21 mei, dag des oordeels

Door Appeltjeeh gepubliceerd op Friday 28 September 12:08

De Dag des oordeels is een begrip voor een dag die in zowel joodse, christelijke als islamitische religieuze boeken wordt genoemd als de dag waarop over alle mensen een oordeel zou geveld worden door God.

Hoe kijk ik naar religies;

Ikzelf ben niet gelovig, maar wel altijd heel nieuwsgierig, zo ook in de verschillende religies. Ik heb respect voor hen die geloven en hier hun steun uit halen en ik hoop dat zij ook respect hebben voor mij, als niet-gelovige.

Door mijn nieuwschierigheid kwam ik informatie tegen over de dag des oordeels en toen ik de datum zag waarop deze plaats zou vinden, wilde ik alleen maar meer weten.

Dag des oordeels in de bijbel

In de bijbel wordt verschillende keren de dag des oordeels genoemd. Het is de dag dat god zal oordelen over de levenden en de doden. Alle doden zullen dan uit hun graf herrijzen om samen met de levenden 'het loon voor hun levenswandel' te ontvangen. Naast de duivel en zijn gevallen engelen, worden de mensen die de genade van God hebben afgewezen, verbannen naar de 'buitenste duisternis', waar het 'geween is en het tandengeknars', en zij voor altijd zijn afgesneden van Gods tegenwoordigheid. Zij die de genade van God hebben aangenomen door Jezus Christus als verlosser van zonden en middelaar tussen God en mensen aan te nemen, zullen gerechtvaardigd zijn in Gods ogen en eeuwig leven beërven onder een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde. God zal in hun midden wonen.

Dag des oordeels in de Koran

Ook in de Koran wordt de dag des oordeels meerdere malen genoemd. De Hadith Sahieh van Al-Boechari vermeldt wat er in grote lijnen op de Dag des Oordeels gebeurt. Na de dood leven de zielen verder in een tussenstadium, de barzakh. Enkel wanneer alle mensen en djinns gestorven zijn zal de 'Dag des Oordeels' plaatsvinden. Dan wordt bepaald waar iedereen zijn plaats in het akhirah toegewezen krijgt.

Op die dag zullen de martelaren (shahied) en enkele van de sahaba direct hun plaats in de hemelse tuinen van het Paradijs (djannah) krijgen. De anderen die uit het graf worden opgewekt zullen ondervraagd worden door de engelen Nakir en Munkar. Daarna zal de overledene een boek krijgen waarin zijn leven is opgetekend. De rechtvaardigen zullen het in hun rechterhand ontvangen en gaan vervolgens direct door naar de paradijselijke tuinen van de engel Reduan. De onrechtvaardigen ontvangen het in hun linkerhand en gaan door naar de hel, djahannam, daar waar de engel Malik heerst.

Waarom 21 mei 2011?

Veel '21 mei-believers' zijn ervan overtuigd dat er in de Bijbel verschillende aanwijzingen staan waar geen speld tussen te krijgen is. God vertelde Noah dat het einde van de wereld in zeven dagen een feit zou zijn; voor de Bijbel is een dag ook gelijk aan 1000 jaar.

De datum van de zondvloed is vastgesteld op 4990 voor Christus. Dus als je bij die datum 7000 jaar toevoegt, plus één jaar voor het jaar '0', kom je uit op het jaar 2011. Als je de Hebreeuwse datum 'vertaalt' naar de Gregoriaanse kalender, krijg je 21 mei.

 'De grote ontgoocheling'

William Miller, een baptist die duizenden aanhangers had en zich Adventisten noemden, overtuigde hen dat de Dag des oordeels op 22 oktober 1844 zou plaatsvinden. Velen van hem klommen die dag op hun dak in afwachting van hun tenhemelopneming. Uiteindelijk gebeurde er niets, en sindsdien staat die dag geboekstaafd als 'de Grote Ontgoocheling'.

Voortekenen voor de Islamitische dag des oordeels

1. het toenemen van zondes op de wereld
2. het openlijk uitvoeren van handelingen die verboden zijn.
3. ongehoorzaam zijn aan de ouders, terwijl er met de verkeerde mensen vriendschappelijk zal worden omgegaan.
4. schending van bezittingen die aan iemand anders behoren.
5. het geven van armenbelasting zal de mensen zwaar vallen.
6. kennis van de Islam zal worden bestudeerd om wereldse faam te krijgen.
7. er zal veel vraag zijn naar zang en dans.
8. verdorven mensen zullen als leiders worden aangewezen.
9. mensen van lage afkomst zullen in verheven gebouwen wonen.

Nog meer voortekenen van de oordeelsdag

De komst van Dadjaal
De komst van Imam Mahdi
De komst van de Eerbiedwaardige Profeet Isa (Jezus)
Het uitbreken van Jadjoedj en Madjoedj
De manifestatie van Dabbatoel Ard
 

Hoe wordt er geoordeeld volgens de Islam

De Miezaan is de weegschaal waarop de goede en slechte daden van de mensen zullen worden gewogen. Tot tegenstelling van wereldse weegschalen zullen bij het wegen van de goede daden de schaal naar boven gaan in plaats van naar beneden.

 

Ik hoop dat jullie iets aan deze informatie hebben! ;)

-x-x-x- Appeltjeeh
 

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
respect voor je nieuwsgierigheid en onderzoek. Doe verder en op een dag wordt je gelovig. Als gelovige kan ik je dit zeggen: Als je gelooft in een van de geopenbaarde godsdiensten ( voornamelijk de meest recente: de islam), heeft dit geen enkel nadelig effect op jouw leven. Het heeft wel voordeel vooral in geval je bepaalde dingen moet relativeren om je verstand niet te verliezen in bepaalde omstandigheden...
Toffe info! Duim!
De Bijbel zegt ook dat de dag noch het uur bekend zal zijn dat Jezus Christus terugkomt om de christenen op te nemen. Jezus zegt zelf dat Hij niet weet wanneer die dag is, maar dat alleen de Vader (God dus) dat weet. Die datum is dus onzin.
Er zijn vele mensen geweest die zeiden te weten wanneer Jezus terug zou komen en data noemden. Die data klopten tot nu toe ook niet en terecht. Het is niet in de eerste plaats belangrijk om een goed leven te lijden, maar tot berouw en bekering te komen. We worden gered door genade, niet door goede werken.
@azijnpisser.. Je weet dat dat er elke dag hangt en een joke is he? ;) hahah

-x-x-x- appeltjeeh
ff over dat gratis bier waar was dat dat?
Het zekere dat we weten is dat we een keer dood gaan. En dat kan je zomaar overkomen. Een duim omhoog. En stel niet alles uit tot morgen. Want dit bordje hangt ook in vele cafe's: MORGEN GRATIS BIER.
Leuk artikel