Jeugdsocieteit KRESH

Door PinaJones gepubliceerd op Tuesday 21 January 12:02

 

 

In de jaren 80  was KRESH een jeugdsociëteit van de samenwerkende kerken in Alphen aan den Rijn.

Onder de namen: “Het Verschijnsel” en “Puppy” en “X Q M d C d  B” verschenen er geheimzinnige stukjes in de KRESHKRANT want…. Wie o wie schreef/schreven die…..???

Hier volgen een paar van die stukjes:

De 1e onder het pseudoniem: "Het Verschijnsel":

Het VERSCHIJNSEL gekopieerd ?

Zoals U bekend, verblijft Uw aller  Verschijnsel  in de Rotonde. Naast Kresh plegen ook anderen zich daar op te houden.

In zijn algemeenheid is dat geen probleem, behalve dan dat men mij regelmatig in mijn rust stoort en mijn diepzinnige overpeinzingen bemoeilijkt. Dat is vrij onverstandig van ze.  Ze weten maar nooit wat ik tussen mijn bezigheden voor KRESH door,nog voor fantastische dingen  voor hen zou kunnen  doen.

Eén van die andere groepen geeft een blad uit dat in plaats van krant “Praat” heet. Hoe één toepasselijke naam.

Zoals er in de KRESHkrant  nieuws staat, dat o.a. door uw verschijnsel van gepast commentaar wordt voorzien, zo staat die “Praat” vol met gebabbel over allerhande zaken.

Overigens alles net zo slecht als het nieuws in de KRESHkrant echter aangepast aan de lezersgroep.

Het verschil zit hem natuurlijk in het Verschijnsel.

Het enige leesbare in de KRESHkrant is tenslotte het proza van het Verschijnsel en dat komt in de “Praat” niet voor.

De redactie van “Praat” heeft dat kennelijk onderkend en heeft daar getracht iets aan te doen.

Hoe jammerlijk faalden ze.

Iemand –die trouwens tot mijn trouwe lezers moet horen-heeft zich een fancy pseudoniem aangemeten en doet dappere pogingen om ondergetekende te kopiëren.

“Ach hoe zielig”. De betrokkene had beter moeten weten als trouw lezer van mijn geschreven bijdrage aan KRESH. Daarnaast is het ook nog aanmatigend om zelfs maar te denken dat het Verschijnsel  kopieerbaar is.

Wat de andere zaken van KRESh betreft-nauwelijks van belang overigens-geldt dit natuurlijk niet.

KRESH is voor het overige best te kopiëren, zijn het dan dat ik mij als geweten van KRESH afvraag of men zonder mijn morele ondersteuning hetzelfde niveau zal kunnen halen.

Overigens is er helemaal niks minderwaardigs aan het kopiëren van iets of beter gezegd aan het volgen van een goed voorbeeld.

Grappig is dan wel om te constateren dat sommigen van hen, die voorbeelden uit KRESH overnemen, dat  heftig ontkennen.

Men zal het mij niet kwalijk nemen als ik me eens tot hen richt aan  het einde van deze verhandeling.

Ik doe dat met een Nederlands gezegde, dat zo treffend is, dat ik het zelf had kunnen bedenken:

 

“ ‘Ken Uzelf’, zei ik tot iemand;

Maar hij kon niet, hij was niemand”.

 

Aan het laatste is overigens best iets te veranderen;

“Oogkleppen af en heel lang inde spiegel kijken”.

 

Uw Verschijnsel.

 

Reactie van: "Puppy" in dezelfde KRESHKRANT:

 

Met een knipoog  naar het Verschijnsel.

Ja, ik weet wel, ’t is moeilijk bescheiden te blijven maar  ik vind dat het toch wel even gezegd mag worden:

Dankzij de Kreshers is KRESH uitgegroeid tot KRESH.

O, zeker; Er was in het het begin ook wel sprake van  KRESH, maar er was in het begin van KRESH niet zo’n sprake van KRESH zoals er nu sprake van KRESH is.

Maar ja, als KRESH er in het begin niet geweest was, had KRESH ook nooit kunnen worden  wat KRESH nu is.

Dus oorsprong moeten wij bij het begin zoeken.

Je denkt nu misschien;

“Da’s logisch”

maar je hebt altijd vreemde verschijnsels die dit niet begrijpen.

Als in het begin van KRESH de KRESHERS niet waren gaan KRESHEN, hadden wij nu helemaal niet meer kunnen KRESHEN.

Het feit dat KRESHERS kunnen KRESHEN op KRESH is dus te danken aan het feit dat erin het begin van KRESH al ge-KRESHT werd door KRESHBELUSTE KRESHERS.

Kreshers, voor X Q M d C d  B KRESHISTEN, KRESHEN bij voorkeur op KRESH en niet elders.

Elders dan KRESH is het onmogelijk om te KRESHEN.

Vandaar dat er GEKRESHT wordt door KRESHERS. Als er KRESH is wordt er altijd ge-KRESHT op KRESh door KRESHERS, dus je KRESHT  nooit alleen.

Genoeg ge-KRESHT. Dit was de inleiding voor mijn volgende gedicht:

 

Feit.

Alleen kun je niets;

Maar alles kun je samen.

Als je maar gelooft in Iets

Dat dit volmondig zal kunnen beamen.

 

Tot slot  nog een leuke vraag om over na te denken:

Wat is de oorzaak van het feit dat er feiten zijn die ook als zodanig beschouwd worden???

Groet!

Puppy.

 

Uit dezelfde KRESHKRANT:

Een stukje van :

XavierQuirinus

Marquis de Cantecleer

de Barneveldt.

(X Q M d C d  B).

 

Dura lex, sed lex.

Er is een verstrekking van de CRECHE wetten ingevoerd, dit ter bescherming van Creshers tegen het grauw dat zich destructief buiten ophoudt, maar ook ter bescherming van Creche  tegen zichzelf.

Er zijn twee groepen binnen Creche, één van de leden en één van de Oud-leden die nog steeds het genoegen hebben en het privilege om binnen Creche te vertoeven.

Nu bevinden zich enige sujetten daaronder die wel willen hebben maar niet geven.

Ze zijn niet bereid om op enige wijze aan Creche mede  te werken als ze hier gen voordeel van behalen.

Dit soort personen zijn de ondergang geweest van de noublesse, want die verplicht en zij kwamen dat niet na, wat uiteindelijk resulteerde in een revolution die het einde van de gehele  noublesse betekende.

Dat was niet terecht en ook nu zou het niet terecht zijn de gehele groep hierop aan te kijken, zij dienen echter niet te vergeten dat zij de adel binnen Creche vormen, uitsluitend door hun leeftijd, en dat ze er eigenlijk buiten vallen.

Ook zij hebben verplichtingen en die zijn uitsluitend voor de eenvoudige Crechers. Indien zij geen ondergang van Creche wensen,dienen zij zich als ware adel te gedragen, anders is er voor hen geen plaats meer. De wet is hard maar het is de wet.

Op onze enquete is geen response gekomen, gelukkig geldt de regel: “Wie zwijgt, stemt toe”, de gelukkige conclusie is  dan ook  dat het Crechisme  algemeen gesteund wordt.

Het uitblijven der lettres wijten wij aan het literaire gebrek van de Crecher, dat door veel onze articles te lezen wel over zal gaan.

Het uitblijven van  enige financiele steun heeft ons diep geschokt, wij overwogen dan  ook om ons terug te trekken, maar noublesse oublige, dura lex sed lex.

Daar de CrecheCourant tegen het weekend Leusden  (Een kennismakingsweekend) zal verschijnen eindigen we met de wijze raad onze verzamelde werken mede te nemen ter lering ende vermaak,

 

XavierQuirinus

Marquis de Cantecleer

De Barneveldt.

 

Meer van Pina Jones?:

http://www.plazilla.com/profile/pinajones

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Haha! Spitsvondig! Zo ken ik je weer!