Ter voorbereiding op 7 september…

Door Jack-Hage-Sr gepubliceerd op Friday 30 August 10:48

Ik had er al over geschreven. De NLB-ers zijn iets van plan in Den Haag.

 

De 1e aankondiging met een knipoog;

http://nederland-beter.plazilla.com/snorro-op-het-binnenhof-voor-nlb-nederlandbeter

 

De 2e; Iets officiëler;

http://nederland-beter.plazilla.com/nieuwsbrief-13-nlb-nederlandbeter

 

U kunt hier de aankomende actie voor 7 september a.s.nog eens rustig nalezen.

 

Alvorens de exacte details naar de leden, nieuwsbriefvolgers alsmede de pers gaat- is het eens goed te kijken naar de opzet van de ministerraad. Het oude woord is Kabinetsraad.

Dat woord wordt ook nog regelmatig gebruikt!

 

Alle mensen die eens flink tegengas willen geven en willen gaan meehelpen om de uitverkoop en afbraak van ons land  onder de aandacht te brengen hebben op 7 september a.s. de kans van hun leven!

 

Er komen twee opties;

1 -U gaat met ons mee naar Den Haag  v.a 10.00 uur….tot max. 14.30

2- U kunt per mail iets gaan doen….

 

Eerst deze (onderstaande) info eens vermelden…

_________________________________________________________________________________

 

Werkwijze ministerraad

Volgens de Grondwet vormen de ministers samen de ministerraad. De ministerraad besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van het beleid.

Reglement van orde

In het Reglement van orde zijn regels vastgelegd over de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de ministerraad. Zo bepaalt artikel 26 van het Reglement dat er geheimhoudingsplicht bestaat over wat er in de vergadering wordt besproken. De notulen van de ministerraad worden na twintig jaar openbaar.

 

De vergadering

De ministerraad vergadert onder leiding van de minister-president. De raad vergadert in principe een keer per week, meestal op vrijdag. Als dat nodig is, kan de raad ook op andere momenten bijeenkomen.

Soms wordt de ministerraad voorafgegaan door de rijksministerraad, waarbij de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten aanwezig zijn.

De vergaderingen vinden plaats in de Trêveszaal in het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof in Den Haag. Af en toe komt de ministerraad ook op andere locaties bijeen, bijvoorbeeld in het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president.

 

 

Bron; Rijksoverheid

 

Ondersteuning

De ministerraad wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris en een adjunct-secretaris. Zij houden de agenda bij en stellen besluitenlijsten en notulen op. Verder is de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), of zijn plaatsvervanger, bij de vergaderingen aanwezig. Hij doet de woordvoering over wat besproken is in de ministerraad. De RVD brengt persberichten uit naar aanleiding van de ministerraad.

 

 

Enge gedachten;

De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president  i. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. Staatssecretarissen hebben alleen toegang als zij zijn uitgenodigd. In de ministerraad wordt overlegd over het algemeen regeringsbeleid. De leden dragen hiervoor een collectieve verantwoordelijkheid.

Sinds 1983 heeft de ministerraad een plaats in de Grondwet. Heel artikel 45  i is aan deze vergadering van ministers gewijd. De werkwijze van de ministerraad is verder geregeld in het Reglement van Orde  i voor de Ministerraad. In artikel 4 van dit Reglement wordt ook opgesomd waarover de ministerraad beraadslaagt en besluit  i, zoals wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur, verdragen en benoemingen van hoge ambtenaren.

De voorzitter van de ministerraad is de minister-president; de vicepremier(s) is/zijn ondervoorzitter.

 

En dan alles in het kader van zwijgplicht!!!

Wilt u het Reglement van orde voor de ministerraad eens nader bekijken? Dat kan via;

http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-publicaties/besluiten/1994/03/02/reglement-van-orde-voor-de-ministerraad.html

 

Wilt u direct via onze nieuwsbrieven het vervolg van 7 september in de gaten houden, meld u dan aan via www.nederlandbeter.nl

 

 

 

 

Met een hartelijke groet,

namens NLB (Nederlandbeter)

 

 

Jack Hage Sr.

 

 

http://plazilla.com/profile/jackhagesr

 

 

Wordt (spoedig) vervolgd….

 

 

Reacties (24) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik sta er ook achter. Zeg maar hoe ik via de mail wat kan doen. Helaas vieren we kermis dit weekend anders was ik naar Den haag gegaan
Komt in je nieuwsbrief morgenavond om 21.00 uur! Kun je ook twitteren?
Heb een twitter account maar kom er geen wijs uit...en welke nieuwsbrief?
De maandelijkse Nieuwsbrief van nederlanbeter.nl ! Of ontvang jij die niet? Je kunt je aanmelden via www.nederlandbeter.nl Maar je mag ook je mail adres aan mij doorgeven hoor, moet ik ergens hebben, maar ja heb er duizenden!
En ik neem aan dat je de media, landelijk en plaatselijk, ook hebt ingelicht. Suc6 wens ik jou en jullie toe.
Alles doen we op het laatste moment Ben! We moeten zien te voorkomen dat het Ministerie van Algemene zaken alles afsluit! .....wordt vervolgd op woensdag avond om 21.00 uur! Twiiter brigade paraat, achterban paraat, doeners paraat, het voelt goed!
Om het nog maar eens te herhalen:
"Alle mensen die eens flink tegengas willen geven en willen gaan meehelpen om de uitverkoop en afbraak van ons land onder de aandacht te brengen hebben op 7 september a.s. de kans van hun leven!"
Dit artikel is ook op de Facebookpagina geplaatst Jack!
https://www.facebook.com/pages/Nederlandbeter/339814046072548
Komt veel steun binnen hier geweldig gevoel!
Ik ben er op 7 september....
Ik ben er op 7 september....
Sta er nog steeds helemaal achter, maar dat wist je volgens mij al.
succes ermee!
Thanks, doen ons best!
Gelezen, Jack. Ben momenteel zelf in gevecht gewikkeld met de gemeente Rheden (BBZ). Ze presteren het om loonheffing in mindering te brengen van een NETTO (UWV) uitkering. Deze uitkering is, door toepassing v.d.loonheffingskorting) zo laag dat er GEEN loonheffing over wordt berekend, mijn echtgenote krijgt dus geen bruto- maar een netto uitkering. Stelletje achterlijke rekenwonders!
Aanpakken die boel!
Oh, ja, die zijn nog lang niet van mij af!
Gelijk heb je!
Je kan er van opaan dat ik hierover een pittig stukje ga schrijven. Eerst maar eens even de reacties afwachten van het College en de Afdeling Algemene Zaken (of was het nou Zakken, daarna klimt deze jongen in de pen. Een 'open brief' wordt dat.