Biljarten, regels en leuke spelletjes

Door Jcj77 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Biljarten is een populair tijdverdrijf, maar behalve dat men met de ene bal de andere twee moet raken, weten veel mensen niet wat de regels zijn. Iedereen heeft wel eens aan een biljart gestaan in een café of sportkantine, maar welke spellen zijn er en wat zijn de regels van alle diverse spellen nu echt?

Officiële spelsoorten

Libre of vrij spel

Zoals de naam eigenlijk al zegt, kent deze spelsoort weinig extra spelregels. Dat wil zeggen dat de carambole op bijna alle manieren gemaakt mag worden, mits natuurlijk voldaan wordt aan de normale spelregels.

De enige beperking voor Libre is de verboden zone, die in iedere hoek is aangebracht. Liggen de twee te spelen ballen (dus niet de eigen speelbal) in zo'n driehoek genaamd de verboden zone, dan mag de speler daar maar één carambole maken waarbij de beide ballen binnen het driehoekje blijven liggen. Blijven de beide ballen na de tweede carambole liggen in het driehoekje dan is de carambole ongeldig.

Kaderspel

Het kaderspel verdeelt het biljart door witte lijnen in 6 of 9 vakken, kadervakken. Wat bij Libre werd verteld over de driehoekjes 'verboden zone', geldt hier voor ieder vak. Liggen de beide te spelen ballen in hetzelfde vak, dan moet bij de tweede carambole in ieder geval een bal uit het vak worden gestoten. Deze vorm wordt twee-stootskader genoemd, dit wordt aangegeven met “../2”.

Dat wil zeggen op een klein biljart met de afmetingen 2.30 x 1.15 M waar negen vakken op worden aangebracht, dan liggen de lijnen op een afstand van 38 cm van de band af. Dit kaderspel wordt 'kader 38/2' genoemd. Indien men 6 vakken aanbrengt dan worden de lijnen op 57 cm van de band getekend, deze vorm noemt men 'kader 57/2'.Voor een groot biljart is het principe gelijk, maar is de afstand van de lijnen anders, namelijk de lijnen worden of 47 cm van de band getekend of 71 cm. Tevens zijn de ankers standaard op een groot biljart. Dus de spelsoorten voor het grote biljart zijn 'ankerkader 47/2' of 'ankerkader 71/2'.

Driebanden

Bij driebanden moet de speelbal drie banden hebben geraakt alvorens de derde bal wordt geraakt. Daarbij maakt het geen verschil in wat voor een volgorde de banden en de tweede bal worden geraakt. Dus er mag bijvoorbeeld eerste twee banden worden geraakt dan de tweede bal dan weer een band en dan de derde bal.De 'variant' hiervan is bandstoten, hierbij hoeft er maar één band te worden geraakt alvorens de derde bal wordt geraakt.

Leuke informele spellen

Tien over rood

Voordat de wedstrijd aanvangt wordt afgesproken hoeveel caramboles er gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld 10 of 15. Iedere speler speelt met dezelfde speelbal en probeert om rood als tweede bal te raken en daarna de derde. Indien een speler het afgesproken aantal caramboles heeft gemaakt, valt hij af, totdat er één speler overblijft die heeft verloren. Hierbij kan ook de afspraak worden gemaakt dat indien alle ballen worden gemist (dus de rode en de tweede witte bal), er door de desbetreffende speler weer bij nul gestart moet worden. Om te voorkomen dat een spel eindeloos doorgaat, kan men de afspraak maken dat men bij het bereiken van een bepaald aantal caramboles "vast staat", dus dat de speler niet weer op nul komt.

Annonceetje

Bij het volgende spel wordt vooraf afgesproken hoeveel caramboles op welke wijze gemaakt moeten worden. Om een voorbeeld te geven: 10 caramboles zonder beperking, 5 over één band, 5 over twee banden, 5 over drie banden en 5 'losse' banders. Hierin kan natuurlijk naar wens afspraken over worden gemaakt. De moeilijkheid van dit spel is niet om de afgesproken caramboles te maken, maar het feit dat vooraf bekend moet worden gemaakt hoe de bal gespeeld zal worden (over één, twee, ... band). Zegt een speler een speler dat hij de carambole over twee banden zal spelen (dus dat er twee banden zijn geraakt voordat de laatste de derde bal geraakt wordt) en de bal raakt drie banden, dan telt de carambole niet, ook niet als de speler nog een aantal drieband caramboles moet maken.

Kistje biljart

Bij het kistje biljarten, speelt men met twee ballen, een witte (de speelbal) en een rode. De speler probeert met de witte bal de rode te raken, meer niet. De moeilijkheid hier is dat er op het midden van het biljart een kistje staat met aan iedere zijde een opening waar doorheen gespeeld kan worden. Heeft men de rode bal geraakt, dan is de volgende speler aan de beurt om de rode bal te raken. Mist de speler de rode bal, dan krijgt hij een strafpunt. Na het behalen van een vooraf afgesproken aantal strafpunten ligt de speler uit het spel. Krijgt een speler het voor elkaar beide ballen binnen het kistje te krijgen dan wordt een strafpunt kwijtgescholden.

Spel met vier ballen (ook wel honderden)

Het volgende spel wordt met vier ballen gespeeld, te weten 2 witte, 1 rode en 1 blauwe bal. De ballen dienen op de volgende wijze te worden opgezet: - De witte speelbal hoort op de benedenacquit - De andere witte bal naar keuze op de linker of rechter benedenacquit - De rode bal op de bovenacquit- De blauwe bal op de middenacquit.Bij gebrek aan een blauwe bal, kan men uiteraard ook met een extra rode spelen.Het aantal deelnemers is eigenlijk onbeperkt. De lengte van de partij is normaal 100 punten, maar daar kan naar keuze van worden afgeweken. Iedere speler heeft dezelfde witte speelbal.De telling van de caramboles: - Speelbal op wit en rood of blauw geeft 1 punt; - Speelbal op rood en blauw geeft 8 punten- Speelbal op alle drie ballen geeft 20 punten.Indien men iedere bal mist, begint hij weer op nul punten. Als men meer dan honderd punten maakt, dan begint men weer met het aantal punten waarmee de honderd overschreden is. Want de moeilijkheid van dit spel is dat men precies het aantal punten moet halen wat is afgesproken.

Het kurkspel (met dobbelstenen)

Iedere speler speelt met dezelfde bal. Op het middenacquit wordt de kurk geplaatst met drie dobbelstenen er bovenop. De rode bal moet altijd als eerste worden geraakt. Indien rood wordt gemist, dan gaan de eventueel behaalde punten naar de tegenpartij(en). Nadat men de rode bal heeft geraakt, heeft men de keuze om of de andere witte bal te raken of de kurk omver te spelen. Indien dit lukt, mag men door blijven spelen. Wordt echter de kurk omgeworpen door een andere bal dan de speelbal, dan zijn de behaalde punten voor de tegenpartij(en). Als de speler alleen de rode bal raakt en verder niets, dan is de beurt voorbij en de punten kunnen dan bij worden geschreven. De omgevallen kurk wordt weer recht op gezet op de plaats waar zij is omgevallen, lukt dit niet omdat bijvoorbeeld de kurk onder de band ligt of zelfs van het biljart af is, dan begint de kurk weer op het middenacquit.De puntentelling: Als de rode en de witte bal zijn geraakt dan telt dit voor 2 punten. Wanneer de kurk wordt omgeworpen, dan tellen de punten van de dobbelstenen, waarbij geldt dat de 1 telt voor 10 punten en de rest behoudt zijn eigen waarde. Degene die als eerst 100 punten heeft gehaald, is winnaar. Deze regel is natuurlijk ook zo om te buigen dat men door speelt tot dat er een verliezer is. Indien een speler de 100 punten heeft voltooid, dan moet de speler de rode bal nog één keer raken. Als dit niet lukt of er worden meer punten gehaald, dan gaan alle punten van die beurt naar de tegenstander(s). Komt een speler boven de 100 punten door verkregen strafpunten, dan hoeft hij niet meer de rode bal te raken. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer varianten te verzinnen, maar dit zijn de meest bekende.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Klopt, bij het driebanden. Scherp!
Leuke weetjes ,zag dat Apeldoorn kampioen was geworden.

Pork geeft de DUIM.
FAN is hij al.

DRIMPELS droomt verder.
Jazeker, wel al geruime tijd geleden overigens.
De link die je erbij zet op leerwiki is inderdaad mijn artikel, kijk maar naar de auteur "jcj77"
Heb je dit zelf geschreven?

http://www.leerwiki.nl/Biljarten,_regels_en_diverse_leuke_biljartspelletjes
weer wat geleerd,
dank je wel

duim erbij