De zorg

Door PinaJones gepubliceerd op Thursday 19 December 21:28

De zorg is van ons allemaal

Wie ongezond leeft moet meer premie betalen. Dit is een uitspraak die veel wordt geroepen de laatste tijd. De kosten van de gezondheidzorg blijven stijgen.  Het is daarom niet zo gek dat 50% van de bevolking het eens is met deze stelling. De overheid is druk bezig met het zoeken naar een oplossing om ons zorgstelsel betaalbaar te houden.Staat Nederland niet bekend om haar sociale zorgstelsel? Niemand schijnt zich in Nederland zorgen te hoeven maken over incidentiele grote uitgaven voor de zorg. Nederland is namelijk een verzorgingsstaat. Het feit dat iemand ongezond leeft hoeft geen reden te zijn op meer premie te betalen.

Op de eerste plaats is het moeilijk om te bepalen wat ongezond is. Het is nog moeilijker om te bepalen wie er ongezond leeft. Als een persoon rookt, is het natuurlijk makkelijk om te zeggen: ‘Deze persoon rookt en leeft dus bewust ongezond.’ Maar hoe zit het met alcohol drinken? Als je van een glaasje alcohol houdt, wanneer wordt het dan ongezond? Er kan niet altijd gecontroleerd worden of iemand af en toe iets drinkt, of dat het om een verslaving gaat. Wat valt er überhaupt onder gezond leven? Gaat het alleen om producten waar letterlijk op staat dat het dodelijk is, of is een patatje ook ongezond? Het is dus onmogelijk om iedereen in te delen in gezond of ongezond.

Verder betekent ongezond leven niet altijd dat je ziek wordt. We kunnen er niet vanuit gaan dat ongezond leven altijd een ziekte veroorzaakt. Er zijn mensen die al jaren roken, maar toch nooit bij de huisarts zijn geweest. Ze maken dan geen gebruik van de ziektekostenverzekeraars. Moeten zij dan toch meer premie betalen? Het zou niet eerlijk zijn. Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor ziektes. Je kunt niet met zekerheid zeggen dat een rokende kankerpatiënt de ziekte door het roken heeft opgelopen.

Wie ongezond leeft en hier zelf voor kiest moet volgens velen een hogere premie betalen. Maar we moeten niet vergeten dat Nederland een verzorgingsstaat is. De overheid neemt veel verantwoordelijkheid op zich. Allerlei voorzieningen en uitkeringen zorgen ervoor dat niemand in Nederland buiten spel komt te staan. We moeten er als land voor zorgen dat we samen alle premies betalen. Een reden dat iemand aan de drugs of alcohol gaat kan te maken hebben met de financiële  situatie. Deze mensen moeten juist geholpen worden. Zij kunnen vaak niet eens een basispremie betalen. Een hogere premie heeft geen zin als deze toch niet betaald kan worden.

Je zou kunnen zeggen dat eenzelfde premie oneerlijk is tegenover diegene die wel proberen hun gezondheid in positieve zin te beïnvloeden. Iemand die ergens voor werkt moet er immers ook wat voor terugkrijgen. Maar in dit geval ligt het complexer. Het feit dat iemand zijn gezondheid op peil wil houden hoeft niks te maken te hebben met het oplopen van een ziekte.  Daarbij zijn er toereikende oplossingen om de premies eerlijk te verdelen. Een mogelijke oplossing kan zijn dat de mensen die minder gebruik maken van de gezondheidszorg korting gaan krijgen.

Ik vind dat iedereen in Nederland gelijk behandeld moet worden. Daarom moet er geen hogere premie worden betaald door mensen die ongezond leven. Je kunt immers niet van te voren bepalen of iemand ziek wordt. Er kan hoogstens bepaald worden wanneer je meer risico loopt om ziek te worden. Als er een erfelijke ziekte is een bepaalde familie, hoeft deze immers ook niet meer premie te betalen omdat ze weten dat ze ziek kunnen worden. Iemand die ongezond leeft kan hier meerdere redenen voor hebben. Er kunnen psychische oorzaken zijn en ook financiële, deze persoon kiest er dan niet altijd bewust voor om ongezond te leven. Het is veel te ingewikkeld om te bepalen wie er dan meer premie zou moeten betalen. Er moet naar een andere oplossing gezocht worden om ons zorgstelsel betaalbaar te houden.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.