UIT TELESKOOP MAGAZINEhet nieuwe evangelie van Jacobus, 'SPIRITUALITEIT&RELIGIE

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 09 March 15:26

/Uitgever/Redaktie TELESKOOP(INTERNET) MAGAZINE Co  Meijer.                          '.GEREFORMEERDE GEDACHTENGOED'. (foto 1;Abraham Kuyper 2; Nederduits Gereformeerde Kerk

Niet overal, buiten de kerk (buitenkerkelijken) duiden het begrip 'gereformeerden' in de juiste kontekst.Veelal heerst er een begripsverwarring over de uitdrukking 'Gereformeerd(en). Men duidt er een nogal strenge en behoudende kerkgenootschap mee, wat associaties oplevert van pas op! Kijk uit, voor dat je weet wordt je geindoctrineerd. Welnu dat is al lang niet meer het geval. Het zijn niet 'Jehovah's Getuigen, de ernstige bijbelonderzoekers' die langs de deuren gaan om het bijbelse evangelie te verkondigen. Neen dat alles gebeurt netjes binnen de muren van de kerk en onder de kerktoren! Wie zijn eigenlijk die gereformeerden. Wel nu de grootste en oorspronkelijke Gereformeerde (Synodale ) Kerk in Nederland zoals deze kerkgenootschap tot de fusie in 2004 met de toen grootste protestants-christelijke kerk de Nederlands Hervormde Kerk (ca 1.5 miljoen leden) en de kleine Evangelisch lutherse kerk, die overigens wel binnen de nieuwe kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland ) kortweg (PKN) hun eigen identiteit hebben behouden, heette met ca 600.000 leden bestaat feitelijk niet meer. Hervormd en Gereformeerd zijn anno 2013 geen issue meer. Behoudens dan 2 behoudende zelfstandige orthodoxe kerkgroepen, die van de Nederlands Hervormde Kerk (De Gereformeerde bond) en een zelfstandig gebleven orthodox gereformeerxde groep kerken. Het begrip 'gereformeerd'.heeft als oorsprong de reformatie uit de middeleeuwen, toen allerlei misstanden in de grote Rooms Katholieke wereldkerk leidde tot scheuring binnen deze kerk. Het was eerst Maarten Luther een dissident en hervormer die zijn protest liet horen en spijkeren (stellingen) op de RK kerk in Duitsland (Heidelberg) en daarna kwamen de Zwitsers Zwingli en Calvijn (1563) met hun reformaties. Vooral Calvijn(foto Maarten Luther) zou veel invloed hebben op het gereformeerde gedachtengoed. Eerst was daar de Nederduitse Gereformeerde kerk in Noord Duitsland in Emden, gelegen t.o. de provincie Griningen, en weldra werd het 'gereformeerde geloof' gedachtengoed in de Nederlanden, veel ook in het Noorden van het land. Groningen, Friesland, Drente en Overijssel werden bolwerken van dit soort protestantisme. En later natuurlijk ook op de Veluwe, zij het dat daar de 'strengere' gereformeerden zitten .In 1571 werd in Noord Duitsland (Emden) de Nederduits Gereformeerde Kerk opgericht. De Heidelbergse catechimus en de Dordtse leerregels volgden in 1619. In 1816 werd in de Nederlanden een nieuwe kerkorde ingesteld door Koning Willem !.En toen ontstond de staatskerk de Nederlands Hervormde Kerk, welke uitgroeide tot de een na grootste christelijke kerk (ca 1,5 miljoen leden) na de grootste de Rooms katholieke kerk met ca 5 miljoen leden De Gereformeerde (Synodale) Kerk in Nederland had tot de fusie van 2004 ca 600.000 leden. De NH kerk was de grootste protestantse en de Gereformeerde kerk de een na grootste kerk in Nederland. Zo'n 20% van alle christenen waren 'gereformeerd'. In 1869 volgde echter al de eerste afsplitsing en ontstond de christelijk gereformeerde kerken, een orthodoxere variant van de Gereformeerde kerk, een nog steeds bestaande relatief kleine kerkgenootschap van zo'n 80.000 leden, welke veelal lid zijn van de EO en het Nederlands Dagblad (een overigens kwaliteitskrant) lezen en meestal Christen Unie kiezen.Pas un 1944 scheidde zich een niet onaanzienlijk deel bezwaarde gereformeerden zich af, na een konflict ingeleid door Ds Ledeboer over de interpretatie van een doopartikel in de Gereformeerde geloofsbelijdenis. Vele conflicten in gezinnen en families waren niet te vermijden, en dat ook nog in oorlogstijd.Ook de vrijgemaakte Gereformeerde kerk, ook wel aangedied als artikel 31 Kerk bleef ook een relatief kleine kerk met zo'n 80.000 leden. Veel invloed op het Gereformeerde gedachtegoed hadden Abraham Kuyper de oprichter van de Anti Revolutionaire Partij (ARP) later gefuseerd in het CDA oprichter Vrije Universiteit (VU), en ook Herman Bavinck, Geert Berkhouwer en later de moderne gereformeerde theologen Herman Wiersinga, die controversieel was binnen z'n eigen kerk, vanwege zijn opvattingen over de 'verzoeningsleer, hij werd er voor berispt door de Gereformeerde Synode (kerkbestuur) en ook Harrie Kuitert en Den Heyer waren controversieel in eigen gereformeerde kring.. Den Heyer ging later zich  binnen de Doopsgezinde beweging manifesteren, een meer vrijzinnige protestantse kerk van de Nederlandse en eerste hervormer Menno Simonsz in de middeleeuwen, ook ex Rooms Katholiek. Daarnaast had je ook de 'Remonstrantse Kerk' van 'Arminius' die uit protest tegen de gang van zaken binnen de gereformeerde kerktraditie een zelfstandige en nog steeds kleine kerkgenootschap is, de meest vrijzinnige protestantse kerk met ca 12.00 leden. De Evangelisch Lutherse kerk zelfstandig binnen de P.K.N. heeft nog ca 30.000 leden en hebben kerken in o.a. Amsterdam, Alkmaar etc. In de middeleeuwen in de 'gouden eeuw' van de door de VOC op gang gebrachte Nederlandse koloniale wereldhandel naar Indonesie waren deze kleine kerken zogenaamde 'schuilkerken' officieel niet toegestaan maar gedoogd door gemeentebesturen in bijvoorbeeld Amsterdam. Dat gold overigens ook voor de Joodse synagoge in hartje Amsterdam!  Onlangs was er op tv in 'andere tijden' een interessante aflevering over de kerkelijke situatie in de 'gouden eeuw'. Ook zijn Okke Jager, die bekend stond als een begenadigd spreker, dichter en links georienteerd, alsook Reender Kranenborg,(zie foto 1)) (foto 2:okke jager.die een speciale opdracht had van het kerkelijk gereformeerd centrum in Leusden om 'new-age' achtige spirituele stromingen te onderzoeken en ook het hindoeisme en boedhisme etc, belangrijke theologen in de Gereformeerde traditie.Vooeal ook Okke Jager was controversieel met name in zijn voormalige kerkgemeente Almelo. (ik hoorde daarover tijdens catechesatie in de gereformeerde kerk in Haarlem (Noord), de Goede Herderkerk in de jaren zestig toen hij daar predikant was.RADIO BLOEMENDAAL AM1116. In Bloemendaal had je een radiogemeente een bij de Gereformeerde kerk behorende radiogemeente, een apart radiostation op AM.met ds Toornvliet die op eigen wijze een gevarieerde kerkliturgie analoog aan bijvoorbeeld 'Hour of Power' er op na hield waar veel gelovigen op afkwamen. Ook ik bezocht vele kerkdiensten bij radio Bloemendaal..REENDER KRANENBORG; Zijn onderzoek leverde een hoogst interessant boek opmet de titel 'de wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret, waar hij de vloer aanveegt met de volgens hem fantasieverhalen van Jezus over zijn verblijf tijdens en na zijn kruisdood in landen als India, Italie, Frankrijk en zelfs Engeland! Fantasieverhalen over een eventueel berblijf in de Nederlanden blijven (nog) achterwege. Kranenborg houdt het bij de gezagsgetrouwe Evangelien in het Nieuwe testament van de bijbel over kennis en opvatting over het leven van Jezus De 'moderne' theologen als genoemd hadden veel invloed in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dat leverde een protestbeweging op 'het gereformeerd beraad' en in de Nederlands Hervormde kerk had je een moderne dominee professor Berkhof die veel invloed had in die kerkgenootschap, Er kwamen nog meer scheuringen in de kerkgeschiedenis van het gereformeerde gedachtengoed. Dat zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Oud gereformeerde gemeenten, die vooral gelovigen hebben op de 'Veluwe' in Katwijk, in Bunschoten-Spakenburg, Staphorst, Zeeland en in Rijssen Overijssel.Deze streng gelovigen houden strikt de zondagsrust in ere, sporten niet op zondag, gaan niet naar het zwembod en kijken geen tv En vrouwen.... deze mogen op grond van een oude bijbelse aansporing niet in de politiek En daarom wordt er van overheidswege actie gevoerd. Ook laten sommigen streng gelovige hun kinderen niet inenten, ook al een achterhaald en gevaarlijk standpunt uit medisch standpunt bekeken

Het Gereformeerde gedachtengoed heeft zich niet beperkt tot Nederland. Ook Belgie, Duitsland en Frankrijk en zelfs Hongarije heeft 'gereformierte' kerken.Echter in Duitsland zijn 2 dominante protestantse kerken, de grootste is de lutherse kerk en de een na grootste is de' Evangelische kirche'.foto.Okke Jager .De volgende 'SPIRITUALITEIT & RELIGIE uit TELESKOOP (INTERNET)MAGAZINE verschijnt op zaterdag 16 maart 2013.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.