Wuaw ! dit meot je lzeen ,dit is gapprig en rzuee itsnsereant !

Door Josh gepubliceerd op Friday 22 November 21:49

(Dyslexie ? , nee hoor geen Dyslexie)

Wpeodorsl secipaal voor Nerlarnddees .of die het geod knnuen lzeen Kun jij dit lzeen? beijkk het met hmour ! is er een nwuiee wreledatal gboreen?

♦  Ehtce Nderealnrsde mnesen knunen dit gmkkaeijlg lzeen.   

65e37886f47dc233aa73e4afef825b64nederlan  (Nederlandse vlag)

Jlulie knunen meioljik geolevn dat jlulie knunen berjigepn
wat heir saatt ?       De utiozdelrjike karhct van het mneseiljk berin ,  is  tot de mseet  ovnrecwahte  dgnein in satat  .!
Vlognes de odernzekores van de Uinvesritiet van Cmabirdge   ,  is het zo dat de vogolrde van de
lteters in een worod geen bealng hfeet  .    Het egnie bealnrgjike is dat de eretse en
de lasatte lteters op de  jiuste pelk satan  .        Dit kmot odmat het mneseljik brien bij het
lzeen neit lteter per letetr leset   ,       maar een worod als geehel .       Ik vnid het wel gaprpig en ruzee  itrenasenst   .
, Wrdsjpeoolletes vnid ik gdeliewg luek  ,    Ik heb atljid gdeahct dat seplling bejalngrik
zou zijn  !       Eiengijlk is kuennn sllpeen nenergs voor ndiog !     nou ja !,      je  hbet wel alle leterts ndiog

  School wodrt  gemkkelier ?     bff15be49dfb5f191dcdc594cb9e595bimages.j          

 Geod         = Prmia !    

 Touf          =  Fuot   !

De ersete en de latsate lteter  mteoen  op de jsuise platas saatn  !                    Bij  gerotre  wrooedn  lees je neit zo geakmkeijlk  als je  de eserte en de ltaatse  lteter neit  laat saatn

Gooi je cjrfeirs        87.63.994.876.88 1.045        door ekalar dan heb je wel een finlk  pborelem, het vnrdreead gwoeon het gtael.
Nurlijatuk wteen jliule dit anlalg ,
maar het is tcoh luek om te kkeijn ,en eevn vrdeer te gaan ,!
Dus een btejee iopirvsmeern met morkeilijee wdrooen ,
Tehetirosch gzeien bnrget ons dat op een hreog piel.
Dsleyhctscie mneesn zoduen zcih moijelgk aeleln op de
buinteste ltertes te hvevoen conecentrern , dmeraae is neit aells ogpesolt   maar wie weet?
Mssiciehn wrdot er stakrs gailemd door mederere mseenn op dzee minear ,en wrdot het ook op feboacok en bij het twiertten gerubikt  ,   wel oltepetn voor de gorte coahs   

( Towurnes als je dit met slabcbre utipobreret dan kun je wel heel hoog srocen Wnat je lget het hlee brod vol ) !
Oanndks dat ik het gppraig vnidt is dat tcoh neit wat ik wil beikeren, , wnat ik zie op dat sorot sties al genoeg veeerrkd tagebraluik.   en  oreval zie je tpyfeuoten  , dat kmot dlees  dodorat  mnesen mniedr  benekd zjin met ozne taal, deles dordaot zij neit de mioete nmeen om hun futoen te crorirgeen .
Maar tcoh !   ik ben bset ttros op ozne taal .!

44be2f82acbb06b140519bcf870ebc4adyslexie649ad9c8347afc3b4ccc7549ec6995b5nee%20%2
Ook met buenlitadsne tlaen meot dit molijgek zjin ,
het wearn telotnste onrzoedekers in Cmabidgre
engie knnies van de beefftrende taal is wel genewst ,
odamt het neit je moertaedal is zul je er snleler
mholijeikeden mee kgerijn.
michissen is het een lkeue mieanr om je sellping te aumrattoiseen .
vraool frnas zal ltiasg zijn odmat dat geen gaaermnse taal is

Ik ben neit op de hgotoe van cinhees maar  mcsheisn is het met die  taal veel mikoeijler !

 

4bbb91fc8cbb456ed475f5df1a0d6002frans%20


   8c18c6886a436ea8123f6d8c47d4b0b9franse%2     (Franse vlag)


putreete vuos palerz assui un peu de fancrais , aorlls une peitte frsae
, pas torp dificfile . Pequarce nuos n`aonvs pas spimle J` eserpe !

asius clea me fait pailisr .

 

   0bba807b0c1e22d86074393c26dc85a2duitse%2       ( Duitse vlag)

 "Feührr war alles bseser"    - das dnkeen scih vmerulicth acuh vilee Honladelr.


Hbean sie die pbroe gut aesschbglosen dnan dfture ich dcih hezelrtich  gtuliraeren!

 

66a1775e6c3295a62883cbb44e7a1145belgie%2    (Belgische vlag)

allez zunne  , wij doen der niet aan mee,wij  schreijven al plesant.

 

 

1b94aca3f4083e538fc3cabc012b934dges.jpeg

 

Ik zal pberoren om je in de war te mkean met dzee
iunividedle wordoen die vrdeer  nites met eaklar te mkean hbbeen .  Hoe vkaer je ze leset hoe geakmkeijkler je er in wrdot.!

           1  gepresksartpner
           2  countiecaiemidmmdel
           3  intligentelieqtieuont
           4  hoenteltottttetoonntentetennsling
           5  aeblgra
           6  tegnotveereselgd
           7  otznerbewdusijn
           8  paegergrkarae
           9  tesegovergtenelde
         10  dpuizeeiedker
         11  biaabiotheelkkrt
         12  teenctommlauicie       
         13 tevlesiepiroauctiedmatschppaij
         14 huivsuisliverrandibngsillntaate
         15 areidisobingezoscikthehidsvorenng
         16 afailingstedchnek
         17 Blowingscentrum 

 

            b7c72ddaec0855ab7e6b7e46ef346f00schreeuw

                                                                                                      wat een onzin  !

           Stripfiguur  door Josh_____________________________________________________

 Tja , Er zullen er altijd wel zijn die het er niet mee eens zijn !

Als de woorden echt lang worden en je weet niet waar het over gaat wordt het een stuk moeilijker, en kan het puzzelen  worden, zeker als je verschillende woorden met dezelfde letters kunt vormen   ,         Ook als je husselt moeten  wel  de letters exact weergegeven worden    ,   typefouten  worden anders wel zeer verwarrend .


Ik hoop dat jullie toch genoten hebben van dit artikel, ik zelf tenmiste wel!                          

                  met vriendelijke groet                        Josh

Reacties (15) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja zelfs nu mijn ogen vermoeid zijn en ik het iets waziger zie vind ik het nog gemakkelijk lezen.
haha heel leuk zeg ongelooflijk eigenlijk
Dat is leuk een fotografisch geheugen , ik wou dat ik dat ook had ! kijk je naar een bladzij , fotografeer hem , en lees hem later nog eens na ! ?
Grappig inderdaad, dat het vooral gaat om de eerste en de laatste letter. dat heb ik laatst ook geleerd. maar bij te lange woorden wordt het lastig. maar dit soort teksten lees ik haast sneller dan normale teksten, omdat ik nu geen moeite doe om alle lettertjes te lezen. dat scheelt. en ik heb een fotografisch geheugen, dus normaal gesproken wil mijn brein alles opslaan tot in de kleinste details, maar blijkbaar snapt mijn brein dat dit onzin is om op te slaan, maar dat het alleen gebruikt moet worden om de tekst snel te ontcijferen, heel grappig. als ze romans nou ook eens op deze manier zouden schrijven, want die hoef ik ook echt niet woord voor woord te onthouden. haha.
haha geniaal!
Ja,dit principe kende ik al.
Ik heb al vaker van dit soort grappige mailtjes ontvangen.
Zo zie je maar hoe complex het menselijk brein is.
Je kunt het inderdaad vrij gemakkelijk lezen, grappig hoor. Leuk artikel