Loonse en Drunense duinen: het grootste stuifzandgebied van Europa

Door Interjos gepubliceerd op Thursday 11 April 23:15
Loonse en Drunense duinen, tussen Tilburg, Waalwijk en 's Hertogenbosch vinden we dit grootste stuifzandgebied van Europa. Loonse en Drunense duinen een prachtig gebied. 

http://plzcdn.com/ZillaIMG/ad4bf29a94af536b9b95dee8a408b7ce.jpg

Loonse en Drunense duinen: het grootste stuifzandgebied van Europa

Dieren die voorkomen in de Loonse en Drunense duinen zijn onder andere de zeldzame vogels duinpieper en boomleeuwerik. In het zand leven hier spinnendoders, zandbijen en graafwespen. Een bijzonderheid is ook de zandloopkever waaronder de strandzandloopkever, deze dieren graven gangen in het zand en bewegen zich op een manier voort die een combinatie is van vliegen, snel lopen en springen. Aan de rand van de stuifzandvlakte zie je de hagedissen ook kun je hier vossen en reeën signaleren en een geluksvogel treft zelfs een das aan. Roofvogels zijn ook graag hier bij de overgang van open ruimte naar het bos. De sperwer en de buizerd jagen en nestelen zich hier.

Het stuifzandgebied Loonse en Drunense duinen 

Het stuifzandgebied Loonse en Drunense duinen was vroeger in de Middeleeuwen een uitgestrekt bosgebied waar door branden, begrazing en houtkap erosie is ontstaan die voor een geweldige verschuiving heeft gezorgd. In 1368 werd van dit feit voor het eerste melding gemaakt. Dorpen en gedeelten van dorpen werden ondergestoven, ten einde raad heeft men toen tenslotte een wal rond het gebied aangelegd van zomereiken, zo kon het stuifzand niet verder zijn gang gaan. Grote delen van bomen zijn soms helemaal ondergestoven zodat alleen de toppen nog maar zichtbaar zijn, een bizar gezicht. 

Loonse en Drunense duinen Veengebied de Brand 

Loonse en Drunense duinen Veengebied de Brand ligt zuidelijk van het stuifzandgebied en doordat deze lager gelegen veengebieden afgegraven en ontwaterd werden werkte dit het ontstuiven meer en meer in de hand. Een heel andere natuur als in het stuifzandgebied treffen we hier aan het is nat, voedselrijk en zeer veel planten en dieren komen hier voor. In het overgangsgebied tussen het stuifzandgebied en het veengebied leeft de das, dit dier was in Brabant vrijwel verdwenen maar is opnieuw uitgezet in 1999 in de Loonse en Drunense duinen. Dit is een fantastisch succes geworden, meer dan 50 dassen komen hier nu voor en deze leven in tientallen burchten. Veengebied de Brand hier leven veel amfibieën zoals de groene kikker, de heikikker en de zeldzame boomkikker. Als salamanders vinden we hier de kamsalamander en de vinpootsalamander. Broedvogels in dit gebied zijn de waterral, de blauwborst , de rietgors, de wielewaal en de boomklever. Doordat de wind van dit gebied afwaait raakt het niet ondergestoven door het zand. 

Behouden van het stuifzandgebied Loonse en Drunense duinen 

Behouden van het stuifzandgebied Loonse en Drunense duinen vraagt heel wat tijd en moeite. In de Middeleeuwen brak men zich het hoofd over hoe ze aan het stuiven een einde konden maken, nu maakt men zich zorgen over het dichtgroeien van dit unieke stuifzandcomplex in de Loonse en Drunense duinen. In eerste instantie vormen er zich allerlei korstmossen in het zand met mooie kleuren en vormen en deze brengen rust in het zand. Dan komen er grassoorten zoals het buntgras tevoorschijn na het buntgras verschijnt het pijpenstrootje en dan spreken we niet meer van stuifzand maar van vergraste heide.

De beheerder van het gebied moet wel ingrijpen en deze doet dit door stukken bos te kappen, door andere stukken te beplaggen of intensief te laten begrazen. De planten tieren echter welig, ingrijpen in de natuur is niet zo eenvoudig, als het regent krijgen ze veel plantenvoedingsstoffen zoals fosfaat en stikstof toegediend. Hoge concentraties van deze stoffen [waarop de planten zo goed groeien] in de regen worden veroorzaakt door de industrie, het verkeer en de intensieve landbouw. De laatste jaren is wel de intensieve varkenshouderij hier in de omgeving sterk minder geworden voor het behoud van het stuifzandgebied Loonse en Drunense duinen is dit een gunstige ontwikkeling.

Bron eigen website : http://websiteverhalen.nl/websiteverhalen/2012/loonse-en-drunense-duinen/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.