Warmt de aarde nu werkelijk op?

Door Bartadk gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde absorberen en reflecteren in infrarode straling. Hoe meer deze gassen zich opbouwen in de atmosfeer, hoe minder warmte ontsnapt naar de ruimte en hoe warmer de aarde wordt. Dat was heel lang iets goeds, omdat de planeet warm genoeg werd voor levende wezens. Circa de helft van de broeikasgassen, geproduceerd door de ecosystemen van de planeet, werd gereabsorbeerd in natuurlijke kooldioxideputten, zoals planten en de oceanen. Momenteel is de CO2-concentratie echter de hoogste in 800.000 jaar en nu kunnen deze putten het simpelweg niet meer aan.

Naast de directe gevolgen die de stijgende temperatuur heeft voor allerlei ecosystemen betekent extra warmte, extra energie in het klimaatstelsel en dat kan leiden tot wispelturiger en heftigere weersomstandigheden met dus meer stormen, droogte en overstromingen.

Hoe weten we hoe de dingen veranderen?

Sommige critici bestrijden de opwarming van de aarde op basis van verkeerde modellen en foutmarges, maar de meeste deskundigen verwerpen dergelijk kritiek en wijzen op de signalen in de wereld om ons heen. Door het besturden van ‘ijskernen’, cilindrische monsters uit lagen sneeuw en ijs, hebben we kennis verkregen over weerpatronen in het verre verleden. De verschillende waterstofisotopen in de ijkernen geven een beeld van de veranderende temperaturen op aarde in de loop der tijd (in warmere perioden werden zware isotopen vastgehouden) en luchtbelletjes brengen oeroude concentraties broeikasgassen aan het licht. Ijksernen maken duidelijk dat temeratuurstijgingen gelijke tred houden met hogere concentraties broekasgassen en dat de aarde afkoelt wanneer de concentraties van broeikasgassen daalt. Dit complexe tergkoppelingssysteem tussen de concentraties van broeikasgassen en de temeratuur heeft duizende jaren lang grote cycli van opwerming en afkoeling veroorzaakt. Het tempo waarin momenteel de CO2-concentraties stijgen - en naar men verwacht ook de temeraturen - kent zijn weerga echter niet.

Het verleden

Het is waar dat onze planeet al eerder zo warm is geweest, of zelfs nog warmer. Er zijn ook al eerder soortelijke CO2-concentraties in de atmosfeer geweest. De concentraties broeikasgassen zijn echter nog nooit zo snel veranderd. In minder dan 20 jaar is de biosfeer veranderd op een manier die eerder 1000jaar of langer duurde. De meeste levensvormen op aarde zijn afgestemd op de temeratuurschaal die tot nu toe gold en het tempo waarin de dingen momenteel veranderen, geeft ze weinig tijd om zich aan te passen.

En de zon?

Veranderingen in de zonne-intensiteit hebben nauwelijks effect op de temperatuur op aarde. Men vermoedt dat zonnevlekken (of de afwezigheid ervan) de afgelopen 1000 jaar een fluctuatie van 0,3°C hebben veroorzaakt in de temperatuur op aarde - veel minder dan de gemiddelde temperatuurstijging in de afgelopen eeuw.

Wat moeten we eraan doen?

Sinds de industriële revolutie is het CO2-gehalte in de atmosfeer met 35 procent toegenomen en is de gemiddelde temperatuur wereldwijd bijna 1°C gestegen. Deskundigen zijn het erover eens dat het CO2-gehalte in de atmosfeer onder 350 deeltjes per miljoen (ppm) moet blijven om het klimaat te stabiliseren. Het C02-gehalte is echter al sinds 1988 hoger dan 350 ppm en blijft jaarlijks stijgen. We moeten deze ontwikkeling snel stoppen.

Men is het er internationaal over eens dat de wereldwijde C02-uitstoot in 2015 moet zijn gestabiliseerd en rond 2050 vrijwel tot nul moet zijn teruggebracht om de gemiddelde temeratuur beneden een ‘veilige’ stijging van 2°C te houden.

Er bestaat geen magische of eenduidige oplossing voor klimaatsverandering. Het vereist een gezamenlijke aanpak door internationale instellingen, regeringen, bedrijven en particulieren om de CO2-uitstaat bij ieder aspect van menselijke activiteiten te verminderen.

Het is dus hoog tijd dat we omschakelen naar een ontkoolde economie waarin koolstofarme mogelijkheden een fatsoenlijke kwaliteit van leven bieden. We moeten de energie veel efficiënter gebruiken en voorgang geven aan de wereldwijde productie van duurzame energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet ingrijpend omhoog en wat er wordt gebruikt, moet op de schoonste en efficiëntste manier worden verbrand. Onvermijdelijke uitstoot moet worden opgevangen en veilig opgeslagen.

Ontbossing (verantwoordelijk voor zo’n 17 procent van de jaarlijkse broeikasgassenuitstoot) moet worden gestopt om een van de belangrijkste natuurlijke afweermiddelen tegen klimaatverandering te beschermen.

Essentiële maatregelen

Zelfs al slagen we erin de CO2-uitstoot door menselijke activiteiten volledig te stoppen, dan worden we nog geconfronteerd met klimaatverandering als gevolg van de vele broeikasgassen die zich al hebben opgehoopt in de atmosfeer. Terwijl we de uitstoot terugdringen, zullen we ons dus moeten aanpassen aan enige opwarming. Een van de ernstige gevolgen is het stijgen en opwarmen van het zeewater, waardoor meer stormen ontstaan en dat leidt tot erosie, overstromingen en extreme weersomstandigheden. De helft van de mensheid woont binnen 200 km van de kust, dus er moet aandacht worden besteed aan zee- en rivierdijken en afwateringssystemen. Extremere weersomstandigheden vereisen ook wereldwijde aanpassing van allerlei aspecten van stedenbouw, infrastructuur en landbouw.

Besluit

De opwarming van de aarde is een veel besproken onderwerp. Er zijn veel mensen die het afdoen als flauwekul en er zijn veel mensen die geloven in de bovenstaande theorieën. Ik behoor tot die laatste groep. Je kan niet ontkennen dat het weer nog wisselvalliger en extremer is geworden. Daarnaast maakt het eigenlijk ook niet uit, het zou sowieso niet slecht zijn als we streven naar een beperkte uitstoot van broeikasgassen.

Ik ben ook voorstander van de gezamenlijke aanpak, het is aan iedereen om zijn steentje hiertoe bij te dragen. Zowel in het persoonlijk als in het bedrijfsleven. Dit is niet eenvoudig maar ik ben ervan overtuigd dat dit (na verloop van tijd) wel zal werken. Ik kan alleen maar hopen dat jij hier ook van overtuigd bent en hieraan wilt meewerken.

Eco lifehacking

Op mijn persoonlijk blog ecolifehacking.tumblr.com en in mijn Xead-artikels tracht ik handige en bruikbare tips te geven om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Ik hoop je hiermee te motiveren om ze toe te passen en zo je eigen ecologische voetafdruk te verminderen. Neem alvast een kijkje op ecolifehacking.tumblr.com en tot snel!

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste bartadk

In dat geval kun je een link geven naar documenten en/of sites die je geraadpleegd heb over onderwerp. Ik je de film de global warming swindle trouwens echt aanraden.
Goed om een artikel met deze info hier te zien. De typefoutjes maken het lezen hier en daar inderdaad wat minder makkelijk, maar de strekking is helder. Duim en fan erbij!
goed artikel
Je doet behoorlijk wat beweringen die niet op feiten gebaseerd zijn. Als je zegt dat critici de opwarming bestrijden op basis van verkeerde modellen en fout marges dan wil ik dit graag onderbouwd zien. Ik zie bovendien nogal wat tik en taal fouten dus zou ik wat meer opletten als ik jouw was. En voor de inhoud, bekijk de film de global warming Swindle eens
Beste Tiseenjanboel, merci voor je tips. Graag wil ik wel even meegeven dat ik geen wetenschapper ben, en dus ook niet instaat ben deze zaken wetenschappelijk te onderbouwen. In mijn artikel(s) maak ik een verzameling van de zaken die ik lees en opvang om er vervolgens mijn eigen conclusie uit te trekken. Hopelijk kan je dit toch waarderen. Gtz