In de naam van de Vader en Mark Zuckerberg en de Heilige Geest.

Door IneHellers gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

'God is niet idioot, hij had ook wel door dat hij de Bijbel niet meer verkocht kreeg in de oorspronkelijke vorm. Het Heilige Boek moest in een nieuw kleedje gestoken worden. En je ziet, wat ze ook zeggen, de jeugd heeft zín om te geloven!' Een wel héél merkwaardig interview....

Zaterdag 20 augustus, 10.58u: mooi op tijd voor mijn afspraak met Herman Kortebeek. Ik bel aan en word vriendelijk ontvangen door een middelgrote man van iets-meer-dan-middelbare leeftijd. In de gang struikel ik bijna over een computer en kan me bij het uitwijken nog net op tijd vastgrijpen aan… een  computer. ‘Ja sorry hoor, die doen het niet meer. Ik moet ermee naar het containerpark. Zet je in de zetel, ik haal koffie.’  In de woonkamer staan drie computers, duidelijk wél in gebruik. Ik herken het geluid van een openspringend chatvenster op Facebook. In mijn hoofd tel ik het aantal kruisen aan de muur: twaalf, dertien, veer…  ’234 in heel het huis! Ik spaar ze.’  Alweer een Facebook-bliep. ‘Sorry, ik meld me even af.’  In de korte pauze die daarop volgt ben ik Herman dankbaar voor het feit dat hij me zonet een mooi alternatief voor mijn ondermaatse openingsvraag -ik bespaar ze je- in de schoot heeft geworpen.

 

U zit op Facebook, hoor ik?

Ja, dat klopt.

Dat lijkt me niet evident, voor iemand van uw leeftijd?

Cho, daar zegt u iets. Dat is inderdaad allemaal niet makkelijk, met al die metaforen –dat prikbord, bv-, maar je moet gewoon even de tijd nemen om dat allemaal te begrijpen. Met de Bijbel is het hetzelfde; dat is ook geen leuke roman om te lezen. Vol, vol, vol met metaforen staat dat. Het bulkt ervan. Je moet daar voor openstaan, rustig de tijd nemen om de dingen door te laten dringen en trachten ze ten volle te begrijpen. Met Facebook is dat net zo.


Bent u gelovig opgevoed?

Jazeker. Elke zondag naar de kerk, gebedjes voor het eten, Eerste Communie, Heilig Vormsel,…. Maar goed, wat is dat eigenlijk, ‘gelovig’? Ik moet zeggen dat ik pas écht gelovig ben geworden sinds  4 februari 2004. Daarvoor was dat allemaal een beetje abstract. Je wil wel geloven dat er een god is, maar dat is allesbehalve makkelijk als die zich op geen enkele manier aan de mensen vertoont. Sinds 4 februari 2004 ben ik echter écht overtuigd van God’s bestaan. De mensen zeggen wel: ‘God en Jezus en de Bijbel, dat is niet meer van deze tijd!’, maar het is wel waar. Ik zeg u: het. is. wél. waar. God is méér aanwezig dan ooit tevoren. En hij is alziend, God. Hij weet alles.


Wat is er precies gebeurd op 4 februari 2004?

Aha! Dat is de dag waarop God zich aan ons geopenbaard heeft! Hebt u ooit gehoord van de profetieën? Zowel de Joden als de Christenen als de Moslims wachten op de komst of de wederkomst van de Messias. Velen voorspellen dat hij in 2012 aan ons zal verschijnen en dat dan het einde van de wereld aangebroken zal zijn.  Maar luister goed: God ís al tussen ons. Niet in de gedaante van Jezus natuurlijk, God moet een beetje meegaan met zijn tijd. Jezus, dat is geen goede merknaam meer. God weet wel dat hij anders uit de hoek moet komen om nog volgelingen te vinden. Zieken genezen, water in wijn veranderen, over water lopen, een munt uit de bek van een vis halen,… mensen kijken daar niet meer van op de dag van vandaag. Gelukkig weet God perfect hoe hij zichzelf kan blijven heruitvinden.


U probeert dus te zeggen dat er op dít moment een God rondloopt tussen de mensen?

Ah ja, tuurlijk! En hij weet alles he! ALLES heeft hij gezien.


Denkt u dat ik hem ken dan?

Meisje toch…. Wie God niet kent, die leeft niet hier. Iédereen kent hem. Ik zeg niet dat je hem daarom zíet, natuurlijk. Een god op aarde heeft dezelfde lichamelijke beperkingen als wij; hij kan uiteraard niet altijd overal zijn. Maar hij komt aardig in de buurt, dat wel. Je ziet hem op vele, vele plaatsen opduiken.


Mag ik dan weten over wie u het hebt?

Mark Zuckerberg.


Mark Zuckerberg, de uitvinder van Facebook?

Inderdaad: Facebook. God is niet idioot, hij had ook wel door dat hij de Bijbel niet meer verkocht kreeg in de oorspronkelijke vorm. Het Heilige Boek moest in een nieuw kleedje gestoken worden. En je ziet, wat ze ook zeggen, de jeugd heeft zín om te geloven! Mensen zitten massaal op Facebook! Het Heilige Boek verenigt de mensen meer dan ooit met elkaar!


Ik wil nu niet onbeleefd zijn, maar naar mijn gevoel heeft het succes van Facebook weinig met het geloof te maken. Niemand op Facebook heeft er toch énig idee van dat het om een moderne Bijbelversie zou gaan? Die stelling lijkt mij overigens heel onwaarschijnlijk….

Dat is nu net het probleem. Mensen zijn er blind voor. Maar wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Het wordt dus hoog tijd dat de mens zich openstelt voor de echte waarheid.  De gelijkenissen tussen de Bijbel en Facebook zijn o-v-e-r-duidelijk.


Verklaar uzelf.

(zucht) Wat is één van de belangrijkste zaken die het Christelijk geloof je leert? IEDEREEN IS JE VRIEND. Voilà. Wat doe je op Facebook? VRIENDEN MAKEN, toch? Hoe meer, hoe beter! Vroeger had je misschien 10, 20, 30 vrienden… en nu, dankzij Facebook, HONDERDEN. (neemt er een laptop bij) Kijk, hier:  ‘Met Facebook deel je alles met iedereen in je leven’. Daar moet ik toch geen tekeningetje bij maken? Delen met je naasten, dat is zó belangrijk. Het doet dan ook vreselijk deugd om te zien dat de jeugd dat nog altijd doet. Alles delen ze, op Facebook, alles! Foto’s, filmpjes, hun genoegen over bepaalde dingen, hun ongenoegen over bepaalde dingen…. Je hebt groepen voor ALLES. En zelfs als ze naar het toilet moeten -toch iets waarvan je denkt dat men dat liever voor zichzelf houdt- dan delen ze het met elkaar.


En verder, wat dan nog…. Cho ja, zoals ik al zei, het bulkt van de metaforen natuurlijk. U kent allicht Farmville en Cityville, de populairste toepassingen op Facebook? De bedoeling van die spelletjes is dat je een stad opbouwt, of een boerderij. Dat verloopt niet allemaal van een leien dakje, je moet best wel wat moeilijkheden overwinnen. Ik moet het waarschijnlijk niet zeggen, maar toch: de gelijkenissen met de Toren Van Babel of de Ark Van Noah, tja, daar kan je niet omheen.

Of hier, op de startpagina: ‘Moet je weg, blijf verbonden.’ Dat is natuurlijk een verwijzing naar het hiernamaals. Wij zíjn niet weg, als we doodgaan. De connectie met het aardse leven zal er altijd zijn. Kijk, dat is gewoon ontroerend, hoe dat allemaal in die moderne Bijbel vervat zit.

Trouwens, over ‘weg zijn’ gesproken: Mark is enkele jaren geleden zelf ook een tijdje weg geweest. Niet dood natuurlijk, maar weg van Facebook. 22u lang deelde Hij niets meer, niets. Zijn naasten wisten niet waar Hij was, wat er aan de hand was. Geen statusupdate, geen fotootje, niets. Ze dachten dat Hij verloren was, dat Hij helemaal het foute pad op was. Men vreesde dat Hij de connectie met de Heer helemaal kwijt was. En toen, na 22u, BAM:  Mark weer online. Er werd massaal gefeest; chatboxen waren over-over-overvol! De Verloren Zoon was weer thuis.


Sta me toe dat ik u onderbreek meneer, maar u beweert hier nu dat de jeugd zelfs vandaag de dag nog volledig meegaat in het geloof en dat Facebook daar dan het middel toe zou zijn. Ik ken echter weinig mensen van mijn leeftijd die nog zín hebben om te geloven, met al die kerkelijke schandalen tegenwoordig. Mensen stellen zich toch voortdurend vragen?


Ja, dat is waar. Het is ook niet onlogisch he;  er gebeuren nu eenmaal dingen die het goede van het goddelijke gedachtegoed in vraag doen stellen en dat is jammer. Nu, God -laat ons meteen maar Mark zeggen-, die heeft daar iets op gevonden. Sinds enkele maanden heb je de mogelijkheid om ook je vragen te delen met de mensen. Iedereen vindt op zijn profiel een vakje met ‘vragen’. Via die weg is het heel eenvoudig om een poll te starten en je vraag te delen met je naasten. Praat erover, dat is de boodschap. Je mag natuurlijk vragen hebben, maar déél ze, en ga samen weer op zoek naar de bezieling die zovelen van ons zijn kwijtgeraakt. Een mens stelt zichzelf vele vragen, maar het antwoord dat hij vindt, is van de Heer.

Mensen zijn ontzettend dankbaar hoor, dat ze via Facebook weer op het goede pad komen. Vroeger, bij de mensen van mijn generatie en ouder, kwam het niet zelden voor dat de kinderen een Bijbelse naam meekregen:  Simon, Johan, Marie, Jacob, Eva, Levi, Judith,… de lijst is eindeloos. En nu krijg je dat ook met Facebook, natuurlijk. Een tijdje geleden heeft een Israëlisch echtpaar hun baby ‘Like’ gedoopt, naar de ‘vind ik leuk’-knop op Facebook. En in Egypte heeft een vader zijn dochter gewoon ‘Facebook’ genoemd. Die evolutie zet zich door.


(Herman maakt aanstalten om iets te posten op een pagina. Welke, kan ik niet zien. Om mezelf een houding te geven, nip ik traag aan een tas koffie. Helaas ben ik geen koffiedrinker, dus de  bittere smaak die al een kwartier in mijn mond hangt, wordt bij deze letterlijk bekrachtigd.)

Oh kijk hier, ik zou het nog vergeten te tonen: wie kent ze niet, ‘De Tien Geboden’.  Dé leefregels, de wet des Heren. In het geloof is dat ongelooflijk belangrijk, dat weet het kleinste kind. Nu, die oorspronkelijke geboden, dat is uiteraard voorbijgestreefd. ‘Gij zult geen andere goden vereren, gij zult niet doden, gij zult geen overspel plegen’,… jongens jongens, daar moet je bij de jeugd nu niet meer mee afkomen hè. De Heer heeft dat allemaal aangepast. De moderne geboden vind je bij de ‘Registration and Account Security’:


You will not provide any false personal information on Facebook, or create an account for anyone other than yourself without permission.
You will not create more than one personal profile.
If we disable your account, you will not create another one without our permission.
You will not use your personal profile for your own commercial gain (such as selling your status update to an advertiser).
You will not use Facebook if you are under 13.
You will not use Facebook if you are a convicted sex offender.
You will keep your contact information accurate and up-to-date.
You will not share your password, (or in the case of developers, your secret key), let anyone else access your account, or do anything else that might jeopardize the security of your account.
You will not transfer your account (including any page or application you administer) to anyone without first getting our written permission.

Ziezo, de geboden volgens Mark Zuckerberg. Als iedereen zich daaraan houdt, is de vrede in de virtuele wereld gegarandeerd.


Een kleine bedenking: waarom in godsnaam ‘Mark Zuckerberg’?


Ha, dat is grappig, hoe u dat zo zegt: ‘in godsnaam, Mark Zuckerberg’. Goede vraag, maar als je daar zelf een beetje over zou nadenken, dan zou je het antwoord direct vinden. Het is heel logisch: Mark komt uiteraard van Marcus. Het evangelie van Marcus -ik weet niet of u dat weet-, eindigt heel abrupt. Ik citeer:

Het evangelie beschrijft dat Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome, na de sabbat naar Jezus’ graf gingen om zijn lichaam te kunnen balsemen. Bij aankomst bleek de steen voor het graf te zijn weggerold. Bij het naar binnengaan van het graf zagen de vrouwen een in het wit geklede jongeman zitten die hen vertelde dat Jezus was opgewekt uit de dood en dat de discipelen hem in Galilea zouden ontmoeten. Daarna heeft de schrijver van dit evangelie zijn pen neergelegd, want in de oudste handschriften wordt verder niets verteld van ontmoetingen met de opgestane Messias.

Tja… waar was hij naartoe? Het is overduidelijk dat God niet klaar was met een Jezus op aarde. Marcus hield de poorten wagenwijd open voor een terugkeer, hij wist dat toén al. En verder zijn de gelijkenissen tussen het evangelie van Markus en de eigenschappen van Facebook ook weer enorm treffend:

Marcus schreef supergedetailleerd; minutieus tekende hij de woorden, de plaats en de gebaren van Christus op. Details van personen, aantallen, plaatsen, tijden,… alles lezen we in zijn Evangelie.  Door andere Evangelisten wordt dat vaak weggelaten. Ik denk dat dat geen verder uitleg behoeft, toch? Ik zei het al: op Facebook delen we ook álles, tegenwoordig. Vroeger, voor het bestaan van Facebook, wisten we allemaal zoveel minder van elkander! En dan verder: Marcus gebruikt in zijn Evangelie bijna veertig keer de uitdrukking “En terstond” . U denkt waarschijnlijk: ‘ja en?’, maar dat is toch behoorlijk merkwaardig. In het veel langere Evangelie volgens Lucas komt die uitdrukking maar vier maal voor, en bij Johannes lees je die woorden zeven maal. Het veelvuldig gebruik van ‘En terstond’ bij Marcus, verhoogt natuurlijk  de idee van snelheid en actie. Snel, actueel, vers van de pers,… net Facebook, toch?  Als je helemaal mee wil blijven, moét je op Facebook zitten. Wat ook opvalt: Marcus’ Evangelie schildert Jezus af als Christus, maar ook als een méns. Hij wordt boos en bedroefd, hij heeft honger, hij slaapt wanneer hij moe is en hij houdt van kinderen. Dat menselijke, daar is op Facebook ook zóveel ruimte voor. Mark mag zich echt helemaal tonen. Tenslotte, de laatste gelijkenis die ik graag nog even aanhaal:  Marcus slaat in zijn Evangelie Jezus’ geboorte en kinderjaren over. Hij concentreert zich op het leven van Jezus als volwassene. Aha! Weet er íemand waar Mark Zuckerberg als kind mee bezig was? Nee. Het is pas op het einde van Zijn studententijd, wanneer Hij op de drempel van het volwassenleven stond, dat Hij zich geopenbaard heeft.

Ziezo, vandaar dus… Marcus… Mark.

Oh en Zuckerberg, dat verwijst dan weer naar de SUGARHILLCHURCH. Kent u de SUGARHILLCHURCH? Dat is een zeer gelovige gemeenschap in Sugar Hill, in de USA. Als je daar meer over wil weten, dan kan je hun website eens bekijken: www.sugarhillchurch.com .

Mark Zuckerberg… Marcus Sugarhill… U begrijpt dat het onmogelijk is om zulke signalen en overeenkomsten te negeren.


En dus, op 4 februari 2004 heeft God zich weer aan ons geopenbaard, in de vorm van Mark Zuckerberg.


Heel juist.


Gaan er aan zo’n openbaring normaal gezien geen voortekens vooraf? Onweders, zonsverduisteringen, maansverduisteringen,….


Hm, interessante vraag. Dat wordt inderdaad zo gezegd. En terecht, want uiteraard komt God niet onaangekondigd op aarde. Maar áls Hij dan signalen stuurt, dan houden  de mensen hun ogen ervoor gesloten. Ze hadden nochtans kunnen weten dat Hij zou komen. Op de dag voordat Facebook online ging, op de avond van 3 februari 2004, heeft God zijn komst al min of meer aangekondigd. Om half 9 ‘s avonds is er toen in Konya in Turkije een appartementsgebouw ingestort. Er waren toen minstens 15 doden en ontzettend veel gewonden. De stad was is shock. Tja, zo’n dingen gebeuren niet zomaar he. Konyo, dat heette vroeger Iconium. Paulus is daar, samen met Barnabas, het woord van God gaan verkondigen. Duizenden mensen zijn er tot het geloof gekomen, dankzij Paulus. Er zat heel veel potentieel in dat plaatsje. Nu, er zijn altijd mensen die hun hart niet willen openstellen voor het goede. Op een bepaald moment kwamen er verschillende Joden in opstand tegen het Evangelie, ze werden bang gemaakt door het geloof. Paulus en Bartolomeus zijn toen moeten gaan vluchten, weg uit Iconium, anders zouden ze gedood worden. Vandaag de dag is er in Iconium geen spoor van goddelijkheid meer te aanschouwen. Er is zelfs geen ruïne van een kerk meer. Appartementen kunnen ze bouwen ja, maar van een kerk is geen sprake. Het was dus hoog tijd om Iconium, of Konya dus, wakker te schudden. God heeft zijn signalen heel gericht gestuurd. Je ziet dus: die onweders en zo, dat is zo slecht voorspeld nog niet. Maar ik zeg het, je moet dat allemaal zo letterlijk niet nemen. Trouwens, wie in de Bijbel De Handelingen Van De Apostelen openslaat, kan nalezen hoezeer Paulus van tevoren al vreesde dat ze op een dag geteisterd zouden worden door ongelovige wolven. Vers 25 tot 31 uit De Handelingen Van De Apostelen.

[‘Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven.’, nvdr]


Over apostelen gesproken: werkt de nieuwe God dan ook met apostelen?

Uiteraard. Apostelen…. volgelingen. Iedereen die God -Mark Zuckerberg- volgt, is een apostel. We kunnen dat checken, hier op Twitter. Voilà, 100.513 volgelingen.


Sinds kort is er ook zoiets als Google +, wat doet u daar dan mee?

Tja, zo gaat dat altijd…. Als je een succes boekt, dan volgt de rest. Twitter, LinkedIn en nu Google + …. Er zijn altijd mensen die er een andere mening op nahouden. De Bijbel was voor sommigen ook niet goed genoeg. Ach, Mark Zuckerberg is anders wel de meest gevolgde gebruiker op Google +. Dat zegt genoeg. Het enige echte Heilige Boek, zal altijd Facebook blijven. Nergens op die andere sociale netwerksites wordt er zoveel gedeeld als op Facebook. En uiteindelijk is dat toch waar het om draait: naastenliefde, delen met mensen. Delen, delen, delen…. We staan eindeloos veel dichter bij God dan ooit tevoren.

Maar goed,  ik zou er nog uren over kunnen praten, maar ik denk dat het voor ons beiden goed is om onze kostbare tijd hier niet langer aan te verspillen. Er gaat al veel te veel tijd verloren door dat facebookuitstelgedrag van mensen tegenwoordig. ‘Ja ja, ik zal me wel eens registreren op Facebook, ja ja...’ En dan, jaren later, ontdekken ze pas de wondere wereld van het geloof. Jammer dat mensen soms niet vroeger het goede pad betreden. Maar kijk, eens je er bent, ga je niet meer weg. Facebook, het Heilige Boek. Dus als u mij nu zou willen excuseren…. Alleszins fijn dat u er was. Vind ik leuk.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zo zeg! Dat is even een fiks sterke binnenkomer... WELKOM hoor!
Een verademing... goed geschreven, origineel opgezet. Dikke duim