Daders hebben niets te vrezen.

Door Mirat gepubliceerd op Friday 08 November 10:05

Daders kinderbeschermingskinderen hebben vrijbrief.

 

Een kind dat onder toezicht is gesteld, een voogd heeft, is een veilige ‘prooi’ voor verkrachters, mishandelaars en sadisten.

In gevallen van mishandeling thuis of directe omgeving is het al heel moeilijk voor een minderjarig kind om een aangifte officieel te kunnen doen, omdat de handtekening van een ouder daarbij noodzakelijk is.

Is die wettelijke verantwoordelijke de Raad van de Kinderbescherming, dan bepaald zij (in hoofde van de toegewezen voogd) of er een officiële klacht kan worden ingediend.

De Raad zegt daar het volgende over, als wordt geconstateerd, dat er nauwelijks tot vervolgen wordt overgegaan bij minderjarige zedenzaken van hun pupillen;

 

‘De belangen van het kind te behartigen en pas over te gaan tot het indienen van een klacht als dat de hulpverlening aan de betrokken minderjarige bevordert.

Geen verlengstuk van de politie te zijn. De opsporingsfunctionarissen kunnen zonder klacht geen op een specifiek persoon gerichte opsporing instellen en mogen een zaak die hen ter ore is gekomen alleen in algemene zin – dat wil zeggen niet op en bepaald persoon gericht – onderzoeken.

De Raad voor de Kinderbescherming houdt zich verre van deze opsporingsactiviteiten. Dit geldt natuurlijk ook voor andere particuliere hulpverleningsinstellingen.

Prioriteit ligt bij het slachtoffer. Vervolging komt pas in beeld als dat in het belang van de cliënt is. Als aangifte voor een cliënt extra traumatiserend werkt, zal een hulpverlener niet uit een soort maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bij de cliënt aandringen zijn/haar burgerplicht te doen.

Wanneer een aangifte echter het slachtoffer de mogelijkheid biedt het verwerkingsproces te starten, voort te zetten of af te ronden, dan zal een hulpverlener de cliënt daarin steunen.'

 

Men zal het niet zeggen, maar voogden werken niet mee om tot aangifte te komen. De cijfers wijzen dit uit. Aangifte is nodig om politieonderzoek te kunnen doen. Dat is alleen mogelijk met handtekening van voogd. Het belang van het kind is er, in hun ogen, nooit mee gediend, omdat het traumatiserend is.

 

Dus, de Raad doet zelf geen onderzoek en laat ook niet toe dat de politie dit kan doen. Tevens komen deze zaken nooit onder ogen van officier van Justitie.

 

(Bronnen; bij mij op te vragen)

https://www.facebook.com/miranda.tabor.73

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.