Energielasten als nieuwe bron van armoede

Door Jeroenwork gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

Oplopende energielasten zet het sociaal-maatschappelijk functioneren van bepaalde groepen onder druk.

Op niet al te lange termijn krijgen we te maken met een nieuwe bron van armoede. Oplopende energielasten. Of het nu gaat om de maandelijke energierekening van electra en gas of de kosten aan brandstof voor vervoer, per saldo stijgen deze kosten de komende jaren fors. Voor de hogere inkomens is dat geen probleem. Maandelijks een paar tientjes meer of minder maakt geen verschil. Voor de groeiende groep huishoudens aan de onderkant van de modale inkomengrens, zullen oplopende energielasten meer en meer gaan knellen. Voor velen is autorijden inmiddels onbetaalbaar geworden. Dat de energierekening een steeds grotere aanslag betekent op de portemonnee zal voor grotere problemen gaan zorgen. In de eerste plaats natuurlijk voor koopkracht, maar uiteindelijk ook voor de maatschappelijke positie. Energie is tegenwoordig een absolute basisbehoefte. En dan niet alleen de behoefte aan verwarming of om te kunnen koken, maar ook om mee te kunnen draaien in onze hoogcommunicatieve samenleving die wordt gedicteerd door de snelheid van informatie. 24/7 toegang tot Internet is een voorwaarde om goed aangehaakt te blijven en daarmee een belangrijke voorwaarde voor sociaal-maatschappelijke mobiliteit. Denk aan de groeiende impact van social media en de sociale druk om daaraan mee te doen. Dat begint al vroeg bij kinderen op school. Denk aan toenemend gebruik van communicatiemiddelen als smartphones en tablets.

Meer geld kwijt aan energie betekent keuzes maken en voor lagere inkomens betekent dat ingrijpende keuzes: minder uitgaven aan ontspanning, kritisch op uitgaven aan boodschappen, etc. Groepen die kwetsbaar zijn voor deze nieuwe vorm van armoede wonen vaak in oudere woningen die slecht zijn geïsoleerd en dat betekent vaak een hogere energierekening. Dat wordt nog eens versterkt door de huidige financiele situatie van woningcorporaties waardoor investeringen in huurwoningen achterwege blijven, maar huren wel verhoogd worden. Meer woonlasten, hogere zorgkosten en dus groeiende energielasten betekent dat voor veel mensen een dermate stijging van vaste maandelijkse lasten, dat je keuzevrijheid van besteedbaar inkomen meer en meer wordt ingeperkt. Daarom de visie: toenemende energielasten zijn in de nabije toekomst een nieuwe bron van armoede.

Door: Jeroen van der Weerd

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
het wordt steeds moeilijker hier voor de mensen in Nederland om wat over te houden aan het eind van de maand.

duim voor je artikel