Overvloed aan informatie: wat is waar en wat niet?

Door MarMar gepubliceerd op Monday 25 November 13:10

 

Wakker worden in een dekbed van informatie

Deel 1: Over Mistmeesters en Glazenwassers

JE HART KLOPT ALTIJD
Je belangrijkste indicator is je hart. Dat klopt namelijk altijd.Serieus. Leer te voelen met je hart. 

Krijg je bij het tot je nemen van bepaalde informatie een beklemmend gevoel, dan is dat een indicatie dat er een luchtje aan zit. Heel simpel. De meeste luchtjes zitten aan informatie die verwarring zaait. Die jou afhankelijk maakt. Zo afhankelijk dat je naar je beurs grijpt om het 'wondermiddel' te kopen of de ultieme workshop of therapie te gaan volgen. Want ja, zonder het vurig aanbevolene ben je verloren, zo laat de aanbieder ervan doorschemeren. Kassa!
Ware informatie is voedend en verrijkend voor jou, in alle opzichten. Van deze informatie gaat je hart sneller kloppen.

CONTROLE

 

De manipulatoren in deze wereld weten dat verwarring en verdeeldheid zaaien de manier is om controle over je te krijgen en je afhankelijk te maken. Zie verwarring maar als een dikke mist die je het uitzicht beneemt. De toplaag van de verwarringzaaiers zijn ware Mistmeesters. Meesters in de verdeel en heers kunst. Meesters in het isoleren, het (af)scheiden van mensen. Sta je eenmaal in je eentje in de mist dan ben je gemakkelijk te beïnvloeden. 'Misschien is je nu onzichtbare naaste wel een vijand', fluisteren de Mistmeesters je in. 

 

'Bewapen je maar, voor alle zekerheid.

By the way, wij hebben toevallig middelen en wapens in de aanbieding waarmee jij je veiligheid kunt garanderen.' Hoe sterk sta jij in je eentje? Hoe ontwapenend durf je op dat moment te zijn? Durf je dan nog gebruik te maken van je keuzevrijheid of houdt de door de Mistmeesters gezaaide angst je in een beklemmende wurggreep?
Je hart weet het antwoord, want dat klopt altijd. Kies voor waar je hart warm voor loopt en leg dat waar het je koud van om het hart wordt naast je neer. Geloof nooit zomaar iets omdat een krant, opinieblad, regering of religieus leider het zegt.

 

SLAAF VAN HET SYSTEEM

We leven in verwarrende tijden. Zoveel informatie. Zoveel om uit te kiezen. Toch is die gigantische grabbelton vol informatie de reden dat je bewustzijn en intelligentie momenteel een enorme groeispurt doormaken. Die verruiming heeft ook invloed op je bevattingsvermogen. Dit groeit met de dag. Hoe groter de groei, des te meer overzicht je krijgt, en met overzicht komen de nieuwe inzichten. Naarmate je hersenen meer verbindingen tussen de rechter en de linker hersenhelft aanmaken, zie je namelijk meer verbanden tussen de pufjes mistbank die de Mistmeesters op je loslaten bij elke stap die je zet, op welk gebied van je leven dan ook. Je ontdekt verborgen agenda's. Je gaat dingen doorzien. Mensen doorzien. Organisaties doorzien. Bestaande regels en wetten doorzien. Beleidsmakers doorzien. Steeds meer mensen realiseren zich dat ze in feite in een subtiele vorm van slavernij leven. Eeuwig gehaast, eeuwig druk, eeuwig onder druk. Je moet van alles. Deadlines halen. Je kapot werken om je hypotheek te kunnen betalen, je verzekeringspremie te kunnen opbrengen, op vakantie te kunnen gaan en ga zo maar door. Moet je dat allemaal van jezelf, of is die manier van leven je opgedrongen? Ben je werkelijk vrij of ben je een slaaf van het systeem?

ENERGIECENTRALE
De Mistmeesters zijn de bouwmeesters van het huidige systeem in deze 3D wereld. 

Het zijn mensen die ooit hebben begrepen hoe de dingen werkelijk in elkaar zitten en de macht naar zich toe hebben getrokken. Het goede nieuws is dat een ieder van ons over dezelfde intelligentie en dezelfde creativiteit beschikt als deze Mistmeesters. Een ieder van ons heeft de keuze om zich ofwel bij de Mistmeesters aan te sluiten, ofwel bij de groeiende groep Glazenwassers. Mensen die de handen ineenslaan en samen de mist van verwarring en chaos wegblazen, met de intentie dat dit elk levend wezen op deze planeet dient. 

 

Wanneer je bewustzijn op volle toeren werkt is het een energiecentrale. Gedachten zijn krachtige, scheppende energieën die zich laten richten op wat je maar wilt. De manipulators die jouw energie en kapitaal in gijzeling houden, beschouwen jou als hun veestapel. Als productievee. Zij zijn niet van plan de macht over hun veestapel zomaar uit de handen te laten glippen. Toch is dat precies wat er nu gebeurt. Naarmate we slimmer worden en ons steeds meer bewust van onze positie, moeten de manipulatoren met lede ogen toezien hoe hun macht steeds verder afbrokkelt. Er is een groot, wereldwijd ontwaken gaande. Niet alleen onder de bevolking van de aarde, maar ook in het universum zelf. Alles is bezig in een hoeger versnelling te geraken.

 

 Hoe door dit onomkeerbare proces heen te komen?

 

1. Accepteren dat dit proces plaatsvindt en dat jij er deel van uitmaakt. Massa's mensen zijn er nog niet aan toe dit als nieuwe waarheid te accepteren. Dat is prima. Iedereen heeft het recht op zelfbeschikking. Degenen die wel bereid zijn verder te kijken dan hun neus lang is en de mistballon door te prikken, dienen te ontwaken, hun angsten en oude vooroordelen van zich af te schudden en met eigen ogen te zien welk scenario hier wordt uitgespeeld. 

2. Laat verwarring niet leiden tot angst en vooronderstellingen. Neem een voorbeeld aan judoka's. Die zijn niet echt agressief als ze de sport bedrijven die judo heet. Ze weten dat angst en vooronderstellingen je blik vertroebelen. Je kunt niet helder meer denken, gedraagt je als een kip zonder kop. Judoka's en andere vechtsporters weten dit en zullen daarom alles in het werk stellen om hun opponent te verleiden echt boos of agressief te worden. Een opponent die niet helder meer kan denken, is geen partij voor een beheerste sporter die precies weet wat hij aan het doen is. Angst maakt dat ons lichaam in de overlevingsstand gaat en dat onze hersencapaciteiten dramatisch afnemen. Een kalme en uitgebalanceerd opponent daarentegen laat zich niet zo gemakkelijk gek maken. Trek dit eens door naar de 'slechte tijden' bommetjes die dagelijks op je afgevuurd worden via journaals, actualiteitenrubrieken, soapseries, kranten, het internet, regering, kerk, ziekenhuis et cetera... Wat is de achterliggende boodschap?

Meneer, mevrouw, boeren, burgers en buitenlui. Er zijn ontiegelijk veel dingen, situaties en mensen om bang voor te zijn. U bent omringd door potentiële vijanden.

Wie erin slaagt mensen tegen elkaar op te zetten heeft de controleknop onder handbereik. Wie verdeelt, heerst. Laat je daarom niet verleiden tot angst. Ben je in de war, ontspan je en adem door. Ga naar binnen, naar je hartcentrum, waar kalmte en evenwicht heersen. Hier sta je in open en direct contact met je IK BEN aanwezigheid, het goddelijke deel van jou. De informatie waarnaar je op zoek bent zal tot je komen en je zult meer begrijpen. Meer kennis hebben. Meer weten. Hoe meer je weet, hoe minder snel je in verwarring raakt. En wat als je toch een keer buiten jezelf raakt van angst en niet weet wat je moet doen? Blijf kalm en koester louter liefdevolle gedachten. Concentreer je op liefde. Je bent veel sneller in contact met je IK BEN aanwezigheid, ook wel 'hogere zelf' genoemd, als je in je hartcentrum gaat.

 

3. Blijf in het eeuwig brandende licht van je eigen kracht. Gebruik dat innerlijke licht als wegwijzer, want je bent op reis. Wijk niet van die koers af. Elke stap op die weg leidt je naar meer zelfkennis. Hoe meer zelfkennis, hoe meer je in je eigen kracht komt te staan. Hoe meer je in je eigen kracht staat, hoe moeilijker het voor anderen wordt je te manipuleren of controle op je uit te oefenen. Hoe meer je je realiseert dat je een eeuwigdurende energievorm bent die de lichamelijke dood niet vreest, des moeilijker het is je onder controle te houden. Leef je dan ook nog vanuit je hartcentrum en niet vanuit je ego dan gebruik je een veel groter deel van je hersencapaciteit en krijgt je intelligentie een enorme slinger! Het is veel gemakkelijker om de werking van het universum te begrijpen als je er één mee bent. Hoe doe je dat? Heel simpel, door meer één met jezelf te worden. Verbind je hart met je hoofd en zet die twee als eenheid aan het werk.

 

4. Afhankelijkheid is een duvels dingetje. Wie zich afhankelijk opstelt, geeft het roer uit handen en daarmee vroeger of later ook zijn kracht. Wij mensen hebben ons zo comfortabel genesteld in de driedimensionale werkelijkheid dat we eraan verslaafd zijn geraakt. Wat ons betreft bestaat er niets buiten onze driedimensionale werkelijkheid en wie daar anders over denkt is niet goed bij zijn hoofd. Feitelijk is dat een compliment, want alleen maar bij je hoofd zijn dient je niet. We weten allemaal dat verslavingen leiden tot afhankelijkheid. Afhankelijkheid van het 3 D systeem maakt dat we erin gevangen zitten zonder ons daarvan bewust te zijn. Als je gevangen zit is er ook iemand die je gevangen houdt. In het dagelijks leven zijn dat de partijen die ons geld 'beheren', onze gezondheidszorg modelleren en onze hoofden volproppen met fundamentalistische geloofsovertuigingen. 

Alle nieuwe ontdekkingen – en dat zijn er talloze – die een bedreiging vormen voor deze monopoliepositie verdwijnen linea recta onder het tapijt, samen met de bedenkers ervan. Wat ligt daar zoal onder? Onder dat tapijt? Opzienbarende remedies tegen kanker, vormen van vrije energie, et cetera... Bedrijven zijn de feitelijke regeringen achter de regeringen. Zij maken de dienst uit. Dit is geen verwijt aan hun adres, maar gewoon een beschrijving van de gang van zaken. Bedrijven zijn niet schuldig aan wat ze doen. Wij zijn het die onze kracht en onze verantwoordelijkheden zullen moeten terugpakken. Zolang we anderen de schuld blijven geven, verandert er niets. Door de verantwoordelijkheid terug te pakken en ervoor kiezen andere beslissingen te nemen en andere keuzes te maken zal het bestaande systeem een transformatie ondergaan naar een manier van leven die meer in lijn is met wat de meerderheid van de mensen verlangt. Deze transformatie zal niet tot stand komen door de gebruikelijke 'wisseling van de regeringswacht' en ook niet door alle andere manieren waarop we tot nu toe veranderingen hebben doorgevoerd. Geen van die manieren hebben immers zoden aan dijk gezet. Het moet dus anders. Als we echt verandering willen, zullen we zelf moeten veranderen en nieuwe keuzes maken.

 

5.) Laat alle oude geloofssystemen los en sta open voor een verandering van perspectief. Geloven zijn net als contracten. Ze bestaan zolang we eraan vasthouden. Ga maar eens bij jezelf na of datgene waar we ons krampachtig aan vastklampen ons eigenlijk wel dient. Een wraakzuchtige God, mensen die geboren zondaars zijn, de duivel die op je ziel uit is, Jezus die terugkomt om je te redden. Het zijn allemaal geloofsovertuigingen. Hoe overtuigend klinken ze? Weet je, in veel opzichten is het gemakkelijker om God te begrijpen via de wetenschap dan via welke religie dan ook. Het ego is niet toegerust om werkelijk zijn verbondenheid met ALLES WAT IS te kunnen bevatten. Het heeft geen idee hoe het universum functioneert. Het is niet in staat te ervaren wat eenheid en onvoorwaardelijke liefde zijn. Daarom schept het zijn eigen geloofsovertuigingen en maakt zichzelf daar afhankelijk van. Het is de enige manier die het ego kent om met de realiteit uit de voeten te kunnen. Geloofsovertuigingen en religies hebben als 'zwakke plek' dat ze gebaseerd zijn op driedimensionale denkbeelden. Meer dan drie dimensies? Bestaat niet. Voor het ego mag een leven zonder geloofsovertuigingen en religies dan krankzinnig lijken, feit is dat je alleen met een 'geloofloze geest' kans maakt de realiteit te ervaren. Alleen met wijd geopende gewaarwordingskanalen maak je een kans om dingen te ervaren via je hart. Via de weg van het hart leer je God kennen en ontdek je dat jij zelf God bent. Jij bent God. Wij allen zijn God.

 

Goed, we gaan dus momenteel door een 'bewustzijnsverruiming'. Alles wat we voor waar hielden, is aan het veranderen. Alles zit in diezelfde draaikolk van versnelling, ook onze kijk op het leven en onszelf. Hoe meer we onszelf openstellen voor dit proces van verandering, hoe meer we er een mee worden, des te gemakkelijker het voor ons als individu en als mensheid zal gaan.

Wat is er met ons aan de hand? We zijn aan het ontwaken uit een diepe slaap of uit een lange periode van geheugenverlies en zijn aan het ontdekken wie we werkelijk zijn. De mist van verwarring is aan het optrekken en we beginnen te doorgronden hoe de dingen hier in de drie- en vierdimensionale werkelijkheid werken. Uiteraard zal dat alleen gebeuren als we ophouden met ontkennen wie we werkelijk zijn. Dat is even slikken, maar we worden steeds intelligenter en we stappen steeds meer in het eeuwig brandende licht van onze eigen kracht. De kracht van wie we zijn: wezens die zichzelf hebben gerealiseerd. Het rookgordijn en de mist die ons van die waarheid scheiden functioneren alleen zolang we doorgaan met geloven in en verslaafd zijn aan de driedimensionale manieren om het leven te leven.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Beetje bij beetje realiseren we ons dat het onze gedachten, liefde en daden zijn die scheppen wat er morgen gebeurt. Laten we onze ogen en harten openen en daarbij onthouden elkaar te respecteren en elkaars beslissingen niet te veroordelen. Hier op aarde regeert de Vrije Wil, dus iedereen mag het spel op zijn eigen manier spelen. Er is een grotere waarheid en iedereen heeft de keuze zijn hart te openen om deze waarheid uit de eerste hand te ervaren. Door onszelf te transformeren, transformeren we de wereld, dus wees de verandering die je wilt zien en ervaar...

Laat de diamant in jezelf stralen.

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi