Pinksteren: de dag die de wereld veranderde

Door Ed-Naab gepubliceerd op Sunday 14 October 19:24

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus gevierd en op Hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus is opgevaren naar God in de hemel. Maar wat is dan de bedoeling van Pinksteren? Al weer zomaar een dagje vrij op 2e Pinksterdag?

Pasen en Pinksteren op één dag?

Het spreekwoord is: "Dat gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen". Dit betekent dat iets nooit zal gebeuren omdat Pasen en Pinksteren niet op één dag kúnnen vallen.
Dit is uiteraard een spreekwoord dat altijd waar is. Tussen Pasen en Pinksteren zitten namelijk altijd 50 dagen. Dat komt zo:
De Joden vieren met Pasen het Joodse Pesach-feest, het Pascha, en vieren vooral de uittocht uit Egypte. Daar waren ze precies 430 jaar in slavernij geweest en God leidde hen uit Egypte. Het Pesach-feest is ook wel het lentefeest, het vrijheidsfeest of matzefeest.
Nadat de Joden uit Egypte waren getrokken gaf God hen de wet waaraan ze zich moesten houden. Dat ging via Mozes. In het bijbelboek Leviticus lees je dat de Joden vijftig dagen moesten tellen om de Heer een nieuwe graanoffers en offers van het vee te brengen. Deze dag moesten ze in lengte van jaren samen vieren. Dit Joodse feest wordt het 'Feest van de Eerstelingen' of 'Wekenfeest' genoemd. De 'eerstelingen' betekent dat ze van het nieuwe wat ze ontvangen hadden iets terug mochten geven aan God. In het christendom werd het Wekenfeest ook wel 'Pinksteren' genoemd, naar het Griekse woord 'pentekostos' (= vijftigste).

Waarom is Pinksteren dan belangrijk?

Voor de Joden is het ‘Wekenfeest’ een feest van vieren en danken; al ver voor het begin van onze jaartelling. Voor Christenen startte Pinksteren pas een aantal dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan (in het jaar 33); dat vieren we met Hemelvaartsdag. Jezus zei vlak voor Zijn opname in de hemel dat de discipelen in de stad moesten blijven totdat ze kracht uit de heml zouden ontvangen. 
Jezus beloofde dat zij binnenkort met de Heilige Geest gedoopt zouden worden.

3c2e5274cc849e988d37999aa3eec70b_1350235

De leerlingen hadden na de opstanding op Paasmorgen nog 40 dagen lang van Jezus geleerd en van Hem steun. Na de Hemelvaart was Jezus niet meer op aarde en ontbrak die steun voor de discipelen. De belofte dat ze gedoopt zouden worden met de heilige Geest stemde hen blij en gingen terug naar de stad en bleven in de tempel om God te aanbidden en te loven om wat ze gezien hadden en God hun beloofd had. Uiteraard vertelden ze iedereen die ze ontmoetten over wat er gebeurt was. Dit duurde tien dagen.

66103abc0ac19f1ec4c27007faf9be30cGlua3N0

Toen gebeurde er iets bijzonders. Op de dag van het Pinksterfeest klonk er om ongeveer 9 uur s’ochtends uit de hemel ineens een geluid zoals van een hevige windvlaag en vulde het huis waar de discipelen waren volledig. Op allen die er waren, zo’n 120 mensen, verschenen een soort vlammen en ze werden vervuld met de heilige Geest. Iedereen begon in vreemde talen te spreken zoals hen werd ingegeven door de Geest.

0775e13a4ffa53f35c0b2ec8dc8d50abcGlua3N0

Mensen dachten dat ze dronken waren omdat ze wartaal zouden spreken. Maar iedere omstander hoorde hen in hun eigen taal praten en konden het verstaan. Ook konden ze niet dronken zijn omdat het nog vroeg was.

Deze uitstorting van de heilige Geest is voor christenen een belangrijk moment en is niet alleen van ‘toen’. Ook vandaag de dag is de heilige Geest een belangrijk persoon. De Geest maakt namelijk deel uit van de drie-eenheid: God de Vader – God de Zoon – de Geest van God. De Heilige Geest wordt vaak in de vorm van een duif of een vuurvlam afgebeeld. De duif omdat er een duif opsteeg toen Jezus werd gedoopt en een vuurvlam omdat deze op de hoofden van de leerlingen verscheen op de eerste Pinksterdag.

Wie is de Heilige Geest?

De derde Persoon van God is de Heilige Geest. De Geest van God is dus een persoon en is door de uitstorting op eerste Pinksterdag als inspirator en trooster naar de aarde gekomen, als trooster voor de eerste discipelen omdat Jezus weg was en vanaf dat moment als inspirator, uitlegger van de Bijbel en nog meer. De Geest is niet meer weggegaan van de aarde en is nog steeds op aarde in mensen aanwezig. Hij woont in christenen die zich daarnaar uitgestrekt hebben en zelf ook gedoopt zijn met de heilige Geest. 

Wat doet de Heilige Geest?

Aan de Heilige Geest worden verschillende functies toegedicht in de Bijbel, het leven van christenen en/of de kerk. Deze zijn in de Bijbel beschreven en op een rij gezet op wikipedia:
De overtuiging van zonde. De Heilige Geest overtuigt personen van de zondigheid van hun handelen, maar ook van hun positie van zondaren in relatie tot God.
Bekering. De Heilige Geest speelt een essentiële rol in de bekering van personen tot het christelijk geloof. De nieuwe gelovige wordt wedergeboren door de Geest.
De Heilige Geest maakt bekwaam. De Heilige Geest rust de individuele gelovigen toe om een rechtvaardig en gelovig leven te leiden.
Als de trooster, of Parakleet, die bemiddelt, steunt, en pleit voor de individuele gelovige bij God, met name in tijden van vervolging of berechtiging.
Inspirator en uitlegger van de Bijbel. De Heilige Geest heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd en helpt de individuele gelovigen en de kerk bij de interpretatie van de tekst.
De Heilige Geest als scheppende kracht. De Geest was betrokken bij de schepping en geeft de mens leven.
Rust personen toe voor specifieke werkzaamheden. Verschillende keren in de Bijbel ontvangen personen specifieke bekwaamheden, zoals artistieke handvaardigheid.

Voor christenen die vervult zijn met de Geest geeft Deze gaven en mogen christenen de effecten zien (vruchten genoemd). Deze vruchten zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (of: matigheid).
De gaven van de Geest gaan over: stichtend werk (apostelschap), profetie (de door God aangewezen richting duidelijk maken), evangelisatie (het tot geloof brengen van ongelovigen), herderschap (verantwoordelijkheid dragen voor het geestelijk welzijn van gemeenteleden) en leraarschap (het in kennis laten groeien van gemeenteleden).
Daarnaast worden andere gaven genoemd: wonderen, genezing, onderscheiden van geesten, geloof, organisatie, leiding, tongentaal (bidden in onbekende talen), het vertalen van tongentaal, zielzorg, dienen, geven en barmhartigheid.

Is er nog iets speciaals te doen met Pinksteren?

Uiteraard is er veel te doen in het land. Lokaal zijn er allerlei markten en musea open.
Daar wil ik nu niet op ingaan. Wel op een conferentie die al jaren vele duizenden mensen trekt:
de Opwekkingsconferentie. e20a933ff4be9f469fb744495d2e43aecGlua3N0De eerste keer was in 1970 en vond plaats in Vierhouten op de Veluwe. Door de jaren groeide het aantal deelnemers tot 15.000. Daar werd de locatie in Vierhouten te klein voor en is uitgeweken naar Biddinghuizen in de Flevopolder. Direct naast WailbiFlevo camperen nu jaarlijks 18.000 mensen en bezoeken totaal 50.000 mensen de conferentie! Deze duurt van vrijdag vóór Pinksteren tot en met 2e Pinksterdag. In 2015 wordt de conferentie gehouden van 22 t/m 25 mei 2015. De ‘kerk’diensten zijn in grote tenten waar zang, dans en muziek zijn maar ook prediking van bekende nationale en internationale sprekers. Voor de kinderen is er elke dag een apart programma en voor tieners en jeugd ook.8e297f4c29729ebe91ce0a7c468cc743cGlua3N0

Het thema voor Opwekking 2015 is: 'SAMEN - Gods Geest verbindt generaties'  Christenen hebben de opdracht om niet alleen met hun woorden, maar ook met hun daden Christus zichtbaar te maken in deze wereld. Door de hele Bijbel heen zien we dat God mensen oproept om liefde te betonen aan hen die zwak en arm zijn, en om zorg te dragen voor de weduwen en wezen.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis maar zijn er wel collectes. Alleen parkeren kost een paar euro.
Als je met Pinksteren niets te doen hebt kun je ook naar Opwekking!

Het programma en routebeschrijving is hier te vinden. Vooral de zondag is bijzonder: met meer dan 40.000 mensen samen in de open lucht zingen en muziek maken tijdens de Sing-in!

d872c979e879368be7fbf82637b996c1cGlua3N0

Pinksteren: de dag die de wereld veranderde

Tot slot even terugkomend op de titel. Op de eerste Pinksterdag veranderde de wereld voor de leerlingen van Jezus compleet. Zij werden van bange mensen, ineens mensen die het verhaal van Jezus vrijuit durfden te vertellen. De Heilige Geest inspireerde hen elke dag, elk uur, elke minuut. Diezelfde Heilige Geest is op aarde gebleven en woont in vele vele christenen, geeft hen leiding en inspiratie, overtuigd en geeft besef van goed en kwaad. Ook jij kunt dat ontvangen door je leven in de handen van God te leggen. Zoek in de buurt een Pinkstergemeente, Evangelische gemeente of Christengemeente. Zij kunnen je verder wegwijs maken. Ook kun je mij een bericht sturen, dan zoek ik een gemeente bij je in de buurt.

Lees ook over:

Goede Vrijdag
Pasen
Hemelvaartsdag
Kerstmis
 

Colofon

Geplaatst: 7 juni 2011. Laatste update: 22 mei 2015
Tags: Pinksteren, Heilige Geest, uitstorting, helper, trooster
Copyright: Dit artikel mag niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van auteur.

 

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik heb bijgeleerd - prachtig geschreven!!!
Een geweldig artikel van je Ed.
duidelijk verhaal, ik ben blij dat je het serieus behandelde
Zeer goed het zo uit te leggen.
Pasen en Pinsteren zijn heel belangrijk voor elk mens Amen.
Een pluim (duim omhoog) En het zal waar en zeker zijn (amen)
goed at je het benoemt, de meeste mensen onder ons kennen de betekenis pasen en pinksteren niet eens, ik sta er ook niet zo bij stil. De meeste mensen zijn gewoon blij om dan vrij te zijn...en voor de meeste mensen heeft het geen betekenis... duim ed!
Mooi artikel. Vroeger een dominee gehad met slingers en hoedjes.... sindsdien weet ik idat pinksteren de verjaardag van de kerk is....