De Xead-Krant (Jaargang 3 - Nummer 1)

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Sunday 05 January 16:56

                      http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/a93fae34e155d4baf1baba2c0922af42.jpg                                                                DERDE JAARGANG XEAD-KRANT VAN START

 
                                              Xead-Krant ook in 2014 van de partij
 
Enkele dagen geleden zeiden we 2013 vaarwel en verwelkomden we het nieuwe jaar, waarin de Xead-Krant de berichtgeving over het reilen en zeilen op Plazilla voort zal zetten.
 
De redactie is van plan om de huidige opzet grotendeels in stand te houden. Wel zullen er stappen worden gezet om de krant interactiever te maken en om ervoor te zorgen dat nieuwe Plazillianen meer dan ooit de kans krijgen om zich op Plazilla te manifesteren. Daarbij wordt een beroep gedaan op alle huidige Plazillianen om dat streven mogelijk te maken. Heb je dus nieuw talent gespot, schroom dan niet om de redactie in te lichten, want zonder hulp van de Plazilliaanse bevolking zal ons streven een lastig verhaal gaan worden!
 
Om eventuele misverstanden te voorkomen, volgt hierna nog wat tekst en uitleg over hoe de Xead-Krant werkt.
-Iedereen kan in de Xead-Krant komen! Je hoeft slechts de redactie (Victor Brenntice) in te lichten over wat je geplaatst wilt hebben. Gelieve dit uiterlijk op vrijdagen aan te leveren, zodat de redactie tijd heeft om de inzending in de Xead-Krant voor de eerstvolgende zondag op te nemen;
-De nadruk van de Xead-Krant blijft liggen op nieuwe Plazillianen en schrijfsels die nog maar weinig aandacht hebben gekregen. Daarom komen artikelen die meer dan 10 duimen hebben gekregen in principe niet in aanmerking voor de Xead-Krant. Het is echter mogelijk dat er af en toe uitzonderingen zullen worden gemaakt op deze regel;
-Een aantal edities geleden heeft de Xead-Krant een positiviteitsbeleid afgekondigd, hetgeen inhoudt dat er in de Xead-Krant geen ruimte is voor negativiteit. Uitzonderingen op die regel is negativiteit die positiviteit verdient, d.w.z. dat er natuurlijk wel ruimte is om mede-Plazillianen te steunen in geval van moeilijke tijden;
-Verjaardagen en jubilea dienen door jullie zelf te worden doorgegeven! Het is voor de redactie geen doen om wekelijks 5 tot 6000 profielen af te struinen;
-Om dezelfde reden is het niet vanzelfsprekend dat je in de Xead-Krant komt - ongeacht hoe goed je artikel is of hoezeer je er je best op hebt gedaan. Wil je er dus zeker van zijn dat je erin komt, licht dan de redactie in;
-Heb je een suggestie om de Xead-Krant te verbeteren, dan kun je dat de redactie te allen tijde laten weten;
-In de laatste alinea van iedere Xead-Krant is ter herinnering te lezen hoe de Xead-Krant precies werkt.
 
GELUKKIG GEEN GEWONDEN OF DODEN NA BRAND BIJ ARINKA
Onverlaten hebben rond de jaarwisseling met een vuurpijl vermoedelijk met opzet brand veroorzaakt in de woning van onze Arinka, getuige onderstaand bericht dat ze op Facebook publiceerde:
 
"Vanavond heeft iemand een vuurpijl door het raam van mijn werkkamer geschoten. Hierdoor is mijn werkkamer volledig uitgebrand. Het hele huis is een roet- en waterzooi en alle apparatuur is kapot. Mijn man en ik hebben de brand geblust, heb hierdoor heel veel rook binnen gekregen. De meiden hadden we meteen naar buiten gestuurd en 112 laten bellen. Met de poederblusser uit mijn auto hebben we het vuur tot smeulen gekregen, waarna de brandweer het over nam. Nu is Salvage bezig met opruimen. Eén groot drama. Gelukkig geen gewonden,maar als ik die pijlenschieter vind... Dan wel !!!"
 
Bij deze brand zijn er gelukkig geen gewonden of doden gevallen. Arinka en haar familie maken het betrekkelijk goed. De redactie van deze krant wil haar en haar familie heel veel sterkte wensen met het herstellen van de aangerichte schade.
 
COLUMN VAN DE WEEK: BELANGSTELLING?
Onze redactie overweegt om de Xead-Krant Column van de Week in het leven te gaan roepen. Voorwaarde is echter logischerwijs dat er dan wel belangstelling is onder de Plazilliaanse bevolking voor een dergelijk evenement. Mocht je daarom belangstelling hebben, gelieve dat dan te laten weten middels ofwel een reactie hieronder ofwel een persoonlijk bericht aan Victor Brenntice.
 
DE PLAZILLIAAN STELT ZICH VOOR
Het aantal nieuwe Plazillianen lijkt ook in 2014 onverminderd toe te nemen. Zo heeft De Plazilliaan zich voorgesteld middels een leuk gedicht, en wel op http://1-de-plazilliaan.plazilla.com/mijn-1e-pagina. Onze redactie heet De Plazilliaan van harte welkom!
 
HOND KARAZMIN OVERLEDEN
Met droevenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Finn, de hond van Karazmin. Onze redactie wil haar zijn oprechte steun betuigen en heel veel sterkte wensen met dit hartverscheurende verlies. Meer omtrent het overlijden van Finn is te lezen op http://forum.plazilla.com/finn-heeft-het-niet-gered.
 
JAARWISSELINGSOVERDENKING VAN RAGASTO
Tijdens jaarwisselingen hebben mensen de neiging om na te denken over zowel het jaar dat ze achter de rug hebben als over het jaar dat voor de deur staat. Zo ook in het geval van Ragasto, die tijdens zijn overdenking tot een aantal conclusies kwam die zonder meer stof tot nadenken geven. Zijn artikel is te vinden op http://plazilla.com/mijn-overdenking-tijdens-de-jaarwisseling-van-2013-op-2014.
 
RESULTATEN 3E EN 4E POLL SCHWEIZ BEKEND
Inmiddels zijn de resultaten van de 3e poll (over regels en restricties) en de 4e poll (over verdiensten) van Schweiz bekend. Deze zijn te vinden op http://plazilla-poll.plazilla.com/resultaten-plazilla-poll-3-regels-en-restricties en respectievelijk http://plazilla-poll.plazilla.com/resultaten-plazilla-poll-4-verdiensten. De volgende poll, over statistieken, kan reeds worden ingevuld. Kijk hiervoor op http://plazilla-poll.plazilla.com/doe-je-mee-aan-plazilla-poll-5-over-je-statistieken.

OPROEP TOT STEUN VOOR SMOSMOJEF
Een anonieme tipgever wees ons op een nogal schokkende situatie op Plazilla: de door problemen geteisterde Plazilliaan Smosmojef (zie http://plazilla.com/profile/smosmojef voor profiel) lijkt te hebben besloten om een einde te maken aan zijn leven middels euthanasie. De tipgever wil langs deze weg de Plazillianen oproepen om hem een hart onder de riem te steken bij wijze van een laatste poging om te voorkomen dat hij zichzelf van het leven zal beroven. Onze redactie wenst Smosmojef heel veel sterkte toe met waar hij ook mee te kampen heeft en hoopt vurig dat hij zijn plan niet ten uitvoer zal brengen.
 
DANKWOORD VICTOR BRENNTICE EN VROUW
Xead-Krant-oprichter Victor Brenntice en zijn vrouw waren ondersteboven van de massale hoeveelheden felicitaties die ze hebben mogen ontvangen van Plazillianen naar aanleiding van hun bruiloft die op 29 december 2013 heeft plaatsgevonden. Langs deze weg wil het echtpaar laten weten dat ze een absoluut geweldige en onvergetelijke dag hebben gehad en de Plazillianen die zo hebben meegeleefd heel hartelijk bedanken voor al hun mooie wensen en felicitaties.
 

Interview met... Ragasto


Ragasto, je bent al een tijdje Plazilliaan. Hoe bevalt het je hier?
"Het bevalt me ontzettend goed. Ik ben waarschijnlijk voor veel mede-Plazillianen na anderhalf jaar nog steeds niet heel bekend. Ik publiceer hier dan ook niet dagelijks of zelfs wekelijks. Maar er gaat eigenlijk geen dag voorbij zonder even in te loggen en te speuren naar leuke artikelen van anderen. Behalve de artikelen zelf, geven ook de discussies onder de artikelen mij vaak genoeg stof tot nadenken en om over te filosoferen. En dat die discussies doorgaans met respect voor elkaars mening gevoerd worden is een sterk punt van Plazilla."

Waar schrijf je het liefste over en waarom?
"Dat is een goede vraag. Ik schrijf namelijk over van alles en nog wat. En dat beperkt zich niet alleen tot Plazilla. Sinds een jaar werk ik op een communicatieafdeling en ben ik als redacteur betrokken bij het bedrijfsblad. Veelal dus werkgerelateerde artikelen. Maar het leukst vind ik daarin de rubriek waarbij we de hobby of vrijetijdsbesteding van werknemers onder de loep nemen. Vooral het in tekst vangen van de emotie die zo'n werknemer bij het vertellen over zijn passie aan de dag legt, geeft me een kick. Als een ander dan naar me toe komt en vertelt hoe hij de man of vrouw in het verhaal herkent, voelt dat als een bekroning van mijn werk." 
 
"En één van mijn andere passies is: auto's en autosport. Met wat geluk en doorzettingsvermogen ben ik het freelance-wereldje ingerold. Voor diverse auto(sport)bladen ben ik tegenwoordig freelancer. Dat loopt zo goed, dat ik die hobby per dit jaar eindelijk kan professionaliseren. Ik kan daarom hopelijk op zeer korte termijn mijn eigen bedrijfje (als schrijver/editor) presenteren!"

"Je kan wel zeggen dat de combinatie van schrijven en auto's voor mij favoriet is, al zul je daar op Plazilla dus niet heel veel van zien. Omdat dat steeds verder groeit, beperkt me dat wel een beetje in mijn niet-betaalde artikelen, zoals ik die hier publiceer. En dat vind ik soms wel jammer. Want juist het schrijven over maatschappelijke, humoristische en/of verrassende onderwerpen geeft me ontzettend veel plezier. Ik probeer daarin namelijk mijn gevoelens vast te leggen en daarmee anderen mee te nemen in een beleving, of ergens over te laten nadenken of te laten lachen..."
 
"Had de dag meer dan 24 uur, dan schreef ik de hele dag door artikelen zoals ik die hier publiceer. Maar ja, er moet nu eenmaal brood op de plank komen. En ik ben dus steeds meer een 'broodschrijver' naast 'hobbyschrijver'..."
 
Als je één ding op zou mogen noemen, hoe zou Plazilla dan verder verbeterd kunnen worden?
"Lastig. Zoals velen voor me al hebben aangegeven, merk ik ook dat Tim zijn uiterste best doet om Plazilla zo succesvol te maken en te houden. Ik heb daarop geen aanmerkingen. Hoewel ik Plazilla duidelijk niet gebruik als inkomstenbron, is het wel leuk wanneer je af en toe een kwartje bijgeschreven ziet worden. Met de opkomende handige internetgebruikers en hun gebruik van programma's om advertenties te blokkeren, stel ik wel vraagtekens bij deze manier van een zakcentje bijverdienen. Wie weet moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden om een eventuele daling van advertentieinkomsten op te vangen. Ik zou, als leek, alleen niet weten hoe..."
 
Wat voor artikelen van andere schrijvers lees je het liefst?
"Vooral onderwerpen die me 'denkvoedsel' geven. Vaak zijn dat maatschappelijke onderwerpen of de kijk van mensen op levenswijzen. Ik ben zelf christen en ik ben daarom vaak artikelen aan het lezen op het gebied van godsdienst. Mij persoonlijk houd de scheidslijn tussen geloof en wetenschap me erg vaak bezig die ik in sommige artikelen lees. Artikelen die alleen maar een klaagzang zijn zonder verrassende insteek, sla ik liever over..."
 

Tot slot: is er iets dat je je mede-Plazillianen mee zou willen geven?
"Lekker afgezaagd, maar ik benadruk graag dat ik de respectvolle discussies erg kan waarderen. Laten we dat respect goed bewaken. En verder: heb plezier in zowel het schrijven als het lezen!"

  
Inspiratiebron

http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/f265cc04e2a5943f1ca9ef23b1f44d1f.jpg

Doortje2 heeft diverse schrijfsuggesties voor alle Plazillianen in haar zilla 'Schrijfopdrachten van Doortje' (zie: http://schrijfopdrachten-van-doortje.plazilla.com/);
Schrijfsuggesties van Morgenster (hoewel profiel niet meer bestaat) voor alle Plazillianen:
1) Mijn roeping is...;
2) 7 Positieve ideeen over de wereld;
3) 7 opmerkelijkheden van 2013.

Jouw suggestie in de Inspiratiebron? Neem dan contact op met Victor Brenntice.
 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/87e667c08bcb4d27abbd2d845fd34e8c.jpg

Computers kunnen bevriezen in de op handen zijnde weersomstandigheden! In Nederland en Vlaanderen zal het daarentegen vast wel weer gaan regenen...

Adviespunt
http://c2.plzcdn.com/ZillaIMG/ba824ba26186c0ce190b5672ac3f8330.jpg

In deze op thema gerangschikte rubriek staan alle Plazillianen vermeld die bereid zijn om vrijwillig advies te geven aan hun mede-Plazillianen over allerhande zaken. Wil je ook op deze lijst komen, neem dan contact op met Victor Brenntice middels een privébericht. Niet vergeten om duidelijk te vermelden waarover je advies kunt en wilt geven!

Computers en andere elektronica
AnMuziekleven (internetzoekstrategieën)
Cinzia (CSS, HTML)
JurjenB (MS Office programma's, internet, hardwaregerelateerde problemen)
Thalmaray-Jr (computers, tablets, smartphones, aan- en verkoopadvies)

Emigreren
Chayenna2 (Curaçao)
Interjos (vanuit Benelux naar Hongarije)
Kaninchen (Suriname)
Roswitha78 (gezinsvorming en gezinshereniging, procedures Nederland en België)
Victor Brenntice (Verenigde Staten)

Eten en drinken
AmandaTuinstra (eten, koken, recepten en productinformatie)
Chrisrik (eten, koken en recepten)
 
Gezondheid
Galaxy (ziektes en medicijnen)
MissLady (prednison en auto-immuunziekte HES)
MPe (autisme en syndroom van Asperger)
 
Huisdieren
Kaninchen (honden, katten, schildpadden, papegaaien en parkieten)
Karazmin (katten)
MissLady (honden en katten)
 
Mantelzorg
Milieu
Roswitha78 (bodem)

Muziek
AnMuziekleven (muziekinstrumenten)

Ondernemen
Flying Eagle (bedrijf starten, administratie en netwerken)
 
Online dating
JurjenB

Overheidzaken
Theun50 (burgerbelastingzaken, uitkeringen)

Paardensport
Karazmin (behalen van ruiterbewijs)

Reizen
Chrisrik
Karazmin (de hond mee op vakantie en in het openbaar vervoer in Groot-Brittannie, treinreizen in Engeland)
Rose_love (reizen binnen Europa)
Schweiz (Benelux, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk)
Victor Brenntice (vooral vliegreizen, al dan niet met een kat of poes)

Zonnepanelen
Thijs-Wetemans

 

Vrijwillige taalhulp
Onderstaande personen hebben zich opgegeven als vrijwillige taalhulp. Plazillianen die graag aan hun spelling en grammatica willen werken om hun artikelen naar een hoger niveau te tillen, kunnen één van de onderstaande mensen benaderen om hun artikel te laten 'scannen' en verbeteren. LET OP: als je hiervan gebruik wil maken, moet je zélf naar een vrijwillige taalhulp toe stappen! Beheers jij de Nederlandse taal tot in de puntjes, ben je met regelmaat op Plazilla te vinden en wil je ook op deze lijst komen? Stuur dan onze redactie even een bericht. Vanzelfsprekend kun je dat ook doen als je geen vrijwillige taalhulp meer wil zijn.
Arinka
Berto-vd-Bij
Cinzia
E-E
Flying Eagle (heeft tevens een in taal en spelling gespecialiseerd bedrijf, zie www.cijferentaalvast.nl)
Guivanho
H_justin
HenkX
Ibrilman
Lab Rat
Marissey
Merel
P1eter
Rose_love
Siewerd (uitsluitend gedichten en poëzie)

Jubilarissen (krijgen een vermelding na 100, 250, 500, 750, 1000 en vervolgens na iedere 500 artikelen)

Er zijn geen jubilarissen gemeld.

Verjaardagen (januari)

http://plzcdn.com/ZillaIMG/570d0787af86ab9ac3e58631fe1c9dd0.jpg

2: Petronel
20: Ruud
25: Jack-Hage-Sr

Hartelijk gefeliciteerd!

Hartelijk welkom op Plazilla! Nieuwe leden (die tenminste één artikel hebben gepubliceerd)

OVER DE XEAD-KRANT
De Xead-Krant vindt zijn oorsprong op Xead, de voorganger van Plazilla. Wekelijks wordt er op zondag een editie gepubliceerd, waarin geselecteerde artikelen van Plazillianen in de spotlights worden gezet die tot nog toe slechts weinig of zelfs helemaal geen aandacht hebben gekregen. Dit om gelijke kansen te creëren voor zoveel mogelijk Plazilla-schrijvers om zich te manifesteren. Omdat de Xead-Krant al sinds geruime tijd tot een vertrouwd element is uitgegroeid voor menig Plazilliaan, is ervoor gekozen om de naam van deze krant na de migratie naar Plazilla niet te veranderen. Daarmee blijft ook een stukje traditie behouden. 
 

JOUW NIEUWSBERICHT IN DE XEAD-KRANT?
Wil jij ook in de Xead-Krant komen of (een artikel van) iemand anders onder de aandacht brengen? Stuur dan je inzending vóór volgende week zaterdag (dus uiterlijk vrijdag 10 januari a.s.) middels een privébericht naar de redactie (Victor Brenntice) en in de volgende editie staat het erin! Artikel mogen gaan over ieder gewenst onderwerp (daarbij graag wel de Plazilla-regels in acht nemen a.u.b.). Om enkele voorbeelden te noemen: je wil een artikel onder de aandacht brengen dat nog niet zoveel belangstelling heeft gekregen, je bent nieuw hier op Plazilla en je wil je even voorstellen, je hebt tips voor je mede-Plazillianen, je hebt promotie gemaakt op het werk, je wil iemand complimenteren / feliciteren / condoleren, je hebt tips die je met andere Plazilla-schrijvers wil delen, je wil een geheim onthullen, je wil een gerucht bekendmaken, etc. LET OP: in het kader van het doel van de Xead-Krant om gelijke kansen voor alle Plazillianen te creëren, komen artikelen die meer dan 10 duimen hebben gekregen niet in aanmerking voor de Xead-Krant. Klik hier om je inzending direct te versturen!
 

Vorige Xead-Krant gemist? Klik dan hier om deze ook te lezen!

Reacties (33) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi interview, en vic gefeliciteerd kerel ook voor je vrouw. Ik wens jullie erg veel liefde en geluk toe.. En een collum...JAAAAAAAAA...leuk
Weer heel graag gelezen! Mooi interview en idd goed dat je aandacht besteed aan het wel en wee van onze medemens....
Mooi dat de krant er is! Dank je wel
Meteen even kennis gemaakt met 2 nieuwe schrijvers.
Mooi dat de krant er is! Dank je wel
Meteen even kennis gemaakt met 2 nieuwe schrijvers.
Dankjewel maar weer maat! Groet aan vrouwlief.
Victor... ik ben laat mr alsnog van harte met jullie huwelijk... het is jullie van hate gegund! ik kende ragasto ook nog niet,, dus geeft nu wel aanleiding een kijkje te nemen... thanx voor de fijne krant weer :)
Vooral doen Roswitha (en anderen natuurlijk ook)! Hopelijk bevallen de artikelen je.
Veel leesplezier!
De naam Ragasto wel eens tegen gekomen. Maar het interview maakt het beeld compleet.
Mooi krantje weer, Victor.
Mijn agenda raakt aardig vol (zo met de verkiezingen straks voor de deur); maar ik wil best wel eens meedoen aan een column.