TELESKOOP (internet) Magazine 6

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 27 March 12:51

                                      

                T E L E S K O O P (INTERNET) MAGAZINE

 f9b6d4acad2270329dfbd450388ef811_medium.                                                                                                                                                                                               T E L E S K O O P  (INTERNET MAGAZINE NUMMER 6, 27 MAART 2013.(Foto) Co Meijer.2fbbdd6878b6f9fcba5bc94a992106c7_medium. UITGEVER/HOOFDREDAKTEUR Co Meijer.

 email; jameijer@quicknet.nl;

tegeltjeswijsheid; je verrader slaapt nooit ...( van Hennie).

POLITIEK.- 'GEERT WILDERS' GAAT HET LAND IN OM MENSEN TE MOBILISEREN'ba3c323bc9cf466df95b73792a15bcfd.jpg

Geert Wilders(Foto), en zijn Partij voor de Vrijheid' (PVV) gaat de komend tijd het land in. Ook Geert Wilders zelf zal omringd door veiligheidsmensen de burger aanspreken en hen overtuigen dat de huidige regering VVD/PvdA het land en de economie kapot maakt. Dat zei hij onlangs tegen Eva Jinek in een TV programma, van 'Wakker Nederland'op de zondagmorgen, U weet wel de sloagan van 'de Telegraaf' de liberale sensatiekrant van 'Wakker Nederland'. Maar het is Geert Wilders ernst! Niet dat het een afleidingsmanoevre is van zijn vrees voor islamitisering van Nederland, Europa en de rest van de wereld. Nee, hij en zijn partij is het zat. 'Deze regering maakt dit land kapot, en de economie en het vertrouwen van de burgers in de huidige politiek van Den Haag632dde4b91eecde21de4bac610214293.jpg(Foto 2e kamer), waar hij zegt niets van te willen weten en hebben. Hij stelt niet te behoren tot die Haagse kliek, die elkaar maar baantjes en geld toeschuift. De belastingen gaan omhoog in plaats van omlaag. Ontwikkelingshulp, en allerlei subsidies voor 'linkse' hobbies moeten aangepakt worden. Ontwikkelingshulp, daar is Wilders op zich zelf niet op tegen, maar niet door de overheid. Dit is een zaak van particulieren zegt hij in het interview bij Eva Jinek, de vroegere vriendin van de omstreden advokaat Bram Moskovitz, die zijn advocatenpraktijk niet meer mag uitoefenen, omdat hij in opspraak is gebracht door de deken van advokaten in Amsterdam, vanwege zijn declaratiegedrag en het aan de laars lappen van de regels van de advocatuur vallend onder toezicht van de deken van advocaten. Heeft Wilders483e8e215d4e426262ef5644f1cd0ab4.jpg(Foto) Geert Wilders, een of meer punten? Ja dat heeft'ie hoe je ook over de man denkt. Natuurlijk overdrijft hij soms, maar soms ook niet en legt hij de politieke vinger op de wond. Zijn gootste kritiek is de door de regering aangekondigde bezuiniging van 1 miljard in de zorg. Een schande aldus Wilders, en hij heeft hier gelijk. Immoreel zou ik er aan willen toevoegen en volgens Wilders nog een schepje er boven op; het neigt naar het 'criminele' Welnu welterusten zou ik zo zeggen. En daarom gaat Wilders/PVV het land in. Het is genoeg zo en er moet een eind komen aan dit a-sociale beleid van bezuinigen en afwentelen van tekorten, deels door de afgelopen regeringen veroorzaakt, op de burgers en met name de meest kwetsbaren.De banken ook veroorzakers van de crisis blijven buiten schot en gaan rustig door met hun bonusbeleid. De gewone burger wordt zoals altijd gepakt in de beurs en de rijken gaan vrij uit. En dat steekt  en niet alleen bij de PVV/Wilders. Veel van zijn kritiek op deze neo liberale regering wordt ook vertolkt door de SPdf0fd771c9ef44162f652b89404c5065.jpg.(Foto)  Tijd op dit a-sociale kabinet dan maar naar huis te sturen.... hoe eerder hoe beter vinden de SP en de PVV, en ze hebben nog gelijk ook. Kritiekpunt blijft ontwikkelingshulp. Het terugdringen hiervan heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor hen die nog zwakker zijn dan de zwaksten in Nederland. Dat zijn 3e wereldburgers, vaak ook kinderen die geen of nauwelijks perspectief hebben en rond moete komen van minder dan 2 dollar per dag. En soms is er helemaal niet te eten en is overleven uitzichtloos! Het wordt echter tijd dat de goedwillende en rechtvaardige Nederlander inziet dat deze regering een drama is voor het land, waar het nog goed toeven is en relatieve hoge welvaart. Gelukkig maar, maar dat neemt niet weg dat allerlei sociale verworvenheden bevochten door ook de vakbewging zomaar en op a-sociale manier worden aangepakt.Rutte cs zouden zich eens achter de oren moeten krabben en in de spiegel kijken en zich afvragen waar zij in hemelsnaam mee bezig zijn. Ja het land redden zullen ze in koor roepen, redden, hoe bedoelr U? zou ik willen vragen... Geef Wiilders eens de kans om te regeren. Slechter dan deze regering is immers niet mogelijk. Wilders hoopt de kiezer nu eindelijk in het land eens te overtuigen dat het hun belang is niet langer op die Haagse partijen te stemmen die decennia lang een te grote broek aan hadden, veel te veel geld uitgaven en blijk hebben gegeven niet te kunnen regeren, althans niet in voldoende mate. Dat heet geloof ik niet capabel! Natuurlijk moet de concurrentiepositie en het niveau van goed onderwijs gewaarborgd blijven, maar creatief regeren is wat anders dan de botte bijl er bij de burgers en met name de laagste inkomensgroepen, de zorg etc de dupe te laten worden van dit onverantwoordt regeringsbeleid. Iets anders kan ik er niet van maken., en de werkloosheid die nu al veel te hoog is fors toenemen.Maar of eventuele nieuwe verkiezingen de PVV tot de grootste politieke partij maakt en Geert Wilders Minister President in het torentje, dat meen ik reeel te moeten betwijfelen. Dan zal er nog meer eenzijdig gerichte bezuinigingen moeten komen co meijer.

POLITIEK.-     

  a7fec9fd7e35648084b8677d64e4784c.jpg NEDERLANDSE EN  (INTERNATIONALE) BEDRIJFSLEVEN ONTDUIKT (LEGALE) BELASTING. NEDERLAND BELASTING PARADIJS!

DE VPRO liet ons weer eens in een tv dokumentere, afgelopen maandagavond, zien, hoe de dagelijkse werkelijkheid er in de financiele wereld er uit ziet.Vanwege de wet 'ter voorkoming dubbele belasting' verleent de Nederlandse Belastingdienst een wel zeer laag belastingtarief voor grote, lees de grootste internationale bedrijven. Nederland is al sinds jaar en dag een belastingparadijs voor het interrnationale bedrijfsleven. En het is Amsterdam waar duizenden onbemande postbusbedrijven zijn gevestigd en hartje Amsterdam aan de grachtengordel. En het centraal trustkantoor is recht tegenover het redaktiekantoor van het Financieel dagblad gelegen. Journalisten komen niet verder dan de receptie, als zij meer te weten willen komen van dit vrij onoverzichtelijkgemanipuleer met ja je leest het goed vele duizenden miljarden dollars die elke seconde van de dag over de hele wereld gaan.Alleen in Nederland wordt naar schatting van Groen Links Klaver zo'n 8 tot 10 duizend miljard, ja je leest het goed per jaar ontdoken aan belasting, die deze internationale bedrijven, zoals Google, Apple, The Rolling Stones etc in hun eigen land (Engeland VS etc ontduiken. Immers de internationale belastingverdragen die ook Nederland heeft met veel buitenlanden, de wet ter voorkoming dubbele belasting, opent voor die inhalige internationale bedrijven, ook de Nederlandse de legale mogelijkheden te profiteren van de zeer lage tarieven voor de inkomstenbelasting van het grote internationale bedrijfsleven. Om een voorbeeld te noemen. Nederland heft 1,9% bbelasting, terwijl Engeland 30% effingbelasting hanteert, en andere Europese landen idem. Deze handelwijze gaat ten koste van de landen zelf waar deze internationale bedrijven hun hoofdactiviteiten hebben en feitelijk hun hoofdkantoor. Maar hun zogenaamde hoofdkanntoor hebben zij onbemand gevestigd in hun pstbuskantoor in hartje Amsterdam. De Nederlandse overheid, lees Belastingdienst verdient aan deze in wezen laakbare en corrupte praktijk nog geen 1 miljard euro. TV programma Pauw en Witteman aan een hoogleraar Belastingrecht, werkzaam bij het internationaal untantskantoor Deloite, die opdrachten krijgt van deze internationale concerns zei doodleuk, dat alles legaal is, en internationaal, en als de Nederlandse overheid zou gaan stoppen met deze ingvoordelen, andere landen deze praktijk zouden overnemen, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittanie om maar de dichtstbijzijnde landen te noemen. Deze uitwas wordt dus wereldwijd toegelaten en is onderdeel van het neo liberaal kapitalistisch systeem wat o.a. ook en dat is het ergste ten koste gaat van de 3e wereld, die ook al deze praktijken overneemt en bijvoorbeeld Ghanaees bedrijf. welke een postbus ijf heeft in Amsterdam. En de Nederlandse belastingdienst heeft decennia geleden ontdekt, dat het flink verdient aan het( legaal)onttrekken van belastinggelden. Legale belastingontduiking heet dat in de volksmond, en dat via de 'mazen' van de belastingwetgeving. En zo zijn landen als Groot Britannie,de VS e.a. de dupe, doordat zij oeten toestaan, toekijken hoe internationale bedrijven, en dat zijn niet de kleinsten Nederland hebben ontdekt als belastingparadijs en misbruik maken van deze legale wetten, en igide regelgeving. Buitenlandse ondernemingen betalen in Nederland een tarief van naar verluidt 1,9%, terwijl zij in hun eigen land soms meer dan 30% moeten betalen aan inkomstenbelasting. Analoog aan het vorstendom 'Monaco' waar veel rijke mensen en sporters 4 weken per jaar verblijven in hun luxe appartement, als wettelijke redgel om als inwoner en niet belastingbetaler in het in Zuid Frankrijk gelegen ministaatje te mogen wonen. En niemand die zal controleren of men er ook 4 weken verblijft. Vast wel velen, want het is immers smullen geblazen in de high society. En de gewone mensen in Frankrijk, en Nederland maar belasting betalen. En zo is het ook op Cyprus, waar veel rijke russen en russische bedrijven hun geld stallen op de 2 grootste banken, waarvan er 1 nu failliet dreigt te gaan en de ander geherstructureerd.n de Europese Unie,9644be10f8ae50e0f3d7cd84e06e1a62.jpg die kijkt toe en vind het kennelijk best zo. Heeft andere prioriteiten. En ondertussen verdienen topsporters vele miljoenen per jaar voor een spelletje voetbal, tennis, basketball of baseball.! Niets aan de hand, want de pers doet rustig mee, protesteert niet tegen deze exessen, sterker nog, het wordt met trots vermeldt in de sportprogramma's. Geen sportredaktie noemt de schrijnende armoede in de 3e wereld en de onmogelijkheid voor veel kinderen teeten te krijgen om nog maar te zwijgen over sporten.Neen zeulen met vaten water elke dag kilometer's dat is het lot van veel kinderen en vrouwen in de 3e wereldlanden.Eerlijke handel, neen dus. Dat is niet besteedt aan de 3e wereld.De Europese Unie verleent vele miljarden subsidies aan landbouw in Europa, ten koste van de concurrentiepositie van 3e wereldlanden.En Nederland, het wijst het vingertje naar allerlei misstanden in de wereld. Het heeft zelf boter op het hoofd, het is hypocriet en is gastvrijtegen buitenlanders die misbruik maken van democratische regels, soms de criminaliteit in gaan en mensen in Nederland oplichten. Voorbeelden genoeg, want de banken waarschuwen voor criminele uitwassen vooral georganiseerd vanuit voormalige Oostbloklanden. De corrptie neemt ernstige vormen aan en niet alleen bij sommige criminele buitenlanders, ook bij het eigen witte boorden en keurige stropdassen dragende topmanagement die vooral met uiterlijke kenmerken een goede indruk willen maken op wie juist ja U en ik, de consument. Nederland, niet een belastingparadijs voor normale en hardwerkende Nederlandse burgers, neen die betalen meer dan 50% belastingen van hun inkomen en over hun vermogen, hun huis.  de regering VVD/PvdA maar klagen en zeuren over bezuinigen, bezuinigen, en geen investeringen tot de gewone man en vrouw er bij neervalt. Op naar de revolutie zou ik zo langszamerhand zeggen. Weg met al die corrupte toplieden althans zo beschouwen ze zich zelf, in het bedrijfsleven en bij de overheid En de Zorg wel een probleem want ook daar in de top maakt men zich geen zorgen en al helemaal niet over het verplegend personeel, die het met het tiende van het inkomen of nog minder moeten doen van de specialisten. En of de nieuwe sociale en duurzame Paus van Rome werkelijk kan bijdragen aan  bestrijding van sociale ongelijkheid, miljoenen kinderen die sterven van de honger. Ik al maar tegen beter weten misschien hopen. Zijn houding van nederigheid en dienstbaarheid komt sympathiek over tegenover een bloedige geschiedenis van de Roomsche wereldkerk en hun weelde en verleden van corrupte praktijken zoals de aflaatpraktijk voor rijken, voor een toegangsbewijs naar de hemel, geldopbrengsten waar het vatikaan, naar verluidt is betaalt. Groen Links er gaat er bij de stasatssecretaris van financien (VVD) vragen over stellen....We zijn benieuwd, wat daar de uitkomst van is, raden maar?!01ea5114c0c103acdd21c38dc4fd1034.jpg

         SPIRITUALITEIT.-                                                           

 'JAHWEH' ', GOD  VAN ABRAHAM'1b8c8cb26e20d35c580e8ec6a7b79480.jpg

'Abraham' is de 'stichter' van de 3 momo-theistische religies, de joods-hebreeuwse, de christelijke en de islam. Over het ontstaan van deze nieuwste 'GOD' uit de bronstijd kan gezegd worden dat het Abraham moet zijn geweest, die te midden van het 'veelgodendom' geassocieerd met natuurverschijnselen, hij een droom en of visioen moet hebben gekregen waar hij de nieuwe God geopenbaard kreeg. Het echter ook kunnen dat de godvrezende man een psychische afwijking had, en het 'licht' kreeg, doordat er iets in zijn hersenen ontwikkelde wat de medische wetenschap, dat gebied in de hersenen noemt waar 'religiositeit kan worden ontwikkeld. En dat laatste is niet onmogelijk, omdat het wel lijkt op een virus' een ongeneeslijke ziekte zoals de beroemde Engelse atheistische bioloog Richard Dawkins het typeert (menen)!  In het eerste bijbelboek (tora) Genesis wordt de 'Here God' zo genoemd in de moderne bijbels voor het eerst genoemd en kreeg het gestalte. In die tijd van Enogh zo vertelt Genesis, de schrijver is naar algemeen wordt aangenomen Mozes, dat de mensen 'God' gingen aanroepen (Genesis). En zo ontstond de eerste mono-theistische religie, welke ook wel Abrahamitische religie wordt genoemd. Maar wie was eigenlijk die Jahweh? De Joods-hebreeuwse geloofstraditie kende JAHWEH met de letters JHWH (medeklinkers) de hebreeuwse taal kent geen klinkers. Deze zijn later toegevoegd. Ook wordt wel gesproken over EL=God of in meervoud Goden=Elohim. Ook wordt de naam 'Adonai' genoemd voor God en de Islam kent voor God de naam 'Allah' Over het algemeen duidt men die ene God in de moderne bijbelvertalingen meestal '(De) Here God' genoemd. Gelovigen nemen aan dat het Jahweh is die hemel en Aarde heeft gemaakt. Schepping dus door de Schepper God(s). Deze God schiep daarna planten, dieren en tenslotte de mens (Adam) en uit adam Eva, althans zo gaat het verhaal in Genesis. 'De Here God' zou hebben geconcludeerd dat zijn schepping zeer goed was! Zo vermeldt Genesis. De mens kreeg een eigen wil en vrije keus, en was geen robot.En God, hoewel hij grote risco's nam de mens met een vrije wil en vrije keus te maken, veronderstelde kennelijk dat dit goed zou gaan en de mens geen fouten zou maken (zonden). Maar dat kwam anders uit.'Jahweh' zag toe en constateerde boosheid bij de mensheid op Aarde en besloot de hele Aarde te vernietigen, zijn schepping dus, plant, dier, mens, met uitzondering van de Godvrezende Noach en z'n familie die de opdracht kreeg om een houten Ark te maken, waarin de familie en dieren een plaats konden nemen. De rest van al het leven op aarde, de mensheid, plant en dieren zij verdronken toe de 'watersnoodramp' over de Aarde kwam. Maar Jahweh kreeg spijt van zijn beslissing en stelde als teken een 'regenboog' aan de hemel, dat zo'n ramp nimmer meer zou gebeuren. 1e9dd7c533b9b3fdc55d23b267b5347a.jpg6b1b5a19a61e84c66b7622af22bdc332.jpg

ABRAHAM En toen kwam de aartsvader, ook Godvrezend man 'Abraham', eerst 'Abram' geheten in beeld.Hij ontmoette Jahweh in levende lijve met 2 'engelen' van God, die plannen had om de 2 'zondige' steden Sodom en Gomorra, te gaan verwoesten met zwavel en vuur zo gaat het verhaal.En ondanks verwoede pogingen van de rechtschapen Abraham werd het lot van Sodom en Gomorra beslecht.Maar ook daar werd een familie (Lot) gered, zij het dat de vrouw van Lot alsnog omkwam door bij de vlucht in de bergen, om te kijken en te worden ingehaald door zwavel en vuur. Zij werd als een 'zoutpilaar'. Maar dat deze Jahweh immoreel was bleek toen Jahweh het kennelijk nodig vond om Abraham's geloof in Jahweh op de proef te stellen. Jahweh gaf Abraham opdracht zijn enige zoon te offeren, als bewijs voor zijn liefde voor Jahweh. Abraham gehoorzaam deed wat De Here God hem vroeg, en legde zijn zoon neer op de inderhaast gemaakte brandstapel... En toen kwam de engel van god en riep tegen Abraham stop, doe het niet en Abraham nam een dier en offerde deze voor de 'Here God'. En aldus geschiedde, het verhaal in Genesis. En nog steeds anno 2013 wordt dit immorele voornemen van God goedgepraat door orthodoxe christenen, die stellen, dat het maar om een voornemen ging wat niet werd uitgevoerd. Maar alleen de gedachte, idee om (foto ABRAHAM). 8126651394385568b5faf076711bd9f9.jpgzoiets immoreels te vragen aan een mens, vader nog wel, is immoreel!(Foto) Mozes.5036ec77f15c0863018f603f55fd9004.jpg

En dan de plagen die de Egyptenaren over zich heenkregen, omdat zij weigerden Jahweh te accepteren als de enige echte God, moet ook hier genoemd worden. Hoe kan een God die zich als liefde toont in zijn schepping, plotseling liefdeloos worden, en als een jaloerse barbaarse en ook liefdeloze heerser, God te keer gaan richting de mens.En hoe is het mogelijk te geloven dat de enige Zoon van God, ub opdracht van zijn Vader in de hemel (Jahweh) wordt opgepakt en gekruisigd, en deze Jahweh niets onderneemt om dit te voorkomen en wat anders te bedenken om  de mens tot verzoening en verlossing te bewegen, om daarmee alle 'zonden' te vergeven en de weg vrij te maken tot de hemel?!  Zelfs zijn enige 'eigen Zoon' begon te twijfelen aan de goede intensies van zijn Vader in de hemel' want hij zou aan het kruis hebben uitgeroepen, Vader in de hemel, waarom hebt gij mij verlaten? Islamieten, Joden geloven het niet en uiteraard ook de niet gelovigen in de wereld. Maar het zijn ca 1 miljard orthodoxe christenen die deze dogma van het lijden, sterven en wederopstanding van De Heer (Jezus) van Nazareth842ab8ce80a3a8be7a7b8809b2ad93b0.jpg (Foto) Jezus, geloven en dat wekelijks in de eredienst in kerken belijden. De vraag is kan zo'n God (Jahweh) met 2 gezichten, die van liefde en liefdeloosheid uberhaupt wel bestaan (hebben). Steeds meer vrijzinnige theologen en vrijzinnig gelovigen betwijfelen of deze doctrine van de kerk wel waar is, en een stijgend aantal mensen ontkennen dat deze Jahweh ooit heeft (kunnen) bestaan. Deze God (JAHWEH) is niet genadig, zoals hij steeds in kringen van het bijbelse orthodoxe christendom wordt opgevoerd. Hij is ook wraakzuchtig, jaloers en dominant en niet een toonbeeld  van een altijd liefdevolle 'Vader'. Maar dit soort kwalificaties zullen overtuigde belijdende kerkmensen afdoen als 'spottend' met de almachtige, alwetend, alziend, en almogend. Maar zo almachtig bleek deze Jahweh niet te zijn, en alwetend ook al niet, want anders was het wel anders gegaan met de 'erfzonde', als dogma aangenomen door het instituut kerk, en waar nog velen in geloven,( tegen beter weten in). En op vrouwen had de mannelijke Jahweh het ook al niet zo begrepen. De man was in de bronstijd dominant en stond 'boven' de vrouw. Velen beschouwen orthodoxe gelovigen als naief, niet kritisch in hun geloof in God en blijven bidden tot een God die hoogst waarschijnlijk een illusie is, een verzinsel van een zekere Abraham die of een psychische afwijking had dan wel een droom/visioen had waar hij een 'openbaring' kreeg van de enige echte God (Jahweh) en het veelgodendom met types afgoden als 'Wodan' en 'Donar' etc afzwoer (Foto) Mozes..623127a003a70b5abc4f1fdf618ed3d4.jpg

SPORT.-a39dc247c468b97ae5cc4dec3a390005_medium. VOETBAL. NEDERLANDS ELFTAL OP WEG NAAR WK IN BRAZILIE! Het Nederlands elftal is goed op weg naar de komende WK in 2014 in Brazilie, het land waar het voetbal bijna heilig is...Nederland won in zijn groep van 4 Europese landen 6 wedstrijden achtereen en is ongeslagen met 18 punten uit 6 wedstrijden, 7 punten voor op nummer 2 Hongarije. Het Nederlands elftal trainde vanwege de slechte conditie van het veld van Quick Boys in Katwijk aan Zee, in Alkmaar in het DSB Stadion van AZ met een prima grasmat! Teleurstellend is dat Kahlid Boularouz van Sporting Lissabon niet is geselecteerd, want Nederland heeft juist zo'n type en fysiek sterke mandekker nodig. Ook heeft Oranje een type speler als Mark van Bommel (PSV) gelouterd en een speler met de nodige inzet, zoals ook Jansen van Vitesse wordt gemist, ook omdat Nigel de Jong (Manchester City) geblesseerd is. Helaas is ook Wesley Sneijder geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen het vrij zwakke Estland (gewonnen in de' Arena' met 3-0).Sneijder speelde niet tegen Roemenie, ook in de 'Arena'Foto DSB Stadion/AZ). Ook kan je je afvragen waarom de bondscoach Louis van Gaal het niet aandurft om Oranje met 2 centrum spitsen te laten spelen. tw de eerste spits van Manchester United en Oranje, Robin van Persie en 2e spits Klaas Jan Huntelaar, altijd goed voor tenminste 1 of meer goals in de 16 meter. En ookGregory van der Wiel, ex Ajax nu bij Paris St Germain in Frankrijk spelend is er niet bij. Zijn vervanger vanRicardo Rhijn(Ajax) is ook al gepasseerd ten faveure van Janmaat van Feyenoord die wel een goede ontwikkeling door maakt dit seizoen in 'de kuip'Gelukkig is Arjan Robben weer eens fit, hij had weer enkele onnavolgbare acties op links tegen Estland. Hij, Rafael v.d.Vaart, Wesley Sneijder, en Robin van Persie zijn de smaakmakers van Oranje. Mijn favoriete Oranje elf is doel. Stekelenburg

v.d, Wiel                  Boularouz                  van Rhijn

van Bommel          v.d. Vaart               Sneijder

Lens               Huntelaar      van Persie             Robben. Met deze elf is de kans groot dat Oranje voor de eerste keer in de voetbalgeschiedenis de WK titel haalt. Zonder enige twijfel! De wedstrijd in de 'Arena' tegen Roemenie verliep gunstig. Oranje speelde beter, dan tegen het armetierige Estland. Hoewel Roemenie wat meer klasse toonde dan het nietige Estland, was het aan het slot van de wedstrijd tegen Oranje bijna genant te zien dat Roemenie stuk was gespeeld en er volledig door heen zat. Het mocht van geluk spreken dat het bij 4-0 bleef. Opmerkelijk speelde de verdediging als een blok, Vooral de Vrij en Martin Indi exelleerden. Of zij ook tegen grote landen als Spanje, Argentinie overeind blijven moet worden afgewacht. Rafael v.d.Vaart scoorde de openingstreffer, en Robin van Persie, fraai na een harde voorzet van Arjen Robben de 2-0. Een strafschop na het vallen van Lens over een Roemeens been leverde door van Persie de 3-0 op, waarna Lens de 4-0 liet aantekenen. Nederland kan voorbreidingen treffen voor de trip naar Brazilie voor de WK in 2014. Het is een van de kanshebbers voor de titel!

.19d5315b771a811081443756795be42b.jpg Foto DSB STADION?AZ.                                      SPORT.-  ZEILVLIEGEN (HANGLIDING); DE ULTIEME VRIJHEID....!58c5ca9be4ba302daf700e8d0011c5b3.jpg8f4b2b2787bd903117249399b0105c39.jpg'ZEILVLIEGEN' De ultieme vrijheid. Dat is zelvliegen of ook wel Deltavliegen. In de alpen ze je het veel, maar in Nederland is zeilvliegen, niet zo populair, omdat we geen bergen hebben in ons land. Wel vanaf duinen in Zeeland wordt er gevlogen bij gunstige weersomstandigheden in de zomer.2491887d78628e33afa6d9348e714fd3.jpg

 SPORT: TENNIS.-De NEDERLANDSE TOPTENNISGESCHIEDENIS (deel 1).Tennistoppers in de historie van Nederland zijn vanaf de '30 er jaren: Henk Timmera3cfe8c7960d14ac214b3a0acd938f1c.jpg Rob van Meegeren, Ivo Rinkel, Jan de Mos, Kea Bouman(Foto)8c8c09c2fc0fe041daec5026d106b1d3_medium. Hans van Swol (Foto), Hans van Dalsum, Willem Maris, Piet van Eysden, Evert Schneider, Eva de Jong, Jan Hajer, Tom Okker en Betty Stove, Elly Krocke, Trudy Groenman, Anja Lepoutre, Marijke Jansen, Lidy Jansen Venneboer, Ada Bakker, Els Spruyt, Tine Zwaan, Judith Salome, Tom Okker en Niek Fleury (tot 1980). Daarna kwam een nieuwe lichting met Rolf Thung, Loek Sanders, Rob Soeters, Fred Hemmes en Jan Hordijk , Michiel Schapers1d8390b0d7aa75ccb994fa35593150a3_medium., Marijke Appel en nog later, Miriam Oremans, Kristie Boogert, Marcella Mesker, het 6 tal Paul Haarhuis, Jacco Elting, Jan Siemering, Richard Kraijcek , John van Lottum en Sjeng Schalken. Opgevolgd door Martin Verkerk en Ramon Sluiter, en nu dus Robin Haase, Thiemo Bakker, en Igor Sijsling  .Bij de tennisleraren waren het Joop de Mos, Henk Buytelaar, Parlevliet en Houps die tennistoppers waren .                                                                                                                                                                                         ..!73e5da116bb4fca0d7bba4e685e52392.jpgc1657252d7c5347b0623d59922ce9952.jpg9182e2005c26021416691cf59fad79e3.jpgc65142d198681b27203ab8f86a39e87b.jpg  65f47255d9e5640653532af8082bade9.jpgFoto's 1. 'METS' foto 2 KEA BOUMAN foto 3 JAN HAJER. foto 4.TOM OKKER foto 5.BETTY STOVEfoto 6';METS'banend41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpgd58e4bc4fe263efac1d10c1b6f4be078.jpg

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.