Public

Veldleeuwerik: de veldleeuwerik zijn leven en andere soorten leeuwerik vogels

Interjos > Vogels

De veldleeuwerik waar ons artikel grotendeels over gaat is een interessante vogel om onderzoek naar te doen, veel bijzonderheden en wetenswaardigheden. Globaal worden andere soorten leeuweriken vernoemd.

 

Veldleeuwerik: de veldleeuwerik zijn leven en andere soorten leeuwerik vogels 

Een veldleeuwerik is een slagje kleiner als een spreeuw en bruingevlekt van kleur. Je kunt hem het beste herkennen aan zijn zang die vol zit met trillers en tiereliers. Hij laat zijn lied horen vanaf de maand Februari tot de zomermaand Juli. Veldleeuweriken gaan al zingend steeds hoger dat ze nog maar nauwelijks zichtbaar zijn aan de hemel we kunnen ze dan nog steeds zeer helder horen. Het eten van een veldleeuwerik bestaat uit insecten in de winter aangevuld met zaden. Deze zaden slikt de veldleeuwerik in zijn geheel door, de  maagwand van de vogel vermaalt deze zaden. Graszaden zijn favoriet wegens hun zachtheid. De veldleeuwerik broed in het gras of tussen gewas.

Deze leeuwerik houdt van akkerranden waar het gras in verschillende lengtes groeit. Als grondeigenaren hier rekening mee houden komt dit de vogelstand ten goede. Een voorbeeld hiervan is de uitgelaten lentebode die tot de meest voorkomende broedvogelsoorten in Nederland behoorde tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw. Deze vogelsoort komt nu veel minder voor, men moet dan denken aan tussen de zes- en zevenhonderdduizend paar vroeger tegenover plusminus 35 duizend paar nu.

De leef- en broedplaats van de veldleeuwerik 

Veldleeuweriken waren oorspronkelijk steppevogels evenals vele andere soorten weide- en akkervogels. Vandaar dat veldleeuweriken graag in grasland verblijven waar ze op de kale plekken naar insecten kunnen zoeken en waar ze de graspolletjes gebruiken als plaats om hun eieren dichtbij te leggen en vanwaar hun gezang opstijgt. In brede akkerranden zoeken de vogels eveneens naar voedsel. In de onlanden is het aantal weidevogels gedaald het aantal veldleeuweriken is hier daarentegen sterk in aantal toegenomen. Op sommige plaatsen broeden hier wel zestig paren per honderd hectare, terwijl men in Nederland al blij is met twintig paar op dit aantal hectare. In Oost-Europa komen deze hogere aantallen meer voor. Terwijl men op akkerlanden in Engeland en Duitsland  ongeveer dezelfde aantallen haalt als in Nederland. Deze onlanden liggen vrij laag en zijn alleen 's zomers droog genoeg om als weidegrond te worden gebruikt.

Sinds men echter de weiden uit de productie heeft gehaald en er dus geen beweiding en bemesting meer plaats vind, ziet men dus duidelijk verschuivingen in de daar voorkomende vogelsoorten. Luzerne dat lekker kort en luchtig is vind de veldleeuwerik ideaal om in te broeden, heeft men de eerste snede afgemaaid dan kan de vogel voor het tweede legsel eveneens in de luzerne broeden. Jonge wintertarwe is eveneens een gewas wat geliefd is als broedplaats voor het eerste legsel, daarna staat het gewas te dicht op elkaar. Zomertarwe daarentegen is wel te gebruiken als broedplaats voor het tweede legsel.

De veldleeuwerik en zijn nest 

De leeuwerik gebruikt gras om een nest van te maken, we zien een leeuwerikenvrouwtje aan komen vliegen met een grasspriet in haar bek. Ze dwarrelt langzaam naar beneden op de plaats waar ze bezig is een nest te bouwen. Zo vliegt ze steeds heen en weer tot ze genoeg gras heeft verzameld en het nest klaar is. Om onderzoek onder veldleeuweriken te doen zal men ze soms moeten verstoren, de veldleeuwerik kan hier goed tegen en gaat meestal snel naar zijn nest met eieren terug. Het succes met broeden is onder de veldleeuwerik hoog, het nestverlies door roofvogels of roofdieren valt erg mee. Onderzoek heeft uitgewezen dat veldleeuweriken soms vreemd gaan 1 van de 5 leeuwerikkuikens is verwekt door een andere vader. Het mannetje blijft om dit tegen te gaan, voor het leggen van de eieren steeds in haar buurt en houdt haar goed in de gaten.

Leeuwerik: vogelsoorten leeuwerik en veldleeuwerik 

De leeuweriken behoren tot de Alaudidae familie van de vogels, deze worden gerangschikt onder de orde Zangvogels. Deze familie bestaat uit ongeveer 75 verschillende soorten die voornamelijk in Afrika en Eurazie leven. Zij leven voornamelijk in open gebied en hun voornaamste voedsel bestaat uit insecten en schaaldiertjes. Vele soorten leeuweriken hebben lange en puntige vleugels en een kuif. In onze streken kennen we de veldleeuwerik ( Alauda arvensis ) als broedvogel, andere broedvogelsoorten zijn de kuifleeuwerik, de boomleeuwerik en de strandleeuwerik. De kuifleeuwerik (Galerida cristata) bijzonderheid van deze vogel is dat hij pas sinds ongeveer 100 jaar ons land vanuit het oosten is binnen gekomen. De boomleeuwerik (Lullala arborea) is een erg zeldzaam voorkomende soort. En de strandleeuwerik (Eremophila alpestris), wat een broedvogel van de toendra is die ons land  als doortrekker en wintergast bezoekt en dan voornamelijk verblijft in de kuststreken van ons land.

Veldleeuweriken in Oldambt de Drentse veenkoloniƫn en Flevoland

Een werkgroep doet onderzoek naar de broedbiologie van de veldleeuweriken in Flevoland, Oldambt en de Drentse veenkoloniƫn. Men volgt individuele vogels die kleurringetjes aan hun poten dragen tijdens het onderzoek. Onderzocht wordt waar de vogels broeden, waar ze eten ook in de winter wanneer er meer kans is op een tekort aan voedsel en hoeveel succes de vogels hebben in deze leefgebieden.

Bron eigen website ; http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2013/veldleeuwerik/

12/04/2013 20:52

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.