Wat is mijn roeping?

Door Shine gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Wat is onze roeping? Wat is onze roeping eigenlijk? Hoe komen we erachter wat wat we later moeten gaan doen? En is roeping gerelateerd aan beroep? Op deze vragen krijgt u hopelijk deels antwoord bij het lezen van dit informatieve stuk over roeping.

‘Met roeping bedoelen we dat God ons op zo’n onmiskenbare manier roept, dat alles wat we zijn, alles wat we doen en alles wat we hebben, tot stand komt door een bijzondere toewijding en dynamiek, en vanuit een bijzondere gerichtheid op ons leven. Dat alles is een reactie op het feit dat God ons roept en op wat Hij voor ons heeft gedaan.’ 
                                                                                                                                                                 Os Guinness

Roeping is volgens Sittser (blz. 15) een specifieke kijk op hoe God wil dat we onze tijd, energie en vaardigheden gebruiken om Hem in deze wereld te dienen. Bij roeping maken we onderscheid tussen de specifieke roeping en de eerste en tweede roeping. Onze eerste roeping is om met God te leven, en de tweede roeping is om goed te doen in deze wereld. Deze twee gelden voor alle mensen. De specifieke roeping is voor iedereen verschillend.
Eerst gaan we in op de tweede roeping, vervolgens behandelen we de specifieke roeping, dan zullen we het onderscheid maken tussen beroep en roeping, en tot slot zullen we uiteenzetten welke problemen een beroep met zich mee kan brengen.

Tweede roeping
Als we het over ‘tweede roeping’ hebben, gaat het vooral om je houding tegenover je naaste. Goed doen in deze wereld heeft te maken met werk. Maar in de praktijk lijkt het dat de verschillen tussen christenen en niet-christenen heel klein zijn. Koning (blz. 3) noemt daarvoor twee verklaringen. Ten eerste is in onze maatschappij en in veel bedrijven de waardering voor christelijke normen en waarden minder groot dan voor andere normen en waarden. Wij passen ons dan aan, aan de normen die in onze omgeving gelden. Een tweede verklaring is dat het goede doen niet los staat van het leven met God. Vriendelijkheid is bijvoorbeeld heel effectief om resultaten te bereiken. Maar als je wandelt met God is je ambitie voor vriendelijkheid anders.

Principes
Het gaat er bij goed doen in deze wereld er dus om dat je je leven gaat inrichten volgens principes. Principes die goed zijn voor deze wereld, niet dat ze je een goed gevoel geven. De Bijbel geeft ons een aantal eigenschappen die goed zijn voor deze wereld. In Efeziërs 4 roept Paulus de gemeente van Efeze op om waarheid te spreken, niet te stelen, medeleven te tonen, elkaar op te bouwen en vergevingsgezind te zijn. In Collesenzen 3:12 en 2 Petrus 1:5 vinden we vergelijkbare eigenschappen. Dit worden onze principes omdat God dat van ons vraagt. Als we principieel de goede principes toepassen zal dat op lange termijn goed zijn. Het navolgen van principes maakt overigens niet dat we ‘softies’ worden. Er is integendeel juist veel durf en doorzettingsvermogen voor nodig. Het vraagt je soms om behoorlijk hard voor jezelf en voor anderen te zijn.

Specifieke roeping
De specifieke roeping is voor ieder mens verschillend. Alleen vanuit je algemene roeping leven is niet voldoende. In de eerste plaats omdat we als navolgers van Jezus in deze wereld zijn om de wil van God te doen. Ten tweede heeft God ons talenten en kwaliteiten gegeven. God heeft ons specifiek ontworpen en uniek gecomponeerd. In de derde plaats is God dagelijks met ons bezig. En tot slot heeft God ons als verantwoordelijke mensen geschapen, en horen we te antwoorden op Zijn roepen.

Leven vanuit een specifieke roeping is dus belangrijk. Maar hoe komen we achter onze eigen specifieke roeping? Om te beginnen kan je proberen te luisteren naar Gods stem. Goed luisteren is luisteren naar wat God door de Bijbel tegen ons zegt. Maar ook luisteren naar andere christenen over hoe God door je werkt. En je kan luisteren naar hoe God door je leven tot je spreekt, en luisteren tijdens gebed. Dat laatste vraagt wel om het aannemen van een luisterende houding tijdens gebed, en om oefening. Ten tweede is het belangrijk dat je gericht aandacht besteed aan je roeping. Je inzicht in je roeping kan groeien door je in te spannen, en door gebed. Je zoektocht naar je roeping is dus eigenlijk een ontdekkingsreis die begint met het stellen van vragen. Tijden deze zoektocht heb je mensen nodig om je inzichten mee te delen. Vaak heb je blinde vlekken, anderen kunnen je dan helpen je eigen beeld aan te vullen, scherper te krijgen en te corrigeren.

Onderscheid roeping en beroep
Tijden de zoektocht naar je roeping is het wel belangrijk het onderscheid te maken tussen roeping en beroep. Sittser definieert beroep als het specifieke werk dat we doen om een inkomen te verdienen, daarbij verschaft beroep ons macht en status. Roeping definieert hij als een specifieke kijk op hoe God wil dat we onze tijd, energie en vaardigheden gebruiken om Hem in deze wereld te dienen. Er is wel enige overlap tussen deze twee woorden, maar roeping verschilt op tenminste vier terreinen van beroep. Ten eerste overstijgt een roeping een beroep. De belangrijkste roeping van iedere christen is God te volgen ongeacht welke situatie dan ook. Dat is wat we eerder de eerste roeping noemden. In de tweede plaats wordt voor het vervullen van de roeping vaak een beroep gebruikt, maar we mogen roeping nooit reduceren tot beroep. Ten derde gaat roeping verder dan een traditioneel beroep. We kunnen vanuit onze roeping ander werk verrichten dan dat we nooit hadden gedaan als we een traditioneel beroep beoefenden. Tot slot komt een roeping voor de meeste christenen niet tot uiting in één enkele taak of functie, maar is roeping meervoudig.

Problemen van beroep
Een beroep kan drie mogelijke problemen met zich meebrengen. Om te beginnen past niet elke roeping bij het beroep dat iemand uitoefent, soms wordt een beroep uitgeoefend omdat het financieel nodig is. Ten tweede kan een beroep iemand ervan weerhouden om een roeping te ontdekken en na te jagen. Het kan ervoor zorgen dat iemand waarden overneemt waarmee zijn eigen belang of dat van de sociale omgeving wordt bevorderd, en de maatschappelijke behoefte wordt genegeerd. In de derde plaats vertalen sommige roepingen zich niet in de vorm van een officieel beroep, maar mensen die niet voor een carrière kiezen worden gemarginaliseerd. Een beroep kan ons dus verder bij God afhouden, omdat bij beroep vaak de nadruk ligt op rivaliteit, ideologie en rijkdom.


 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heel mooi verwoord. Roeping is een bijzonder begrip in het christenleven. En toch is iedere christen geroepen.
Duim en fan.
Heel goed en duidelijk geschreven. Dank voor de uitleg. Dikke duim
***Duim*** fan erbij en groetje oussama....