Pesten op het werk

Door Florence gepubliceerd op Thursday 21 November 17:37

 

Het zijn niet alleen kinderen of jongeren die elkaar pesten. Ook volwassenen kunnen er wat van. Vooral op het werk wordt door volwassenen heel wat afgetreiterd en gejend.

 

Waarom gebeurt dat?

 

Het hangt  een beetje af van de cultuur die er binnen een bedrijf of organisatie bestaat. In een bedrijf waar sterke competitie heerst, waar het puur om het resultaat gaat en niet om de wijze waarop je dat bereikt, wordt meer gepest. In organisaties waarin een sterke hierarchie bestaat wordt ook vaak meer gepest. Dat komt omdat hier grote machtsverschillen bestaan; er zijn rangen en standen. Mensen met macht blijken eerder te pesten. Ze willen laten zien wie er gelijk heeft, wie de meeste macht heeft.   

 

 

 

Wat kan iemand ertoe bewegen te gaan pesten?  

 

Soms gaat iemand pesten om zijn macht te laten gelden. Ook komt meer pestgedrag voor wanneer mensen onder hoge druk moeten werken. Voor de pesters kan het treiteren een uitlaatklep zijn.  Ze zetten hun negatieve emoties om in gedrag waarbij ze anderen gaan jennen.

Wanneer er binnen een bedrijf of organisatie banen dreigen te verdwijnen, wordt het pesten nogal eens ingezet om de concurrentie uit te schakelen.  Dat begint bijvoorbeeld met wat onaardige roddels over wat de betreffende collega zoal verkeerd doet. Waarmee hij in een kwaad daglicht wordt gezet. Om vervolgens deze collega te belemmeren zijn werk goed uit te voeren.

 

 

Wie zijn het doelwit?

 

Gestresste werknemers zijn een gemakkelijk doelwit. Deze werknemers vallen een beetje buiten de groep. Door de hoge werkdruk komen ze tijd tekort. Ze zitten alleen maar achter hun bureau te werken en te werken. Er is geen tijd om gezellig met collega's te lunchen, of om koffie te halen voor de anderen. Ze zijn sociaal weinig actief.  Zo'n houding wordt algauw als onaangepast gedrag beschouwd. Mensen die zich anders gedragen lopen meer kans om  gepest te worden. Het pesten is dan een manier om aan de groep te laten zien dat zulk gedrag niet getolereerd wordt.

Degenen die vroeger als kind zijn gepest,  zijn vaak ook later een gemakkelijker doelwit voor pesters. Doordat zij al eerder gepest zijn, is in veel gevallen hun zelfbeeld aangetast. Zij hebben minder zelfvertrouwen, waardoor ze zich later niet altijd goed weten op te stellen in conflictsituaties, of ze kunnen zich in dat soort situaties minder goed verdedigen.

 

 

Hoe wordt door volwassenen gepest?

 

De wijze waarop volwassenen pesten op het werk is vaak te kinderachtig voor woorden. Er worden bijvoorbeeld dossiers of een laptop van de gepeste verstopt. Hij wordt niet meegevraagd in de pauze. Er worden vervelende opmerkingen gemaakt over kapsel of kleding. Wanneer tijdens een werkoverleg de gepeste aan het woord is, wordt er collega's gegniffeld of draait zijn chef vermoeid met zijn ogen en zucht hoorbaar. Of collega's negeren de gepeste totaal.

 

 

 

Oplossingen

 

Als maatregel om het pesten een halt toe te roepen wordt er binnen bedrijven en organisaties vaak voor gekozen om de gepeste over te plaatsen. Maar al te vaak betekent dat dat je werk krijgt op een lager niveau. Een degradatie, zeg maar. Terwijl de pesters meestal gewoon op hun plek blijven zitten.

Daarmee is het probleem niet verholpen. De pester krijgt eigenlijk de boodschap dat hij straffeloos z'n gang kan gaan. Het gevolg kan zijn dat hij gewoon doorgaat met pesten en een nieuw slachtoffer zoekt.

Als je zelf gepest wordt op je werk en je hebt daar veel last van, dan is het beter niet af te wachten tot je overgeplaatst wordt. Het beste wat je kunt doen is zelf zorgen dat je zo snel mogelijk weg komt, alhoewel het natuurlijk niet eenvoudig zal zijn een andere baan te vinden.  Toch is het zo dat hoe eerder je weg gaat, hoe minder je zelfbeeld wordt aangetast.  

Maar ook dan zal de pester misschien een nieuw slachtoffer zoeken en doorgaan met pesten...

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed geschreven