x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Geregistreerd Partnerschap(1), wat houdt het in en wat zijn de voorwaarden.

Door --RZ gepubliceerd op Tuesday 11 September 06:42

http://plzcdn.com/ZillaIMG/79619301ec2bb5ca8fba54017a1c843f.jpg

 Een geregistreerd partnerschap houdt in dat 2 mensen hun relatie formeel willen regelen/vastzetten. Dit is bestemd voor paren van gelijk en verschillend geslacht.

Een geregistreerd partnerschap kan in elk geval gedaan worden.
Toch zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

- Je mag maar met een persoon tegelijkertijd een geregistreerd partnerschap aangaan.

- Als je een geregistreerd partnerschap wil aangaan mag je niet getrouwd, verloofd of met iemand anders een geregistreerd partnerschap aangegaan zijn.

- Bij een geregistreerd partnerschap moeten beide partijen meerderjarig zijn (18 jaar of ouder). Er zijn wel uitzonderingen, de minister van Justitie beslist daarover. Een minderjarige die een geregistreerd partnerschap wil aangaan moet de toestemming hebben van zijn/haar ouders of voogd. Mochten zij geen toestemming (kunnen)geven kan de minderjarige de kantonrechter om toestemming vragen.

-Iemand die onder curatele staat wegens verkwisting of drankmisbruik heeft toestemming van de curator nodig voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. En als de curator geen toestemming geeft? Dan geldt hetzelfde als bij de minderjarige. Degene die onder curatele staat kan de kantonrechter om toestemming vragen. Staat iemand onder curatele vanwege een geestelijke stoornis, dan is altijd toestemming van de kantonrechter nodig.

-Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zussen mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan. Als broer en zus bloedverwant zijn door adoptie, kan de minister van Justitie voor hen het verbod opheffen.

-Wanneer één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben of niet in Nederland wonen, gelden de volgende regels;
* Als beide partners geen Nederlandse nationaliteit hebben en beiden in het buitenland wonen, dan kunnen zij geen geregistreerd partnerschap aangaan.
* Als beiden geen Nederlandse nationaliteit hebben, mogen zij in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan mits een van de partners wel in Nederland woont.
* Als beiden partners buiten Nederland wonen, mogen zij in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan als ten minste één van hen de Nederlandse nationaliteit bezit.
* Als beiden partners in Nederland wonen kunnen zij in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan, ook al hebben geen van beiden de Nederlandse nationaliteit.

-Als ten minste één van de partners in Nederland woont of de Nederlandse nationaliteit heeft, wordt de vraag of de partners met elkaar een geregistreerd partnerschap mogen aangaan, beoordeeld naar het Nederlandse recht. Mochten de partners volgens de Nederlandse regels een partnerschap aangaan en het is goed gekeurd naar het Nederlandse recht, dan kunnen zij dit doen, ook al staat het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) dit niet toe.

- Niet-Nederlanders die een geregistreerd partnerschap willen aangaan moeten een rechtsgeldige verblijfstitel hebben. Wanneer de niet Nederlandse partner geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft, moet hij in de meeste gevallen een verklaring overleggen van de vreemdelingenpolitie over zijn verblijfsrechtelijke positie. Deze voorwaarde is gesteld om te voorkomen dat mensen een (schijn-)geregistreerd partnerschap aangaan om een verblijfstitel te krijgen.

Hiermee zijn de voorwaarden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap in het kort behandeld. Ook voor de registratie zelf gelden voorwaarden en regels.
 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/69e615c2c8c4fd5358c516af33e23c6c.jpg

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.