TELESKOOP (internet) Magazine 5 (aktueel))

Door Meijer46 gepubliceerd op Thursday 21 March 13:39

            T E L E S K O O P  (INTERNET) MAGAZINE                       

..  f9b6d4acad2270329dfbd450388ef811_medium.TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE.- 20 maart 2013 nummer  5. hoofdredacteur/uitgever: Co Meijer.-  drentse tegeltjeswijsheid;' prijs de dag niet voor dat het avond is' ....(van HENNIE)                                                                                       Email:ja. 3060c73c8a4b37aa23b4c820722650ea.jpg                                                                                                           

POLITIEK.- LILIANNE MARIJNISSEN 'REPRESENTANT VAN NIEUWE POLITIEK'                            LIlian Marijnissen was afgeopen weken in het zondag TV programma 'Buitenhof'.te gast. Zij sprak in haar rol als vakbondsbestuurder Abva/Kabo/FNV. En dat deed ze mer verve. Politiek is haar niet vreemd, als je een vader hebt als Jan Marijnissen van de SP, en al vroeg in de gemeente politiek actief was..Zij ging in discussie met een PvdA 1e kamerlid, een oudgediende in de politiek en typische representant van de sociaal democratie. Niet iemand zoals Wim Kok, die z'n socialistische veren heeft ingeruild voor die van het neo-liberalisme. Neen, Lilian Marijnissen toont aan dat zij iemand is, zo jong als ze is, waar je echt rekening mee moet houden, dit land zou kunnen leiden naar de weg omhoog in plaats van achteruit zoals de regering Rutte VVD/PvdA doet. Zij presenteert zich als geen ander.Terecht stelt ze het bezuinigings beleid van de neo liberale combinatie aan de orde. Bezuinigen oke, maar niet op de manier zoals het kabinet doet. Veel banen in de zorg staan op de tocht, wellicht wel 100.000 in o.a. de thuiszorg en dat terwijl de vergrijzing schreeuwt om meer en goede zorgverlening. Liliane hekelt ook de privatisering in de zorg, waarvan zij vindt dat het leidt tot exessen meer dan voordelen. Zij heeft het 'hart' op de goede (sociale) plaats en komt op voor de arbeider' lees; werknemer. Alles goed en wel 'modernisering' als het maar niet afbreuk doet aan de werkgelegenheid o.a. in de zorg! Liliane is politicolooge35e2fb42123cf1fba6c2ec2d8dc0caa.jpg(Foto) en kent de klappen van de politieke zweep. Uiteraard is zij SP'er, maar beter een overtuigd SP'er die staat voor sociale principes dat figuren zoals Asscher en Pechtold die sociale verworvenheden willen afbreken onder het mom van noodzakelijk moderniseren. Moderniseren?! Wat bedoelen ze eigenlijk daarmee? Het land en de economie flexibeler maken of gewoon liberaal beleid uitvoeren, met opnieuw de positie van sociaal zwakkeren nog kwetsbaarder maken en de positie van sociaal sterkeren nog meer versterken, ten koste en niet ten gunste zoals de liberalen het doen voorkomen. Gelukkig hebben we nog mensen als Lilianne Marijnissen, die door hebben hoe de sociale en economische verhoudingen liggen in het land. Natuurlijk moeten we concurreren, maar wel zodanig dat verkorting WW, ontslagrechtversoepeling niet leidt tot verzwakking van de werknemer op de arbeidsmarkt. De werkloosheid neemt dagelijks toe en het is aan het kabinet te regeren en efficiente maatregelen te treffen, condities te scheppen die leiden tot veel betere arbeidsbemiddeling en mede daardoor meer en duurzaam werk. Dat is de opdracht voor deze regering de komende jaren. Maar veel fiducie heb ik niet in het welslagen van deze regering, ondanks goedwillende minister Jeroen Dijselbloem, die hoop ik zijn socialistische principes niet aan de kant zet zoals andere salonsocialisten als Wim Kok e.a.. En wat doet Nederland aan de absurd hoge a-sociale  hoge inkomens van bijvoor beeld profvoetballers in Europa. Ik hoorde dat een Engelse prof Baile van Tottenham Hotspurs wekelijks 250.000 engelse ponds toucheert, en met hem nog vele anderen en proftennissers, profhonkballers en profbasketballers, om maar eens een categorie topsporters te noemen. Weet U wat topsport zou moeten heten, je dienstbaar opstellen en hard werken in de zorg, om maar eens iets te Foto Lianne Marijnissen. noemen!7466355323f66b3d825b77b3382d3ad4.jpg

SPIRITUALITEIT.-

REINCARNATIE,  WAS ER EEN HIERVOOR EN IS ER EEN HIERNAMAALS?!29809a446aed431b53f0802be17de5bd.jpg

In onze moderne tijd geloven steeds meer mensen in reincarnatie. Reincarnatie is een theorie die afkomstig is uit Oosterse religies (hindoeisme,  Boedhisme) en is afgewezen door de middeleeuwse rooms katholieke kerk, als bijgeloof. Vrijwel nergens is er ook maar een glimp op te vangen in het heilige boek van de joden en christenen de bijbel over dit onderwerp. Sterker nog 'Jehovah's Getuigen' weten het 'zeke'r, er is geen hiernamaals, dood is dood en daarmee basta. Tenminste zeggen ze, tot dat 'Jehovah' God besluit de mens in het graf te laten herleven, opstaan om verder te kunnen leven na de opstanding uit de dood op de nieuwe aarde. Perspectiefvol dus. Goed nieuws noemen ze dat!

Het levende verhaal van een jongetje van 5 jaar oud over  zijn vorige leven is hoogst intrigerend. Het joch vertelde z'n moeder over een eiland bij Schotland,  terwijl hij zelf in Glasgow woont.Zijn verhalen over zijn 'vorige leven' doet zijn moeder eerst af als fantasie. Maar omdat het jongetje met stijgende opgewondenheid allerlei detalis vertelt over zijn jeugd op Barre'' een eiland ten westen van Schotland gaat z'n moeder nadenken. Hij noemt z'n moeder en vader (shane) de familenaam Robertson en nog veel meer details., weet precies de kleur (wit) en het aantal verdiepingen op te noemen van het huis vlak aan zee. Hij vertelt over overvliegende en op het strand landende vliegtuigen en zegt s'avonds bij de open haard te zitten, en z'n oudere broers en zuster te zien buiten spelen. Het jongetje vertelt z'n moeder dat het gewoon is dat mensen doorleven en opnieuw geboren worden. Niets vreemds daaraan. Hij beschrijft hoe het gaat, een lichte doorgang en dan val je in een gaat naar beneden en zie daar een nieuw leven en nieuwe familie (vader en moeder) en een andedre omgeving, een nieuwe tijd van leven! De ouders besluiten een onderzoek te doen door een doctor in de wetenschap welke reincarnatie onderzoekt, een wetenschapper, die speciaal uit Amerika over komt en in gesprek gaat met de jongen en probeert meer details te weten te komen. Moeder, de wetenschapper en de jongen vertrekken vervolgens vanaf luchthaven Glasgow naar het eiland, en daar aangekomen bezoeken zij de plaatselijke historicus, die eerst niet veel met het verhaal kan. Een familie Robertson eigenaar van een witte woning aan de zee van 'Barre' us hem onbekend. Tot hij een dag later terugbelt en hen uitnodigd nog eens bij hem langs te komen. Dan vertelt de historicus nieuwe informatie te hebben verkregen wat bevestigt dat in de '60'/'70' er jaren een familie Robertson uit Glasgow eigenaren waren van een wit huis aan het strand en hun vakanties daar doorbrachten. Hij geeft aan op welk adres op het eiland het witte huis moet staan, en het gezelschap gaat er op af. En ja hoor, ze zien het bewuste witte huis en de toegangspoort eerder gedetailleerd beschreven door de jongen is er ook! En ook de open haard. Eenmaal weer terug zoekt de wetenschapper verder naar informatie over de familie Robertson op het gemeentehuis in Glasgow. En ja hoor, er woont nog een mevrouw Rovertson in de stad! Ze bellen haar en spreken af bij haar thuis. De jongen gaat mee, en de mevrouw blijkt een veel oudere zuster van het jongetje te zijn. Hij herkent haar naam. Maar de vrouw zegt dat hun vader niet shane zou hebben geheten maar James. En ook verder in de familie Robertson zou geen Shane zijn. Nietemin zeer verrassend, het kan zijn dat sommige herinneringen wat vervaagd zijn bij de hongen. Volgens de wetenschapper gebeurt dat op 6/7 jarige leeftijd wel meer. Maar hoe dan ook, de jongen bevestigt allerlei details die hij als 5 jarige hongentje nooit zou hebben kunnen weten. Het jongetje maakt op de video (you tube) een schrandere gevoelige indruk. Mogelijk beschikt de jongen over para-normale gaven en is hij hoog gevoelig. Bewijs van vorige leven(s) zijn ook met dit bijzondere verhaal niet geleverd. Maar hoe de jongen dan wel aan bepaalde feiten, details is gekomen, zonder te beschikken over ionformatie van anderen blijft een raadsel, een mysterie!

De bijbel geeft niet of nauwelijks uitsluitsel over reincarnatie. De vroegere kerk zou teksten over reincarnatie en andere onwelgevallige, teksten als zijnde ' bijgeloof' bestempeld door de beleidsmakers, uit de bijbelse geschriften hebben verwijderd, omdat zij niet aansloten met de kerkelijke visie over het hiernamaals, de hemel, en er ook twijfels zouden bestaan van de samenstellers (canon) van bijbelgeschriften aangaande betrouwbaarheid en gezag. Een tekst in de bijbel NT  Evangelien zou mogelijk een aanwijzing of zelfs wellicht bewijs kunnen zijn van het bestaan van reincarnatie, als de drie belangrijkste apostelen, Petrus, Johannes en Jacobus (broer van Jezus hem bevragen over geruchten van het volk over de terugkomst van de profeet Elia en zijn latere status Johannes de Doper, deie ook Jezus kende en hem ontmoette bij de rivier de Jordaan bij de doop wat Jezus liet ondergaan, althans zo luidt het verhaal over deze ontmoeting en gebeurtenis.

(Foto)' HARA KRISHNA BEWEGING' .48b1ab5e46ae2f34277cd762fa2d31fc.jpg

In de '70 er jaren ontving ik een religieus pamfletje bij het station in het centrum van Amsterdam van de 'Hara Krishna Beweging' en dat ging over reincarnatie. Ik besloot het te lezen en verder te onderzoeken. Ook de schrijver van dit pamflet onderschrijft het verwijderen van teksten in de bijkbel over reincarnatie door de middeleeuwse kerk, en de enige tekst in de evangelien, welke mogelijk per abuis is blijven bestaan en in de bijbel NT was opgenomen...!f27008c8a23714cba8d61e67e91c5a05.jpgFoto) Hara Krishna

THEOSOFIE

Ook de theosofie houdt zich als esotherische wijsheid bezig met het begrip Reincarnatie en gelooft in het bestaan er van. Mevrouw Blavatsky (zie foto) is de grondlegger van de theosofie als spirituele stroming.5460cc8d4ebb52c5eb3beb93b6bc9e24.jpg

SPIRITUALITEIT.-

                   WAS DEVROEGE (RK) KERK,' DE ANT-CHRIST'! ? (foto) Jezus verleidt door de Duivel).fo4793c58040eb45589500e629f405ecc8.jpg

 

a5063d974efc92affdd2b537e018bc69_medium.Weinig orthodoxe gelovige christenen denken01ea5114c0c103acdd21c38dc4fd1034.jpgfoto;(ex)Paus Benedictus.- bij de term anti-christ aan hun eigen kerk. Maar deze vroege kerk, ontstaan in Rome had er alle trekken van. Want van de oorspronkelijke Christelijke leer van Jezus van Nazaret en de Aposten was maar heel weinig meer over. In de plaats van deze zuiver christelijk leer in de eerste Christelijke gemeente van Jeruzalem, beschreven in 2 teksten in het evangelie van Johannes, Nieuwe testament, kwam een nieuwe geloofsleer op en geloofssysteem van de vroege (Rooms Katholieke Kerk). Deze kerk van Rome had zich al met het heidense Romeinse rijk vereenzelvigt en nam allerlei gebruiken en rituelen uit de heidense romeinse tijd over en integreerde dit in de praktijk van de vroege kerk. Petrus werd beschouwd als de spirituele opvolger van Jezus en werd gezien als hoofd van de kerk. Er werd een paus aangesteld met om hem heen een stel bisschoppen en andere geestelijken in de kerk. De paus werd beschouwd als onfeilbaar en min of meer dus gelijkgesteld met Petrus en zelfs met Jezus!

Iedereen die het niet eens was met het leergezag van Rome en het geloofssysteem relativeerde of zelfs afviel werd vervolgd. ca 70.000 dissidente geloofsgenoten lieten het leven, niet op natuurlijke wijze maar door verbranding en of ophanging. Barbaarse praktijken die opgang deden in en rond de anti-christelijke kerk. De kerkelijke ontsporing ging zelfs zover dat rijken zogeheten aflaten konden kopen voor veel geld, om toegang te krijgen tot de hemel en God. Dit vele geld was nodig om het met pracht en praal omgweven 'Vaticaan' te bekostigen en andere kathedralen te kunnen bouwen overal ter wereld. 'God' werd beschouwd als een opperwezen ergens hoog in de hemel, die bestraffend op de aarde en de mensheid toekeek. De hemel was er voor gelovigen als een beloning en de hel als de plaats voor ongelovigen, afvalligen, zondaars. Als tussenplaats werd 'het vagevuur' bedacht door deze corrupte 'geestelijken' van de vroege kerk. In de kerk werden afgodsbeelden geplaatst en aanbeden, als 'heiligen' zoals Jezus en Maria en werden heiligen zoals Maria en anderen vereerd, dit alles binnen dit corrupte kerkelijk geinstitutioneerde geloofssysteem. In de middeleeuwen kwam de reformatie als tegenreactie op gang met eerst de komst van Maarten Luther, die fel protesteerde tegen het leergezag en misbruiken van zijn kerk. Na Maarten Luther kwamen andere hervormers zoals Johannes Calvijn, waaruit het protestantse-christendom, ook al bijna anti-christelijk uit is voortgekomen. Weliswaar werd pracht en praal in de nieuwe reformatorische kerken vermeden en was soberheid 'heilig' verklaard en kwamen geen 'afgodsbeelden' in deze kerken, maar het geloofssysteem was ongeveer hetzelfde. Geleerd wwerd om in een persoonlijke God als opperwezen te geloven, Here God, schepper van hemel en aarde en de mens. En ook werd de hemel en hel als plaats voor beloning cq straf aangewezen, niet echter het 'vagevuur' een soort tussenstation voor de zondige gelovige. Ongelovigen gingen rechtsstreeks ook bij de hervormde kerk naar de hel, een plaats van vuur en totale ontreddering.Reformatorische kerken onthielden zich van inquisities van verbrandingen en onthoofdingen zoals hun rooms katholieke voorgangers dit op bloedige wijze deden met 'ketters' Protestanten beperkten zich tot in de middeleeuwen georganiseerde 'beeldenstormen'. Ub Noord Ierland werd het lang haat en nijd conflicten, oorlogen tussen katholieken en protestanten. Zo erg werd het niet elders en in Nederland.                          .MISSTANDEN  IN KERK

Behalve  ernstige misstanden in onze tijd in de Rooms Katholieke kerk, pedofilie, misbruik in de kerk, probeert deze wereldkerk de laatste decennia vooral de nadruk te leggen op de liefde van God. Veel wordt in de zondagse preek de nadruk gelegd op rechtvaardigheid. Rehabilitatie gevolgd op corruptie die haar weergave nauwelijks kende. En toch blijken zo'n 800 miljoen gelovigen zich nog aangetrokken tot deze kerk, die heel sterk is (geweest) om de eenheid te willen bewaren, boven geloofsprincipes, en meester in het verdoezelen en wegkijken van exsessen in seksuele aangelegenheden. Maar dit staat niet op zich zelf, want ook in andere zich 'christelijke' instituties noemenden gebeuren exsessen op het vlak van sexualiteit en worden deze met de mantel der liefde gedekt en soms intern 'opgelost' zonder dat aangifte wordt gedaan aan instanties als politie en Openbaar Ministerie. Van bijvoorbeeld Jehovah's Getuigen zijn hier gevallen bekend en ook uitsluitingen van dissidenten bij zogeheten 'overtredingen' in de persoonlijke levenssfeer. Alsof de zogeheten christelijke gemeente dit soort inbreuken in persoonlijke levenssfeer kan aangrijpen en mensen uitsluiten in de geloofsgemeenschap.  Maar nog steeds geldt het 'celibaat' in de Rooms Katholieke Kerk, en nog steeds zijn er in orthodoxe strenge protestantse kerken, strenge kerk en leefregels die weinig of zelfs niets van doen hebben met de leer van liefde van Jezus van Nazaret.Soms is onverdraagzaamheid en liefdeloosheid troef in dit soort kerkelijke instituties en denominaties als Jehovah's Getuigen e.a.. En nog steeds claimt men op grond van bepaalde bijbelse inzichten en interpretaties de waarheid in plaats van hun waarheid...Gelukkig zijn steeds meer mensen in hun besef, dat ze afstand nemen van hun vroegere kerk, waar ze zich van hebben bevrijdt. Maar velen blijven traditioneel lid van de kerk en blijven ook tegen beter weten in geloven in een God of beeld van God die alreeds lang is achterhaald, maar nogthans iedere zondag in dat geloofssysteem wordt gepredikt alse95ae2c166f26542ae3d1b8b564a6527_medium. bestaand.Toegegeven, allerlei charitatieve christelijke organisatie geven het goede menswaardige voorbeeld door veel aan ontwikkelingswerk en zending te doen, en een bijdrage te leveren aan de noden in een wereld van grote tegenstellingen tussen rijk en arm. En ook is er vanuit de christelijke humane gedachte hulp en ontwikkelingshulp aan de alleramsten. Er is dus nog hoop.En ook de Rooms Katholieke kerk draagt haar steentje bij als het gaat om verkondiging van begrippen als duurzame vrede en gerechtigheid en het rentmeesterschap van de planeet Aarde welke niet het eigendom van de mens is en naar believen van de wereld geexploiteerd mag worden.Steeds meer dringt de hoop van de liefde van God voor de planeet Aarde en de schepping en de mens. En illustratief in dit verband is de prediking van het Koninkrijk van God op Aarde 2.000 jaar gelden de missie van ene Jezus van Nazaret, de persoon welke de grootste en beste invloed op de menselijke wereldcultuur heeft (gehad) en nog heeft Laten we hopen dat de nieuwe Paus, bisschop van Rome, in zijn eerste boodschap van eenvoud en omzien naar zwakken en de schepping navolging vind en dat de wereld er een beetje rechtvaardiger door wordt, en de armoede meer dan nu aandacht krijgt en dat zijn boodschap van liefde voor de naaste ook wat oplevert voor de armen en verdrukten op deze aarde. Het begin van het optreden van de nieuwe Paus lijkt me hoopgevend voor de toekomst Minder pracht en praal en meer christelijke inhoud van geloof in het Koninkrijk van God, door Jezus van Nazaret gepredikt meer dan 2.000 jaar geleden..d97c412b0931b549000fda0bf7a36baa.jpg

SPORT; VOETBAL  FORTUNA'54 EENS TROTS VAN LIMBURG.4e4dd7464a48f8155ed3dcfbd516042d.jpgfoto; FORTUNA'54.

Fortuna'54 is opgericht in het jaar 1954.Dat was ook het jaar dat het betaalde voetbal officieel van start ging. Daarvoor was er de beruchte wedstrijd van 'Oranje' met betaalde profs, die in Frankrijk speelden en het Nationale elftal van Frankrijk in Parijs. Gelijk werden de Nederlandse profs uit Oranje geschorst. Dat waren Cor van der Hart, Jan Notermans, Bram Appel zie dat jaar nog overstapten naar de nieuwe profclub in Geleen, vlak bij Sittard (daarover straks meer).Nog meer internationals uit Oranje Faas Wilkes, Bram Carlier kwamen Fortuna'54 versterken. Ook kwamen er Belgische spelers naar de Geleense profclub. De eigenaar een zekere Bouwmagnaat Joosten betaalde de spelers goed, maar eiste van hun dat zij meer dan 100 wedstrijden per jaar gingen spelen in Nedeerland en over de grens tot in alle uithoeken van Europa. En dat was vermoedelijk de reden dat deze 'gouden' ploeg net naast de titel in de Ere Divisie greep. en een keer 2e werd in de eindrangschikking. Faas Wilkes was de 'superster' van het team en had al internationale ervaring bij Internationale Milan en CFValencia als profspeler. Wilkes wordt gezien als met Johan Cruyff, Wim van Hanegem en Abe Lenstra beste voetballer van het land. Wilkes kwam van het Rotterdamse Xerxes. Na zij n carriere als profvoetballer, hij speelde ook nog voor het Venlose VVV opende hij een kledingzaak in zijn gweboortestad Rotterdam. Zelf was ik als 12 jarige jongen en dat moet ergens in 1958 zijn geweest in de zomer bij een vriendschappelijke wedstrijd van Fortuna'54 tegen CF Valencia. Fortuna'54 verloor deze voor ca 14.000 toeschouwers met 2-3. Wilkes scoorde, kan ik mij na zo lange tijd herinneren, en zijn dribbels waren fameus.Ook Henk Angenent, later nog afbouwend bij de FC Haarlem speelde als midvoor bij Fortuna'54.

CULTUUR.- Foto: HANNIE SCHAFT. VERZETSHELDIN, MOEDIGSTE VROUW IN DE  51cf7f7d068f8df1efe80f727ae89b0f.jpg(Foto) Hannie Schaft.   NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

HANNIE SCHAFT uit Haarlem Noord is in de geschiedenis van Nederland wel zo ongeveer de meest moedige vrouw geweest. Zij verdient enorm veel respect en waardering voor wat zij deed vanuit haar sterke rechtvaardigheidsgevoel. Was zij communist of niet?! Dat is in wezen onbelangrijk in het licht wat zij deed in de 2e wereldoorlog. Zij offerde immers uiteindelijk haar leven op voor wat haar ideaal was; recht en rechtvaardigheid. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij na de middelbare school aan de universiteit in Amsterdam rechten ging studeren Zij was een meisje/vrouw welke een sterk sociaal en rechtvaardigheidsgevoel had, en het is dan ook niet verwonderlijk dat zij in Amsterdam rechten ging studeren na de middelbare school. Dat zij ook in het verzet terecht kwam in de 2e wereldoorlog is ook vrij logisch.  Immers haar Joodse vriendinnen uit Amsterdam, welke gediscrimineerd werden door het verfoeide Nazidom, was voor haar aanleiding om zich als meisje/vrouw aan te sluiten bij een communistische verzetsgroep. Zelf was zij geen communist. Zij kwam uit een sociaal-democratisch gezin. Haar ouders en zij woonden in Haarlem (Noord). Bij de verzetsgroep leerde zij Jan Bonekamp leren, een communist, met wie zij ook een liefdesrelatie ontwikkelde. Maar samen gingen zij op pad om criminele Nazi's te liquideren.Uiteindelijk kostte dat haar leven, toen zij in Haarlem Noord bij een controle post bij de Jan Gijzenkade werd opgewacht door Duitse soldaten, welke vroegen naar haar papieren en verzetsblaadjes in haar fietstas ontdekten. Daarop werd zij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Amsterdam. Uiteindelijk ontdekte een wasvrouw die haar haar schoonmaakte rode verf in haar haar, wat zij had aangebracht om onherkenbaar te zijn voor de Nazi's bij haar tochten om Nazi's om zeep te helpen. De ontdekking van het 'meisje met het rode haar' de gelijknamige titel van een latere indrukwekkende bioskoopfilm, betekende het einde van de oh zo moedige vrouw, welke vocht tegen onrecht en misdaad in bezet Nederland. Zij werd uit de gevangenis naar de duinen in Bloemendaal gebracht waar zij is geliquideerd met pistoolschoten.c8985643a09ee2b2d6adeb907e68c841.jpg Hannie Schaft is begraven op de begraafplaats in Overveen. Zij is een van de moedigste vrouwen geweest in de Nederlandse geschiedenis, een verzetsheldin, en zij zal worden geeerd als zodanig ieder jaard20e010584171bd50beba80c9c0f77f9.jpg ..             

THE ROD-YS 'TROTS VAN HET NOORDEN'8cd79003495de66a433c3ce3d4fc623e_medium.

The Rod-ys zijn ontstaan medio '60 er jaren. Harry Rijnbergen cs zijn de oprichters van de beatgroep uit de Veenkolonieen van Oost Groningen de Pekela's Harry Rijnbergen en z'n makkers (Bennie Groen, Wichert Kenter) zaten op de Mulo en in het spoor van de beatexplosie bereikte dit ook Groningen en zelfs de provincie. Harry Rijnbergen, zanger/gitarist was de bandleider, want hij schreef nummers voor de band welke regelrechte hits werden. De sound van The Rod-ys doet sterk denken aan Jeff Beck Groep, The Kinks. Het is er ergens tussen. Zeer herkenbaar typisch Rod-ys' sound met een hammondorgel op de achtergrond en natuurlijk de electrische gitaren als basis. Een van hun optredens mocht ik zelf bijwonen en dat was in Hoofddorp in restaurant 'de Landbouw'. Zelf speelde ik met mijn band 'Route'66' in het voorprogramma en toen de gordijnen open ging zagen we honderden enthousiaste fans in de zaal die in eerste plaats kwamen voor de top 40 band met landelijke bekendheid The Rod-ys. En dat hebben ze geweten. Keiharde, meeslepende snijdende beatmuziek van de beste kwaliteit. Ze speelden hun eerste top 40 nummers 'Take her home' en Just Fancy' en daarna een sublieme uitvoering van Jeff Beck's'Tallyman' echt indrukwekkend. Dick Beekman (drums) verving Bennie Groen, die in dienst moest kwam over van Cuby & Blizzards. Daarna schreef Harry Rijnbergen nog meer hits, zoals

Nothing to change a mind', maar het beste in de top 40 was er af. 'Sleep Sleep Sleep', 'Anytime', e.a nummers waren nog steeds kwalitatief hoogstaand, prachtige composities van Harry Rijnbergen, meeslepende muziek, maar kwamen om onbegrijpelijke reden niet hoog in de top 40. Deze 2 nummers waren potentiele commerciele toppers, en Rod-ys best gecomponeerde nummers!! Op gegeven moment was de rek eruit, en waren er problemen met de platenmaatschappij Philips en producer, en viel de band uit elkaar. Harry Rijnbergen en z'n maatje bij The Rod-ys traden toe tot de Amsterdamse groep ZEN, en Harry Rijnbergen schreef wat songs voor een LP van ZEN. Maar zijn toetreding tot ZEN, de band van het hitliedje 'Hair' van de gelijknamige musical, was kort, en Harry Rijnbergen die ruzie had gekregen met de platenmaatschappij over de muzikale koers van zijn band, dat liet hij mij weten in een telefonisch interview met' de Teleskoop'  een papierenmagazine, (niet uitgekomen), keerde terug naar zijn oorspronkelijke vak als timmerman en woon(de) in Woldendorp het uiterste puntje in de provincie Groningen. Het standbeeld( zie foto 2) van brons stond vlak bij de ingang van het Gemeentehuis in Nieuwe Pekela. Ik heb het mogen zien, toen ik er voor mijn werk in de buurt was! Maar helaas, vandalen en of misschien wanhopige fans van The Rod-Ys hebben het bronzenbeeld van het viertal meegenomen, en het is nooit, zover ik weet teruggevonden en teruggeplaatst waar het hoort.Harry Rijnbergen schreef ook nog een nummer voor Herman Brood & Wildromance op een van zijn albums, en werkte nog met Peter Bootsman van ' New Adventures', bekend van de single 'come on', een band ook uit de provincie Groningen. Ook was er jaren geleden een reunie van The Rod-ys waar nog You Tube beeldmateriaal van is. Ook is er een videoclip bij You Tube, met het nummer 'sleep sleep sleep' mooi neergezet door Harry Rijnbergen cs. Groningen mag trots zijn op deze voor Nederlandse begrippen baan baanbrekend werk van de beatgroep die kleur gaf aan de beatscene in de '60 er jaren.(Foto's) THE ROD-YS en standbeeld..

..1f0f5206958f371890a6a633685dffe0.jpg524df55754aa66444b99daa59b333050.jpg.mededeling; binnenkort verschijnt er een artikel in TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE over een nieuwe leergang en of wetenschap' GEESTKUNDE OF SPIRITUOLOGIE' Ook zal dit artikel met foto's worden gepubliceerd in een afzonderlijke special 'UIT TELESKOOP (INTERNET)MAGAZINE....De redactie (Co Meijer) legt de laatste hand aan dit interessante artikel in 'TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE....

 

DE VOLGENDE TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE (10) VERSCHIJNT OP WOENSDAG 27 MAART 2013.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.