Goede vrijdag - de schuld is vergeven

Door Ed-Naab gepubliceerd op Sunday 14 October 19:32

Is het een goede vrijdag of Góede Vrijdag? En waarom is er een Goede Vrijdag?

Waarom Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is één van de christelijke feestdagen. Een feestdag? Ja, een feestdag. Op deze dag wordt de kern van het christelijke geloof herdacht: de kruisiging van Jezus Christus. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus uit de dood en Zijn overwinning van die dood.
Het aan de kruisiging voorafgaande leven, lijden en sterven van Jezus is van levensbelang. Met Goede Vrijdag wordt duidelijk waarom de Zoon van God naar deze aarde kwam, mens werd, leerde over God, de hemel, over goed en kwaad en hoe we met elkaar kunnen omgaan. Jezus kwam uit de hemel, koos om in een menselijk lichaam te komen en mens te worden. Het plan van God heeft Hij uitgevoerd en daarmee voor ons de weg vrij gemaakt om vrij tot God te kunnen naderen.

Het plan van God

c81e7829fa1cf8d8ff09a1577c4da2fb_1350235

In de Bijbel lezen we over Adam en Eva. Zij begingen de eerste zonde door niet te gehoorzamen aan wat God tegen hen had gezegd: je mag overal van eten, behalve van die boom dáár. Eva werd door de duivel, in de gedaante van een slang, aangesproken en verleid toch van de vrucht van die boom te eten. Zij trok Adam mee en in de avond merkte God dat ze Zijn gebod hadden overtreden. Ze moesten de hof van Eden verlaten. De zonde was in de hof van Eden gekomen en God kan niet leven met iemand die zondig is.

Het plan van God was dat de zonde die door Adam en Eva in deze wereld was gekomen door Iemand weggenomen moest worden. Die Iemand kon alleen iemand zijn die dat zou kunnen: Zijn eigen Zoon Jezus nam dit op zich. Hij kwam als baby naar deze aarde, groeide op en ging vanaf Zijn 30e jaar als leraar en profeet in Israël rond. Er sloten zich mannen aan, de groep groeide en volgde Hem trouw. Door de Romeinen, de heersers in die tijd, werd Jezus 'alleen maar' als oproerkraaier gezien, maar door de geestelijk leiders van Israël werd Hij als lasteraar en leugenaar beschouwd. Hij verkondigde immers dingen die een gewone burger niet mocht zeggen: Jezus had het over "Mijn Vader en ik" als Hij over God sprak. Dat was voor de geestelijk leiders een godslastering waarop de doodstraf stond! 90e5c032d864183377094ffcf2ac9611amV6dXMtZij leverden Jezus uit aan de Romeinen, maar Pilatus vond geen schuld in Hem en constateerde geen misdrijf waarop vanuit de Romeinse wet een straf zou moeten volgen. De joodse leiders wisten Pilatus zover te krijgen dat hij het gebruik om een misdager met Pasen / Pesach vrij te laten toepaste. Het volk mocht kiezen en scandeerde dat de onschuldige Jezus gekruisigd moest worden en de misdadiger Barabbas vrijgelaten werd.

Daarmee werd Gods plan verder uitgevoerd. Het plan van God is dus: de zonden van mensen worden weggenomen, weggedaan en vergeven door God Zelf.

Zonde maakt schuld

Erger dan alle ellende die door zonden in de wereld kwam, is het feit dat wij allemaal ook schuldig staan voor God. God heeft een afkeer van zonde en van een leven dat niet tot Zijn eer is. Hij moet onze zonden rechtvaardig straffen met de dood. Dat is niet alleen onze lichamelijke dood, maar ook om na dit leven eeuwig de straf van God over onze zonden te moeten dragen. Bij het sterven zal iedereen voor God rekenschap moeten afleggen. Ook ik, ook jij.

3b7ab5455a99b98566e2e335acdba341S29uaW5n

Daarom Goéde Vrijdag

Het is niet mogelijk dat wij zelf onze schuld betalen, om zo de verhouding tot God te herstellen. Maar God Zelf zorgde voor die mogelijkheid en gaf daarvoor Zijn Zoon, Jezus Christus, Hij droeg de toorn van God tegen de zonde. Allen die in Hem geloven, accepteren dat Hij voor mijn en jouw zonden is gekruisigd en gestorven worden vrij en zullen zonder straf het geloof bij God in het hiernamaals verder leven.

Voor iedereen

Goede Vrijdag is de dag van de goede boodschap. Ook voor jou! Door middel van de Bijbel en de Heilige Geest  wil God de werkelijke betekenis van Goede Vrijdag geven. Lees er over in de Bijbel. Het is Zijn Woord en Hij zal zich laten vinden. Bid om het werk van de Heilige Geest om de zonden te belijden en het geloof in Jezus Christus te ontvangen. Het kost niets en het levert je eeuwig leven op! Zo is er voor iedereen vergeving van zonden, vrede met God en eeuwig leven. Alleen door Jezus is er een hoopvolle toekomst.

Lied over de kruisiging en opstanding

Een mooi lied over de kruisiging op Goede Vrijdag en de opstanding met Pasen [Opwekking 614]

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.
 

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

 

Lees ook over:

Pasen (Plazilla)   of op www.hartvanpasen.nl 
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Kerstmis

 

Colofon

Geplaatst: 21 april 2011.
Tags: Goede Vrijdag, feestdag, kruisiging, Jezus, leven
Copyright: Dit artikel mag niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van auteur.

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wow Ed, zie je nog lang niet alles gelezen hier! Heftig mooi! Late Duim !
Lekker radicaal artikel. Gods zegen.
Zeer mooi opgemaakt!
Fijn paasweekend (:
Goed artikel!
Heel mooi Ed ik heb met liefde het gelezen mooie boodschap ik heb je allang vergeven en jij mij naar ik hoop. Duim en comment,
Fijne dagen Taco
Goed geschreven. Fijn paasweekend gewenst.
Zeer goed artikel en goed geschreven, een vette duim !

Alleen jammer dat er zo weinig bij wordt stilgestaan, want daar moet het eens in je leven mee beginnen.