Eigen risico van de zorgverzekering.

Door Madje88 gepubliceerd op Thursday 07 November 18:03

Sinds 01/01/2008 heeft Nederland wat betreft de zorgverzekering te maken met het Eigen Risico. 

Wat is het Eigen Risico?

Het Eigen Risico van de zorgverzekering is een door de overheid vastgesteld bedrag wat inwoners van Nederland, die ook in Nederland verzekeringsplichtig zijn, moeten betalen voor zorg uit de BasisVerzekering wanneer zij hier gebruik van maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Verplicht Eigen Risico en Vrijwillig Eigen Risico.

 

Voor wie geldt het Eigen Risico? 

Het Eigen Risico geldt voor iedereen in NL boven de 18 jaar die in NL verzekeringsplichtig is. 

 

Wanneer ben je verzekeringsplichtig in NL?

Wanneer je woonachtig bent in NL en inkomsten uit NL ontvangt, ben je verzekeringsplichtig in NL. Iedere verzekeringsplichtige moet minimaal een Basisverzekering afsluiten, bij een verzekeraar naar keuze. Verzekeraars mogen je voor de Basisverzekering niet afwijzen; je moet dus altijd worden geaccepteerd.

Er zijn 3 uitzonderingen op de regel die de verplichting op een Basisverzekering toekent:

* Gedetineerden

* Gemoedsbezwaarden

* Militairen in actieve dienst

 

Wat is het verschil tussen Verplicht en Vrijwillig Eigen Risico?

Iedereen die verzekeringsplicht heeft in NL, moet minimaal een Basisverzekering afsluiten. Dit is door de overheid zo bepaald. Wanneer je deze plicht niet nakomt, volgt er een boete die hoog kan oplopen.

De overheid heeft ook bepaald dat, sinds 2008, het Eigen Risico moet worden betaald. Dit is het Verplichte Eigen Risico. De overheid stelt ieder jaar de hoogte van dit bedrag vast. Dit verplichte bedrag is voor iedere verzekerde (nog) gelijk.

Er is echter ook een optie om het Eigen Risico te verhogen. Mensen die nooit ziek zijn en niet verwachten zorg te gebruiken vanuit de Basisverzekering, kunnen ervoor kiezen hun Eigen Risico te verhogen. Dit levert een maandelijkse premiekorting op. Het is per verzekeraar verschillend hoeveel korting dit kan bieden. Het maximum waarmee je het Verplichte Eigen Risico kunt ophogen, ligt op €500 per jaar.

Voor 2013 houdt dit in:
Verplicht Eigen Risico: €350
Max. Vrijwillig Eigen Risico: €500

Maximaal totaal Eigen Risico: €850 in 2013.

 

Welke kosten uit de zorg vallen onder het Eigen Risico?

De kosten die ten laste komen van het Eigen Risico zijn de kosten die worden gemaakt wanneer je zorg uit de Basisverzekering gebruikt. Zorg uit Aanvullende Pakketten vallen dus nooit onder je Eigen Risico.

Er is een kleine uitzondering op de regel;

 • Huisartsenzorg
 • Preferente medicatie
 • Verloskundige hulp
 • Nazorg na een nier- of levertransplantatie
 • Ketenzorg

De bezoeken aan de Huisarts valt buiten het Eigen Risico, ondanks dat deze zorg uit de Basisverzekering komt. Hier betaal je dus (nog) niet zelf voor.

Ook het preferentiebeleid valt buiten het Eigen Risico. Dit houdt in dat wanneer jouw zorgverzekeraar gebruik maakt van preferente medicatie, zij jou belonen voor het kiezen voor de preferente geneesmiddelen door de kosten niet onder het Eigen Risico te laten vallen. Dit wordt gedaan om de kosten van de zorg te drukken; preferente medicatie is vaak een merk loze variant van een veel duurder merk-medicijn.

De zorg van de verloskundige bij een bevalling komt ook niet ten laste van het Eigen Risico. Echter, andere zorg omtrent de bevalling wel!

Nazorg na het afstaan van een levend orgaan voor degene die dit orgaan heeft afgestaan, wordt vergoed uit de Basisverzekering maar komt niet ten laste van het Eigen Risico.

Ketenzorg is zorg waarbij diverse zorgverleners samenwerken. Hierbij kan worden gedacht aan zorggroepen waarin pedicuren en podologen zijn aangesloten bij huisartsen. Dan wordt zorg voor diabetici met een bepaalde classificatie niet langer uit Aanvullende Pakketten betaald, maar wordt dit vergoed vanuit de Basisverzekering. Zorgverzekeraars betalen een X-bedrag aan een zorggroep, waaruit de zorgverleners worden betaald. Dit wordt ook niet verrekend met het Eigen Risico.

 

Veelgestelde vragen over het Eigen Risico:

 1. Valt een bezoek aan de huisarts onder je Eigen Risico?
  -Nee, het bezoek zelf aan de huisarts is uitgesloten van het Eigen Risico.
 2. Als ik naar de EHBO ga, moet ik dan Eigen Risico betalen?
  -Ja, ook bezoeken aan de EHBO vallen onder het Eigen Risico.
 3. De huisarts heeft bloed geprikt. Dit valt dus niet onder het Eigen Risico?
  -Jawel; het bloed wordt nl onderzocht in een ziekenhuis of laboratorium. Dit valt wel onder het Eigen Risico!
 4. Als mijn zoontje van 13 naar de Tandarts gaat, krijg ik daar nog een rekening van voor het Eigen Risico?
  -Nee, alleen personen boven de 18 hebben een Eigen Risico.
 5. Als ik een bril declareer, valt dit dan onder het Eigen Risico?
  -Nee, een bril wordt vergoed uit een Aanvullend Pakket, indien van toepassing. Daar wordt geen Eigen Risico over berekend.
 6. Ik heb een machtiging voor fysiotherapie met chronische indicatie. Moet ik dan toch Eigen Risico betalen?
  -Ja. Het gedeelte wat uit de Basisverzekering wordt vergoed, komt ten laste van het Eigen Risico.
 7. Als ik het Eigen Risico van dit jaar niet verbruik, neem ik dat dan mee naar volgend jaar?
  -Nee. Je neemt geen Eigen Risico mee naar een volgend kalenderjaar.
 8. Hoe vaak kan het Eigen Risico in rekening gebracht worden?
  -Het Eigen Risico wordt één keer per jaar in rekening gebracht, maar alleen wanneer je gebruik hebt gemaakt van zorg uit de Basisverzekering. Je betaalt nooit meer dan het (Verplicht en evt. Vrijwillig) Eigen Risico voor zorg uit de Basisverzekering.
 9. Als ik geen zorg uit de Basisverzekering gebruik, betaal ik dan toch Eigen Risico?
  -Nee, je betaalt alleen als je zorg gebruikt hebt.
 10. Kan ik het Eigen Risico gespreid betalen?
  -Bij veel verzekeraars is hier een mogelijkheid toe, dan wel vooraf dan wel achteraf. Informeer bij jouw verzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Boeiende informatie is dit :) duim
Goede info! duim!
Oeps, heb je een duim gegeven, maar kwam niet bij mij reactie te staan!
Lekker duidelijk idd!
Duidelijk verhaal.
Dank je wel Merel! Ik probeer mijn nieuwe kennis te delen.. kan geen kwaad merk ik, sinds ik op de klantenservice werk van een grote verzekeraar ;)
Goed artikel, veel mensen hebben weer meer duidelijkheid gekregen!