Oproep Aan Alle Slachtoffers Van De Kinderbescherming.!

Door Diamantje66 gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

OPROEP AAN ALLE SLACHTOFFERS VAN DEZE PEDO TOESTAND, DOE JE VERHAAL.!! ER IS ZOVEEL VUILIGHEID AAN DE HAND, DIT KAN NIET MEER ALLEMAAL.!!

 
Oproep aan slachtoffers van de Kinderbescherming,
---------------------------------------------------------------------------
Georganiseerde kinderroof,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit het toenemend aantal naar buiten tredende verhalen van ouders die hun kinderen in de klauwen van Jeugdzorg’s inner circle van manipulerende krachten hebben zien verdwijnen, blijkt dat er op een ongekende schaal kinderroof plaatsvindt en al lang heeft plaatsgevonden.
Weer een schrijnend voorbeeld
Zo ben ik de afgelopen dagen opnieuw door een aantal ouders benaderd, die ieder voor zich een schrijnend verhaal hadden te vertellen. Gisteren sprak ik met een Moldavische vrouw, die al jaren in Nederland woont en met een Nederlander getrouwd is geweest. De man, een advocaat, heeft haar vijf jaar lang mishandeld evenals de twee kinderen. Deze vrouw zocht de hulp van de politie en Jeugdzorg. Haar verhaal werd door de politie opgetekend en erkend. De man heeft een tijd vastgezeten en moest daarom zijn advocatencarrière in Amsterdam opgeven. Jeugdzorg echter heeft de kinderen van school gehaald en aan de man toegewezen, die inmiddels verhuisd was naar een stad in het oosten van het land om een nieuwe carrière te kunnen beginnen. Zij heeft lange tijd de kinderen niet mogen zien en werd door de gezinsvoogd van Jeugdzorg volkomen in de hoek gezet, als zou zij de kinderen niet alleen op kunnen voeden.
Haar werd te verstaan gegeven daar zij als buitenlandse zonder familie in Nederland niet goed voor de kinderen zou kunnen zorgen. Daarom kreeg zij te horen dat de zij de kinderen niet voor hun 18e jaar terug zou krijgen. Dit soort intmiderende dreigementen heb ik van meer, met name alleenstaande moeders gehoord.
De vrouw gaat hier natuurlijk emotioneel aan kapot. Temeer daar zij weet dat de kinderen bij de vader nog steeds mishandeld worden en hoogstwaarschijnlijk ook seksueel misbruikt. Daarnaast is er bij de vader een alcoholistische grootvader in beeld, die ook zijn handen en andere lichaamsdelen niet bij de kinderen vandaan kan houden. De keren dat zij nu haar kinderen ziet, geven ze steeds weer aan dat ze niet terug willen naar de vader. Als zij daarop in wil gaan zegt de altijd bij de ontmoeting aanwezige vrouwelijke gezinsvoogd, dat zij haar kinderen niet emotioneel mag belasten en dat zij te gehecht is aan de kinderen. De vrouw heeft het vermoeden dat haar ex-man een relatie heeft met de vrouwelijke gezinsvoogd. Iets dat ik al in meerdere gevallen ben tegengekomen.
Ook vertelde deze vrouw mij over een ontmoeting in de wachtkamer van Jeugdzorg met een andere ook Russische alleenstaande moeder, die zat te huilen. Deze was haar drie kinderen kwijt geraakt, nadat de kinderen drie keer te laat op school waren gekomen.
Pedostaat Ver(heen)Nederland maakt zich op voor de grote oogst
Bovenstaande schrijnende gevallen, waarvan er honderden zoniet duizenden meer zijn in dit door een kinderen misbruikende elite geregeerde VerNederland, geven aan dat de redenen c.q. legitimaties om kinderen van ouders te stelen steeds belachelijker worden. Goedwillende, hulpzoekende en meewerkende ouders worden hun kinderen ontstolen, worden daarbij gecriminaliseerd, gepsychiatriseerd, geïntimideerd en vooral gemarginaliseerd.
Pedobeschermer Ivo Opstelten, die weigert Joris Demmink te laten vervolgen, heeft zich weer een nieuw plannetje in laten fluisteren door zijn grote pedovriend Joris. Want de satanisch geïnspireerde pedomaffia heeft een onstilbare honger naar nieuwe kinderen. Daarom wil Opstelten een nieuwe wet implementeren om kinderen op ‘gelegaliseerde’ wijze nog gemakkelijker door de staat te kunnen ontvoeren. Op maandag 28 november berichtte de Telegraaf daarover. Hieronder een citaat uit het artikel in de Telegraaf:
Probleemouders sneller aangepakt
ma 28 nov 2011
DEN HAAG – Ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen, worden sneller aangepakt. Probleemgezinnen krijgen sneller een hulpverlener op bezoek en rechters mogen ouders eerder verplichte hulp bij het opvoeden opleggen.

Ook Gerry Key maakt zich hier zorgen over en stuurde onderstaande mail naar alle Tweede Kamerleden. 
DIT IS EEN ALARMBERICHT AAN ALLE KAMERLEDEN!!!!!!! EN ALS HET JULLIE KINDEREN ZOUDEN ZIJN?????
Beste Kamerleden.
Tot mijn grote verbazing las ik gisteren op de site van de Telegraaf wat de heer Opstelten van plan is met ouders die hun kinderen mishandelen en verwaarlozen.
En waarom ben ik verbaast?
Omdat de heer Opstelten met deze (natuurlijk Amerikaans voorbeeld) kinderen drijft in de handen van kinderverkrachters binnen bureau jeugdzorg!!! Waar de elites die zich binnen jeugdzorg zoals rechters, politie en kinderbescherming hebben geïnfiltreerd en zich te goed kunnen doen door Ritueel en op Satanische wijze stelselmatig kinderen te verkrachten.
Het gehele pedofilienetwerk van Joris D is nogal actief binnen deze organisaties!!
Maar waarschijnlijk weet u als Kamerlid dit niet en stemt u gewoon in met de motieven die Van Zanten en Opstelten aandragen!!
Het stelt gewoon niets voor, Opstelten is dikke maatjes met SG van Justitie de heer Joris D.
Als Kamerlid bent u bijna verplicht te luisteren naar de uitzendingen op Argusoog met Ben van de Brink. Kunt u horen hoe zijn kinderen uit huis werden geplaatst door een onzin motief en omdat de rechter beslist en de macht heeft. Een rechter die zelf ook vaak een gefiltreerde Pedo is.
Dus het feest kan niet op straks als Opstelten groen licht geeft om voor elke blauwe plek kinderen over te leveren aan Jeugdzorg waar ze stelselmatig zullen worden verkracht door Satanisten!!
Luister hier naar de laatste aflevering met Ben van de Brink. http://www.argusoog.org/2011/11/arend-versus-zeevat-25-november-2011/
Hieronder een gedicht van ook een slachtoffer van het pedonetwerk wat volgens Opstelten niet bestaat!!
Wees als Kamerlid Actief en niet passief. Jullie zijn tenslotte gekozen door ons. En je zit er niet om straks alleen maar een mooiere baantje te krijgen met een topsalaris!!
Met dank aan Marianne,

----------------------------------------------------------------
“Under Seven”,

-----------------------------------------------------------------------------------------
Topfunctionarissen, rechters, artsen en helden uit de politiek
Een elite-groep en allen zijn met hart en ziel duivelsziek.
De “Under Seven”, zoals ze zichzelf noemen komen uit de hoogste regionen
Achtten zichzelf zo machtig dat ze zich satanisch mogen belonen


En omdat deze gelederen zich altijd zullen sluiten
Komt er van al het duivelse genoegen nooit iets naar buiten.
In een tot martelkamer omgebouwde bunker in de duinen
Komt de club Under Seven eenmaal per maand bijeen voor hun speciale nacht


Er is geen maan, er zijn geen sterren, alleen vanuit de zee de bulderende kracht
De ceremoniemeester van deze maand heeft hen iets demonisch beloofd
Nu komen ze dus samen, kappen op hun hoofd.
De mannen en vrouwen begroeten elkaar enthousiast met het satansteken


Allen gekleed in mantels en capes, in de kleuren zwart, paars of rood
Je voelt in de bunker al het sidderend genoegen, de smaak van de dood.
In het midden van de cirkel waarin ze allen staan
Kronkelt een slang zich tegen de satansbijbel aan


De bijbel waar ze trouw aan zweren
De beloften om de duivel ten volle te eren
Trots zijn ze erop satanisten te zijn,
Te houden van het jonge, prille leven, nog zo klein.


Om hun perverse sexuele behoeften te vervullen
Zullen ze hun hoofden in kappen verhullen
Slechts in hun bloeddoorlopen ogen zie je de blik van de satan
Dit is de Under Seven wereld, de wereld waarin voor de elite alles kan.


Na hoeveelheden drugs, drank en het afwerpen van wat kledij
Roept de ceremoniemeester:”Kom allen rondom mij,
Ik heb voor jullie een verrassingsbonbon die z’n weerga niet kent!”
Een zucht van spanning vervliegt en de medebroeder draait zich om


Iedereen wacht op het moment surprême dat komt
Hij loopt naar een rood fluwelen gordijn en opent dit met zwier
Trillend van angst zit daar een jochie, echt nog geen vier.
Hem wordt direct een drankje gegeven om hem wat te verdoven


De sfeer is geil en opgewonden
Het kleine kind wordt vastgebonden
Amper nog bij bewustzijn, op een matras
De satanisten vieren hun feest met deze frisse, pure aanwas.


Boven het kleine lijfje laten ze elkaar steeds het satansteken zien
De duivel wordt aanbeden, het jongetje verkracht
Gemarteld en gefolterd in deze zwarte nacht.
Het is één orgie van in elkaar verweven lijven


De heren van stand, de ordinaire wijven.
Ook elkaar schenken ze het orgasme, het toppunt van geluk
Dat dat kindje daar ligt brengt hen totaal niet van hun stuk.
“Ach”, lalt de rechter,”die dumpen we straks ergens op het strand


Hij mag blij zijn dat hij nog leeft, we hielden het nog in de hand!”
Weer rondom de bijbel aan het einde van de nacht
Toasten de Under Seven duivels op hun satanische kracht
En terwijl de slang zich weer krult om hun voeten


Denken zij dat ze nooit zullen boeten,
Toch komt ooit de dag eraan
Dat ook zij voor de allerhoogste rechter staan
Dan zullen ze verantwoording af moeten leggen


En dan wordt over hen een oordeel geveld
Dan wordt er gekeken naar al het geweld
Dan wensen zij zichzelf in de hel
Want zulke lafaards zijn het wel.


Dan de apotheose,
Ze zullen hem dan eindelijk ontmoeten, de satan op zijn troon
En ze worden er verwelkomt als waren ze de verloren gewaande zoon.,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marianne
Kinderbescherming
De kinderbescherming is een begrip dat is ontstaan aan het begin van de 20ste eeuw. In het langs geloofslijnen verzuilde Nederland had iedere religieuze club een eigen organisatie voor kinderbescherming. Gedurende de eerste helft van die 20ste eeuw bestonden alle religieus geïnspireerde kinderbeschermingsorganisaties naast elkaar. In het kader van een toenemende behoefte aan professionalisering ontstond op 21 oktober 1959 de Stichting Samenwerkende Kinderbescherming Organisaties (SAKOR). Hierin kwamen alle langs geloofslijnen en levensvisie verzuilde uitingen van kinderbescherming samen. In 1986 veranderde zij haar naam in Nationaal Fonds Kinderbescherming. Zes jaar later werd opnieuw de naam veranderd in Nationaal Fonds Kinderhulp, daar het begrip kinderbescherming een nogal negatieve bijklank had gekregen. Waar zou dat toch aan gelegen hebben? Werden de kinderen minder beschermd dan men pretendeerde? Uit het programma ‘Altijd Wat’, dat de NCRV dinsdag 29 november uitzond wordt duidelijk wat de reden is van die negatieve associaties.
In dat programma werd een man geïnterviewd die als jongen twaalf jaar in een Rooms Katholiek internaat in Maastricht woonde, dat viel onder het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming (KVK). Hij werd daar mishandeld, vernederd en seksueel misbruikt. De reportage toont documenten waaruit blijkt dat in 1959 het hoofd van het internaat aan meerdere andere internaten een waarschuwingsbrief stuurde, betrekking hebbend op seksueel misbruik door geestelijken en opriep daar iets aan te doen. Het bizarre echter is dat in zijn eigen internaat het misbruik ook plaatsvond en gewoon doorging. De geïnterviewde verbleef daar in die zelfde tijd. Ook de NOS en Trouw besteedden hier aandacht aan. 
Altijd Wat (NCRV) vanaf 18.10

In de reportage worden meerdere onderwerpen aangesneden. Het item voordat de hierboven genoemde man zijn verhaal doet, is een interview met de lijsttrekker van de SGP, die één van de langstzittende Tweede Kamerleden is. De heer is het aan verWilderen en houdt een pleidooi voor het meer respect betonen aan de Nederlands christelijke tradities, waar moskeeën en minaretgezang volgens hem niet in passen. Hij heeft het daarbij ook over de donkere kanten van de Islam en noemt daarbij het geweld. Hoe cynisch om daarna het verhaal over seksueel misbruik binnen ‘christelijke kinderbeschermingsinstellingen’ te horen.
Boter op het hoofd
De in de reportage getoonde documenten stammen uit 1959. Men wist toen dus al hoezeer er kinderen door katholieke geestelijken werden misbruikt en men heeft dit decennia lang door laten woekeren en laat het nog steeds voort woekeren. In de reportage wordt ook nog even Kardinaal Simonis aan het woord gelaten, die de wel zeer beladen woorden uitspreekt “Wir haben es nicht gewusst”. De documenten zijn hier te lezen en/of te downloaden.
Het huidige begrip Kinderbescherming wordt gehanteerd voor de Raad van de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en de kinderrechters. Nog steeds wordt dus dat beladen en vooral holle begrip kinderbescherming gebruikt. Zijn kinderen met de huidige geprofessionaliseerde kinderbescherming dan beter af? Om hier een antwoord op te krijgen raad ik aan om het Dossier Jeugdzorg op Argusoog maar eens te bekijken. Om deze ziekelijke ellende van zogenaamde professionele kinderverkrachters, oh sorry ik bedoel kinderbeschermers eindelijk eens te stoppen, willen wij in het kader van ons Argwaan Platform hier een oproep plaatsen.
Oproep
Graag willen wij alle ouders die iets in de hierna te beschrijven werkwijze van de inner circle van de kinderbescherming herkennen, oproepen om hun verhaal op te schrijven met chronologisch weergegeven feiten, onderbouwd met officiële documenten en daarnaast een weergave van de menselijk/emotionele kant van de eigen ervaringen. Wij willen al deze ervaringsverslagen gaan bundelen en daarmee naar buiten treden om het zo breed mogelijk  onder de aandacht te brengen.
Werkwijze inner circle Jeugdzorg
Men maakt misbruik van ouders die in kwetsbare posities verkeren, o.a. door scheiding, moeite met rouwverwerking na verlies van de partner, als (voormalig) allochtoon niet bekend zijn met de hier geldende wetgeving en regels.
• Zodra Jeugdzorg haar kansen ruikt bij bovenstaande kwetsbare ouderposities melden zij zich en praten je van alles aan. Men krijgt scheidingsinformatie van de gemeenten.
• Zoals hierboven geschetst zullen de aanleidingen tot het afkondigen van een OTS, UHP en in het ergste geval ontzetting uit het ouderlijk gezag steeds onbeduidender zijn, zoals de kinderen drie dagen te laat op school laten komen.
• Ze maken daarbij leugenachtige rapportages op fake documenten aan en vragen bij de kinderrechter een OTS of UHP aan.
• Kinderrechters volgen klakkeloos de OTS en UHP-adviezen van Jeugdzorgmedewerkers, zonder daarbij zelf aan waarheidsvinding te doen. Ze zijn spelers in het spel. Dit geldt ook voor advocaten, met name de pro deo-varianten.
• Bij het minste geringste vermoeden of na een externe melding van vermeende  kindermishandeling wordt het AMK ingeschakeld, die het balletje naar BJZ rolt. Er hoeft hierbij helemaal geen mishandeling plaats te vinden, want ook fouten in ziektehuizen bij geboortes worden nogal eens weggewerkt door ouders voor de schadelijke gevolgen verantwoordelijk te stellen. Of wanneer ouders niet mee willen werken aan een voorgestelde medische behandeling van hun kind.
• Er worden door de marionetten van de inner circle binnen de Kinderbescherming vaak dubbele dossiers aangemaakt, waarin dezelfde documenten nogal kunnen verschillen voor wat betreft naamsweergave, referentienummers, handtekeningen, of juist de afwezigheid van handtekeningen, of juist vervalste handtekeningen.
• De inner circle van de in Jeugdzorg geïnfiltreerde pedomaffia opereert altijd op de achtergrond en heeft op cruciale posities haar marionetten geïnstalleerd, die er voor moeten zorgen dat de structurele valsheid in geschrifte, onterechte smaad en laster tan aanzien van ouders afgedekt blijft.
• Klachten aan de klachtencommissie worden richting de eigen slager geleid, die er wel WEG mee weet.
• Om de kinderen zo snel mogelijk van de ouders te vervreemden worden er al snel en vaak onmenselijk lange contactverboden opgelegd.
• Om kinderen uit hetzelfde gezin van elkaar te vervreemden, worden ze in verschillende pleeggezinnen geplaatst.
• Ouders worden stelselmatig geïntimideerd door gezinsvoogden, door ze voor te houden dat ze de kinderen nooit terug zullen krijgen. Vaak wordt ouders door Jeugdzorg-snotneuzen, die soms nauwelijks de baarmoeder ontgroeid zijn, bijzonder slecht geschoold zijn en zelf geen kinderen hebben, verteld dat zij als ouder ondeskundig zijn om de kinderen op te voeden.
• Alles is er op gericht de ouders, maar zeer zeker de kinderen uit hun eigen kracht te halen en te houden. Zodat zij slaaf van de pedomaffia zullen blijven. Angstinductie is hierbij het belangrijkste wapen.
• Ouders die de publiciteit zoeken worden sowieso met voornoemde twee punten  geconfronteerd.
• Ouders die met hun ervaringen de publiciteit zoeken op het internet krijgen heel snel processen wegens smaad aan de broek en dreigingen met schandalige dwangsommen,  indien zij de als onrechtmatig gekenschetste uitingen niet verwijderen. Daarbij kan men zich afvragen of onrechtmatig hetzelfde is als onjuist en wie er nu werkelijk niet volgens het recht matig handelt.
• Er worden spookrechtzaken georganiseerd, waarvan geen processen verbaal worden opgemaakt en die niet in de officiële database van de rechtbank of justitie terug te vinden zijn. Is dit volgens de maat van het recht?
• Er worden schijnaangiften gedaan bij de politie, waarbij op de processen verbaal daarvan alle officiële stempels ontbreken. Is dit volgens de maat van de wet, of zijn leugen, bedrog en misleiding binnen de kinderbescherming een wetmatigheid?
• Er worden soms door bij de clan horende politieagenten, recherscheurs en soms zelfs gewelddadig opererende arrestatieteams mensen opgepakt en mishandeld. Rechtmatigheid of fascistoïde rechteloosheid?
• Ouders die emotioneel in de problemen komen worden de psychiatrie ingewerkt, alwaar ze de meest bizarre diagnoses krijgen opgeplakt en verdovende middelen moeten slikken van Big Pharma. Dit geeft de rechtmatigheid van de jungle weer.
• Kwetsbare ouders, die in de psychiatrie terecht komen, worden daar door het verplegend personeel niet ondersteund om in hun eigen kracht te staan en worden gestimuleerd slaafs ja en amen te zeggen tegen de zo ‘goedbedoelende’ Jeugdzorgmedewerker. Ik ben dat in mijn eigen werk ook tegen gekomen en heb met afschuw moeten vernemen hoe Jeugdzorg een moeder verbood om naar dezelfde plaats te verhuizen als waar haar kind woont. Ook vernam ik van een opgenomen moeder, die moeilijk nee kan zeggen, dat de ter haar ondersteuining bij een gesprek met BJZ aanwezige verpleegkundige haar krietiekloos adviseerde om in te stemmen met de voorstellen van Jeugdzorg.
• Jeugdzorg weigert mee te werken aan gevraagde onafhankelijke onderzoeken om vermoedens van seksueel misbruik binnen het pleeggezin, pleegzorginstelling, door de vader of grootvader te onderzoeken. Dit gebeurd volgens de rechtmatigheid van de doofpot.
• Het eigen emotionele leven wordt tot een hel door het missen van de kinderen, de eindeloze rechtzaken, gedoe met niet helpende advocaten, afwijzingen, vernederingen en signalen van de kinderen dat ze zich niet thuis voelen op hun gijzelingsadres.
Beste ouders, bekijk eens rustig in welke situatie jij/jullie en de kinderen zit(ten), doe dan een poging het één en ander op te schrijven en stuur dat naar arend@argusoog.org. Wij willen jullie helpen deze waanzin te stoppen, die zoals uit de wetsvoorstellen van Opstelten blijkt zich opmaakt voor een nog grotere oogstronde.
De achterbakse en op de achtergrond opererende pedomaffia handelt geheel volgens de beginselen van de Illuminati, zoals die door haar satanische grondlegger Adam Weishaupt zijn verwooordt:
“The great strength of our order lies in its concealment.
Let it never appear in any place in its own name, but always covered by another name and another occupation.”
Bekijk de volgende film om te zien hoe het netwerk in de VS operereert:


Met elkaar kunnen we deze waanzin beëindigen!!!

26 mei 2012 om 07:45
Petitie Stop machtsmisbruik door WSG en Jeugdzorg:
http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg
• Paul zegt:
26 mei 2012 om 07:42
Peter Prinsen, oud-advocaat en specialist in het familierecht schreef het volgende artikel over de hele onrechtmatige wijze van handelen door Jeugdzorg!:
http://www.leugens.nl/2011/03/28/of-beschuldiging-waar-is-doet-er-bij-kinderrechter-niet-toe/
Zie ook Peterprinsen.nl
Peter Prinsen schreef hierover ook een open-advocatenbrief aan de eerste kamer:
http://www.argusoog.org/open-advocatenbrief-aan-eerste-kamer-oproep-van-peter-prinsen/
• D zegt:
30 januari 2012 om 19:54
tsja, 14,5 jaar seksueel misbruikt, verkracht, mishandelt en vernedert in het pleeggezin waar ik geplaats ben. Zoveel signalen zijn er afgegeven aan de hulpverleners van jz, pz, humanitas en kinderbescherming maar volgens de hulpverleners was dat vreemde gedrag wat ik vertoonde geen signaal dat er iets in dat gezin gigantisch fout was, nee volgens die hulpverleners kwam het uit de genen aangezien mijn moeder een hoer was (?) En die melding van seksueel misbruik was kinderfantasie en/of kinderspelletjes(?!)
Ik ben niets vergeten en heb zoveel bewijs op papier staan en in mijn bezit maar niets of niemand kan blijkbaar wat doen want eerst moet er een strafvervolging zijn voordat men wakker wordt. En moet je heel veel geld hebben om een advocaat of iets dergelijks oin de arm te nemen. Tot die tijd moet ik maar zien hoe hier mee om te gaan en proberen diverse partijen alles onder het kleed te vegen en een andere kant op te kijken….
Is er uberhaupt wel plek voor slachtoffers zoals mij in deze maatschappij?
• Nique zegt:
16 januari 2012 om 12:06
Ik ben zelf zo’n kind geweest.. tussen 1987 en 2002 … Kindertehuizen, pleeggezinnen, internaten noem het maar op. Ja ook ik ben seksueel aangerand. Nu ben ik 27… en iedereen is het vergeten behalve ik.
• Paul zegt:
10 december 2011 om 12:13
Zie hier een artikel van Peter Prinsen, oud-advocaat en specialist in het familierecht en de hele Jeugdzorg-problematiek:
http://www.leugens.nl/2011/03/28/of-beschuldiging-waar-is-doet-er-bij-kinderrechter-niet-toe/
• Paul zegt:
7 december 2011 om 13:20
De recente Zembla-uitzending over het misbruik van uit huis geplaatste kinderen onder toezicht van Jeugdzorg e.d.:
Zembla uitzending MISBRUIKT ONDER TOEZICHT – 28 OKTOBER 2011:
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=51122&cHash=4bc7d3f24a9fd9ee6e9dcf69a9a1b630
http://zembla.vara.nl/Nieuws.2623.0.html
Kamervragen n.a.v. deze uitzending van Zembla:
http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=52246&tx_ttnews%5BbackPid%5D=2623&cHash=6ad27480390ea3b84a2c7f5b28ea2728,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDO/JEUGDWORG STAAT,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om er nog maar een op door te gaan,,
En weer wat over deze godvergeten pedo,s te schrijven,
Zodat we er elke dag stil bij staan,
En ermee bezig blijven.

Deze smerige jeugdworg,
Deze meer dan onterechte gore kinderroof,
Is geen jeugdzorg,
Maar een satanisch geloof.

Vooral de william vogelverschrikker jeugdverkrachting is een hel,
Dat zonder pardon kinderen verkracht,
Maar ja,dat wisten we ondertussen wel,
Kinderen worden totaal onschuldig uit huis geroofd zonder dat er ook maar op enig bewijs wordt gewacht.

Deze meer dan smerige pedofielen,
Die alleen maar geld ruiken,
Deze meer dan gore randdebielen,
Zolang er centen stromen is alles in kannen en kruiken.

Moeders mishandelen als ze hoogzwanger zijn,
En zoveel mogelijk paniek veroorzaken,
Want dat vinden die pedo,s fijn,
Want volgens hun hebben ze met niemand ook maar iets te maken.

Vervolgens wordt er een zgn::gezinsvoogdbaby””in je maag gesplitst,
Zo eentje die nog nat is achter haar oren,
Bij vechten,kinderen kwijt,is wat je meteen door het hoofd flitst,
Want zo,n kind wil alles van je horen.

Je hele doopceel wordt gelicht,
Tot aan je opa aan toe,
Leugens met een stalen gezicht,
Daarvan worden ze nooit moe.

Dan hebben ze een zgn”’handelingsplan”” gemaakt,
Je krijgt hulp en zorg staat daarin te lezen,
Nou,dit is shit dat kant noch wal raakt,
Want voor hulp moet je niet bij deze pedo,s wezen.

Om daarop te reageren,
Kun je naar de kinderrechter gaan,
Om te procederen,
En in pedoland te staan.

Menig lijvig rapport is daar al over geschreven,
Menige euro is daar al verspild,
Meng onschuldig kind is er al in gebleven,
Waardoor je moeder hart verkild.

Het meisje savanna had een pedovoogd;dood door schuld,
De omgeving had het al heel erg vaak aangegeven,
Maar als ze niet zo oerstom had geluld,
Was savanna blijven leven.

En zo zijn er veel onschuldige kinderen,
Ben v.d.brink;zijn kinderen zijn onterecht weg getrokken thuis,
Des jeugdworgs hinderen,
Zij hebben nu geen veilig huis.

Mijn vier verstandelijk beperkte kinderen onterecht weg geroofd,
Daarvoor procedeer ik me tot op de dag van vandaag kapot,
Met een pijnlijk bonzend hoofd,
En een hart,dat zit op slot.

Wsg pedo beleid
“”wij plaatsen nooit kinderen terug””
Je bent je kinderen tot hun 18e gewoon kwijt,
En maar euro,s verdienen over onze rug.

Dit kost de belastingbetaler bakken met geld,
En ook de politiek weet dat,
Het is nu al zo vaak gemeld,
En ik ben het zo ongelooflijk zat.!!

Maar ja,dat is juist wat die pedo,s willen.,
Ouders labiel,
Want dan val je voor hun grillen,
En wordt je opgesloten als de eerst de beste randdebiel.

Dus zoek ik de publiciteit,
Laat ik het weten aan de media,
Daar kan ik mijn verhaal kwijt,
Ze zullen weten dat ik besta.!!

Die pedo,s daar in diemen zullen weten wat ze ons en de kinderen hebben aangedaan,
Ik vertel het ze met smart
En ooit zal ik recht voor ze staan,
En jaag ze met liefde een kogel door hun hart.

Koelbloedig,bewust,
Ooit,
Ik ben niet eerder blij,als het lichaam in donkere aarde rust,
Of na crematie in een donker woud wordt verstrooid.

Dan pas is alle angst en pijn voorbij,
En ben ik weer een compleet gezin,
Dan pas ben ik weer tevreden en blij,
Want daar geloof ik heilig in.

Tot die tijd mag iedereen het weten,
Maak ik grof misbruik van die pedofiguren,
Opdat ze me nooit zullen vergeten,
Want ze zullen het bezuren.

Ik zal alles als gif in hun gezicht smijten,
Als bijtend zuur,
Dat ze van binnen open zal rijten
Als verzengend vuur.

Dan voelen ze maar,
Wat ze ons en duizenden andere kinderen hebben aangedaan,
Ik ben nog lang niet met die kinderverkrachters klaar,
Ik zal eeuwig doorgaan.

En ik hoop eigenlijk,hoe zielig dan ook,dat hun kinderen worden weg gehaald,
Dat zij uit hun ouderlijk gezag worden ontheven,
Dan hebben ze ook eens een harde prijs betaald,
Want dan gun ik ze een stil en leeg leven.

Dan hoop ik ook,hoe triest ook dat die kinderen worden opgesloten,
Diep weg gestopt,
Keihard verstoten,
Pas dan vind ik dat alles klopt.!!

Dat is gerechtigheid,
En voor mij goed,
In deze ongelijke,onrechtvaardige strijd,
Precies zoals het dan uiteindelijk wel moet.!!

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik hoop dat je het vechten volhoudt en ben het met Taco eens. dikke duim
Wow, wat een verhaal. Goed hoor!
Ongelofelijk het wordt tijd dat je de media benaderd. Duim voor je eindeloze gevecht!
Taco
Waar haal je toch de energie vandaan? Respect weer voor wat je doet en wat je schrijft.
Volgens mij kun jij ook wel de politiek in gaan....