Public

God kan mensen uit de dood opwekken. Don Piper kan hier over meevertellen

Bokita > Christelijk getuigenis

Ezechiël zag mensen tot leven komen

Ezechiël 37:  Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd.

Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden.  Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

prachtig verhaal

Dit is een prachtig verhaal over het feit dat God in staat is mensen uit de dood op te wekken. Zijn almacht en autoriteit over de dood wordt met dit verhaal heel duidelijk. Dorre beenderen die tot leven komen… Dat kan alleen maar door God. Er is geen mens die dat kan. Ezechiël kon dat alleen, omdat God wilde dat deze mensen opnieuw tot leven kwamen.

Het dochtertje van Jaïrus

Jezus was ergens aan land, toen er een man naar Hem toe kwam. Hij was leider van een synagoge. Jaïrus heette hij. De man smeekte Jezus met hem mee te gaan naar zijn huis. Hij had een dochter van ongeveer twaalf dat ernstig ziek was. Het meisje was zijn enige kind. Hij wilde uiteraard graag dat ze genezen zou worden en begreep dat God in staat was tot dat wonder. Jezus ging met Jaïrus mee naar zijn huis. Onderweg kwam er iemand naar Jaïrus toe om hem mee te delen dat zijn dochter overleden was. Die persoon droeg hem op de Meester niet langer lastig te vallen. De persoon wist niet dat Jezus een machtig wonder zou gaan doen. Jaïrus werd bemoedigd door Jezus. Hij zei dat Jaïrus niet bang hoefde te zijn en slechts hoefde te geloven, dan zou het goed komen met zijn dochter.

Bij het huis aangekomen mochten er maar een paar mensen mee naar binnen. Dat waren de ouders van het meisje en een paar discipelen, Petrus, Johannes en Jakobus. De aanwezigen bij het huis waren aan het klagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Jezus droeg hen op daarmee te stoppen. Hij zei dat het meisje niet dood was, maar sliep. De mensen begonnen Hem nu uit te lachen. Ze wisten immers dat het meisje dood was. Hij ging naar de ruimte waar het meisje lag en pakte haar hand vast. Hij sprak met luide stem tegen het meisje: Meisje, sta op. Tot verbijstering van haar ouders keerde haar levensadem terug en stond ze op.

Het is dus wel duidelijk dat mensen uit de dood op kunnen staan. Ook in deze tijd zijn er nog steeds mensen die een dergelijke ervaring hebben.

Jezus stond zelf op uit de dood

Jezus kwam naar de aarde om de zonden van de mensheid op Zich te nemen. Hij leefde hier drieëndertig jaar en trok vanaf zijn dertigste rond. In die drie jaar deed Hij grote wonderen en tekenen. Hij stierf aan het kruis, werd in het graf gelegd, maar dat was op de derde dag na zijn dood, leeg. Hij was opgestaan uit de dood. Daarmee heeft Hij de dood overwonnen.

Lazarus lag al vier dagen in het graf

Een vriend van Jezus was overleden en Jezus ging op reis daar naartoe. Op het moment dat Hij daar aankwam, lag Lazarus al vier dagen in het graf. Hij liep naar het graf en ging in gebed tot Zijn hemelse Vader: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Vervolgens riep hij Lazarus en zei hem naar buiten te gaan. Het wonder gebeurde. Lazarus kwam naar buiten met zijn handen en voeten in doeken gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus droeg mensen op die doeken te verwijderen. Lazarus was opgestaan uit de dood. Een machtig wonder van God.

Ook Don Piper stond op uit de dood

Begin 1989 kreeg Jon Piper een ernstig verkeersongeluk, waarbij hij om het leven kwam. Een predikant die daardoor in de file terecht kwam, voelde zich gedrongen voor de dode man te bidden. Ambulancepersoneel had een dekzeil over het autowrak gelegd, om deze aan nieuwsgierige blikken te ontrekken. De predikant kroop in het wrak onder het zeil door, legde zijn hand op de schouder van Piper en begon te bidden. Terwijl hij een bekend liet zingt, begint de dode man opeens mee te zingen. De predikant schrikt zich kapot en is veel sneller de auto weer uit, dan hij er in was gekropen. Jon Piper was na negentig minuten dood te zijn geweest, weer tot leven gekomen. Hij schreef hier een boek over, een grote aanrader: negentig minuten in de hemel. Het is uitgegeven bij uitgeverij Gideon, www.gideonboeken.nl . Jon Piper heeft ook een website: www.donpiperministries.com.

De Bijbel is waarheid

 De wonderen die in de tijd van de Bijbel gebeurden, komen ook nu nog voor. Er zijn nog veel meer verhalen van mensen die getuigen van het feit dat ze dood waren, maar door een wonder van God weer tot leven kwamen. Voor mij is dit een bewijs dat de Bijbel waar is. Ik geloof dat als God mensen uit de dood opwekt, ze ergens geweest zijn. Hun lichaam was wellicht hier op aarde, maar ik geloof dat hun ziel elders was. Ik geloof in een hemel en een hel.

Rachel

17/10/2012 11:08

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
17/10/2012 12:06
Dafuq did i just read?