Public

De Vikingen en haar goden

Joostbosmans > Geschiedenis van begin tot eind

De Vikingen waren als plunderaars en overvallers tussen grofweg de jaren 789 en 1100 de schrik van Europa en omstreken. Ze behoorden tot de Noormannen, een noordelijke tak van de Germanen en woonden oorspronkelijk in Scandinavië.

VIKINGEN ALS VEROVERAARS, KOLONISTEN EN ONTDEKKINGSREIZIGERS.
H
et geboorteland van de Vikingen was vrij woest.
Sommige delen waren zelfs onbewoonbaar. In Noorwegen leefden ze alleen langs de kuststrook en fjorden. Zweden bestond vooral uit bossen en meren. Alleen Denemarken had vruchtbare grond. Landbouw en veeteelt waren het belangrijkst. Toen de bevolking toenam was er minder voedsel voor iedereen en dus gingen de Vikingen in de 9de eeuw op zoek naar land. Hier plunderden ze vooral kerken en kloosters en namen mensen gevangen die ze als slaaf gebruikten of verkochten. Later gingen ze ook in bepaalde gebieden wonen.

Het dagelijks leven van de Vikingen
Vikingen woonden vooral op boerderijen die ook wel Langhuizen worden genoemd. Dit door hun lange vorm. De huizen hadden een grote kamer waar ze woonden en sliepen. Middenin de kamer was een groot vuur waar boven gekookt werd. Dit gaf tevens warmte en licht. De huizen hadden geen ramen, alleen een gat in het dak voor de rook. De huizen werden gemaakt van hout en/of turf. De daken werden bedekt met riet, stro of turf. Er konden soms wel drie gezinnen in een huis wonen. Mannen en jongens werkten vaak op het land terwijl de vrouwen en meisjes voor de huishouding zorgden: bakken van brood, maken en wassen van kleding en spinnen. In de winter werden er veel spelletjes gespeeld. Ze kenden al bordspelen, er werd geworsteld, geschaatst, en er werden veel verhalen verteld die vooral over Goden en plundertochten gingen. Kinderen hadden houten speelgoed zoals zwaarden, bootjes, dieren en tollen.


 

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke jaargetallen:· 

793: Eerste plundertocht van de Vikingen in Engeland.

874: De eerste Vikingen gaan wonen op Ijsland.

889: Een Deense Viking krijgt macht in Kennemerland en een deel van Egmond. Dit wordt Holtland genoemd: Holland dus.

 

 

 

 

 

911: Er wordt na een flink aantal plundertochten een vredesverdrag gesloten met de Koning van Frankrijk De Vikingen krijgen een gebied dat Normandië genoemd wordt. ( de Noormannen).

980: Groenland wordt ontdekt. Vikingen uit Ijsland gaan hier wonen.

1000: Vinland (Amerika) wordt door de Vikingen verkent. (New-foundland).

1066: Hertog Willem van Normandië verslaat de Vikingen in Engeland.
Dit betekent het einde van het Viking-tijdperk.

Ook in Schotland en in Ierland vestigen Vikingen zich en varen ze via de Russische rivieren tot de Zwarte zee en Istanbul.
 

 

 

 

De Vikingen en hun goden
De Vikingen kenden vele goden. Ze woonden, zo geloofden ze, in Asgard.
De bekendste zijn:
Odin
De oppergod, en god van de oorlog, dichtkunst, wijsheid en kennis.
Odin wordt ook wel Wodan genoemd.
Odin woonde in zijn groot paleis 'Valholl', of 'Walhalla'.
Odin stond als onbetrouwbaar te boek.
Odin reed op 'Sleipnir', een paard met acht benen. Hij werd vergezeld door twee raven 'Hugin' (Verstand) en 'Mugin' (Geheugen), die voor hem de wereld rondvlogen om nieuws te verzamelen.

 

 

 

 

Thor
Zoon van Odin, god van de donder en bliksem. Het was een vriendelijke god.
Hij was voorspelbaarder dan Odin.
Daarom werd hij door de Vikingen ook meer vereerd.
Thor was een goede krijger.
De Vikingen geloofden dat de bliksem en de donder door Thor veroorzaakt werden.
De bliksem werd veroorzaakt als Thor met zijn hamer smeet, en de donderslagen waren de ratelende wielen van zijn strijdwagen.
Veel Vikingen droegen een hamer van Thor als talisman.

 

 

 

 


Frey
Frey (Freyr) is de tweelingbroer van Freya. Zijn naam betekent heer, net zoals Freya's naam vrouwe betekent. Hij is de god van de voorspoed en de vruchtbaarheid. Een heildronk ter gelegenheid van huwelijk wordt ter ere van hem uitgebracht. Vanwege zijn positie als god van de vruchtbaarheid is hij vooral door de boeren vereerd, die de grootste bevolkingsgroep vormden.
 

 

 

 

 

Loki 
De wraakzuchtige god van het vuur, Loki, verandert vaak van gedaante. Hij was de boze god.
Hij kon zich in van alles en nog wat veranderen. Toen hij een merrie was baarde hij het acht benige paard van Odin. Hij werd steeds kwaadaardiger. De goden sloten hem daarom geboeid op in een grot. Hij verveelde zich daar verschrikkelijk!
 

28/09/2012 12:08

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:44
Je schrijft heel mooie en informatieve artikelen: Ga zo door!
03/07/2012 08:41
Heel mooi, ga zo door.
03/07/2012 08:41
interessant