Blue Energy Centrale in Nederland?!

Door Loesje190 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

De nieuwste en veelbelovende manier van groene energie is Blue Energy, energie uit zoet en zout water. Is zo'n centrale in Nederland te realiseren en waar?

Wat is er aan de hand?


De fossiele brandstoffen beginnen op te raken en daarom moeten we overstappen op iets anders om toch aan onze energiebehoefte te kunnen voldoen. Rijkswaterstaat heeft als oplossing: gebruik maken van Blue Energy.

Wat is blue energy?

Kort samengevat is blue energy het mengen van zoet rivierwater en zout zeewater waarbij enorm veel energie vrijkomt. Deze energie komt vrij doordat, door het verschil in zoutconcentratie, geladen ionen overspringen tussen het zoete en zoute water. Dit proces vindt op elke plek waar zoet en zout water mengen plaats. Wetenschappers hebben dat ontdekt en zijn nu bezig met het ontwikkelen van methodes om deze energie op te vangen. Het resultaat van dat onderzoek is de Blue Energy Centrale. In deze centrale bevindt zich een membraan. De ionen moeten langs dit membraan. Daarbij gaan de negatief geladen chloride-ionen naar de ene kant, en de positief geladen natriumionen naar de andere kant. Zo wordt er een spanningsverschil gecreëerd dat gebruikt kan worden voor het opwekken van elektrische energie. Deze methode levert relatief veel energie op, en is een erg duurzame manier van energie opwekken.

Waar kan zo'n centrale geplaatst worden?

Een lastig punt is het kiezen van een plek voor een Blue Energy centrale. Het is namelijk belangrijk dat op die plaats zoet en zout water bij elkaar komen. Verder zijn er ook nog heel veel variabelen die een rol spelen bij het opwekken van Blue Energy. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de concentratie zout in het zeewater en in het zoete water, de temperatuur van het water, en de druk. Om uiteindelijk een beslissing te nemen over het plaatsen van een Blue Energy centrale, schakelt Rijkswaterstaat een onafhankelijk adviesbureau in. Dit bureau moet een inventarisatie maken over de kansen en mogelijkheden van Blue Energy in Nederland.

Welke partijen spelen een rol en wat zijn hun belangen?
 

Ten eerste Rijkswaterstaat, omdat zij degenen zijn die een Blue Energy centrale in Nederland willen plaatsen. Zij willen hiermee bereiken dat er in Nederland meer gebruik gemaakt gaat worden van schone energievormen. Blue Energy is zo’n energievorm. Ze proberen de Nederlanders in te laten zien dat de planeet kapot gaat en de enige manier om haar weer beter te maken, is om over te stappen op schone energievormen.

Ten tweede zijn de mensen die in de omgeving wonen waar een Blue Energy centrale komt te staan erg belangrijk. Dit komt, omdat hun leefomgeving dan misschien wel wordt verstoord door een gebouw dat daar zomaar komt te staan. Misschien zijn zij daar wel helemaal niet zo blij mee. Dan gaan ze wellicht protesteren. Dat moet men zien te voorkomen. Daarom moeten deze mensen eerst goed worden ingelicht over de bouw van de centrale en de mogelijke veranderingen die deze centrale met zich mee brengt.

Als laatste zijn er de energiemaatschappijen. De energie die wordt opgewekt, moet worden omgezet in bruikbare energie voor de consument. Dit wordt geregeld door de energiemaatschappijen. Zij verkopen deze bruikbare energie door aan de consument. Het belang van de energiemaatschappijen is hier geld mee te verdienen. Met Blue Energy is dit dus ook het geval, hier valt namelijk veel geld mee te verdienen. De energiemaatschappijen zullen met elkaar gaan concurreren over de prijzen van Blue Energy. Dit is gunstig voor de consument.
 

Welke oplossingen zijn mogelijk?De planologen hebben nagedacht over mogelijke locaties voor een Blue Energy centrale in Nederland.
Een geschikte locatie voor een Blue Energy centrale ligt daar waar zout en zoet water elkaar ontmoeten, dus waar rivieren uitmonden in een zee of oceaan. Hier zijn de aanvoer van grote hoeveelheden zoet en zout water doorgaans gegarandeerd, wat gunstig is voor de instandhouding van het benodigde concentratieverschil en daarmee de bedrijfszekerheid van een centrale.

1. Eemskanaal, Groningen
Er vindt bij het Eemskanaal nog geen goede scheiding van zoetwater en zout water plaats, alleen is er wel al een sluis. Als je het zoetwater uit het Eemskanaal en het zoute water van de Waddenzee zou scheiden door bijvoorbeeld een dijk aan te maken tussen het Eemskanaal en de Waddenzee, zou er wel een goede scheiding van zout water en zoetwater zijn. Maar dit is niet heel praktisch, want dit is niet handig voor het bootverkeer. De boten kunnen dan moeilijk of niet langs het Eemskanaal naar de Waddenzee.
De lozing van het brakke water kan wel gebeuren in de Dollard, wat een eindje verderop ligt. Maar het is lastig om het brakke water daar te krijgen, omdat het nog best een stuk is. Dit zou dan met een pomp gedaan moeten worden.

2. Afsluitdijk
De afsluitdijk heeft wel een mooie scheiding van zoetwater en zout water door de dijk die daar is gebouwd. Dus voor de Blue Energy centrale hoeft er niets meer gebouwd te worden voor het scheiden van zoetwater en zout water. Er zijn grote hoeveelheden zoet en zout water aanwezig, wat gunstig is voor de instandhouding van het benodigde concentratieverschil en daarmee de bedrijfszekerheid van een centrale.
Het brakke water zou geloosd kunnen worden in de Waddenzee, omdat het dan weggespoeld wordt. Het is niet mogelijk om het brakke water in het IJsselmeer te lozen, omdat het dan niet wegspoelt. Het is ook mogelijk om een meer te plaatsen waar het brakke water geloosd kan worden, maar dit kost erg veel geld.

3. Noordzeekanaal
Bij de sluizen in het Noordzeekanaal van IJmuiden is, net zoals bij de Afsluitdijk, een strakke scheiding van het zoete en zoute water. Dit voorkomt menging van de watermassa’s en vergroot daarmee het concentratieverschil.
Bovendien is er geen plek waar het brakke water geloosd kan worden. Hiervoor zou ook een aparte meer gemaakt moeten worden, om het brakke water te lozen. Aan de andere kant kan het brakke water ook in de Noordzee geloosd worden, het spoelt toch wel weg.

4. Nieuwe Waterweg
Ook bij de Nieuwe Waterweg is er geen goede scheiding van zoet en zout water. Er is dan wel sprake van een beweegbare stormvloedkering, maar dit leidt ook weer tot brak water, een overgang van zout naar zoet water. Dus ook hier moet dan een dijk worden geplaatst, wat de scheepvaart negatief beïnvloed en wat veel kost.Het brakke water zou, net zoals de Noordzeekanaal in de Noordzee geloosd kunnen worden. Ook zouden we een apart meer kunnen maken waar het brakke water geloosd kan worden.

5. Volkerak
Het Volkerak heeft vooral last van het lozen van het brakke water. Het brakke water kan niet, zoals met de andere locaties, geloosd worden in de Noordzee of in de Waddenzee, waar het brakke water snel weggespoeld kan worden. De Noordzee en de Waddenzee liggen dan niet zomaar naast de Blue Energy Centrale. Ook is hier nog niet een hele goede scheiding van zoet en zout water. Als hier een goede dijk wordt geplaatst wordt de scheepvaart belemmerd, wat niet goed is.

6. Haringvliet
Haringvliet ligt net boven Grevelingendam en voor Haringvliet geldt hetzelfde. Er is een goede scheiding van zoet en zout water.Er zijn meerdere mogelijkheden om het brakke water te lozen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het water te lozen in de Noordzee. Er zou hier ook een meer gemaakt kunnen  worden of het water zou met buizen naar de Westerschelde moeten gebracht worden, wat een erg lange afstand is. Dit is een idee dat eigenlijk niet mogelijk is, in verband met de afstand en de kosten.

7. Lauwersmeer
Bij het Lauwersmeer is op het moment ook nog geen goede scheiding van zoet en zout water mogelijk. Dit zou met een dijk opgelost kunnen worden. Maar zoals we al eerder vertelden is dit belemmerend voor de scheepvaart en het kost erg veel.
Het brakke water kan ook niet gelost worden in de buurt van de fabriek. Er zou een aparte plek hiervoor gemaakt moeten worden, wat ook weer veel kost.

Vanuit theoretisch oogpunt zijn al deze locaties geschikt om een Blue Energy centrale te plaatsen, maar in de praktijk moet dat nog maar blijken. Daarom is het nodig om alle mogelijk geschikte plaatsen eerst grondig te onderzoeken.
 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
heel interessant! Wie weet....
Duim.
De aanloopkosten zijn nog te hoog en daar zijn nu nog geen aandeelhouders voor te vinden, goed verhaal leuk geschreven,informatief.

Pork geeft de DUIM.
FAN is hij al.

DRIMPELS.
Interessant....had er nog nooit over gehoord! D