Vogels in de winter: vogel problemen en slachtoffers en wat eten vogels in de winter

Door Interjos gepubliceerd op Monday 14 January 10:34

Vogels in de winter kunnen door de weersomstandigheden in de problemen komen, de afgelopen paar winters hebben gezorgd voor heel wat doden onder de ijsvogels, de dodaarzen en de watersnippen. Vogels in de winter door een flinke wintersterfte blijven de sterkste vogels over. 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/8864334aac80da0deefddcca6a8f6dce.jpg

Vogels in de winter: vogel problemen en slachtoffers en wat eten vogels in de winter 

De ijsvogel maakt een zware tijd door tijdens een zware winter, zijn naam brengt ons wat dat betreft wat in de war wij denken vaak dat de vogel juist streng winterweer kan verdragen dit blijkt niet zo te zijn. De ijsvogel is een viseter die kleine visjes opduikt en zo zijn voedsel bij elkaar krijgt. Als tijdens een zware winter het open water is dichtgevroren komen er onder de ijsvogels veel slachtoffers daar zij geen andere manier kennen om aan voedsel te komen. In de zomer na een zware winter kunnen we dan zien dat er veel minder ijsvogels zijn dan anders en dat de ijsvogel zijn naam waarschijnlijk te danken heeft aan zijn gevoeligheid voor vorst en ijs. In het algemeen is een ijsvogel een wat schuwe vogel die niet zo makkelijk te benaderen is als het dier in de winter verzwakt is door te weinig voedsel blijft het dikwijls wel lang op één plaats zitten. 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/1d70efbd981e6867eb9baa2725626575.jpg

Vogels in de winter en de winterse problemen

Winterse problemen waarmee vogels te maken krijgen zijn kou en honger vooral vogels die duikend hun voedsel bij elkaar vergaren zijn in een strenge winter extra kwetsbaar. Er zijn twee manieren die de vogels kunnen helpen dit is als zij vertrekken naar de kust waar het brakke en zoute water minder vlug dichtvriest. Ook snelstromend water van beekjes in bijvoorbeeld het Limburgse heuvellandschap bevriest minder snel dan op sommige andere plaatsen in ons land. Terwijl men tijdens een koude periode minder makkelijk aan voedsel kan komen is het juist zo dat de vogels als gevolg van de kou extra veel verbranden en dus juist meer voedsel nodig hebben.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/dafd30454ac2aed42d308200beec7ab4.jpg

Kolganzen zijn een voorbeeld van een vogelsoort die heel bewust aan energiebesparing doet. Als het weer strenger wordt trekt men naar het zuiden mocht dit door plotselinge sneeuwval verhinderd worden dan passen de vogels hun gedrag aan. Normaal graast de kolgans gedurende het grootste deel van de dag en de vogel trekt heen en weer tussen de voedselgebieden en hun slaapgebieden. Bij sneeuw is het gedrag van de kolgans heel anders hij laat zich dan met zijn buik in de sneeuw zakken zodat het lichaam warmte vast houd. Verder blijft de vogel de hele dag in hetzelfde gebied en verspilt dus geen energie met heen en weer trekken. Afgezien van de duikende en de grasetende vogels komen de meest uiteenlopende vogelsoorten in de problemen door de vorst, de sneeuw en de kou.  

http://plzcdn.com/ZillaIMG/083667de9d40114fff1d06221cebdb3d.jpg

Vogels in de winter vreemd vogelbezoek in de stad 

Door de koude en het strenge winterweer vertonen veel vogels een totaal ander gedrag dan ze bij normale weersomstandigheden doen. Een roerdomp bijvoorbeeld is een schuwe vogel die zich tijdens winterse omstandigheden maar moeilijk weet te handhaven en die onder normale omstandigheden bijna nooit buiten zijn gewone leefgebied komt. Normaal is het leefgebied van de roerdomp in de uitgestrekte rietvelden, maar tijdens een strenge winterperiode kan men de vogel overdag midden in de stad tegenkomen. Ook de houtsnip is een vogel die bij langdurige vorst zich tussen de bebouwing begeeft omdat de vorst daar vaak minder hard toeslaat en er nog plaatsen zijn waar de bodem niet bevroren is of zelfs nog plaatsen met open water. Wat tevens het voedsel zoeken voor de vogels in een strenge winter moeilijker maakt is het feit dat ook muizen en andere dieren die deels ondergronds leven zich met extreme koude minder laten zien en nauwelijks boven de grond komen. Dit feit maakt een strenge winterperiode ook voor roofvogels als de buizerd en de torenvalk een zware periode. 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/1b7f695615daacec4e9d50daddb6dd66.jpg

Meer verkeersslachtoffers onder de vogels 

In een strenge winterperiode vallen er meer verkeersslachtoffers onder de vogels dan normaal, de oorzaken hiervoor zijn heel verschillend. Meerkoeten bijvoorbeeld zoeken het asfalt op om hun poten te warmen, uilen zijn kwetsbaarder omdat ze in plaats van 's nachts overdag op jacht gaan. Vogels in de winter hebben het tijdens een strenge koudeperiode niet makkelijk en velen sneuvelen dan ook, door de kou, door gebrek aan voedsel, als verkeersslachtoffer en de zwakkere gebrekkige vogels dienen als voedsel voor andere soorten vogels. Want het is natuurlijk toch zo dat zwakkere vogels minder kans hebben een strenge winter te overleven dan hun sterkere soortgenoten. Vogels in de winter maken dikwijls een moeilijke tijd door. Vogels in de winter een strenge winter zorgt voor veel meer dodelijke slachtoffers dan een meer gematigde winter.

Is er in de winter wat over geef het dan aan de vogels !!


Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/vogels-in-de-winter/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.