Verandering vanuit vrijheid

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Wat is het dat ons, christenen, tot verandering brengt? Wat opvalt is dat dwangmatige verandering geen stand houdt, voor zover ze al tot stand kan komen. Het betreft dan hooguit een van buitenaf opgelegd iets, dat niet werkelijk uit eigen vrije beweging en van harte plaatsvindt. Nergens in de Bijbel vinden we het principe dat we onszelf moeten veranderen. Meer hierover in het artikel.

Verandering vanuit vrijheid

 

Het resultaat van manipulatie is vernietigend...

Er zullen altijd mensen zijn die het niet kunnen laten om anderen naar hun hand te willen zetten. Ze geven je het gevoel dat je verkeerd doet en bent als je niet zo doet of denkt  als zij. Ze gaan als het ware op Gods stoel zitten en je voorschrijven hoe je moet zijn en hoe je het moet doen. Op die manier dwingen ze je in hun ideaalbeeld. En dat met de allerbeste bedoelingen, jawel hoor. Maar het resultaat is vernietigend. Het richt je blik op jezelf en brengt je tot ongezonde zelfkritiek, waardoor je je gevoel van eigenwaarde verliest en een negatief zelfbeeld ontwikkelt.

 

Veranderen doen we niet zelf...

Als het nodig is dat er iets in of aan je verandert, dan doet de Heer dat door Zijn Geest. 'Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.' (2Korinthiërs 3:18) Zoals je ziet staat daar 'worden veranderd', niet 'veranderen zichzelf'. En door Wie worden wij veranderd? 'Als door de Heer, de Geest.' En hoe veranderd Hij ons? Naar hetzelfde beeld en wel van heerlijkheid tot heerlijkheid. En wanneer verandert Hij ons? Terwijl wij Zijn heerlijkheid aanschouwen, Hem bekijken en bewonderen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik word daar automatisch anders van.

Een relatie van wederzijds vertrouwen...

'Waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid.' (vers17) Vrijheid tot het maken van eigen keuzes en om tot ontwikkeling te kunnen komen. De meningen en idealen van anderen kunnen je een vertroebeld zicht op de heerlijkheid van de Heer geven. Het is wel heel belangrijk dat je met alles wat in je is eerlijk voor de dag komt bij de Heer. Je kunt er zeker van zijn dat Hij je er niet scheef op aankijkt. Hoewel Hij alles allang weet, wil Hij het toch graag van jezelf horen, want Hij wil een relatie van wederzijds vertrouwen.

Een sterk gevoel van eigenwaarde...

Weet je, ik heb een tijd gekend dat ik Gods Woord alleen uit plichtpleging las en het vooral niet te dicht bij wilde laten komen, omdat ik door misplaatste vermaningen, terechtwijzingen en correcties over dingen die eigenlijk nergens over gingen, een zekere afkeer ontwikkeld had. Omdat mijn Godsbeeld enorm verwrongen was, beperkte zich mijn spreken met Hem, tot danken voor de dag en het eten. Dat had ik net zo goed op een cd kunnen opnemen en driemaal daags kunnen afspelen.
Tot ik ontdekte dat God met heel andere ogen naar mij kijkt dan mensen aan mij voorstelden. Dat Hij mij en mijn autonomie respecteert, mij als Zijn geliefde kind aanvaard heeft en mij enorm waardevol vindt. Dat gaf mij zo'n sterk gevoel van eigenwaarde, dat mijn verwrongen Godsbeeld veranderde en ik Hem eindelijk als liefhebbende Vader begon te zien. Hij komt je met Zijn liefde tegemoet, sluit je in Zijn armen en drukt je aan Zijn Vaderhart. Hij wijst je op Zijn lieve Zoon Jezus en zegt: 'Kijk eens, speciaal voor jou.'
 

Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht...

In Filippiërs 2:12-13 vinden we twee principes: 1. 'Onze eigen behoudenis bewerken met vrees en beven, 2. want het is God die in ons werkt, zowel het willen als het werken, om Zijn welbehagen.'  Iets over dat 'bewerken van onze eigen behoudenis': dat betekent niet dat we zelf een bijdrage moeten leveren om behouden te worden, dat kunnen wij niet, maar het bergt iets van 'vorm en kleur geven' in zich. Wij mogen ieder op zijn eigen unieke manier, die bij ieder afzonderlijk past vorm en kleur geven aan onze behoudenis, die wij reeds bezitten. Het is een kwestie van medewerking verlenen aan het werk dat God in ons begonnen is (Filippiërs 1:6). Belangrijk om hierbij in acht te nemen is wat de Heer Jezus zei in Johannes 15:5: 'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen.'

Ons afzonderen voor God...

Wanneer wij net als Maria 'het goede deel kiezen, door aan de voeten van de Heer Jezus te zitten en naar Zijn woorden te luisteren' (Lukas 11:39,42), 'de dingen die boven zijn zoeken, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand en vervolgens die dingen ook bedenken, niet die op de aarde zijn...' (Kolossers 3:1-3), dan mag toch wel aangenomen worden dat veranderen geen thema meer zal zijn. Naar mate Christus groter en belangrijker voor ons wordt, worden vanzelf alle andere zaken minder belangrijk en verdwijnen uiteindelijk van het toneel. Dat is het geheim van 'veranderd worden door de vernieuwing van ons denken.' (Romeinen 12:2) De enige manier om veranderd te worden door de vernieuwing van ons denken is: innige omgang met God en ons met Zijn denken bezig houden, dat Hij ons in Zijn woord bekend maakt. Het is een groeiproces, dat niet door onszelf tot stand zal komen. Wij hoeven alleen maar medewerking te verlenen aan het werk dat Hij eens in ons begonnen is, en dat doen we 'doordat we onze lichamen stellen als een offerande, heilig, voor God welbehaaglijk.' (Romeinen 12:1) God heeft er behagen in als wij ons aan Hem geven, ons voor Hem ter beschikking stellen en afzonderen.

Met Christus bekleed...

Het laatste belangrijke item is dat we ons van onze identiteit bewust zijn en blijven en niet uit het oog verliezen hoe God over ons denkt. Het is namelijk een feit dat een mens zich gedraagt naar het beeld dat Hij van zichzelf heeft. 'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden.' (2 Korinthiërs 5:17) 'Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan.' (Galaten 3:27)

Gebed

Liefdevolle hemelse Vader, zie ons hier voor U staan. Laat Uw goede denken ons deel zijn, dat wij daarmee doordrongen worden en dat bepalend voor ons leven zal zijn. Laat ons bewust zijn van de identiteit die U ons gegeven heeft in Uw Zoon, Jezus Christus, zodat wij weten hoe U over ons denkt en wij dat niet uit het oog verliezen. Bewaar ons ervoor dat we ons niet vruchteloos inspannen tot veranderingen, die U alleen in ons tot stand kunt brengen door Uw Geest, zolang wij ons maar bezig houden met het bekijken en bewonderen van Uw Zoon Jezus Christus, en het luisteren naar Zijn liefdevolle stem. Laat ons nooit vergeten dat U een liefhebbende Vader bent en wij, door het geloof in Uw Zoon Jezus Christus, Uw geliefde kinderen zijn. Dank U liefdevolle Vader, dat U zo bij ons betrokken en in ons geïnteresseerd bent, dat U uiterste zorg en aandacht besteed aan wat voor Uw kinderen belangrijk is. Geef ons dat dit bewustzijn ons leven bepaalt. U komt toe alle lof en aanbidding, eer en glorie, macht en kracht! Amen.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een heel sterke beschrijving, Geliefd. Duim, favoriet en tweet.
En Taco: "... die staat er mooi op ...".
(Hans)
Mooi geschreven en ook heel erg waar.
Lieve Geliefd, Ik heb me met Pasen bekeerd heb er 3 artikelen aan gewijd...Duim voor je verhaal en vooral je gebed die bewaar ik.