Speurtocht voor een kinder/puberfeestje

Door JHeininga gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Een speurtocht door het Drentse bosje van Gieterveen. Leuk idee voor een kinder / puber feestje.

Puzzel / speurtocht door het Gieterveensche bos.

Woont u in de omgeving van Gieterveen, of bent u hier op vakantie en wilt u vermaak voor ietswat oudere kinderen of pubers? Dan is deze speurtocht wellicht een idee. U kunt hem aanpassen naar eigen wensen en spannende items toevoegen of juist weglaten. Een eerste opzet geef ik hieronder zodat er een basis is waarop u verder kunt borduren. Uiteraard mag u deze speurtocht ook volgens  zxoals ik hem heb uitgezet. Have fun!

De voorbereidingen:

Maak een leiderstas met daarin:

 • Een schaar
 • Een pen
 • Papier ( 1 los onbeschreven stuk papier om voor de laatste opdracht te gebruiken)
 • Touw
 • Koek
 • Zakdoek
 • Snoep met papiertje erom
 • Deze map
 • Mobiele telefoon voor noodgevallen

 

Stap 1 kies een leider

Kies een leider, bijvoorbeeld eenjarige, de gastheer/vrouw, de grootste, je oudste enz.
Laat de leider de onderstaande regels voorlezen in de groep:

 • Voor we vertrekken tellen we met hoeveel we zijn en onderweg zorgen we ervoor dat we niemand kwijtraken. We blijven dus bij elkaar! Na iedere opdracht tellen we opnieuw of we nog compleet zijn en letten we goed op of iedereen meeloopt. Bij terugkomst eveneens tellen of iedereen is thuis gekomen.
 • We blijven zoveel mogelijk op het pad om schade aan de natuur te voorkomen. We plukken geen bloemen en breken geen takjes onderweg.
 • Wees behulpzaam naar elkaar. Ieder mens is anders en iedereen heeft zo zijn beperking. De een wat sneller dan de ander. Help elkaar als een ander het moeilijk heeft. Vergeet niet dat het niet om winnen gaat maar om een leuke tijd.
 • Ga niet over je grenzen. Ben je te moe? Zeg het de leider en de groep brengt je terug naar huis of het gebinpunt waarna zei hun tocht hervatten of bij je blijven.
 • Onderweg niet wisselen van groep wanneer je de groep in tweeen deelt.
 • Niet schrijven in dit boekje! (wanneer je het uitprint kun je het vaker gebruiken.) Schrijf de antwoorden op het losse vel papier.
 • Zorg voor 1 onbeschreven vel papier voor opdracht 4!

De leider checkt de inhoud van de tas. Zit alles erin? Dan beginnen we bij het grote hek achter het huis van Vonderpad 17 op de grens van nummer 19 en daar, op die driesprong begint de tocht.

Bij nood: telefoonnummers uitwisselen!

 

De start

De leider van de groep leest het volgende verhaal voor:

Het mysterie

Precies in het midden van deze driesprong wordt heel soms iets mysterieus waargenomen. Wat het is weet niemand...

Het ziet eruit als een witte waas van 2 paarden en wagen. In de wagen bevinden zich een man en vrouw. Ze lachen vriendelijk. Precies op deze plek, in het midden van de kruising lost het geheel op, alsof het er nooit was. 

Ik vertel je het verhaal achter dit mysterie...

Heel vroeger, lang, lang geleden was dit geen driesprong maar een kruising. Dus van oorsprong kwamen hier 4 wegen samen.

Wanneer je naar rechts kijkt zie je het grote hek van Vonderpad 17. Er zijn een paar spijlen uit. Kijken mag aankomen niet...  Ik kom zo terug op dat hek wat ondanks reparaties toch steeds weer uit elkaar valt.

Het gerucht gaat dus dat hier lang geleden een vierde afslag was. Agatha jonkman was van rijke afkomst en woonde in Assen. Ze was verliefd op Gezienus Tel die als stalknecht werkte bij haar tante in Gieterveen. Het was een verboden liefde en toen haar vader erachter kwam liet hij Agatha achtervolgen om haar in de kelder op te sluiten. Maar Agatha was op de hoogte van het plan van haar vader en daarom nam ze het paard en wagen en vluchtte ze in volle vaart naar Gieterveen om voorgoed bij haar Gezienus te zijn. Maar Agatha bereikte de boerderij waar Gezienus werkte nooit...

Op de kruising waar we nu staan kwam Agatha  in botsing met een ruiter te paard. Geen van twee overleefden het ongeval evenmin de paarden...  Weet jij met wie Agatha in botsing kwam? En waarom het hek van Vonderpad 17 stuk is? Schrijf het op en hoor bij thuiskomst of het antwoord goed is.( Antwoord 1)

Vervolg de tocht

Volg het bospad tot de eerste afslag naar links. Hier ga je een klein bosje in.

Loop door tot de T splitsing en Ga hier weer naar links. Eind van de weg weer naar links. Als het goed is zie je nu een weiland. Ga weer naar links. Waar ben je nu?

Juist! de driesprong van Agatha. Loop nu weer naar links, maar ga niet weer het bosje in en hou rechts aan. Nu loop je achter de tuinen van  Vonderpad langs als je naar rechts kijkt en links zie je weilanden. Klopt dit nog? Zo niet dan goed lezen en zorgen dat je wel goed gaat. Loop desnoods terug naar de driesprong van Agatha. 

Eenmaal op het juiste pad:

Loop nu door tot je een afslag naar rechts ziet. De woonwijk in. Rechts zie je een speeltuintje. Je bent nu aan de bewoonde kant van Vonderpad.

Doe hier de opdracht op de bladzijde hierna. Check of iedereen er is en iedereen je goed kan horen als je de opdracht voorleest. Spreek luid en duidelijk. Succes!

Opdracht 

Maak een grote kring en laat de leider van de groep in het midden van de kring plaatsnemen,

Hij of zij sluit nu zijn ogen en draait al wijzend in het rond. De kring neemt elkaars hand en lopen in tegengestelde richting rond de leider. Dus de leider draait linksom, de groep loopt rechtsom. Zing het liedje: ineminemutten tien pond grutten, tien pond kaas, vanaf nu ben JIJ de baas. Sta stil en zie naar wie de vinger van de leider wijst. De leider draagt zijn taak en de leiderstas over aan de aangewezen persoon die met behulp van de groep de onderstaande rebus zal oplossen.

( zelf te bedenken)

vervolg speurtocht

Hallo nieuwe leider. Hoe voelt het om de leider te zijn van een groep? Voel je je op je gemak? Zo niet geef dan je taak over aan iemand die het wel leuk vindt. Vind je het leuk om de nieuwe leider te zijn? Vertel de groep dan nu duidelijk dat jij de nieuwe leider bent en dat ze moeten doen wat jij zegt. Zonder protest! Heel veel succes!

Hervat de speurtocht. Loop vanaf het speeltuintje naar de overkant van de weg. De kleine stolpwoning op de hoek van de straat moet aan je linkerhand zijn. Loop rechtdoor tot je een bospad ziet aan je linkerkant. Nu loop je het bospad in tussen Vonderpad 13 en Vonderpad 15 door. Volg het bospad tot de eerste afslag naar links. Sta stil op de kruising naar links waar je straks ingaat. Ga op je hurken zitten en roep haar hard kukelekuuuuuu en doe alsof je armen vleugels zijn. Vraag de groep om je na te doen alleen zij roepen geen kukelekuuuuuu maar toktoktok.. Kun je niet gehurkt lopen? Geen probleem, loop dan gewoon maar roep wel toktoktok. Loop zo het bospad af tot je op een open veld komt waar vroeger de school heeft gestaan.

 

En? Was je een goede leider? Pak pen en papier  en geef aan of iedereen deze opdracht heeft uitgevoerd en zo niet hoeveel niet.

Vragen beantwoorden.

Op de plek waar we nu staan, stond vroeger de school van Gieterveen. Wat was de naam van de school en waar is de school nu gevestigd. Schrijf dit op. (antwoord 2)

Vraag de groep wat 999 x tik doet en 1 x tak. (antwoord 3)

Neem nu de zakdoek uit de leiderstas en voer de volgende opdracht uit. Succes met het uitvoeren van de nieuwe opdracht!

Opdracht

Laat de groep in een kring zitten. ( bij slecht weer mag staan ook) de leider fluistert straks het onderstaande verhaal bij 1 persoon in het oor. Dat mag maar 1x niet verstaan is jammer dan..  Dan moet je gewoon door fluisteren wat je denkt gehoord te hebben. Die persoon fluistert het weer door aan de volgende persoon en zo door tot de laatste persoon. Die vertelt hardop wat hij of zij gehoord heeft. De leider schrijft de uitkomst op.

Hieronder het verhaal. Dit stuk hierna mag niet hardop voorgelezen worden....

'Niet schrikken. dit is geen verhaaltje. Er loopt een hele dikke zwarte spin over je rug....'

En? Waren ze geschrokken?
Heerlijk! Wat is het toch leuk om een speurtocht te bedenken.. Waar speuren we eigenlijk naar? Spinnen?

Dan nu het echte werk. Je was een geweldige leider, maar kan nu wel wat rust gebruiken. Tijd om een nieuwe leider aan te stellen.

Opdracht

Laat iedereen weer in de kring plaatsnemen met de ogen dicht en speel zakdoekje leggen. Kies degene uit die jij graag als leider wilt zien!

Succes!

Vervolg speurtocht

Welkom nieuwe leider! 

Roep de groep bij elkaar, zak door je hurken, roep kukelekuuuuuu en laat de anderen toktoktok roepen en loop via het kippenpad waar je vandaan komt terug het bos in.  

Vragen

Heb je enige idee waarom dit pad het kippenpad heet? Schrijf het antwoord op. (antwoord 4)

Aan het eind van het pad hou je links aan. Het kippenpad loopt hier ten einde, dus vanaf hier geen kukeleku en getok meer.

Vraag de groep waarom een scheet stinkt. ( antwoord 5) Schrijf het antwoord op.

Vervolg je weg.

Tussen de bomen door kun je de ijsbaan zien liggen aan je linkerhand. Loop dit pad af tot aan de klinkerweg en ga hier naar rechts. Let op! Loop in de berm en let op auto's! Er wordt hier erg hard gereden!

Na het weiland aan je rechterhand zie je een zandpad naar rechts. Neem het zandpad.

Vraag

Vraag de groep hoe een pompbediende zoent.. (antwoord 6)

Los nu de onderstaande rebus op.

En schrijf de uitkomst op het losse vel.

( bedenk zelf rebus)

Vervolg

Vervolg je pad tot je een pad naar links tegenkomt. Zoek hier een goede plek om de volgende opdracht uit te voeren. Succes!

Opdracht

In de leiderstas vind je touw en koek.

De langste persoon in de groep is vanaf nu de leider van de groep en bindt met behulp van anderen het touw vast tussen 2 bomen, palen of wat maar voor handen is. Let op! Niet te hoog, iedereen moet er wel bij kunnen. Wanneer dit is gedaan mag de langste persoon een koek nemen en opeten terwijl de anderen van de groep met de handen op de rug de koek van de lijn proberen af te halen. Wanneer iedereen een stuk koek heeft gehad verwijder je met behulp van de schaar het touw en zorg je ervoor dag je geen rommel achterlaat en alles weer meeneemt in je tas. Eventueel gevallen koek is voor de dieren in het bos.

Hervat de speurtocht...

Welkom nieuwe leider.

Vraag

Vraag je groep het volgende: 'Wat is het toppunt van arrogantie? ( Antwoord 7)

vervolg de speurtocht.

Loop het pad af tot je een weg naar rechts tegenkomt. Volg het pad weer langs de achtertuinen van de buren naar het speeltuintje terwijl je hoofd schouders knie en teen, knie en teen zingt en aanraakt. 

Neem pen en papier en los de onderstaande rebus op. (zelf bedenken) Schrijf de uitkomst op.

Wacht hier eventueel op een andere groep en voer met de 2 laatste leiders de volgende opdracht uit!

Er staan op het veldje tussen de bomen 2 bakken water met een snoepje onderin. De twee leiders van de groepen nemen plaats bij de bakken en doen hun handen op hun rug. Degene die als eerste het snoepje eruit heeft gehaald heef gewonnen.

 

Wanneer deze speurtocht voor een verjaardag is is het volgende nog een idee:

Stuur de jarige naar huis of elders naartoe.

Roep iedereen bij elkaar en vraag ze om goed naar je te luisteren.

Laat iedereen plaatsnemen in een kring tussen de bomen naast het speeltuintje.

Pak het losse onbeschreven vel papier en een pen en schrijf om de beurt een groet of een wens op voor de jarige. Het maakt niet uit als de 2 groepen nu gemengd zijn en je iets op het blaadje van de andere groep zet. 

Lever de vellen papier samen met de antwoorden in bij de organisitoren en spreek de antwoorden na.

Oh ja.. En dat Agataha verhaal? Daarover meer in een hele andere speurtocht!......

Antwoord 1: Agatha kwam in botsing met Gezienus die te paard naar zijn geliefde vluchte om haar te waarschuwen dat ze op de boerderij van haar tante ook niet veilig waren want die tante speelde onder 1 hoedje met de vader van Agatha... Waarom het hek niet te repareren is? Daarvoor is geen verklaring...

Antwoord 2: SWS Oostermoer. 

Antwoord 3: Een duizendpoot met een houten been.

Antwoord 4: Omdat jullie daar zo stom lopen te tokken..

Antwoord 5: Dan heeft een dove er ook wat aan.

Antwoord 6: Super!

Antwoord 7: Denken dat je op mij lijkt!

 

 

By J. Heininga. Neem gerust de speurtocht met tekst over om te gebruiken.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
heel leuk! mijn kinderen zijn nog iets te jong, maar ik ga hem zeker onthouden!
Leuk zeg!
Ik heb deze tocht gemaakt. Mijn moeder vond hem wat kinderachtig voor pubers, maar we hebben echt mega veel lol gehad! Dit vergeten we nooit weer. De spokentocht was nog veeeeeel enger. Zelfs de jongens schrokken zich dood op het laatst! Dank je mam!
Héél leuk. Belgische duim en fan erbij ?
Hele leuke ideeen. Dank voor de tips