Biologische boeren in een veranderend klimaat

Door Bartadk gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Wie hebben er nu eigenlijk meer uitstoot van broeikasgassen per hectare op hun geweten, biologische of conventionele boeren?

Lager percentage?

Aan de ene kant stoten biologische boerenbedrijven door hun energiearme methoden minder CO2 per hectare uit dan conventionele bedrijven (vooral door het vermijden van meststoffen die worden gemaakt met behulp van fossiele brandstoffen, waar bijna 40% van de energie die wordt gebruikt door de niet-biologische landbouw aan opgaat). Zo is voor biologische melk slechts een derde van de energie nodig die wordt gebruikt bij niet-biologische melk. Een ader voordeel van biologisch boeren is dat biologisch bewerkte grond tot 30% meer CO2 vasthoudt dan de grond op conventionele bedrijven.

Hoger percentage?

Aan de andere kant veroorzaken biologische bedrijven volgens sommige deskundigen een hoger gehalte aan bepaalde andere broekasgassen dan conventionele bedrijven - vooral omdat de biologische opbrengst lager ligt. Als we opnieuw naar biologische melkproductie kijken, betekent een lagere opbrengst dat er meer koeien nodig zijn om dezelfde hoeveelheid melk te produceren. Meer koeien leidt tot meer methaangas en boven dien zijn er meer grondstoffen nodig om meer voer te produceren.Volgens een Engels onderzoek heeft een liter biologische melk in feit 20% meer gevolgen voor het klimaat dan een liter niet-biologische melk.

Geen correct cijfer

Het is echter vrijwel onmogelijk een correct antwoord te geven waarin slecht meetbare factoren als biodiversiteit en een gezonde bodem zijn inbegrepen - terreinen waarop biologische boeren hoog scoren.

Het lijkt mij dus dat we eerst moeten gaan kijken naar de manier waarop we consumeren in de plaats van produceren. Het is in mijn ogen veel belangrijk om bijvoorbeeld minder vlees te eten dan de manier van boeren in vraag te stellen.

Duurzame lifehacking

Op mijn persoonlijke website www.mywayoflife.be en in mijn Xead-artikels tracht ik handige en bruikbare tips te geven om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Ik hoop je hiermee te motiveren om ze toe te passen en zo je eigen ecologische voetafdruk te verminderen. Neem alvast een kijkje op www.mywayoflife.be en tot snel!

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heel blij met je conclusie. Het lijkt me eerlijk gezegd nogal wiedes dat biologisch boeren, dat volgens de meesten minder efficient is, dus meer broeikasgassen uitstoot per eenheid product. Maar dan zou inderdaad wel de overige aspecten van biologisch boeren moeten worden meegenomen - of, op een nog basaler niveau, gewoon minder geconsumeerd moeten worden.

Overigens zou je dan ook moeten meerekenen dat je daarmee per eenheid landbouwgrond minder kunt produceren, hetgeen naar me dunkt niet wenselijk is in de huidige wereld en met de huidige wereldbevolking. Of compenseert de hogere ecologische voetafdruk van de kunstmatige meststoffen daarvoor?
Een bijzondere conclusie. Toch denk ik dat het beter is om biologisch te producren, omdat vroeger niet anders werd geproduceerd. Een duim voor het schrijven