Reken eens uit hoeveel dagen oud je vandaag bent!

Door Ed-Naab gepubliceerd op Tuesday 13 August 19:41

Hoe oud je in jaren bent, weet je natuurlijk. Maar: hoeveel dagen oud ben je eigenlijk vandaag? Dat is lastiger om te weten te komen. Zeker als het gaat om schrikkeljaren.... In dit artikel wordt ingegaan op de berekening van het aantal dagen dat je bent, hoeveel dagen het ná 1 januari 2000 is en wanneer je 20.000 of 30.000 dagen oud bent.

Waarom zou je willen weten hoeveel dagen oud je vandaag bent?

Het is leuk om eens uit te rekenen hoeveel dagen je vandaag bent.

Met het uitrekenen ervan en het aantal dagen dat iemand anders is, kun je vragen beantwoorden zoals:

 • Hoeveel dagen ben ik vandaag oud?
 • Wanneer ben ik 10.000, 20.000 of 25.000 of dagen oud?
 • Wanneer zijn we als gezin samen bijvoorbeeld 40.000 dagen oud?
 • Hoeveel dagen ben ik ouder dan mijn kind?
 • Hoeveel dagen leven we vandaag ná 1 januari 2000?
 • Hoeveel dagen zijn we vandaag verliefd, verloofd of getrouwd?
 • Hoeveel dagen is het nog tot een bepaalde datum?
 • Hoeveel dagen ben ik als ik 25, 40 of 65 jaar ben?

 Eenvoudige berekening met Excel

Gebruik de spreadsheet Excel van MicroSoft. Daarin worden ook de schrikkeljaren meegenomen. Maak in Excel een volgend tabelletje voor het uitrekenen van het aantal dagen dat je vandaag oud bent (als voorbeeld heb ik mijn geboortedatum ingevuld).

 

Verdere toepassingen

Uitrekenen wanneer je een mooi rond aantal dagen bent:

 • Reken uit hoeveel dagen je vandaag bent
 • Rond dat af naar boven naar een mooi duizendtal
 • Maak even een nieuw tabelletje zoals hieronder

Hoeveel dagen zijn we vandaag met ons gezin oud?
Zo kun je voor elk gezinslid uitrekenen hoe oud hij / zij vandaag is en die aantallen weer optellen.
Dan weet je hoe oud je met elkaar bent. Je kunt altijd een aanleiding vinden om een feestje te vieren: We zijn vandaag als gezin samen 40.000 dagen oud. We gaan naar het restaurant !

Hoeveel dagen leven we ná 1 januari 2000 of een andere mooie datum?
Maak het volgende tabelletje:

Zo kun je  alle datums in het verleden aangrijpen om te kijken hoeveel dagen het ná die datum is.

Excel

Studentenleven kickstartimpression?p=1&s=22175&t=url&f=BAN&name= Het softwareprogramma Excel is ontwikkeld door Microsoft en in origine bedoeld om berekeningen te maken. Het is één van de programma's die standaard bij Office wordt geleverd, naast o.a. Word, PowerPoint, Outlook en Publisher. De opzet is dat in cellen, die in rijen en kolommen staan, getallen kunnen worden ingetypt en met eenvoudige formules kan worden gerekend. Vóór elke formule wodt een "= teken" (=) geplaatst en daarna een woord, b.v. som / sum of gemiddelde / mean. Verder kunnen cellen worden opgeteld zoals in de tabellen hierboven is aangegeven. Elke cel heeft een nummer van een kolom (A t/m IV) en in combinatie met een regel dat een cijfer heeft (1 t/m 65.536). In de bovenstaande tabellen is dat aangegeven met b1 en b2. De 'uiterste' cel heeft de code IV65536. Dit betekent dat er op 1 tabblad totaal 16.908.288 cellen zijn om een berekening in uit te voeren.... Daarnaast kunnen in 1 excelbestand meerdere tabbladen worden ingevoegd: meer dan 10.000 (toen ben ik maar gestopt met invoegen). Het aantal berekeningen in 1 bestand is dus eigenlijk oneindig groot: meer dan 10.000 maal bijna 17 miljoen cellen. Je zou het overzicht er bijna bij kwijtraken.

De helppaginga in Excel zegt het volgende over de datumnotering: "In Excel worden alle datums als gehele getallen en alle tijden als decimale breuken opgeslagen. Door dit systeem kunt u in Excel datums en tijden net als andere getallen optellen, aftrekken of vergelijken. Alle datums worden via dit systeem gemanipuleerd. In dit systeem staat het seriële getal 1 voor 1-1-1900 12:00:00 AM. Tijden worden opgeslagen als decimale getallen tussen ,0 en ,99999, waarbij ,0 voor 00:00:00 staat en ,99999 voor 23:59:59 staat. De gehele getallen van de datum en de decimale breuken van de tijden kunnen worden gecombineerd. Het resultaat bestaat dan uit getallen met een decimaal gedeelte en een gedeelte met een geheel getal. Het getal 32331,06 staat bijvoorbeeld voor de datum en tijd 7-7-1988 1:26:24 AM. In Excel beschikt u over veel ingebouwde datum- en tijdfuncties waarmee u complexe datum- en tijdberekeningen kunt uitvoeren."

Tot slot

Dit is een aanzet om eenvoudig uit te rekenen hoe oud je bent, hoeveel dagen je samen oud bent en tal van andere verschillen in dagen uit te rekenen. Het nut is alleen voor jezelf leuk. maar: verras iemand met een kaartje, mail of SMS met het feit dat hij of zij vandaag precies b.v. 15.000 of 25.000 dagen oud is. De ander zal verrast reageren. Die wist dat natuurlijk niet!

Bronnen en/of referenties en/of nuttig:
■ MicroSoft Excel met helppagina: http://support.microsoft.com/kb/214094/nl
http://www.dayofbirth.co.uk/

 

Colofon

Geplaatst: 28 januari 2011
Tags: leeftijd, dagen, uitrekenen, oud, excel
Copyright 2011 Ed-Naab
© Dit artikel mag niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van auteur.impression?p=1&s=22175&t=url&f=BAN&name=

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Leuk artikel, maarre ik hoef het niet perse te weten...... ;)
leuk interessant artikel
Leuk artikel. Ik denk dat je op deze manier ook andere dingen kunt uitrekenen met Excel.
Op zich wel grappig om dit naar anderen te laten weten. Leuk artikel.