Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Door Francois1952 gepubliceerd op Monday 04 February 10:48

Allerlei verzekeringen nemen een flinke hap uit je gezinsbudget, maar wanneer je niet verzekerd bent op het moment dat je lichamelijke en/of andere schade veroorzaakt ben je veel verder van huis. Dergelijke schade kan al vlug erg hoog oplopen en een ongeluk ligt meestal in een klein hoekje. Een aansprakelijkheidsvergoeding is dan dé oplossing, maar welke schade wordt door deze aansprakelijkheidsverzekering financieel vergoed en welke niet?

Twee soorten

Er bestaan twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, één voor particulieren en een voor bedrijven. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dek je jouw verantwoordelijkheid voor schade aan personen en gebruiksvoorwerpen. Daaronder verstaat men ieder lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg en alle daaruitvloeiende schade. Een aansprakelijkheidsvergoeding dekt echter ook alle veroorzaakte schade aan zaken en voorwerpen zoals beschadiging, vernietiging of het verliezen van zaken of voorwerpen en alle daaruit voortvloeiende schade.

Je bent op die manier dus verzekert tegen het risico op aansprakelijkheid bij letsel- of zaakschade. Je aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan iemand zijn eigendommen of bij verantwoordelijkheid voor lichamelijke letsels (verwondingen). Dit kan het geval zijn bij zowel ongevallen met de auto maar ook na een eerder banaal voorval wanneer je tijdens een potje voetbal bijvoorbeeld een bal door een ruit trapt.

Schade niet steeds zélf veroorzaken

Belangrijk bij dit alles is dat je de schade niet zélf moet veroorzaakt hebben. Heb je bijvoorbeeld na een koudegolf af te rekenen met een gesprongen waterleiding die schade veroorzaakt bij de buren, dan zal ook die schade door je aansprakelijkheidsverzekering vergoed worden. In het verzekeringsjargon noemt men dit risico aansprakelijkheid.

De belangrijkste voorwaarde voor je verzekeraar om de schade te vergoeden is dat jij ervoor verantwoordelijk moet zijn. Is dat zo, dan is ook alle schade die daaruit voortvloeien meteen gedekt.

Niet verplicht

Zo'n aansprakelijkheidsvergoeding is principieel niet verplicht, maar wanneer je voor dergelijke schade verantwoordelijk bent besef je pas hoe belangrijk zo'n verzekering wel is. Die verplichting is er echter wel bij grote risico's zoals bij het besturen van een auto.

Wie is verzekerd?

De meerderheid der aansprakelijkheidsverzekeringen dekken meestal de aansprakelijkheid van meerdere personen. Naast de verzekeringsnemer (dat is de persoon die de verzekering afsluit) zijn dat meestal ook zijn gezinsleden, dus zijn echtgeno(o)t(e) en zijn of haar thuis wonende minderjarige kinderen, de meerderjarige en ongehuwde kinderen die ook nog thuis wonen of buitenshuis studeren. Zowel inwonende groot- als schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten en bezoekers van de verzekeringsnemer. Aansprakelijkheidsverzekeringen hebben een standaard dekking voor de kinderen, zelfs als ze studeren of bijvoorbeeld in het buitenland stage volgen.

Meestal zijn deze kinderen verzekerd tot hun 27 ste verjaardag, maar in sommige gevallen loopt deze dekking slechts tot hun achttiende verjaardag. Is dat bij jou het geval, dat moeten je kinderen vanaf hun achttiende zelf zo'n aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ook wanneer je hond(en) of andere huisdieren schade veroorzaken wordt dit door je aansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Extra tips van de verzekeringsmakelaar

  • Dekking: kijk voor je zo'n aansprakelijkheidsverzekering afsluit steeds na wat je verzekering dekt en wat niet.
  • Verzekeringspremie: deze hangt uiteraard van verschillende factoren af. De belangrijkste zijn ongetwijfeld de kostendekkingssom en je gezinssamenstelling. Hoe meer mensen onder je aansprakelijkheidsverzekering vallen, hoe groter het bedrag van je premie.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Vroeger noemde we dat een (wap)pertje informatief en duidelijk geschreven.
Pork de rode kater de DUIM.
DRIMPELS.