Het jaar nul wat is daar zo bijzonder aan.

Door Josh gepubliceerd op Sunday 23 December 13:07

Verhaal van het jaar nul , de kerstnacht zo bijzonder , zo aangrijpend , dat we nu nog steeds tellen vanaf dat moment.

Het jaar nul , wonderlijke liefde

 

kerststal

Wat was er zo bijzonder ?

Hoog aan de hemel    daar stond die glinsterende ster.
Was het een komeet , met zijn staart naar de aarde ?  
Drie wijzen volgden hem, dit moest iets betekenen dus kwamen zij van ver .
voor hen had dit natuur verschijnsel een bijzondere waarde.

Een vrouw droeg haar kind,  nog rustend  in haar warme schoot .
Moe al rijdend op een ezel.   
Haar  man  begeleidde haar door het diepe dal 
Een eenvoudig timmerman haar eigenlijke echtgenoot.
Samen zochten zij naar onderdak wat zij vonden in die warme stal .

 

Wat was er zo bijzonder die nacht dat mensen er nu nog over spreken.
   Hemel en aarde in verwarring gebracht, mensen kwamen uit alle streken.

Een kind werd er geboren hij verspreide een warmte ,een gelukzaligheid.
Iedereen wilde het zien en horen 
Verhalen over engelen  die de boodschap verkondigden,aan herders verblind door hun licht  .

 

De ster werd gevolgd en bracht  drie wijzen naar de stal.
     Zij brachten  geschenken met zich mee, goud, wierook en mirre, om uiting te geven aan hun geloof in " iets groots"  " ,iets  mystieks " ,

Niet verwonderend !    Bij het zien  van een pasgeboren kind  raakt een ieder vertederd , de hulpeloosheid maakt dat je je wilt ontfermen over het kind, het in je armen sluiten .

 

Wat was er hier zo apart . de hemel zond een ster, de rivieren stroomden van de bergen  en namen hun groet mee , de dieren vertelden elkaar het  wonder,  en ieder die wist het , dit is zo bijzonder!

Nog steeds als we terugdenken aan de geboorte van dit kind , voelen we in ons hart de liefde en de warmte  die het verspreidt,   Het kindje Jezus ! .

 

Het kind groeide op ,   zijn  onvoorwaardelijke liefde tijdens zijn leven uitdragend , en aan de mensheid nagelaten. om op zijn 33e jaar te eindigen aan het kruis  , waar het zijn  leven gaf .
ter vergiffenis van onze zonden.

het jaar nul   ,wat is daar zo bijzonder aan.     door Josh

De pijn en de smart van allen die  hem lief hadden , het gehoon van hen die hem niet begrepen  hadden. 

Zijn martelingen kwamen ten einde , de dood verloste ook hem van zijn lijden.

 

Wat is er zo bijzonder dat ik telkens weer voel dat mijn hart beroerd wordt.
en dan telkens weer  goed wil doen zoals hij

 

De jaren verstreken  , roerige tijden.
kerken  stonden op ," wij weten hoe men leven moet , leef zoals wij het zeggen " !!!  ,.

Kruisridders met harde hand bekeerden de heidenen, Goud en rijkdom rondom de kerken  , dit was niet wat Jezus Wilde .  Dan was hij wel geboren als  een prins met rijkdom en macht in het verschiet

 

Geen geweld  , maar liefde voor elkaar, helpt elkaar .

Wat is er zo bijzonder , dat zelfs nog in deze tijd  met luxe en  moderne technieken  we weer regelmatig  denken aan hem , die liet  zien wat onvoorwaardelijke liefde was .

 

 

                                                                                          Door Josh 

 


 

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.