God kent ons door en door

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Gedachten bij het lezen van Psalm 139

Wonderbaar kostelijk

Uit Psalm 139


1b-2a) 'HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan.'

Hij weet alles over mij, van de wieg tot het graf. Hij ziet niet alleen wát ik denk en doe, maar vooral ook de achtergrond en oorzaken ervan. Hij weet alles wat ik heb meegemaakt en ziet de door allerlei traumatische ervaringen opgelopen schade.

 

2b) 'Gij verstaat van verre mijn gedachten.'

Hij kent de oorzaak waardoor zich bepaalde denk en gedragspatronen in mijn leven ontwikkeld hebben. Hij weet mijn gedachten niet alleen, maar Hij begrijpt ze ook, al zijn ze nog zo ingewikkeld en verwarrend voor mijzelf, en kom ik er niet meer uit.


 

3) 'Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.'

Dat heeft niets met controle op zich, geen 'big brother's watching you': of ik wel genoeg presteer en scoor om een bepaald niveau te behalen, of aan bepaalde normen en regels voldoe. Hij kijkt niet oppervlakkig naar mijn gaan en liggen. Hij kijkt veel dieper, namelijk naar dat wat eraan ten grondslag ligt, waardoor ik bepaalde dingen wel of niet ben gaan doen.


 

4) 'Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen.'

Hij kent het onuitgesprokene, dat zo diep uit mijn binnenste komt, dat het mijn tong niet eens kan bereiken. De schreeuw uit mijn hart, die geen woorden heeft, waar ik ook geen woorden voor kan vinden en aan kan geven. 'Hierin komt Zijn Geest mijn zwakheid te hulp; want wat ik naar behoren moet bidden, weet ik niet, maar de Geest Zelf bidt voor mij met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen.' (Romeinen 8:26-27)


 

5) 'Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt Uw hand op mij.'

Dat zegt mij iets over Zijn bescherming, Zijn liefdevolle betrokkenheid bij mijn leven, Zijn begrip en volkomen aanvaarding.


 

6) 'Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.'

Met andere woorden: dat gaat mijn pet ver te boven.


 

7-10) 'Waarheen zou ik gaan voor Uw Geest, waarheen vlieden voor Uw aangezicht? Steeg ik ten hemel-Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde (bed)- Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, Uw rechterhand mij vastgrijpen.'

Ik kan nooit zo ver bij God vandaan zijn, dat Hij mij niet meer zou kunnen bereiken. En al heb ik het gevoel 'aan m'n lot overgelaten te zijn', dan nog leidt Hij mij.

 

 

11-12) 'Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.'

Waar God is, wordt duisternis verdreven, 'want God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.' (1Joh.1:5)

 

 

 

13-14) 'Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14) Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn Uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

Hij weet wie ik werkelijk ben. Toen Hij mij bedacht, heeft Hij Zich daar iets bij voorgesteld, zag Hij iets in mij dat Hij mooi vond. Hij heeft mij als mij bedoeld, en niet als het verlengstuk van anderen. Hij wil dat ik als die persoon, die ik werkelijk ben tot mijn doel en recht kom, tot Zijn verheerlijking.

15-16) Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in Uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Hij overzag al mijn hele levensloop en had een plan voor mijn leven. Hij wist ook dat alle gebrokenheid dat plan zou tegenwerken, maar Hij zal ervoor zorgen dat het ten uitvoer komt en het doel bereikt wordt. En ik verleen mijn medewerking daaraan.

 

17) Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U...

De vele goede gedachten van mijn liefhebbende Vader over mij, Zijn genegenheid, Zijn liefdevolle zorg en Zijn betrokkenheid bij mijn leven, zijn in geen getallen uit te drukken.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bijzonder mooi en bemoedigend artikel; dankjewel!
mooi ik houd van de psalmen ze hebben mij door moeilijke tijden geholpen. Liefs claire