Public

Graaf Van Monfort Worden Voor 29 Euro? Dat Kan.

Victor Brenntice > Kennis / Educatie

Wie had dat gedacht? Jezelf de titel van bijvoorbeeld graaf of hertog toekennen is in sommige landen mogelijk, en het hoeft nog niet eens zo duur te zijn. Een artikel met enige achtergrondinformatie over de adel en de manier waarop je een adellijke titel aan kunt schaffen.

Achtergrond

Met de term 'adel' wordt een sociale of juridische groep mensen aangeduid met een van oorsprong bevoorrechte positie binnen een maatschappij. Deze vooraanstaande positie komt tot uiting middels een sterk gecultiveerde levensstijl en een al niet minder sterk standsbewustzijn. Adeldom en adellijke titels kunnen zowel persoonlijk als erfelijk zijn, en worden onder andere ontleend aan bepaalde hoge ambten, grootgrondbezit of verlening door een soeverein vorst. Nauw verbonden met de adel is de aristocratie. Dit van oorsprong Griekse woord betekent zoveel als ‘geregeerd door de besten‘. Het houdt een regeringsvorm in waarbij de macht in handen is van een kleine groep mensen die van adel zijn. In de praktijk gaat dit vaak samen met een monarchie, oftewel een autoritaire regeringsvorm waarbij slechts één persoon regeert: een monarch (bijvoorbeeld een koning). Achterliggende gedachte van de aristocratie is geformuleerd door de oud-Griekse filosoof Plato, die stelde dat een aantal buitengewoon hoog ontwikkelde leiders door hun verfijndheid, kennis, persoonlijkheid en gezagsuitstraling over het volk zouden moeten regeren. In de praktijk zouden vele aristocraten, die met name tijdens de middeleeuwen hoogtijdagen beleefden, echter lang niet altijd aan deze kenmerken voldoen.

Adeldom in Nederland
Vandaag de dag kan adeldom op slechts 3 manieren worden verleend: door middel van erkenning, verheffing of inlijving. Bij erkenning wordt iemand in de adelstand verheven omdat is bewezen dat hij/zij tot een geslacht behoort dat vóór 1795 tot de inheemse adel behoorde. In geval van verheffing wordt de desbetreffende burger in de adel opgenomen middels een zogeheten Koninklijk Besluit. Verder kan men in de Nederlandse adel worden opgenomen middels inlijving. Dit betekent dat bewezen is dat iemand van een buitenlands adellijk geslacht afkomstig is, waarbij het land van herkomst een vergelijkbaar adelstatuut hanteert als Nederland. Bovendien dient iemand die langs deze weg in de Nederlandse adelstand verheven dient te worden een verzoek te hebben ingediend tot verlening van het Nederlanderschap, een optieverklaring af te leggen ter verkrijging van het Nederlanderschap en meerderjarig te zijn op het moment dat men Nederlander wordt. Men kan dus geen verheffing tot de adel kopen.

 

 

 

 

 

 
Graaf van Montfort worden voor 29 euro
In een aantal andere landen kan dat wel, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In het Verenigd Koninkrijk is de adel van oudsher prominent aanwezig. Echter kan men op betrekkelijk eenvoudige wijze tot de adelstand worden verheven, en wel door simpelweg de portemonnee te trekken en een bescheiden bedrag neer te tellen. Overigens kun je het zo duur maken als dat je zelf wil, want als je een landgoed bij je nieuwe titel wil kopen dan ben je vanzelfsprekend heel wat meer centen kwijt.

Ook in Duitsland kan verheffing tot de adelstand worden gekocht. Op bepaalde websites (bijvoorbeeld http://www.consultingdigital.com/adelstitel.php) kun je je adellijke titel gewoon online aanschaffen. Zo kun je de titel ‘Graaf van Montfort‘ verkrijgen voor slechts 29 euro. Je krijgt dan na je aankoop een officieel certificaat van je verheffing in de adelstand. Verder krijg je zelfs het wapen toegewezen dat bij je nieuw verworven titel hoort. Wil je een goede indruk maken op de zakenwereld, dan is het wellicht een idee om ook de bijbehorende visitiekaartjes en briefpapier dat is voorzien van je titel en wapen aan te schaffen. Er zijn mensen die een adellijke titel heben gekocht die te kennen hebben gegeven dat het inderdaad maatschappelijke voordelen kan opleveren op het moment dat je in het bezit bent van een adellijke titel.


Na het verkrijgen van een adellijke titel mag je het bijbehorende familiewapen dragen.

Slotwoord
Een collega op het werk attendeerde me op dit bizarre, maar interessante feit. Daarom besloot ik er een stukje over te schrijven. Ik heb nooit geweten dat adellijke titels zo voor het oprapen lagen. Heel bijzonder dat je slechts een bescheiden bedrag hoeft neer te tellen om jezelf voortaan tot het adeldom te kunnen rekenen. Verder geloof ik meteen dat een verheffing in de adelstand maatschappelijke voordelen met zich meebrengt. Men predikt tegenwoordig immers luidkeels gelijkheid tussen alle mensen, maar de praktijk wijst duidelijk iets anders uit. Dat wordt dus nog eens extra benadrukt door het feit dat 'kunstmatig' in de adelstand verheven mensen maatschappelijke voordelen genieten. Misschien is er qua rangen en standen al met al toch niet zo heel veel veranderd in de maatschappij sinds de middeleeuwen...

26/06/2013 01:23

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:03
Kan dat ook via I-deal? ;-)
03/07/2012 11:03
Ik vind het een top cadeau! Duim en bedankt voor de tip!
03/07/2012 11:03
Of Graaf van Putten Taco? .............leuk stuk TI ! D
03/07/2012 11:03
Ja aangezien Jack intussen al Hertog is van Putten, kan Taco er ook nog wel bij...dolletjes hihi
03/07/2012 11:02
http://www.xead.nl/het-meisje-van-adel lijkt me wel leuk zo een titel maar weinig belang als je die zelf kan kopen toch? Ik schreef heel in het begin eens een verhaal. Dacht er net aan als ik dit las, duim!
03/07/2012 11:02
leuk artikel xx duim erbij
03/07/2012 11:02
Graaf van Katwijk...haha voor 29 euro ik zie de humor er wel van in. En sommigen kijken er tegen op.Mooi uitgezocht tipgever...een mooie tip! Duim taco