Paas overpeinzing. Geloof is een genade die ik [nog] niet gekregen heb! Ik raadpleeg Teilhard de Chardin!

Door Taco-Veldstra gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Paas overpeinzing. Hoe verkrijg ik de genade van het geloof? Ik raadpleeg Teilhard de Chardin!

PAAS OVERPEINZING: GELOOF IS EEN GENADE, MAAR DIE GENADE IS ME ‘NOG’ NIET DEN DEEL GEVALLEN. IK RAADPLEEG TEILHARD DE CHARDIN! [1881-1955]

Ik wilde dat ik zo kon geloven als Doortje, Rachel en Hans. Maar die genade van het geloof ontvang ik niet. De evolutieleer van Darwin en Nietzsche’s ‘God is dood’ verklaring hadden me van mijn geloof beroofd. Ook de taal, zeker van de vernieuwde Bijbel raakt me niet. Teveel wonderen die bij mij dubio oproepen. Ik heb die twijfels op Xead weergegeven in mijn brief aan Jezus.

Ik doorliep het Christelijk Lyceum, Visser t’ Hoofd in Leiden. Eigenzinnig als ik ben, vroeg ik aan de dominee, die ons lesgaf in Bijbelse Geschiedenis, ‘of het christendom het enige ware geloof was’. Geïrriteerd beaamde hij dat en vermoedde al mijn volgende retorische vraag: ‘maar dan hebben al die andere religies ongelijk. Misnoegd keek hij mij aan en zei ‘dat is waar, er is maar een geloof en dat is het Christelijk geloof’. Ik kon dan niet geloven.

EEN VRIJZINNIG LERAAR VERWEES ME NAAR TEILHARD DE CHARDIN! 

Een vrijzinnige leraar biologie, raadde mij aan het belangrijkste boek van Pater Pierre Teilhard de Chardin te lezen: ‘Het Verschijnsel Mens’ te lezen. Ik zou dan antwoorden vinden op mijn vragen.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 1881-1955.

Pierre was van goede kom af en bracht veel tijd door in het kasteel Sarcerat bij Clermont-Ferrand. Theoloog Teilhard was niet alleen pater Jezuïet, maar ook nog afgestudeerd in de paleontologie [de wetenschap van de uitgestorven fossiele dier- en plantensoorten].

TWEE VUREN

Teilhard wilde een integratie van de evolutieleer en de religie. Het was zijn levensdoel. Hij moest laveren tussen twee vuren, namelijk die van wetenschappelijke tucht en het Katholiek leergezag. Hij kreeg veel bijval van verlichtte mensen die een aangepaste religie wilden waar ze tegenwoordig wel in konden geloven. Het christendom mocht niet in een moderne wereld als onnozel worden verworpen. Hij hoopte afvalligen weer terug te brengen in een geloof aangepast aan de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen van de moderne tijd. Mede door zijn inzichten werden de Jezuïeten verbannen in 1904. Hij zelf vertrok naar het Engelse eiland Yersey waar hij als professor in de geologie veel opgravingen deed, die zijn ideeën moesten staven.

ZIJN STELLINGEN

De natuur kan verinnerlijken. Het innerlijk noemde hij de psyche. De verinnerlijking schept de kracht en is de stuwende energie van de evolutie. Die evolutie leidde in het verleden tot drie geboortes

1 De Kosmogenese ofwel het ontstaan van het heelal.
2 De Biogenese, de sprongmutatie van levensloze naar levende stof.
3 De Noogenese, de sprongmutatie bij de mens van onbewust naar zelfbewustzijn.

De laatste sprong creëerde de Homo Sapiens, de mens met wil en bewustwording, waarbij het dierlijk niveau werd getranscendeerd. Volgens hem kan de mens nu de kosmos en zichzelf overstijgen. Dit is niet het einde van de evolutie. Dat is het punt omega het punt waarop Christus de mensheid verlost.  Verinnerlijking bij de mens is dan zo strek dat het mystieke lichaam van Christus zou worden. Hetgeen de boodschap van Jezus is. De wereld zou door de aanraking met Christus volgens Teilhard een oneindige eucharistie[ laatste avondmaal] viering betekenen. De wereld als een oneindige hostie. Het zal al metafoor bedoeld zijn maar ik heb hier moeite mee. In zijn boek: ‘Het Goddelijk Milieu’ beschrijft hij de uitdijing van de kosmos is Jezus nog het middelpunt, maar wordt te groot voor de mystiek van Jezus. Ik concludeer dat er meer Religies zijn die hem kunnen bijstaan. Daar mee is mijn vraag aan de dominee overbodig geworden.

TEILHARD’S INVLOED NU!

Na zijn dood werd Pierre een cultfiguur. Men vond hem een geniale visionair of men beschimpte hem. Velen volgden hem in zijn aan de technium. Een woord van Kevin Kelly een hedendaags wetenschapper die ook de integratie zoekt als een opvolger van Teilhard. In zijn opus magnum: ‘Het Verschijnsel Mens’ schept Pierre een uitdagend wereldbeeld die gebaseerd zijn: op zowel zijn paleontologische kennis, als zijn theologisch onderzoek. Dit boek sloot naadloos aan op het vooruitgangsidee dat onder de mensen leefde. Ook paus Benedictus de zestiende nam gedachten over die rechtstreeks ontleend zijn aan Teilhard’s meditatie over de kosmos als hostie: dit is ook het grote visioen van Teilhard de Chardin. Op het einde zullen wij een waarlijk kosmische liturgie beleven waarin de kosmos een levende hostie wordt.

DE KATHOLIEKE KERK!

Paus Pius de twaalfde verwoordde het met: ‘de oekaze, zelfmoord van Teilhard de Chardin’. Zijn ideeën waren gevaarlijke dubbelzinnigheden en dwalingen en natuurlijk in strijd met de leer van de Katholieke kerk. Hij werd verbannen naar de Verenigde Staten.

HET VISIOEN VAN TEILHARD EN DE REHABILTATIE DOOR PAUS BENEDICTUS.

Het visioen was toch dat we op het einde van de evolutie een worden met de kosmische energie. Een grote levende hostie. Op 24 juli 2009 preekte paus Benedictus de zestiende, DAT HET LEERGEZAG TOT REHABILITAITE VAN Teilhard, zou overgaan. Hij nam gedachten over die rechtstreeks ontleend zijn aan Teilhard’s meditatie over de kosmos als hostie: Dit is ook het grote visioen van Teilhard de Chardin: op het eind zullen wij een waarlijk kosmische liturgie beleven waarin de kosmos een levende hostie wordt. Opmerkelijk na al die verboden en verbanningen.

DE LAATSTE WENS VAN TEILHARD DE CHARDIN!

Een van zijn belangrijkste wensen was te sterven op paaszondag en die wens ging in vervulling. Teilhard de visionair die wetenschap en religie samen smeedde, overleed op paaszondag 1955.

INSPIREERT DIT ARTIKEL OM TE GELOVEN? CONCLUSIE!

Ik vind  de theorie van de sprongmutaties een plausibele verklaring voor het ontstaan van het leven. De  grote hostie theorie, komt op mij als grotesk over. Maar de genade van het geloof is me nog niet ten deel gevallen.

Reacties (32) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik had wel van Teilhard gehoord, maar er niet over gelezen. Aan alle reacties te lezen doet me zijn theorie een beetje denken aan de Ethica van Spinoza. Jammer genoeg is Spinoza nooit van zijn banvloek verlost (alhoewel ik hier absoluut niet in geloof) en heeft Teilhard wel de (heilige) eer gekregen die hij absoluut heeft verdient!
Mooie benadering van een bijzondere man!
Tot slot: ik schreef er dit liefdesliedje over, waarvan ik enkel de tekst kan laten zien (opname voorhanden):

HIER ERGENS TUSSEN GENESIS EN AL DIE-GENEN
© E. Paques 2011

Voor sport of politiek gewis slaan mensen vuisten op den dis
Maar ?t gaat pas helemaal goed mis als er weer eens discussie is
tussen degenen die geloven in Genesis
en al degenen voor wie Darwin te menens is

Refrein:

Maar liefste, jij doet mij dat allemaal vergeten
al wat ik wel of niet geloof of meen te weten
ik weet alleen dat jij hier naast me ligt en lacht
en dat ik eeuwig van je hou... vannacht


Zo zijn er zij die zeggen zeker zijn te weten
dat wetenschap 14 miljard jaar zo kan meten
ik denk miljaar! miljaar! dat is me veel te lang
ja zelfs den duvel maakt een mens nog niet zo bang

Zij die geloven in een schepping in 6 dagen
ik blijf toch zitten met wat literaire vragen
zoals hoe God drie dagen lang de dag begon
want pas de vierde schiep Hij sterren, maan en zon

Nu ik je ziel en je gen tegen het lijf gelopen ben
hier ergens tussen Genesis en al die(-)genen
ons DNA klikt zo bijzonder, een vreemd genetisch wonder
ergens tussen Genesis en al die(-)genen

Nooit konden wetenschappers meten of preekten priesters of profeten
dat er sinds Genesis twee soorten genen zijn
Er zijn de-genen die het weten maar ook de-genen die vergeten
hoe ongelofelijk de liefde nog kan zijn

Slotrefrein:
:
Dus liefste, laat ons dat maar allemaal vergeten
al wat jij wel of niet gelooft of meent te weten
Laat het genoeg zijn dat ik naast je lig en lach
omdat jij eeuwig van me houdt... er komt een nieuwe dag
er komt een nieuwe dag
er komt een nieuwe dag
?
Ik lees het Scheppingsverhaal dus zoals Mozes het ons voorschrijft in de 3 eerste (en dus belangrijkste!) van zijn '10 Geboden':
1. Geef 'God' erkenning, laat er je hart naar uitgaan (want er is NIETS over Hem dat ooit in beeld kan komen: noch over Zijn bestaan, noch over zijn niet-bestaan!)
2. Aanbid of vereer als mens NOOIT beelden, van niets of niemand onder, op of boven de aarde. (Belangrijke opmerking voor cartoonisten: je mag volgens Mozes dus wel beelden MAKEN... maar ze NOOIT vereren of aanbidden!) (noot: een 'cartoon' over God mag dan grof en beledigend zijn; ze valt nooit onder deze wet want het is geen beeld ter aanbidding!)
3. (Er is dus alleen een 'Woord': (JHWH, ik Ben die Ik Ben, 'de Zijnde', de 'Onafbeeldbare') en niemand mag misbruik maken van die 'Naam' (om er macht, geld of invloed mee te verwerven).

Deze eerste drie Geboden zeggen me hoe ik het Scheppingsverhaal moet verstaan, wat eruit verstaan moet worden en wat het verhaal met haar lezers ook DOET: het maakt ieder begrip over het ontstaan volstrekt onmogelijk... niemand kan er zich een 'BEELD' van vormen... maar het geeft de mensheid de meest zinvolle tijdsindeling die er voor hem maar denkbaar is: de 7-dagen-week met rustdag.
God zij dank. Amen.Ik voeg er nog aan toe dat het Scheppingsverhaal in het Hebreeuws in een soort 'ritmisch rijm' is geschreven, ongeveer 3300 tot 3500 jaar geleden door 'Mozes'.
Die ritmische rijmvorm was de enige die bestond want het 'volle rijm' (zoals kat-mat of huis-muis) was in die tijd nog niet gekend in de literatuur.

In het Hebreeuws zou je van het scheppingsverhaal a.h.w. makkelijk een 'rap' kunnen maken. Het is zo geschreven dat het makkelijk gereciteerd kan worden... om 'vanbuiten' te leren. Heeft dat noodzakelijk (enkel?) een religieuze bedoeling? Kan het niet ook als voor één of andere theatertoepassing zijn geschreven? Bijvoorbeeld als 'lied'? Dat maakt het scheppingsverhaal niet minder waarachtig... in tegendeel! Het verhaal ZEGT onomwonden; alles is in 6 dagen door 'God' geschapen, maar God was er voor de zon er was (of voor zij op haar plaats hing) en hoe letterlijker je in dat verhaal gelooft (ik geloof het 100% letterlijk!) hoe minder je je van het ontstaan een beeld kunt vormen!
Zo is het scheppingsverhaal vandaag de perfecte beschrijving van wat de evolutionisten meemaken: elke ontdekking die zij doen, elk antwoord dat zij vinden over het 'ontstaan', roept 1000 nieuwe vragen op... waardoor je weer geen sluitend beeld (= hard bewijs) krijgt van het ontstaan. Net zoals niemand ooit een sluitend beeld (= hard bewijs) zal kunnen krijgen van hoe er 3 'dagen' kunnen zijn zonder dat er zelfs maar een zon is, net zoals niemand een sluitend beeld kan krijgen van 'God'.

Mozes was een 'profeet'; een 'ziener'. Hij 'zag' God op de berg en beschreef Hem als 'de Onzienlijke'. De ziener 'zag' dat 'God' niet te zien was. Hoe waarachtig is de Bijbel tot op deze dag!
Beste Taco, de 'oplossing' van je (vermeende) probleem van de onverenigbaarheid van God-geloof en wetenschap is NIET te vinden bij de theorieën van Teilhard de Chardin maar WEL in de Bijbel zelf: meer bepaald in het scheppingsverhaal.
Lees het nog en nog maar eens opnieuw en je zal merken dat daar iets in staat waar voortdurend door misschien wel 99,99% van de creationisten en evolutionisten al te makkelijk overheen gelezen wordt.
Er staat daar immers dat 'God' de hemellichamen (zon, maan, sterren) pas op de 4de 'dag' van de Schepping aan het firmament hangt.
Stel je nou eens voor dat je dit verhaal 3400 jaar geleden voor het eerst zou horen en je weet NIETS van wetenschap. Wat zou je denken... eerst zijn er 3 'DAGEN' (" het werd licht en het werd donker, de eerste, tweede of derde 'dag', ", zegt het scheppingsverhaal) en pas op dag 4 komt dan 'de zon' aan het firmament! Wat denk je: wil Mozes? GEEN BEELD aanbidden van 'God', dus ook niet van het 'ontstaan'! God maakt onderscheid tussen dag en nacht op dag 1... maar wel zonder 'zon' (Re). Niemand kan zich in zijn wildste fantasie daarvan enig beeld vormen hoe je 3 'dagen' zonder zon kan hebben... en dat is ook de bedoeling.
Het scheppingsverhaal heeft echter prima z'n werk gedaan en het is een 'waar' verhaal want zie: tot vandaag hebben wij een week van 7 dagen met rustdag dankzij dat verhaal!
Taco, ik heb dit artikel nog even teruggepakt.. had het gemist. Ben blij dat ik je andere artikel al gelezen heb. Ik heb me met wankelende stappen op de geloofsweg begeven.. Was net als jij, bekend met de Bijbel, maar het geloof in Hem is een grote stap verder. Bid maar tot Hem, Hij is de Enige die er altijd is.
heel goed verwoord over een moeilijk onderwerp : geloof