Teleskoop (internet) Magazine (3) (Aktueel)

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 27 February 10:46

  f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpgf70c57ea0354fc6b92c7868caecde19c.jpg TELESKOOP MAGAZINE 3 2013.83b21b4372fd16fa6486107c2c704228.jpg Het weer voor de komende week.Een hogedrukgebied positioneert zich boven de Britse Eilanden, waardoor het komende tijd rustig en overwegend droog is. Volgende week  komt er een zuidelijke stroming op gang. Het wordt dan een stuk zachter. maar ook de kans op regen neemt toe woensdag bewokt 4 graden; donderdag bewolkt 7 graden; vrijdag bewolkt 7 graden, zaterdag  bewolkt 7 graden; zondaghalf bewolkt 8 graden; maandag bewolkt 8 graden.

co meijer;/uitgever hoofdredacteur329f74436fe0de06bf67d70c3fb5425f.jpg TELESKOOP MAGAZINE nummer 6. 26 februari 2013 TELESKOOP Magzine is een internettijdschrift van Uitgeverij COMEDIA, met redactionele artikelen over cultuur en kunst.  items ; Politiek,'Wetenschap, Spiritualiteit,Sport, Muziek etc.

EMAILADRES: jameijer@quicknet.nl.09bb459bb0706e090315f0a036c1b4bb.jpgSPIRITUALITEIT.-  (foto Wikpedia)'DE MYSTERIEUZE KRACHT VAN HET UNIVERSUM' (deel 1)

Nu, in deze moderne tijd, is het geboden dat dankzij nieuwe ontdekkingen in de wetenschap opnieuw een betekenisvolle  kijk kan worden verkregen op de wereld en op ons zelf. Het is immers de visie  van een onderlinge verbondenheid die afwijkt van de heersende gedachte van velen in de moderne wetenschap die er van uit gaat dat alles bestaat uit gescheiden deeltjes materie die slechts mechanisch met elkaar verbonden zijn, en die mensen ziet als in de basis geisoleerde  individuren die vexchten voor eigen overleving en geen werkelijke verbindingen hebben met anderen dan misschien hun directe verwanten. Die visie gecreeerd door de moderne wetenschappers als Newton, Darwin en Freud is nog steeds dominant. Wetenschappelijke ontdekkingen gaan gewoon door, ondanks dat aan het eind van de 10e eeuw de hoofden van de Engelse en Franse Academiices van wetenschappen adviseerden niemand in de wetenschap te gaan, omdat bijna alles wat ontdekt kon worden, al ontdekt was. Sindsdien zijn er kolossale veranderingen geweest. De relativiteitstheorie van Einstein, honderd jaar geleden bracht zo'n geweldige verandering, evenals de kwantumfysica in de jaren twintig en de psychologie van Jung in het midden van de vorige eeuw. Opnieuw staat de wetenschap voor een grote paradigmawisseling, dat staat vrijwel vast. Dat zal wel moeten vanwege de ongerijmdheden waarop zij in hun onderzoeken stuiten, zowel in de kosmologie, als in de fysica, en de biologie, de laatste decennia alleen maar toeneemt. Er zullen nieuwe concepten ontstaan om de wereld te begrijpen.  Veel van de onverklaarbare bevindingen overal zijn  van dezelfde soort. Dat gegeven biedt een openuing naar een nieuw paradigma, naar een visie  die meer geintegreerd zal zijn, wat nu onverklaarbaar lijkt te zijn, maar dat zal niet meer zijn, wanneer we erkennen dat er verbindingen zijn tussen zaken waarvan we altijd dachten dat ze gescheiden zijn. De gedachte betekent dat alles met elkaar verbonden geintegreerd en niet gescheiden zoals in de loop van de menselijke geschiedenis deze gedachte heeft postgevat. Deze gedachte van de integrale theorie van alles, wint veld. Het is de kosmische visie die er van uit gaat dat het universum niet alleen bestaat uit energie en materie, maar ook uit het niet waarneembare coherentie scheppende bestanddeel 'informatie'. Het is het concept van het geintegreerd universum of natuurlijk kosmisch internet, wat een verklaring biedt voor de verklaring  van al die verschijnselen die niet passen in de gevestigde  natuurkundige en biologische wetten. In die zienswijze kan men stellen schepping & evolutie van de kosmos.

HOE IS DE KOSMOS ONTSTAAN?37dd033dea5bda7157b8947fadc0ff53.jpg

Velen, leken, wetenschappers, filosofen vragen zich bij het turen naar de sterrenhemel bij heldere nacht af, hoe is de kosmos ontstaan. Steeds nieuwe ontdekkingen in de natuurwetenschappen  roepen nieuwe vragen op, naar een definitieve verklaring, anrwoord op de vraag, hoe is de kosmos , het heelal ontstaan. En filosofisch gesproken, wil men graag weten, wie pf wat zit er aan de oorsprong van het ontstaan van de kosmos. De wetenschap ontdekt hierbij steeds nieuwe feiten, omstandigheden en gebeurtenissen, die het mysterie van de kosmos moeten onthullen. Dit wetenschappelijk ontdekken is echter niet anders dan het door mensen werk  her-ontdekken van wat altijd heeft bestaan!  En dus is er feitelijk niets 'nieuws onder de zon, maar zijn ontdekkingen in de wetenschap  slechts bevestigingen van feiten die al reeds  vaststonden, maar die opnieuw en dan door de wetenschap zijn (her)ontdekt!

En dan ook nog verschillen natuurwetenschappers  van mening over de werkelijke feiten, dat wat-zo-is, om het zo eens te formuleren, van de  werkelijke oorsprong, van de geboorte van de kosmos. Datzelfde geldt ook over de vraag hoe en op welke wijze het leven op aarde, plant, dier en mens is ontstaan. Zowel over het ontstaan van de kosmos, alsook over het ontstaan van leven op aarde, de mens, bestaan verschillende wetenschappelijke theorieen en of filosofische opvattingen.

Zo gaat mijn boek ;geloof in een duurzame wereld (2002) er van uit, dat er sprake zou zijn feweest van de 'big bang' een oerknal, waar sprake zou zijn geweest van zeer  dichte, compacte ioeengehoopte zeer hete energie, die door nog onopgehelderde reden, oorzaak tot ontploffing is gekomen, of gebracht, het begin van materie, van tijd en ruimte, het universum, waarin wij op aarde leven. Door snelle safkoeling van gevormde dampen en gassen in de nieuwe universele ruimtwe, binnen seconden vormde zich vaste materie en door de zwaartekracht ontstonden sterrenstelsels en zonnestelsels, waarvan de aarde deel uit maakt van de zon in os zonnestelsel.  In mijn boek verenigde ik de theorie van schepping en evolutie als een proces van geleidelijke ontwikkeling, uitdijing van het heelal tot wat het nu is en nog verder zal evoluerenm uitdijen tot het moment dat in ons zonnestelsel de zon is opgebrand, na vele miljarden jaren, en de aarde zal vergaan hierdoor. Er is een deel van de natuurwetenschap die uitgaat van het begin van de kosmos, wat ook een filosofisch/religieuze veronderstelling is, de orexplosie. Maar tegenwoordig is een ander deel van de natuurwetenschappen tot een (voorlopige) konklusie gekomen, dat de kosmos altijd heeft bestaan, en geen begin heeft gehad noch oerknal. Zij stellen dat tijd in werkelijkheid niet bestaat, dat dit illusie is, gebaseerd  op menselijke beperking van denken over het begin van tijd en ruimte, het 2-dimensionale bestaan, waar wij in zouden leven.

   SPIRITUALITEIT.-   e1689a6ac0a1cdbf7edf9b8e235b1907.jpg

JEHOVAH'S GETUIGEN, EEN WERELDVREEMDE GELOOFSBEWEGING'.  Bijna iedere burger heeft wel eens of meerdere keren Jehovah's aan de deur gehad, een 'oudere' ervarene en een jonge beginnende 'getuige'. En niet zelden wordt deze methode van ongevraagd aan de deur bellen beschouwd als opdringerrig'. 'Jehovah's Getuigen' noemen zich naar 'Jehovah' wat hetzelfde betekent als 'Jahweh of 'JHWH', de Joods orthodoxe uitdrukking voor 'Here God' De Joden spreken hun God bij wijze van pieteit met hem niet uit (redactie), vandaar de letters en toegevoegde klinkers. In Nederland zijn er zo'n  30.000 gelovigen en in Belgie zo'n 26.000 en wereldwijd9efc2c63dfa3831793cd9c6a46794ccf.jpg zo'n 7,5 miljoen (volgens eigen opgave).'Jehovah's Getuigen' zijn een opmerkelijke beweging van die zich 'in de waarheid 'bevindende mensen' noemt.. Hun waarheid, en niet die van anderen en andere 'medechristenen' die zij overigens niet beschouwen als echte 'christenen'- dat zijn ze ze zelf,vinden ze, baseren hun waarheid op die van de bijbel. 'Jehovah's Getuigen' hebben hun eigen bijbelse 'nieuwe wereldvertaling', en hebben ;God ;vervangen door 'Jehovah '(God).Dat zou volgens hen de enige en juiste oorspronkelijke benaming zijn (tiitel) van God. Jehobah's Getuigen zijn niet bij iedereen popoulair, en dat vinden ze ook niet erg. Zij zijn de enige 'Eindtijd' beweging 'christenen' die aan huis-aan-huis getuigenis doen, op grond van een aansporing in een bijbeltekst. Hun stelregel is, dat de bijbel 'Gods woord' is, dan wel door God, aan mensen geinspireerd woord. De bijbel heeft dan ook geen nadere verklaring nodig en moet volgens hen dan ook letterlijk gelezen en begrepen worden en daar waar nodig, volgens inzichten van' het besturend lichaam' en hun leergezag in 'het Wachttorengenootschap', figuurlijk begrepen worden. Desalnietemin bestuderen ze de bijbel zeer intensief. Dat doen ze zeggen ze om nadere duidingen op te doen. Jehovah's Getuigen is geen democratische , maar theocratische van 'boven' af, door een 7 tallig oudere mannen 'besturend lichaam'  evangelisatiebeweging, die haar wortels heeft in de 'adventbeweging'in de 18e eeuw, in de VS. Hun hoofdkantoor is in New York (Brooklyn). Wereldwijd zijn er bijkantoren, ook in Nederland, Emmen (vroeger Amsterdam) waar o.a. hun bekende literatuur gedrukt wordt 'De wachttoren' en 'Ontwaakt!', waarvan de teksten zijn aangeleverd vanuit het hoofdkantoor. waar aldus het leergezag is.. In de ''Wachttoren' en 'Ontwaakt' staan bijbels geinspireerde artikelen en wordt mening en standpunt van het 'Wachttorengenootschap' nader verklaard en uiteengezet, voor Jehovah's elders en bestemd vooor de 'leek' ,de' ongelovigen' In het verleden deden officiele gezagdragende hoofdpersonen van de beweging voorspellingen, die niet zijn uitgekomen. Tegenwoordig onthouden ze zich wijselijk van voorspellingen, al brengen ze het goede nieuws van 'God's Koninkrijk op aarde'.. Dus hebben ze wat geleerd van fouten in het verleden.  Op de vraag wie 'Jehovah God 'is, krijg je als antwoord 'Jehovah God 'is (een) 'Geest', schepper van hemel en Aarde. Zij geloven in' creationisme' (schepping) en verwerpen de' evolutieleer'. Hun grootste kritiek op 'medechristenen' is de institutiele kerk, en met name de Rooms Katholieke Kerk. Zij beschouwen deze en andere kerken als instrumenten van 'Satan/Duivel', een gevallen hoofdengel van 'Jehovah God', die de hele wereld misleidt inclusief het christendom! En daarom gaan zij verplicht langs de deuren om getuigenis te doen van het bijbelse woord van God' .foto president 'Wachttorengenootschaps Don Alden Adams.  TRINITEITSLEER. foto;'koninkrijkszaal  '(Wikpedia)                          5a9b52579a197317ffc13b1fbdd66982.jpg16a19975c17da62f86bf0126c9a5216c.jpg Hun belangrijkste geloofsleer is dat zij in tegenstelling tot andere institutionele kerken w.o. RK niet geloven in de leer van de drieenigheid (triniteitsleer). Dat is onbijbels en is afkomstig uit heidense religies, voor het ontstaan van het christendom. Heet hangijzer is de kwestie 'bloed'. Bloed is 'heilig' en op grond van een bijbeltekst, die overigens niet verwijst en of verbiedt 'bloedtransfusie- bloedtransfusie bestond immers niet-, 2.000 jaar gelden; het is Jehovah's verboden gebruik te maken van bloedftransfusie. De rechter heeft dan ook jaren geleden een ouderpaar het gezag over geadopteerde kinderen ontnomen, in een geval van bloedtransfusie als levensreddend toediening. Ook geloven Jehovah's niet in de 'hel' als plaats waar ongelovige mensen zouden verblijven na de dood. Ook gaan mensen niet naar de' hemel', geloven Jehovah's. Dood is dood en de wederopstanding gebeurt door 'Jehovah God' aan het einde van de wereld. 'hemel'., ' drieenigheid' hel' het zijn allemaal door kerken bedachte onbijbelse dogma's. Belangrijk is, ook dat zij in tegenstelling tot de meeste  andere christelijke denominaties, de figuur 'Jezus van Nazaret niet beschouwen als de 'Zoon van God'. Wel geloven zij in het 'verzoenoffer' van Jezus aan het kruis of zoals zij beweren 'martelpaal' op Golgotha. Merkwaardig genoeg, al vinden ze zelf van niet, sturen Jehovah's hun kinderen naar 'wereldse' openbare neutrale scholen en dat terwijl zij Jezus nazeggen, 'niet van deze wereld' te zijn. Ook kijken ze TV (maar hoogst waarschijnlijk niet naar de EO)!?, maar zijn weer geen lid van politieke organisaties en of vakbonden. Zij onthouden zich van kontacten met andere 'wereldse' mensen anders dan bij hun zondagse getuigenis. Wel zijn hun sobere diensten in de 'koningkrijkzalen' openbaar evenals hun landelijke te houden jaarlijkse congressen in grote hallen. Jehovah's moeten zich aan strenge leefregels houden, geen sex voor het huwelijk, zijn tegen praktisering van homo's en lesbienes op grond van de bijbel.Voortschrijdende inzichten vanuit de wetenschap worden genegeerd. Ook worden typische christelijke feestdagen, niet gevierd door 'Jehovah's' zoals kerstfeest, pasen en pinksteren, het is not-done en deze zijn uit het 'heidendom' ontstaan. Zelfs verjaardagen worden niet gevierd, omdat zij dit ongepast vinden een 'verheerlijking' (te veel eer)van de mens. Toegegeven, door hun overijverige bijbelkennis, van oudsher stonden Jehovah's bekend als 'ernstige bijbelonderzoekers' en dat zijn ze nog steeds , voelen zij zich door hun grote kennis van de bijbel sterk en weten dat de meeste (ongelovigen) geen gesprekspartner op hun niveau zijn. En dat maakt enerzijds dat ze  mensen  vaak vrij gemakkelijk kunnen beinvloeden en overtuigen van hun 'bijbelse waarheid' , maar anderzijds zorgt het voor irritatie bij anders en of niet gelovigen. Desalnietemin stijgt het aantal gedoopte Jehovah's nauwelijks.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name na de 2e wereldoorlog deze beweging sterk groeide en nog steeds groeit, wereldwijd. Enige jaren geleden waren er nog 5 miljoen Jehovah's en dit aantal is gegroeid tot ca 7,5 miljoen, volgens hun eigen opgave. Dat zij in eigen kring weinig tolerant zijn, blijkt uit kwesties rond hun eigen 'dissidente' leden, die bijvoorbeeld een andere dan voorgeschreven levensstijl er op nahouden. Bij sex voor het verplichte huwelijk, geconstateerd door minimaal 2 jehovah's komt de 'inquisitie' in beeld, een commissie van 'wijze' mannen die gaan oordelen over de 'zondige' broeder of zuster zoals zij elkaar noemen. Dat uitsluiten, de uiterste consekwentie doen zij ook weer op grond van een bijbeluitspraak, en doen zij om de geloofsgemeenschap 'zuiver' te houden, bang dat dit negatieve invloed heeft in hun eigen streng gecontroleerde geloofsgemeenschap met duidelijk sekteachtige trekken. Over liefde gesproken, voeg ik er maar aan toe! Hoeveel ex Jehovah's er zijn is niet officieel bekend. Eventuele misstanden zoals in de RK kerk ontstane sexuele exesessen worden in eigen kring afgehandeld en intern gehouden. Aangifte aan een wwereldinstantie, politie en of openbaar ministerie is er niet bij. Zij vertrouwen wereldse organisaties van de staat niet. Wel betalen Jehovah's belasting, maar stemmen niet bij verkiezingen.Zij zijn zeggen ze politiek neutraal en anti-militaristisch. En daarom zijn ze ook met name in de 2e wereldoorlog vervolgd en net als Joden, door de Nazi's opgesloten in concentratiekampen.Jehovah's Getuigen worden niet als 'kerk' officieel erkent door de 'Wereldraad van Kerken' en 'Raad van Kerken' in Nederland. Dat is ook niet wat zij willen.                                          752117a1c3fb116177b03a7706b8078c.jpg PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

Jehovah's Getuigen Gemeenten bemoeien zich met de persoonlijke levensfeer van hun leden. Als zij zich niet houden aan geschreven dan wel ongeschreven wetten, moeten zij ter verantwoording komen bij een 'commisie' van 'wijze' ouderen, die de 'zondige' broeder of zuster ondervragen. Vaak gaat het om seksualiteit. Het is bij de organisatie verboden om seks te hebben voor het huwelijk. Heeft dat toch plaats, en wordt hiervan door medebroeders en of zusters melding gedaan, dan kan uitsluiting uit de gemeenschap volgen met volledige isolatie nadien. 'Jehovah's' moeten uitgesloten ex broeders/zusters negeren en geen contact meer hebben, alsof ze 'metaalts' zijn!  Zij worden beschouwd als 'zondige afvalligen'. Ze kunnen als zij berouw hebben van hun 'zonden' wel weer herintreden, zo lees ik op de website van de Jehovah's Getuigen Organisatie.com. Deze (te) ver gaande inreuk op privicy, bemoeienis doet de leiding om de gemeenschap 'zuiver' te houden van 'wereldse' en 'verkeerde' invloeden. De liefde van Jehovah's kent dus bepaalde grenzen......! Ontoelaatbare inmenging in iemands persoonlijke levensfeer, en bovendien aantasting van de individuele vrijheid en integriteit. Zo kan ook roken een reden zijn voor uitsluiting! Drankgebruik (matig) wordt toegestaan, omdat in de bijbel ook wijn werd gedronken. Ze hebben blijkens de website ook wat geleerd door meer verdraagzaamheid jegens andere christenen en niet christen ten toon te stellen. Of dat ook altijd praktijk is moet blijken. Het blijft echter hoe je het ook bekijkt een 'sektarisch' achtige beweging, met strenge leer en leefregels, waar uiteindelijk niet iedereen tegen bestand is, ook niet tijdens hun eigen lidmaatschap.Toch is er een wereldwijd lichte groei en zouden er 7,5 miljoen aanhangers zijn, althans volgens hun eigen webopgave.Enige jaren geleden waren er nog maar ca 5 miljoen belijdende leden (welke bij de doop ondergedompeld worden).

MISBRUIK Ook in kringen van Jehovah's vind misbruik bij kinderen door ouders (meestal de vader) plaats, net als de door hen verfoeide Rooms Katholieke Ker. Als er sprake van is en er zijn getuige(n) wat natuurlijk meestal niet mogelijk is, dan wordt dit met de mantel der 'liefde' intern opgelost.Aangifte politie en of OM is er niet bij, omdat de leiding van de beweging de neutrale overheid, als 'werelds' instrument niet erg vertrouwd.Overigens betalen Jehovah's wel belasting en sociale premiesm dat weer wel, ondanks de wereldse overheden. En nu maar hopen dat Jehovah's Getuigen nog meer leren over verdraagzaamheid en elk mens in zijn of haar waarde laten! Dat zou winst zijn! DON ALDEN ADAMS. Hij is sinds 2.000 de president van het Wachttorengenootschap. Hij is Amerikaan en is afkomstig uit de Episcopaalse kerk.. Zijn moeder werd geinteresseerd in de leringen van Jehovah's Getuigen en hij en z'n broers volgden hun moeder daarin. Don Adams was voor 2.000 secretaris van het Wachttorengenootschap onder de vorige president Knorr. Hij vindt van zich zelf dat hij niet behoort tot de zogeheten 144.000 gezalfden die 'uitverkoren' zijn om plaats te nemen na de eindtijd in de hemel. NRC next noemt de Jehovah's Getuigenbeweging de grootste sektie van de wereld (7,5 miljoen ondergedompelde volwassen leden).

. MUZIEK.-a7fbc373f6a893d740c4c520356b8d00.jpg

INTERNETRADIO 'ROCK 1 & METAL EXPRESS'  In Nederland is er geen hard rock & heavy metalstation.Daarvoor moet je naar het buitenland. Tot voor kort was er 'ROCK EMPIRE' op BEAT FM ook op internet, maar de maker van dit unieke 'metal'  muziekprogramma, is gestopt en zoekt een nieuwe (muziekuitdaging, een nieuw radiostation.Bij 'ARROW ROCK RADIO' is er wel een specialprogramma met hard rock & heavy metalmuziek. Dat heet 'VOLTAGE', en het is de moeite waard dit ook gepresenteerde muziekprogramma te beluisteren. 'ROCK 1' en 'METAL EXPRESS' hebben beiden een mooie website. 'Rock 1' heeft het voordeel dat je de setlist kunt raadplegen van gespeelde nummers. Bij 'Metal Express' kun je verzoeknummers emailen. Verder beschikken beide websites van ROCK 1 en METAL EXPRESS soms interessant nieuws en info over de hard rock & metalscene. Ook worden bij 'Metal Expresse' nieuwe bands geintroduceerd via de website.7b0cbc3d4721c141e8e5b861ada592b3.jpgDe volgende TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE verschijnt op woensdag 5 maart 2013.23079e7b4dbbd329011781d7f5ebe99c.jpg68932a363388caf44a19bbdf18ca1adc_medium.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.