surinaamse cultuur

Door Jursa gepubliceerd op Friday 28 September 12:07

De Surinaamse cultuur is een van velde tradities, mythes en gewoontes. Tegenwoordig woont de helft van de bevolking in Nederland en daarme nemen ze ook hun cultuur en tradities mee. In de traditionele Surinaamse shop zijn verschillende artikelen te vinden die te maken hebben met relegie en overtuiging.

In de huidige wereld zijn er weinig mensen die niet in het fenomeen globalisering geloven. De wereld is steeds meer een wereldomspannend geworden in de zin dat mensen van verschillende culturen de gelegenheid krijgen om vrijer te communiceren. Verder zijn er middelen om gedachten en ideeën tussen culturen, zoals televisie, internet en zo te communiceren. Ook al is het zo gewoon om te geloven dat kennis, ervaring, de wetenschap in staat zijn om alle culturele verschillen overstijgen, veel mensen verminderen het belang van deze barrières en vaak negeren ze hun bestaan.

Nederland is gekleurd en niet allen in landschap maar juist in smanestelling van de bevolking. Vele migranten die hun vaderland hebben achtergelaten en hier eenbestaan hebben opgebouwd kampen meestal met een vraag. Hoe pas ik mij aan aan mijn nieuwe omgeving zonder mijn culturele achtergrond op te geven. Velen lukt het en anderen hebben er juist meer moeite mee.

Vandaaag gaan we het hebben over het fenenomeen een bekende cultuur in een vremde omgeving, wat doe ik ermee en hoe haal ik er mijn voordeel uit?

Maar eerts gaan we verder met de vraag wat is cultuur? Cultuur is een set van sociale normen, tradities, overtuigingen en waarden die gedeeld worden door een grote groep mensen. Personen die behoren tot die groep kan worden beschouwd als een cultuur. Op dezelfde manier, kunnen ze worden genoemd van een samenleving, omdat op dit punt is er niet veel verschil tussen de twee begrippen. Een samenleving is letterlijk een groep mensen die aandeel dat bepaalde set van overtuigingen, waarden en ga zo maar door, terwijl het woord cultuur heeft iets andere connotaties. Een bepaalde cultuur kan net zo goed te delen door meer dan een natie terwijl het woord maatschappij is meestal van toepassing op het volk, dat een bepaald land bewoont. Er zijn kleine verschillen tussen deze twee termen, maar de meeste sociologen en antropologen gebruiken ze door elkaar. Met andere woorden, een cultuur is een set van overtuigingen of een bepaalde ideologie die een samenleving aandelen. Het is heel interessant om te begrijpen hoe mensen een cultuur  ontwikkelen, omdat het lijkt om een ​​zuiver sociaal fenomeen ontwikkeld door een groep van mensen en vervolgens verspreid onder andere personen die een of andere manier betrekking hebben op deze specifieke groep.

We spraken met de eigenasresse van een  Surinaamse  traditionledie shop  die van de nood een deugd heeft gemaakt. Zij verkopen producten die gerelateerd zijn aan de Surinaamse cultuur. Culturele verschillen vormen een zeer interessant sociaal fenomeen en is interessant die te bestuderen en te begrijpen. Er zijn culturen met zeer vergelijkbare waarden en tradities, en er zijn culturen die zeer verschillende opvattingen hebben. In de beslotenheid van dit document, zal ik mijn aandacht richten op de verschillen tussen de Surinaamse en Nederlandse cultuur die naar mijn mening zeer goede voorbeelden zijn voor deze studie. Er zijn talloze verschillen in alle aspecten van de sociale activiteit en er zijn waarschijnlijk meer verschillen dan overeenkomsten in deze twee culturen. Deze webshop is opgezet toen jarengeleden bekend werd dat er veel behoefte was naar traditionele Surinaamse producten. En waar kun je deze beter vinden dan in een shop die daarin gespecialiseerd is. De Surinaamse traditie gaat diep en kent velele wortels, maar ook deze traditionele gewoontes zijn soms terug te zien in de Nederlandse cultuur.   Alle culturen hebben een set van overtuigingen die de code van waarden en morele wetten voor die bepaalde cultuur vormen. In Azië bijvoorbeeld werden mensen blootgesteld aan bepaalde sociale fenomenen en nam vervolgens een aantal overtuigingen die nu bepaalden hun gedrag als een aparte cultuur. Religie is een van de belangrijkste factoren die de samenleving vorm kan geven in termen van haar culturele overtuigingen en tradities. Een ander belangrijk onderdeel is de geschiedenis die het ons kan vertellen over de gebeurtenissen van het verleden die misschien enige invloed hebben gehad op de verdere ontwikkeling van mensen in dat land. Een ander zeer belangrijk onderdeel dat ik geloof dat invloed heeft op de vorming van een bepaalde cultuur is de mythologie die betrekking heeft op de mensen van die cultuur. Mythologie is vrijwel een reeks mythen die is ontstaan in een cultuur en werden verspreid door mensen. Een mythe kan worden aangemerkt als een verhaal of een verhaal dat is van de ene generatie doorgegeven naar de andere door mond tot mond. Dit proces van hervertelling blijft gaan tot het punt waarop het moeilijk is om onderscheid te maken tussen een verhaal en een waar gebeurd verhaal.

Mythen krijgen acceptatie van de cultuur als een aangepaste traditie en wanneer dit gebeurt is het moeilijk om te praten over een mythe. Mythen zijn universeel, die zich voordoen in bijna alle culturen. Ze dateren meestal uit een tijd vóór de invoering van het schrift, toen ze mondeling werden doorgegeven van de ene generatie naar de volgende. Mythen gaan om met fundamentele vragen over de aard van de wereld en de menselijke ervaring, en omwille van hun alles omvattende natuur, mythe verlichten vele aspecten van een cultuur.  Zo heb je ook deze mythen in de Surinaamse cultuur en je kunt er verschillende spullen voor kopen in de shop.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik vind het een heerlijke cultuur, en ben ontzettend blij dat het voedsel ook in Nederland verkrijgbaar is, anders had ik vanavond geen roti kunnen maken. Als Nederlanders iets meer van de cultuur over zouden nemen zouden we veel minder mensen met stemmingsstoornissen hebben!
Goed artikel, en het gaat niet om de kleur maar om het binnenste van de mens !