgebruik gehanteerd, op enkele uitgevonden woorden na. Het is een heel mooi boek, dat vlot leest en heel aangenaam is om in te kijken.

 

Verwerkingsmogelijkheden:

- Het verhaal kan als inleiding dienen om het thema prinsen en prinsessen aan te brengen.
- De juf kan een verteltafel maken rond het boek waar de kleuters zelf het verhaal kunnen naspelen.
- De juf kan het verhaal aan de hand van een poppenspel vertellen aan de kinderen.
- De kleuters kunnen het verhaal dramatiseren terwijl de juf het verhaal vertelt.
- Het boek kan een onderdeel zijn van een verteltas over prinsessen. Deze verteltas kan als introductie dienen voor het thema 'prinsen en prinsessen'.
- Rond het verhaal kan een vertelcyclus worden opgebouwd.
- De kleuters kunnen naar aanleiding van het verhaal een vliegtuigje maken en een prinses.
- De kleuters kunnen rond het verhaal een groepswerk maken en samen de figuren maken om het verhaal na te spelen.
- De juf kan de kleuters het verhaal laten vertellen aan de hand van prenten uit het boek.
- De kleuters kunnen prenten uit het boek in chronologische volgorde leggen

 

Ter informatie:
 

België                                                          Nederland
Peuter- en 1ste kleuterklas                     Peuterspeelzaal
2de kleuterklas                                          Klas 1
3de kleuterklas                                          Klas 2

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
leuke informatie. klasse