Algemene beschouwingen over het leven in het algemeen

Door Fredvanderwal gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Zij liep in een melancholiek bui een RK kerk binnen en...

Over mannen in rokken en jurken gesproken: Opus Dei is de een sinistere geheime organisatie binnen de Roomse kerk die de wereldmacht poogt te grijpen en bindingen heeft met nazi organisaties, okkulte genootschappen, Vrijmetselaars en de maffia.
Opus Dei staat volledig achter de Satansmissen die in het Vatikaan oogluikend door de paus worden toegestaan. De ultra konservatieve organisatie heeft o.a. ver takkingen naar nazi organisaties in zuid Ame rika. De leden zijn over het algemeen anti semities en neo nazis.De oprichter van Opus Dei was een aan hanger van de nazistiese diktator Franco.De onder gronds werkende groep Opus Dei is rechts radikaal en heeft als motto blinde gehoorzaamheid. Aanhang ers van andere religies moeten te vuur en te zwaard worden uitgeroeid en voorstanders van vrouwen emancipatie en homoseksuelen bij voorkeur geluid loos uit de weg worden geruimd. Lasterkampanjes ten aanzien van sexuele minderheden zijn een geheiligd middel om het roomse fascisme te grond vesten.De doodstraf moet volgens de leiders van Opus Dei worden heringevoerd en gelden voor alle andersdenkenden.Iedere rooms katholiek dient op last van Opus Dei al sinds jaren in zijn achtertuin een bos brandhout te be waren voor het ogenblik dat het maatschappelijk aanvaardbaar is dat de brandstapels weer kunnen worden opgericht. De manipulatie techniek van vertegenwoordig (st)ers van het roomse terreur instituut Opus Dei die Daphne Visser (28 jaar) over kwam kan iedereen over komen.(Zie De Homosexuelenkrant,nr. 391,20 aug. 1999) Zij liep in een melancholieke bui een roomse kerk binnen aan de Keizersgracht en de eerste vraag die haar gesteld werd:”Heb je eigenlijk wel een inkomen?”De tweede vraag was wat haar sexuele geaardheid was.Daphne Visser is al van jongs af aan lesbies.Ze werd dringend verzocht onmiddellijk naar een felle homo bestrijder de pro Vatikaanse psychiater Van den Aard weg te gaan die in Aer denhout woont en haar zou kunnen genezen. Daphne Visser bezocht een strikt geheime bijeen komst van Opus Dei,waar gesproken werd over de komende wereldheerschappij en de Nieuwe Orde van Opus Dei en hoe definitief af te rekenen viel met tegenstanders.De heroprichting van de inquisi tie met zijn martelkamers,de gaskamers van de nazis en een geheime politie naar model van de Gestapo waren daarvoor een haalbare optie,gaven de geestelijken ruiterlijk toe in kleine kring.Er waren kloosters genoeg met dikke muren en ruime gewelven om de folterinstrumenten die nog steeds in het vet lagen van eeuwen geleden weer op te stel len.Nog steeds was de roomse kerk in staat mensen op grote schaal te laten verdwijnen zonder dat zij een spoor achterlieten. Dikke manuscripten met de meest geavanceerde foltermethodes waren voorhan den in alle kloosters in een gewijde schrijn met een gouden slot en werden nog regelmatig bestudeerd door de hogere geestelijkheid,die voornamelijk uit sadomasochistiese geperveteerde homosexuelen bestond. Daphne vond het spannend en opwindend al die verhalen over sexuele folteringen.Haar lesbiese keu ze was al lang doorgeseind aan de rektor die een avond leidde waarin kalvinisten,homoseksuelen en aanhangers evangeliese richtingen met hel en ver doemenis werden bedreigd. Na afloop werd Daphne bij de rektor geroepen en streng ondervraagd.Welk meisje zij sexueel het meest aantrekkelijk vond en of zij daar wel mee naar bed zou willen en wat zij dan allemaal met haar zou uithalen onder de dekens.Rektor Bob stelde voor dat Daphne zich nu eerst eens zou uitkleden voor hem en haar eerste serie kastijdingen op haar zondige vlees met een zweep van touwen met knopen er in zou ontvangen op haar rug en billen.De licht masochistiese Daphne onderging de zweepslagen gelaten.Voor de intieme omgang met Danielle had zij alles over.Zij zag hoe de rektor ge noot van haar naakte,weerloze,gebonden, afge zweepte lichaam dat kronkelde bij elke slag die het ontving.Voor de kastijding van haar borsten en kut gebruikte de rektor een lange leren veter om haar tere weefsels niet te veel te beschadigen,die moesten nog even intakt blijven om door een roomsche man te worden gepenetreerd. Daphne gaf zonder blikken of blozen toe dat zij Danielle zeer begeerde.De volgende keer had de rek tor het zo geregeld dat Danielle naast Daphne kwam zitten en vriendschap met haar sloot.Het was liefde op het eerste gezicht van voor haar nieuwe vriendin.Danielle leefde in een absoluut isolement tussen vier muren van een besloten Opus Dei huis in Amsterdam op een geheim adres dat zij niet zonder toestemming mocht verlaten van de rektor en Soeur Superieur. Danielle hing aan de lippen van de wereldwijze, mondaine goed uitziende jonge vrouw die de halve wereld had afgereisd en onderdehand ook op sexu eel gebied behoorlijk van wanten wist.Er is tussen vrouwen onderling geen sterkere band dan de sexu ele liefde voor het eigen geslacht die alle heterosex uele verstand te boven gaat. Daphne kon probleemloos lid worden van Opus Dei op voorwaarde dat zij nooit meer met een vrouw alleen in een kamer zou zijn of in een auto ging zit ten.Haar lesbisme moest zij voor eeuwig afzweren. Daphne kon het onmogelijk beloven:Voor alles wilde zij de stem van haar hunkerende hart volgen en Danielle voor goed tot de hare maken. U heeft nog geen antwoord gegeven op de groep goedgelovige vaderlanders die Uw werk porno grafie vinden! Vaderlanders,waterlanders,zult U bedoelen!Ach, wat,pornografie!Ik neem mijn werk serieus,dus er is van pornografie geen enkele sprake!Dat zouden ze wel willen!Dáár zitten die gereformeerde knakkers, die stiekeme hoerenlopers met hun schurftige, stinkende schaamdelen juist op te wachten!De schaamluis brult ze de broek uit en nog spelen ze aap wat heb je een mooie jongen!Ze neuken nog steeds met een schuldkompleks in hun ballen in het donker door een gat in de deken.Porno is smerige sensatie voor de gewone burgerman met zijn kon fektiepakkie an!But not for me! Voer voor schoolmeesters uit Drenthe,die porno rol prenten uit de phiedeejootheek halen over kut met krenten en toefjes slagroom.Ik wéét toch waar ik over praat!Ik hoef niet zo nodig naar een piep sjoo, dat laat ik over aan die vrijdenkende kultureel zo hoogstaande PVDA stemmende leerkrachten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden!Ik ben vol komen blasé wat seks betreft!Ik wil ook de laatste decennia helemaal geen films meer zien waarin uitvoerig getoond wordt hoe ze het met elkaar doen, met zijn hoevelen in club verband en in welke akro batiese standjes.Zelfs bij sadomasochistiese cinéma noir films val ik tegenwoordig in slaap!Ik wéét het toch langzamer hand uit eigen ervaring wel wat er allemaal te koop is op het horizontale vlak!Wat moet ik er mee? Ze denken in evangeliese kringen dat ik een geperveteerde,geile sexmaniak ben om dat ik als kunstenaar onbekommerd door het leven stuiter en ze denken dat ik uit eigen beweging elk wijf bij d’r trut pak dat bij de bushalte staat te wach ten om haar in d’r geparfumeerde leren jarretelgor del te voelen,maar ik ben dood eenvoudig not amu sed.Gewoon niet geïnteresseerd in die jarre telgor deldieren van de vrouwelijke kunne!Het is veel te veel werk dat allemaal te moeten los gespen!Zo’n erotiserend werkend strak leren rijgcorset! Ik word al moe als ik er aan denk!Niet dat ik van die vrijgevochten zeventiger jaren klub van de afge zworenen van de bustehouder ben,want dan krijg je helemaal een uitgezakte losse flodder tieten kultuur van lik me reet en daar schieten we ook niets mee op!U kent toch die popsong:Let it all hang out! Het leven is al moeilijk genoeg zonder al die heisa!Kent U dat befaamde schilderij van Dierick Bouts,dat hij in opdracht van de roomse clerus maakte?Nee?Dat dacht ik al!U ziet op het schilderij een man,naakt vastgebonden aan een paal die ze langzaam aan het villen zijn alsof het een konijn betreft,ongeveer zo als de Vietcong deed met gevangen genomen Ame rikaanse soldaten.Die half gevilde man op dat schil derij glimlacht verheven, sacraal en heel mysterieus genietend alsof hij op de rand van een kosmies or gasme is (kosmies orgasme:orgasme waarbij de he le makro- en mikrokosmos samen ballen op de to nen van die befaamde popsong Great Balls Of Fire van Jerry Lee Lewis,samen trekt alsof het niets is en tevens een neurale storm schijnt te veroorzaken in de cortex.Een ultieme piekervaring waar op het in ‘t dorpje T. alom bekende kleuteronderwijzeres je E.H. het patent op schijnt te hebben,dat heeft zij mij zelf verteld tijdens die drie dagen in 1981 dat ik met haar in dat hotel in Amsterdam zat om haar intiem uit te buiten).Ook de omstanders op het schil derij van Bouts tonen geen enkele emotie of be zorgdheid, zoals gebruikelijk in die belevingswe reld van die roomse ouweltjes vreters!Daar loopt de gruwel over de grazzel en ligt mijn werkelijke be langstelling,daar kan geen reality revisited tv pro gramma of sadomasochisties fake blaadje tegen op!Dáár wordt werkelijk geleden,meneer,dat is geen poppekast!Daar wordt het pijnigen tot kunst verheven!Zelfs de E.O. rubriek van dat kunst programma van Hans doktorandus van S. met al zijn kulturele ellende en overtollige ballast kan daar niet tegen op.Ik zeg daar op: de zweep er over! Laten zij lijden die lijden willen!Ik zal ze g.v.d. een handje helpen! U moest wel even glimlachen toen U een lezing bijwoonde in de zeventiger jaren van de stijl ge reformeerde, keurige, inbrave, burgerlijke Hans “doktorandus” van Seventer over de wortels van het realisme toen hij een dia vertoonde van dat schilderij van Courbet van twee uitgeputte, ver hitte,naakte lesbootjes die in elkaars armen lig gen te zwelgen en te gnotteren. Wie verwacht nou zoiets van zo’n voorvechter van het gezonde griffermeerde burgermansfatsoen?Die Courbet heeft nog wel een in de gereformeerde op tiek veel smeriger schilderij geschilderd,een split beaver shot stijl Penthouse recht in de glinsterende crotch van een naakte lady die achterover ligt met een open kut tussen haar wijd uiteen gespreide ach terpoten,dat is onlangs bekend geworden. Courbet noemde het “Het Raadsel van De Wereld,” maar het lijkt mij meer een kruiswoordpuzzeltje uit een ranzig sexblad. De dualistiese hypokrisie van Hansje Pansje Doktorandus van S. werd mij wel heel duidelijk toen hij zich vreselijk opwond met zijn verwaten,opgeblazen Billy Grahamkop over een zeefdruk van mij van twee dansende meisjes in lingerie en onderjurkjes. Volgens onze vrome Hans Worst van S. kon dat niet en mocht het niet en was het tegen de griffermeerde ethiek! Dansen in lingerie rond de tafel tussen de schuifdeuren bij een kop je Max Havelaarkoffie zoals een enkele kunstenaar zo vaak doet is voor Hans van Seventer heel wat zondiger dan een potje uitbundig lesbiëren in je blote reet ten aanschouwe van het museum publiek, zoals op dat beroemde schilderij van Courbet. Die van Seventer heeft nog nooit twee dames zien lesbiëren,dus vandaar die belangstelling.Ik wil hem op dat vlak wel even persoonlijk voorlichten of meene men naar een sjootje.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.