Een betere toegang tot justitie. Heb ik recht op een advocaat?

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Iedereen wordt ooit wel eens in zijn leven met justitie of met de rechtbank geconfronteerd. Heb je nu een verkeersovertreding begaan, wil je scheiden van je partner of moet u getuigen voor de rechtbank. Met al deze vragen kan je in België terecht in uw lokale justitiehuis. Heb je recht op een advocaat of niet?

Een betere toegang tot justitie.

Een eerste inlichting

Je kan op bepaalde dagen en uren terecht in het justitiehuis met vragen over uw probleem. Het is natuurlijk aan te bevelen om eerst telefonisch contact op te nemen om zo een afspraak vast te leggen.

Dit gesprek is GRATIS en verloopt ANONIEM. De assistent geeft geen juridisch advies maar informeert u enkel over de stappen of mogelijkheden waarover u beschikt. Hij gaat dus geen acties ondernemen in uw plaats zoals bijvoorbeeld bellen naar een deurwaarder of een brief opstellen.

Op burgerlijk vlak kan u informatie vragen over:
- echtscheiding
- onderhoudsgeld
- adoptie
- ouderlijk gezag
- recht op persoonlijk contact.

Op strafrechterlijk vlak kan u informatie vragen over:
- bemiddeling in strafzaken
- informatie betreffende voorlopige hechtenis, probatie, werkstraf, penitentiair verlof, beperkte detentie, onderbreking van strafuitvoering, voorlopige invrijheidsstelling, genade
- misdrijven
- boetes

Ook slachtoffers van misdrijven kunnen hier terecht voor informatie over hun rechten, burgerlijke partijstelling, verklaring van benadeelde persoon en strafuitvoering.

Een eerste juridisch advies

Voor een eerste juridisch advies, gegeven door een advocaat, moet u naar een zitdag gaan die meestal plaatsvindt in de gerechtsgebouwen, de vredegerechten, de justitiehuizen of bij sommige gemeentelijke administraties of OCMW’s.

Deze zitdagen zijn voor iedereen toegankelijk en ze zijn GRATIS.

Wat kunt bijvoorbeeld vragen?

  • Moet ik antwoorden op een brief van een deurwaarder?
  • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
  • Welke dienst kan mij verder helpen?
  • Wat moet ik ondernemen?


Wat mag u niet verwachten?

  • Het opstellen van een brief.
  • Het onderzoek en de behandeling van uw dossier
  • Een advies in een ingewikkelde zaak
  • Een langdurig gesprek

De juridische eerstelijnsbijstand zal uw zaak niet onmiddellijk regelen. Ze geeft enkel een eerste oriëntatie om u verder te helpen.

De juridische tweedelijnsbijstand: de bijstand van een advocaat

Afhankelijk van uw inkomen hebt u al dan niet volledig of gedeeltelijk recht op een advocaat. Personen met een laag inkomen of met een leefloon is deze juridische bijstand volledig kosteloos. Dit is bijvoorbeeld ook het geval voor vreemdelingen die een verblijfsvergunning willen aanvragen alsook voor de asielaanvragers.

Hoe en waar aanvragen?

U kunt uw verzoek schriftelijk bezorgen aan het bureau voor juridische bijstand of ter plaatse gaan op de zitdag. Bij het verzoek moet u een attest gezinssamenstelling en een inkomensbewijs van de laatste tweede maanden bijvoegen.

Binnen de 15 dagen zal het bureau beslissen of u gedeeltelijk of volledig kosteloos recht heeft op een advocaat en er één aanwijzen die vertrouwd is met de materie indien je er recht op hebt.

De aangewezen advocaat onderzoekt dan je dossier grondig en begeleidt je indien nodig naar de gerechtshoven en rechtbanken of hij bemiddelt in je zaak. U kan eventueel vragen naar je gebruikelijke advocaat indien deze deelneemt aan het systeem van juridische bijstand.

De juridische tweedelijnsbijstand dekt alleen de kosten van de advocaat. De procedurekosten  zijn ten uwen laste of kunnen eventueel ten laste worden genomen in het kader van de rechtsbijstand.

De rechtsbijstand

De rechtsbijstand stelt u volledig of gedeeltelijk vrij van de procedurekosten wanneer u niet over voldoende inkomsten beschikt. Het gaat hier om registratierechten, griffie- en expeditiekosten, kosten van gerechtsdeurwaarders en deskundigen.

Hoe kan je hiervan genieten?

Je kan er enkel van genieten indien je aan de zelfde inkomensvoorwaarden voldoet als bij de juridische tweedelijnsbijstand. Via uw advocaat moet uw aanvraag worden ingediend bij het bureau voor rechtsbijstand van de rechtbank waarvoor de zaak aanhangig is.

De rechtsbijstandsverzekering

Omdat niet iedereen kan genieten van de rechtsbijstand bieden de verzekeringsmaatschappijen u de mogelijkheid om u te laten verzekeren tegen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures. Dit is een niet verplichte verzekering die op zich staat of die een aanvulling is op uw familiale verzekering, uw autoverzekering of uw woningverzekering. De premie bedraagt ongeveer 150 € per jaar en je krijgt een fiscaal voordeel.

Alle adressen van de justitiehuizen vindt u op volgende link:

http://www.elfri.be/adressen-justitiehuizen

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Waardevolle informatie !