Koning Willem II: koning Willem 2 geboorte werkzaamheden en leven

Door Interjos gepubliceerd op Monday 14 January 21:57

Koning Willem 2 was de oudste zoon van koning Willem 1. Koning - Willem 2 volgde in 1840 zijn vader koning Willem 1 op als koning van Nederland hij bleef dit tot aan zijn dood in 1849.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/7a1b9e0f4b603efc2ce4b3147d31660a.jpg

Koning Willem II: koning Willem 2 geboorte werkzaamheden en leven 

De geboorte en het huwelijk van koning Willem 2, hij werd geboren in 1792 als Willem Frederik George Lodewijk zoon van koning Willem 1 en koningin Wilhelmina van Pruisen. Hij was groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, prins van Oranje – Nassau en vanaf 1840 koning der Nederlanden. Hij ging op 21 Februari 1816 een huwelijk aan met de zuster van de Russische tsaar Alexander I Anna Paulowna. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren Willem, Alexander, Hendrik en Sophia. 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/5b01adc9763480c2f4681cd09ab48136.jpg

De werkzaamheden van Koning Willem II 

De werkzaamheden van Willem II, was zijn vader koning Willem I een harde werker Willem II liet de ministers het meeste werk opknappen zelf reed hij liever paard of ging op jacht. Willem II was wel populair bij het volk. Hij voerde in 1813 het opperbevel over het veldleger wat de Franse troepen bij Quatre – Bras tegen hield, bij de Slag van Waterloo raakte Willem II gewond. Willem II was een militair in hart en nieren, een weloverwogen staatsman was hij echter niet men vond op hem de volgende eigenschappen van toepassing, onstuimig, opvliegend, dapper maar onberaden. Tijdens de vereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden was hij voornamelijk populair in het Zuiden. In 1817 legde hij het opperbevel neer door tegenstellingen met zijn vader. Enkele andere belangrijke feiten om te vermelden zijn de ongelukkige bemiddeling van Willem II bij de Belgische opstand in 1830 en het succesvol leidden van de Tiendaagse Veldtocht in 1831. 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/d0672bf77f7d9ae09be18ba6a22747fe.jpg

Willem 2 als koning 

Willem 2 als koning op 7 Oktober 1840 volgde Willem 2 zijn vader op als koning der Nederlanden. Tegenover de Rooms – Katholieken nam Koning - Willem 2 een welwillende houding aan, om een oplossing voor de opgelopen schulden te zoeken werd minister van Hall in 1843 door Koning Willem 2 aangesteld. Deze schulden waren mede veroorzaakt doordat koning Willem 1 de afgelopen jaren een groot leger had onderhouden. De minister zag kans een ommekeer te bewerkstelligen kort daarna diende zich echter een ander probleem aan. De liberalen vonden dat de koning teveel macht had en dat er een wijziging van de grondwet moest komen zodat de burgers inspraak zouden krijgen in de regering, minister van Hall wilde hier eindelijk mee instemmen toen Koning Willem 2 ingreep en een wijziging van de grondwet tegenhield.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/0aebd835b623193522f24936206a6189.jpg

Dit veranderde toen in Frankrijk in 1848 een revolutie uitbrak waarbij de soldaten de kant van de opstandelingen kozen en de koning het land uit vluchtte. Ook in Oostenrijk begon een revolutie Koning Willem 2 vond dit gevaarlijk en sloot een verbond met Pruisen en België, een verdrag dat zij elkaar in tijden van nood zouden helpen. Kort daarna brak ook in Pruisen revolutie uit, ook in Nederland werd de bevolking ontevreden en kwamen er plakkaten met opruiende teksten tegen de koning en de regering. Koning Willem 2 zag hier een waarschuwing in en benoemde een commissie onder leiding van de liberaal Thorbecke die opdracht kregen voorstellen te doen voor wijzigingen van de grondwet. De macht van de koning werd door deze wijzigingen minder en toen alle wijzigingen nog maar net waren ingevoerd stierf koning Willem 2 in 1849 in zijn geliefde stad Tilburg.

Het Koninkrijk der Nederlanden.

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/koning-willem-2/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.