Belasting aangifte 2013 - 2014. Inkomsten belasting en download programma.

Door Fromagi gepubliceerd op Sunday 05 January 22:32

Belastingaangifte doen over 2014. Informatie over aangifte inkomstenbelasting; Aftrekposten, Kinderopvangtoeslag, Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Levensloopverlof, Ouderschapsverlof, Ziektekosten, PGB, Giften, Alimentatie en meer.

In het jaar 2014 doe je aangifte over het belastingjaar 2013 in de eerste maanden van 2014. De belastingdienst noemt het de drukste maand van het jaar. Niet vreemd, aangezien iedereen voor 1 april zijn of haar aangifte voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet indienen. De meeste Nederlanders gaan in maart nog even snel de belastingaangifte invullen. Ze downloaden het programma om hun aangifte inkomsten belasting en vullen het snel in. Andere mensen laten een belastingadviseur of andere professionele belasting hulp zoals een specialist komen om uitgebreid naar alles te kijken. Voor mensen die hier niet goed in zijn of het helemaal niks vinden een ideale oplossing. Je moet er wel bij stilstaan dat het toch wel wat gaat kosten.

Als je de belastingaangifte 2014 zelf wilt gaan doen, dan heb je allereerst je persoonlijke Digi D code nodig. Met je Digi-D kun je eigen identiteit verifiëren. Het is dus een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Voor het doen van de aangifte heb je veel financiële informatie nodig. Natuurlijk moet je eerst je persoonlijke gegevens invullen als naam en adres. Vervolgens is het ook van belang of je een geregistreerd partner of echtgenoot hebt. Verder heb je nodig: -Voorlopige aanslagen/teruggave van 2013, eventuele beschikkingen kinderopvang toeslag 2013, huur toeslag 2013 of zorgtoeslag 2013. Informatie met betrekken tot inkomsten uit dienstbetrekking zoals een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke), een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden.

Ook moet u andere inkomsten opgeven behalve werk uit loondienst. Werk vanuit een PGB, (persoonsgebonden budget) Levensloop verlof, Ouderschapsverlof en Alimentatie geld.
Dit vult u in het aangifte inkomsten belasting formulier in onder Box 1, inkomsten uit overige werkzaamheden. De belastingdienst wilt verder weten of u over een eigen woning beschikt, een tweede woning zoals een vakantiehuis of Monumentenpand heeft.
Overige bezittingen en schulden zijn uw spaartegoeden, saldo op uw spaarrekening, Effecten en andere beleggingen. Ook moet u inkomsten die u verdient uit internet aangeven bij de belastingdienst. Dit geldt dus ook voor google adsense of een andere affiliate programma. Geld verdienen via Internet moet je dus ook opgeven aan de belastingen.

Wat valt er bij de belastingaangifte allemaal onder Box 1.
Loon uit loondienst, loon uit ziektewet uitkeringen, fooien, uitkeringen zoals het Uwv, uw AOW, het pensioen, lijfrente, WAO, WIA, WW, ANW, bijstand. Reisaftrek / reiskosten openbaar vervoer, uw eigen woning indien hoofdverblijf, uitkeringen uit het buitenland, vrijgestelde inkomens als werknemer bij een internationale organisatie als de EU, de VN of de NAVO. Onder het kopje 'andere inkomsten' vallen: Alimentatie of afkoopsommen daarvan, periodieke uitkeringen zoals een bijdrage voor een premiekoopwoning, inkomsten uit overige werk zoals freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter, rente over de periode voor 2001, of een teruggekregen bedrag of vergoeding dat in een eerdere aangifte al is afgetrokken.

Onder box 2 valt het aanmerkelijk belang. Wanneer heb je een aanmerkelijk belang? Als je eventueel met uw fiscale partner direct of indirect minimaal 5% had van aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of het stemrecht. Heb je dit aanmerkelijke belang, dan moet je de naam en omschrijving invullen van de Vennootschap samen met de regulieren en aftrekbare kosten. Ook niet vergeten om de overdrachtsprijs en verkrijgingprijs bij verkoop en dergelijke in te vullen. De vervreemdingsvoordelen worden dan vanzelf berekend. Dit resulteert ook in het 'voordeel uit aanmerkelijk belang'.

In box 3 onder sparen en beleggen komen uw bezittingen zoals beleggingen, spaargeld of een tweede woning aan de orde. Ook is het van belang of uw bezittingen in totaal meer waard zijn dan 20.785 euro. Ook is het van belang of je minderjarige kinderen, beleggingen in durfkapitaal, andere beleggingen, niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen of andere vorderingen heeft. Ook schulden / negatief saldo moeten worden doorgegeven. Hierbij speelt een rekening in het buitenland ook mee.

Vrijstellingen en verminderingen; U komt hiervoor in aanmerking als u in het buitenland verzekerd bent voor de sociale zekerheid of aftrek heeft om dubbele belasting te voorkomen. Bijzondere situaties zijn afgezonderd particulier vermogen als trust of particuliere fondsen. Revisie rente over afkoop, lijfrente regelingen, pensioen of stamrecht.

Dan de positieve kant van de belasting aangifte 2014, de aftrekposten van 2014.
De Ziektekosten, zorgkosten. Als u in 2014 een groot bedrag aan ziektekosten heeft betaald en werd dit niet vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.
Scholingskosten / studiekosten wanneer u meer dan 500 euro hier aan uitgegeven hebt.
Alimentatie, Lijfrente premies, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Giften (deze moeten wel meer zijn dan 60 euro in totaal), Levensonderhoud minderjarige kinderen (jonger dan 30 jaar) wanneer u meer dan 408 euro per kwartaal uitgeeft.

Dus wanneer u aangifte gaat doen over uw inkomsten belasting 2014 dan zou ik zeker klaar leggen:

Het aangifte formulier van vorig jaar (2013)
De jaaropgave van de werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie
De WOZ-waarde van uw woning
De jaaropgave over de stand van uw hypotheek
Een overzicht met het saldo van al uw rekeningen, afkomstig van de bank
Een overzicht met uw lijfrente

Downloaden belastingaangifte programma 2013;
Als je je belasting aangifte moet invullen is het handig om het programma voor de aangifte inkomsten belasting 2013 te gebruiken. Wil je zelf aangifte doen met je computer? Dan heb je een persoonlijke DigiD code nodig. Met een DigiD kun je eigen identiteit verifiëren. Het is dus een digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Voor aangifte te kunnen doen heb je veel financiële informatie nodig; Je persoonlijke gegevens. Je partnerschap, heb je een geregistreerd partner of echtgenoot? Verder heb je nodig: - een voorlopige aanslagen / teruggave van 2013, eventuele beschikkingen kinderopvang toeslag 2013, huur toeslag 2013 of zorgtoeslag 2013. En als laatste eventuele informatie over inkomsten uit dienstbetrekking zoals een uitkering van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke, een pensioenuitkering of een lijfrente uitkering waarop loonheffing is ingehouden.
Het download programma om voorlopige aangifte 2013 te doen of aanslag over uw belastinggegevens van het jaar 2013: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/apps/win/va2013_win_setup.exe (dit is voor een pc met Windows)

Wat als u geen belasting aangifte doet?
Of wat als u een fout gemaakt heeft bij het invullen van de belastingaangifte?
Dit kan namelijk altijd gebeuren. Echter zou ik wel goed oppassen. De boetes zijn namelijk vanaf 2012 flink verhoogd. In plaats van 1500 euro kan de boete nu oplopen naar 4.920 euro. Wel moet u dan bewust de boel verkeerd invullen. Maar goed, wanneer is het opzettelijk? Ik ben zelf nooit zo goed met alle regeltjes. Het ene moet je daar invullen, het andere is weer een uitzondering en hoort ergens anders. Ik denk dat de overheid niet kan verwachten dat iedereen dit zelf zonder fouten kan doen. En als ze helemaal zeker willen zijn, dan vind ik dat ze gratis mensen van de belastingdienst moeten laten rondgaan om de mensen te helpen!

Overige tips:
U kunt ook iemand anders uw belastingaangifte laten doen, wel moet u deze persoon dan machtigen middel DigiD. Wilt u dat er al gegeven over u door de belastingdienst ingevuld staan, moet u wachten tot 1 maart met downloaden. Als je jonger was dan 29 en je had een vakantie baan of bijbaan, dan kun je middels het bekende t-biljet belasting terug vragen. Veel jongeren weten dit niet en lopen hierdoor vaak veel geld mis. Je kunt de belasting terugvragen van 5 jaar geleden. Dus niet alleen over 2012, maar ook over de jaren 2011, 2010, 2009 en 2008. Dit kun je ook digitaal doen. Meer informatie over het T-biljet vind je op http://www.tbiljetje.nl

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.