Veerkracht: de kracht van lichaam en geest om te herstellen

Door Interjos gepubliceerd op Friday 24 May 10:38

Veerkracht de kracht van lichaam en geest om zichzelf snel te herstellen is het antwoord op de vraag waarom sommige mensen sterker lijden onder tegenslag dan anderen.  Lees meer over de definitie van veerkracht, de onderzoeker Aaron Antonovsky, onderzoekingen naar veerkracht en factoren die veerkracht kunnen beïnvloeden. 

Veerkracht: de kracht van lichaam en geest om te herstellen 

Als men zich afvraagt waarom sommigen mensen beter tegenslag kunnen verdragen en verwerken dan anderen komt men uit bij veerkracht. Zoekt men het woord veerkracht op in het woordenboek dan betekent dit onder andere de kracht van lichaam en geest om zichzelf snel te herstellen.

Veerkracht en de onderzoeker Aaron Antonovsky 

Het viel de socioloog Aaron Antonovsky in de jaren zestig van de vorige eeuw op dat het de één veel beter afging om de traumatische ervaringen van de Holocaust te verwerken dan de ander. Sommigen lijken psychisch gezond de vreselijke Tweede Wereldoorlog te hebben doorstaan, dit gegeven vond hij zo fascinerend dat hij besloot om hier onderzoek naar te gaan doen. De socioloog Aaron Antonovsky leefde van 1923 tot 1994 en was toendertijd werkzaam op de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Veerkracht definitie 

De term veerkracht is oorspronkelijk afkomstig uit de natuurkunde waar de veerkracht van materialen wordt bepaald door hun mogelijkheid om na extreme situaties terug te keren in hun oorspronkelijke vorm. De definitie van veerkracht die de genoemde onderzoeker-socioloog Aaron Antonovsky hanteerde was: Het vermogen van een individu om geestelijk te herstellen na ernstige tegenslagen en traumatische ervaringen. Na zijn onderzoekingen raakte Antonovsky er van overtuigd dat de veerkracht van het individu afhankelijk is van het geloof dat deze heeft in de grip die hij op de situatie en op de wereld om hem heen heeft. Dat hij er vertrouwen in heeft dat hij in staat is om de problemen die hij tegenkomt zelfstandig of samen met anderen op te lossen en dat het leven daarom als een uitdaging gezien wordt en niet als een plicht of een last. Andere wetenschappers hanteerden soms een andere definitie of vulden deze aan.

Onderzoek naar veerkracht 

Onderzoek naar veerkracht begint vaak bij kinderen omdat men een verband zag tussen

veerkracht en opvoeding. De omstandigheden van de vroege levensjaren blijken een belangrijke rol te spelen. Aangetoond is dan ook dat mishandeling, verwaarlozing, geweld, incest en andere traumatische ervaringen in iemands jeugd de geestkracht van een kind vaak zodanig beïnvloeden dat het op latere leeftijd meer moeite heeft om tegenslagen op te vangen. De gevolgen hiervan kunnen zelfdoding, angsstoornissen en depressies zijn. Toch blijkt hiermee niet alles verklaart omdat er altijd een behoorlijke groep blijft die ongeacht de slechte ervaringen in hun jonge jaren toch sterk en weerbaar de moeilijkheden weerstaan. Naast sociologen raakten ook genetici en neurowetenschappers in de materie geïnteresseerd. Men ging zoeken naar eventuele verschillen in de hersenen en in de genen om de oorzaak te kunnen achterhalen waarom de éne mens meer stress kan verdragen dan een ander. Men ging hiervoor onderzoek doen met muizen en de resultaten van deze onderzoekingen werden vertaald naar onderzoeken met mensen. De conclusie van al deze onderzoekingen is dat de veerkracht van een mens voornamelijk een combinatie is van drie zaken namelijk: aangeboren eigenschappen, jeugdervaringen die een positieve of negatieve invloed uitoefenen op de hersenen en negatieve ervaringen in het latere leven.

Factoren die veerkracht kunnen beïnvloeden 

Onderstaande factoren kunnen de veerkracht bevorderen:

  • Genen die zorgen dat stress kan worden verdragen en verwerkt.
  • Geboren worden na een rustige, stressloze zwangerschap.
  • Leuke jeugdjaren, zonder grote problemen.
  • Goede ontwikkeling van de hersenen.
  • Zelfvertrouwen.
  • In het bezit zijn van probleemoplossend vermogen en hier vertrouwen in hebben.
  • Stabiele, hechte en liefdevolle relaties met familie en vrienden .
  • Prettige vrijetijdsbezigheden die rust en tevredenheid geven.

Bron eigen website : http://voedingssupplementenbestellen.nl/veerkracht/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.