Een bedrijf opstarten, de start en verschillende ondernemingsvormen.

Door TheNews gepubliceerd op Sunday 13 October 18:35

1.Wat is een bedrijf

Een bedrijf is een groep mensen die producten verkopen en/ of diensten verlenen aan consumenten met als doel winst te maken. Met deze winst wil men de toekomst van het bedrijf kunnen verzekeren. Bij commerciële bedrijven is het hoofddoel om winst te maken en zo hun voortbestaan te kunnen verzekeren. Bij niet-commerciële bedrijven ligt de nadruk op het welzijn van de bevolking. Dergelijke bedrijven worden vaak gesubsidieerd door de overheid. 

 1.1.Opstart van een bedrijf

De eerste stap die je moet nemen is een zichtrekening openen bij de bank. Daarna kan je een ondernemingsvorm kiezen die het meest geschikt is naar wens. Bij oprichting is er wel een verschil tussen een vennootschap me beperkte- en onbeperkte aansprakelijkheid. Bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een authentieke akte , opgesteld door een notaris noodzakelijk. Bij een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is een onderhandse akte die je zelf opstelt voldoende. Hierna moet je ook nog heel wat verplichte administratieve stappen doorlopen. Hierbij kan een ondernemingsloket je helpen. Het ondernemingsloket zorgt ervoor dat de communicatie tussen onderneming en bedrijf makkelijker verloopt. Ook voert het een aantal taken uit, waar je vroeger voor naar verschillende instanties moest gaan. 

Taken die een ondernemingsloket uitvoert:

 • Inschrijven van de ondernemingen in de KBO.
 • Het natrekken van een aantal verplichte voorafgaande machtigingen bij de inschrijving van een onderneming.
 • Het afleveren van uittreksels uit de KBO
 • Van de rechten die verschuldigd zijn geld innen voor rekening van de Schatkist. 

Je aan sluiten bij een verzekeringsfonds is de volgende stap. Ook moet je je sociale bijdrage betalen, dit betaal je per kwartaal en is gebaseerd op je netto-inkomsten van 3 jaar tevoren, hierdoor betaal je als starter een voorlopige bijdrage. Breng dan je boekhouding in orde, kom je btw-verplichtingen na, contacteer je ziekenfonds en betaal je belastingen. Nu heb je nog geen bedrijf, daarvoor moet je je producten en/of diensten verlenen aan je consumenten en liefst winst maken. Optioneel kan je nog een Adviesraad oprichten. Dit houdt in: externe leden die advies geven bij belangrijke strategische zetten voor uw bedrijf. Zij zullen je altijd bijstaan bij moeilijke beslissingen, maar dit is een advies, dus de ondernemer zelf beslist wat hij of zij doet. Dit schept wel een meerwaarde voor uw bedrijf, zodat u uw bedrijf strategisch kan optimaliseren. Na 2 jaar kan je de Adviesraad zelf evalueren en indien het blijkt dat deze geen belang heeft, zelfs schrappen of nieuwe mensen aannemen om in de adviesraad te zetelen.

 

2.Welke soorten ondernemingsvormen zijn er?

 •         VZW: De vereniging zonder winstoogmerk moet ten minste bestaan uit 3 personen en hebben als doel iets te verwezenlijken zonder winst. Hier is geen minimumkapitaal nodig en er mogen geen winsten uitgekeerd worden aan haar leden. 
 •         BVBA: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan bestaan uit één (eBVBA) of meerdere personen. Dit is tevens de enigste ondernemingsvorm die uit één natuurlijke persoon kan bestaan. De beperkte aansprakelijkheid maakt mogelijk dat er bij een faillissement geen beslag kan worden gelegd op persoonlijke bezittingen, op één uitzondering na.
 •         S-BVBA: Deze ondernemingsvorm is een variant van de BVBA en is nieuw sinds 1 juni 2010. Hierbij kan men met een theoretisch minimum kapitaal van 1 euro een zaak starten. Bij een S-BVBA moet een expert een financieel plan opstellen en opvolgen om een faillissement te voorkomen, door gebrek aan ervaring e.d. 
 •         ESV: Het economisch samenwerkingsverband is bedoeld om een zelfstandige juridische samenwerkingseenheid op te richten en om de economische activiteit te vereenvoudigen, rationaliseren of ontwikkelen. Dit is enkel van toepassing voor bestaande vennoten. 
 •         NV: Bij een naamloze vennootschap zijn minstens 2 aandeelhouders nodig die bereid zijn om kapitaal te investeren. Hierdoor wordt mogelijk gemaakt dat aandelen vrij kunnen worden overgedragen. Zo kan men ook een beursnotering aanvragen. 
 •         Comm.VA: De commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap dat gevormd wordt tussen één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten die maar een bepaalde inbreng hebben. 
 •         CVOA: De coöperatieve vennootschap is een samenwerking van een veranderlijk aantal vennoten. Hiervoor zijn bestaande vennoten nodig. 
 •         CV/CVBA: De coöperatieve vennootschap bestaat uit vennoten waarvan het aantal en de inbreng schommelt.
 •         Comm.V: Een commanditair vennootschap bestaat uit één of meer hoofdelijke vennoten en één of meer geldschieters. Dit is ideaal voor mensen die een bedrijf willen opstarten maar geen kapitaal hebben. 
 •         VOF: Een vennootschap onder firma is een fusie tussen 2 of meerdere bedrijven. 
 •         Verenigingen: Hierbij streven 2 of meerdere mensen naar een doel, bijvoorbeeld een sportclub openen. Een vereniging wordt niet erkend als drager van rechten en plichten. 
 •         Eenmanszaak: Een eenmanszaak wordt opgericht en geleid door één persoon. Hierbij is er geen scheiding tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen van de oprichter, dus geen beperkte aansprakelijkheid. Voor een eenmanszaak heb je ook geen startkapitaal nodig en ten opzichte van alle voorgaande ondernemingsvormen is dit geen vennootschap. 

 

3.Hoe verschillen deze ondernemingsvormen met betrekking tot opstart, werking en afsluiting?

(Notariële akte = NA, Onderhandse akte = OA)

 

Ondernemingsvorm

Opstart

Werking

Afsluiten

VZW

 

Geen minimum startkapitaal.

OA 

 

Bestaat uit minstens 3 personen 

Geen persoonlijke financiële gevolgen 

BVBA

 

 

Startkapitaal: 18 550 euro waarvan 6200 euro werkelijk op de rekening van de bvba gestort met 2 oprichters en 12400 euro met 1 oprichter.

NA 

 

Bestaat uit minimum 1 persoon. 

Beperkte aansprakelijkheid, dit wil zeggen dat schuldeisers het privé-vermogen niet kunnen aanspreken. 

S-BVBA

Startkapitaal: 1 euro (theoretisch).

NA 

 

Bestaat uit minimum 1 persoon. 

 

Onbeperkte aansprakelijkheid. 

ESV

 

2 of meerdere bedrijven die willen samenwerken.

NA/OA 

 

2 of meerdere bedrijven, die samenwerken. 

Hangt af van de soort ondernemingsvorm. 

Comm.V

 

Geen minimumkapitaal vereist, maar moeten wel inbreng brengen waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben.

OA 

 

1 of meer hoofdzakelijke (beherende) vennoten die en 1 of meer geldschieters (stille vennoot). 

Onbeperkte aansprakelijkheid voor de hoofdzakelijke vennoten en beperkte aansprakelijkheid voor de geldschieters. 

Comm.VA

Geen minimumkapitaal vereist.

OA 

 

Bestaat uit minstens 2 aandeelhouders waarvan 2 beherende vennoot en 1 stille vennoot. 

Onbeperkte aansprakelijkheid voor de beherende en beperkte aansprakelijkheid voor de stille vennoot. 

NV

Minimumkapitaal: 61500 euro volledig gestort.

NA 

 

Minstens 1 vennootschap met 2 vennoten en 2 investerende aandeelhouders. 

Beperkte aansprakelijkheid. 

Vereniging

Geen minimumkapitaal vereist.

OA 

2 of meerdere personen. 

Onbeperkte aansprakelijkheid. 

Eenmanszaak

Geen minimumkapitaal vereist.

OA 

1 persoon. 

Onbeperkte aansprakelijkheid.

CV/CVBA

De inbreng schommelt.

NA 

Bestaat uit minstens 3 personen. 

Beperkte aansprakelijkheid. 

CVOA

Geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moete wel inbrengen waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben.

OA 

Bestaat uit een veranderlijk aantal vennoten. 

Onbeperkte aansprakelijkheid. 

VOF

Geen minimumkapitaal vereist.

OA 

Wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten. 

Onbeperkte aansprakelijkheid. 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.