Wat verstaat men onder magie?

Door Lathica gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Met behulp van de astrologie probeerden Perzische magiers uitspraken te doen over het lot van individuen en volken. In de samenleving van de oudheid stonden magiers in hoog aanzien.

WAT VERSTAAT MEN ONDER MAGIE?

Het woord (magie) komt uit het oudperzisch, waarin het zoveel als toverkunst betekent. Magie gaat uit van het bestaan van verborgen krachten in de natuur die de magier, oftewel de wetende in ingewijde, kan beheersen en gebruiken; dat kan doordat de mens volgens de voorstellingen van de magie deel uitmaakt van een zogeheten universeel systeem van wederzijdse afgankelijkheid. Als denkend en voelend wezen kan een mens magie beoefenen wanneer hij weet hoe hij daarbij te werk moet gaan. Tot in de tijd van de renaissance ( ruwweg van de veertiende tot en met de zestiende eeuw) waren magiers gerespecteerde leden van de samenleving, die veelal tot de intelletuelen werden gerekend. Magiers waren ontwikkeld, want ze kenden oude talen en leren, en waren vertrouwd met de geheime symboliek van tekens en getallen. Magiers waren astrologen, ze kenden de stoffelijke verbranden in de natuur, de zogenoemde alchemie, en waren op de hoogte van het gebruik van geneeskundige en betoverende kruiden.

 

HOOG AANZIEN EN AFWIJZING VAN MAGISCHE KUNSTEN:

Behalve door hun hoge ontwikkeling stonden de magiers en wijze vrouwen in hoog aanzien door hun positie in de wereld, die- naar het gevoel van de mensen uit de oudheid en de middeleeuwen- niet alleen door mensen maar tegelijk door engelen en duivels, geesten en demonen werd bewoond. Daarom was het belangrijk dat een goede magier bovenzinnelijke krachten in elk geval kon bezweren. Magiers aan wie dergelijke kwaliteiten werden toegeschreven, stonden in dienst van koningen en veldheren. Vanaf de middeleeuwen deelde de machtige kerk de wereld echter steeds strikter in in goed en kwaad; terwijl al het goede, zoals geesten en engelen, aan god werd toegeschreven, raakten degenen die zich aan de magie hadden gewijd steeds meer aan de kant van de duivel.

 

MAGIE IS GOED EN SLECHT TEGELIJK:

De Perzische priesters, de magi, hielden zich voornamelijk bezig met astrologie en geneeskunde oftewel genezingrituelen en kruidkunde. Op grond van de astrologie probeerden ze uitspraken over het lot van individuele personen en volken te doen. Sterrenwichelaars voorspelden de toekomst, wat in de oudheid beslis niets twijfelachtigs had. Pas door monotheistische godsdienen als het jodendom en later het christendom kreeg magie iets bedenkelijks dat ( duitsere praktijken) omvatte. De heersende geestelijkheid nam aan dat magiers asociaal of beter gezegd goddeloos bezig waren. 

microkosmos en macrokosmos:

Alle voorstellingen over de werking van de magie berusten uiteindelijk op de oude leer van de micro- en macrokosmos. Deze gaat uit van een zekere overeenkomst tussen de grootste en de kleinste onderdelen van het univerum en de mens. Hier is de beroemde uitspraak van Hermes Trismegistus van toepassing: Beneden is gelijk aan boven en boven gelijk aan beneden. Alles wat er in het groot is, bestaat ook in het klein.

EEN OVERHEERSEND PRINCIPE:

Volgens de magie is er een wisselwerking tussen de micro- en de macrokosmos, want beide bestaan uit dezelfde elementen waarbij hun materiele vorm slechts de zichtbare uitdrukking is van een verborgen kracht die door beide stroomt. De mens is anders gezegd analoog aan het heelal gevormd. Als het universum en de aarde op dezelfde wijze zijn opgebouwd, moeten de sterren ook invloed hebben op de mens en wel rechtstreeks op diens levensweg, zoals de astrologie beweert. Zo is het ook met de afzonderlijke elementen gesteld. De alchemie neemt aan dat de geest van de mens processen binnen de materie kan beinvloeden. Wie de kracht die groot en klein vervult aan zich kan binden, is dus een magier. Wie de verbanden van de natuur op grond van overeenkomsten in de uiterlijke kenmerken - de zogenoemde signaturen- herkent, is in staat als genezer op te treden. Dat dacht de arts Paracelsus (1494-1541) reeds, maar ook de moderne homeopathie werkt nog op basis van dit principe. Aan magische recepturen ligt eveneens deze analogiegedachte ten grondslag bijvoorbeeld wanneer men wortelknollen van de orchidee op grond van hun testikelachtige vorm als afrodisiacum opvat.

THEMATISCH OVERZICHT:

Bij magie is de toepassing gevaarlijk, niet de kennis. Daarop wijzen de magiers die deze kunst beheersen. In het deel Magische praktijken worden de verschillende vormen van magie gepresenteerd, zoals runenmagie, geomantie, kabbala, het omgaan met amuletten en talismans, het gebruik van de kristallen bol en de toepassing van bezweringen. In het deel Meesters der magie worden belangrijke leermeesters voorgesteld, zowel Aleister Crowley en Eliphas Levi als het magische systeem van Franz Bardon, die talrijke boeken  heeft geschreven waarin oefeningen, rituelen en magische praktijken duidelijk worden beschreven. Bardon was een van de laatste grote occulisten. Verder worden de betekenis van de beroemde Order of the Golden Dawn en die van de Wicca - populair gezegd: de moderne heksenbeweging- besproken. Geprobeerd wordt licht te brengen in het duister van de geheime kennis van de magie, waarbij ook de verbanden tussen verschillende kennisgebieden verduidelijkt worden. Wie aan dat alles niet genoeg heeft, kan zich tot de feeen wenden, die men volgens de Schotse auteur Raymond Lamont- Brown het gemakkelijkst in Ierland vindt. In zijn boek A book of witchcraft (1971) beschrijft hij hoe men een ontmoeting met feeen tot stand brengt: Giet wat slaolie in een glazen fiool, maar pas nadat de olie met rozenwater is gewassen, waarbij de bloemen naar het oosten verzameld moeten worden. Was de olie daarmee tot ze wit is. Giet vervolgens de olie in het glas en voeg knoppen van vijfdelig kaasjeskruid, goudsbloemen, bloemen van wilde tijmen en knoppen van een jonge hazelaar toe, waarbij de tijm verzameld moet worden in de buurt van de heuvel waar de feeen zich ophouden. Neem het gras van een feeentroon, vul de fiool met het geheel en laat het drie dagen in de zon staan om het te laten oplossen. Zoals alle magische recepten verlangt ook dit recept geduld en onconventioneel gedrag. Snel, eenvoudig en logisch werkt bij magie zelden.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
@sacredwalks: ja inderdaad er ontbreekte een sttuk... Ik was er gisteren mee bezig, en had een dringende oproep, heb dit artikel gewoon toen opgeslagen, om vandaag de rest erbij toe tevoegen.
ja inderdaad, leuk, maar er zit niet echt een goed eind aan het verhaal, het houdt plotseling op.
Leuk stukje, goed geschreven!