Machtiger Brussel moet euro redden

Door NumoQuest gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Hoe het sprookje van de Euro steeds sprookjesachtiger wordt.

Weet u het nog. We moesten en zouden met zijn allen aan de Euro. Goed voor de economie, goed voor Europe, goed voor u. Tenminste, we weten nu al wat langer dat politici, op kosten van u en mij, gewoon kunnen liegen dat het gedrukt staat.

Even terug naar het vorige Milennium. Heel even maar hoor. De grote depressie. Klaarblijkelijk heeft niemand daar ook maar iets van willen opsteken of leren. Men leefde graag op zulks een grote voet, dat het punt onontkoombaar was dat er een moment kwam van betalen. De enorme schuldenlast was zo groot geworden dat zelfs de rente op de schulden niet eens meer kon worden opgebracht. De wereld dook in een recessie. Dat duurde bijna tien jaar want toen was kleine Adolf het zat. Die zette de schulden gewoon opzij en begon zijn oorlog.

Nu gaan we even naar de jaren zeventig van het vorige millennium. Japan, de Verenigde staten kraakten in hun voegen. Waarom? Omdat de schuldenberg zo groot aan het worden was dat die tot in lengte van dagen niet meer was op te brengen.

Nu gaan we even naar de euro. Ik weet nog dat Kok, en alle voorstanders van de euro, jaren lang hun best hebben gedaan te liegen dat het gedrukt was de consument en belastingbetaler te doen geloven dat de euro ins deze enorme welvaart had gebracht maar dat het de levensstandaard niet wezenlijk duurder had gemaakt. Dat was maar een idee van de mensen, de mensen die aachterlijk waren en het niet begrepen. En de rekenmodellen? Ach dat weten we nu, gefabriceerde leugens waar men toch nog graag aan vast houd.

De Recessie

De recessie die nu speelt is door de banken veroorzaakt. Ik kan me nog herinneren dat Wouter Bos, hij stapte net het gebouw van de Aegon uit, Mariahoeve Den Haag, voor de camera glimlachend vertelde dat de Aegon er 'heel goed' voor stond. 'Nederland zou deze recessie heel goed kunnen doorstaan. De realiteit is anders gebleken. Een week later stond Aegon, net als ABN Amro en de ING aan te kloppen om staatssteun.

De ene leugen van Balkenende en Bos volgden elkaar op onder de noemer 'Updates'.

De updates van Jan Kees de Jager

Jan Kees de Jager bedient zich van hetzelfde stramien als Wouter Bos en Balkenende eerder hebben gedaan. Hij laat de mensen in Nederland regelmatig weten wat de stand van zaken is. 'Griekenland zal alles terug betale, met de beloofde en afgesproken rente'. Ja dat was een belofte. Enkele weken later, 'Ik ben net zo bezorgd als u maar ik zie niet in waarom Griekenland de leningen inclusief de rente aan Nederland niet terug zou kunnen betalen.  Weer enkele weken later.... 'Ja het ziet er een beetje zorgelijk uit. Ik denk dat we gaan na moeten denken Griekenland wat meer ruimte te geven de leningen terug te betalen omdat.....'  We weten nu wat die updates van jan Kees de Jager waard zijn. Alleen zij die iets te winnen hebben bij het behoud van de euro, lopen nog met Brussel en de euro mee.

Wie het gelach mogen betalen......

We hebben Rutte, Verhage, en Wilders zich in het Catshuis terug zien trekken. Eindelijk gingen zij eens over iets nadenken. Zij gingen de plannen uitwerken om Nederland door deze crisis te loodsen. Wilders, opportuun of niet, trok uiteindelijk de stekker eruit. Het kabinet was gevallen. De oppositie? Die ging even twee dagen bij elkaar zitten en kraaiden victorie en lieten het kunduz akkoord de wereld zien. Iedereen, inclusief de pers en menig 'financieel specialist'  kraaiden mee.  Knap gedaan.  Zij deden in twee dagen wat de honderd dagen Catshuis niet was gelukt.

Argwaan

De meeste belastingbetalende Nederlanders, de werkelozen, zijn die geen uitzicht op een baan hebben en door ondermeer werkgevers en Kamp werden uitgekafferd?  Zij zouden het immers niet goed doen etcetera.... die bekeken het circus met de nodige argwaan en scepsis. Rutte had namelijk al laten zien dat de gewone werknemer de politiek en bancaire impotentie en incompetentie mocht gaan betalen en met Kunduz?  Ha! Met Kunduz akkoord was het zelfs nog een slag erger. Parijen buitelen over elkaar heen van stinkende eigendunk en ego tripperij, de waan van de dag veranderde in waanzin.

Nu even terug naar de banken, de euro, de Nederlandse en Europese hoofdrolspelers. Vandaag dan eindelijk het bericht dat er achter de schermen wordt gewerk aan ...  De Redding Van De Euro.

http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3265393/2012/06/04/Machtiger-Brussel-moet-euro-redden.dhtml

Twee jaar lang hebben fanatici, politici, bankbestuurders en diegenen die mede toezicht moeten houden op de falende banken, Wellink en overigen, de belastingbetaler en de cliënten van de bank gewoon voorgelogen. Dat is de uitkomst. Dat er naar die belastingbetalers, die dom gehouden cliënten van de bank, niet werd en word geluisterd, wordt meer en meer duidelijk. De leugens bereiken steeds nieuwere hoogte/dieptepunten. Dat is iets wat wel duidelijk is.

De toekomst?

Mijn vader zaliger was een simpel mens. Die zei, mensen groeien door het maken van fouten. Alleen zei die fouten niet durven toe te geven, die kun je nooit meer vertrouwen. En een tweede, geef geen geld uitvwat je niet kunt uitgeven.  Dan blijf je altijd uit de problemen. We weten nu dat we te maken hebben met een generatie politici, bankiers en 'meelopers', die al meer dan een decennium roepen en kwelen hoe goed we het met de euro toch hebben getroffen.  Hoe grots het is met de EU.

Alleen is het een beetje vaag dat die hele kleine minderheid nu nog de enigen zijn die daar in durven geloven. Ik heb wel eens vaker aangegeven dat alleen mensen met een politiek, persoonlijk of zakelijk belang dit in stand houden. Diegenen die uiteindelijk de rekeningen van het falend beleid mogen betalen, heeft hier in groeinder mate, terecht, geen bodschap meer aan.

De volgende stap

Wanneer men bedenkt dat je geen geld hebt om uit te geven, en een blanco cheque uitschrijft, dan komt er een keer een moment dat er een bankier is die je de mogelijkheid geeft om de rekning te voldoen of .... u kunt een deurwaarder tegemoet zien of erger, u wordt aangeklaagd wegens bedriegelijke bankbreuk en/of opliching. Dat is nu wat de cliënten van de bank, die eveneens belastingbetaler zijn, aan het overkomen is. Men wordt gelegaliseerd afgeperst, het nadeel is dat u noch ik, er op dit moment ook maar iets aan kunnen doen.

Wat is handig? Handig is dat u met de komende verkiezingen kijkt naar een partij die het allemaal wel welletjes vind en ervoor kiest een pas op de plaats te maken of misschien zelfs, gewoon een stap terug te doen. Wel lid blijven van de EU, maar in elk geval het beleid niet meer steunen en de soevereiniteit, door Balkenende en Rutte te grabbel gegooit, weer terug te halen.  Een partij die het niet toe staat dat Brussel straks gaat bepalen op welke wijze uw en mijn portemonnee leeg mag worden gegraait want dat dat de volgende stap zal zijn, dat is mij wel duidelijk.

Ook is het goed eens te kijken wie het vertrouwen waard is want zeg nu zelf, iemand die eerder aantoonbaar heeft gelogen, die kun je de volgende keer ook niet meer vertrouwen. Waarom zou je het mensen als Balkenende en Bos het mogelijk maken, na zoveel list en bedrog, op een andere manier de zakken nog eens te mogen vullen. Het wordt tijd voor een frisse wind, die in ieder geval het vertrouwen naar en in elkaar weer terug brengt.

Laten we het sprookje van Brussel hier stoppen. En dat hoeft uiteindelijk toch niet al te moeilijk zijn.....

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.