x

Misbruik melden

Bedankt dat je Plazilla wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Kindermishandeling in beeld

Door Awriter gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Kindermishandeling is een probleem waaraan we zeker aan moeten werken. Een groot aantal kinderen heeft namelijk te maken met een van de vormen van kindermishandeling. Als we het allen willen aanpakken is kennis over het probleem van groot belang. Daarom de vraag: Wat is precies kindermishandeling?

Kindermishandeling

In het jaar 2011 werd 1 op de 14 kinderen blootgesteld aan één van de verschillende vormen van kindermishandeling. Dat betekent dat in een gemiddelde klas van 30 kinderen, twee kinderen worden mishandeld.

 

 

 

 

Begrip kindermishandeling
Wat is kindermishandeling dan precies? De definitie van het begrip ‘kindermishandeling’ die op dit moment vanuit de Wet op de Jeugdzorg wordt gehanteerd betreft: “Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouder of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysieke of psychisch letsel”. Het is een hele mond vol, maar in gewoon Nederlands betekent dat het minderjarige kind geen fysieke en psychische aangedaan mag worden.

 

Vormen van kindermishandeling
Kindermishandeling is onder te verdelen in vijf verschillende vormen, die in gezinnen voor kunnen komen. Veelal is het zo dat meerdere vormen tegelijkertijd in een gezin plaatsvinden. De volgende vormen worden onderscheiden:
Lichamelijke mishandeling: het kind wordt bijvoorbeeld geslagen.
Lichamelijk verwaarlozing: het kind wordt niet verzorgt in de basisbehoeften als voedsel en hygiëne.
Psychische mishandeling: het kind krijgt bijvoorbeeld
Psychische verwaarlozing
Seksueel misbruik.

De eerste vorm ‘lichamelijke mishandeling’ houdt fysiek geweld in jegens het kind. Hierbij kan gedacht worden aan schoppen en slaan. Bij de tweede vorm ‘lichamelijke mishandeling’ wordt het kind de basisbehoeften als voedsel en hygiëne ontnomen. De derde vorm ‘psychische mishandeling’ betreft allerlei vormen van mishandeling waarbij geen geweld aan te pas komt.  Het kind wordt bij deze vorm geregeld uitgescholden en vernederd. Bij de vierde vorm van mishandeling: ‘psychische verwaarlozing’ wordt het kind niet de nodige zorg voor het geestelijke welzijn geboden. Het kind krijgt van zijn ouder geen enkele interesse en respect. Tot slot is er bij de vijfde vorm ‘seksueel misbruik’ sprake van seksuele handelingen die door een ouder of andere volwassenen opgedrongen wordt jegens het kind.

 

Cijfers van kindermishandeling
Al eerder is aangegeven dat 1 op de 14 kinderen te maken heeft met één van de vormen van kindermishandeling. De meerderheid van de kinderen hebben te maken met psychische en fysieke verwaarlozing respectievelijk 36% en 24%. Het blijkt dat seksueel misbruik het minst plaatsvind ongeveer 4% van de groep kinderen die wordt mishandeld. De cijfers kunnen afwijken, omdat niet alle gevallen worden gemeld bij jeugdzorg of bij de politie. Maar het blijft dat de cijfers de laatste jaren wel toenemen. Waarschijnlijk niet doordat het vaker gebeurd, maar doordat de signalen door de omgeving veel vaker worden opgevangen en worden gerapporteerd.

Bron:

http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=103058

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.