Europa In Oorlog

Door Boogschutter gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Het lijkt allemaal wel mee te vallen. Maar schijn bedriegt. Ik ben van mening dat de euro landen met open ogen zijn belazerd door de heersende klasse vanaf het moment dat de euro in nota bene, Maastricht van alle plekken op deze aardbol werd ingevoerd. En jawel, door wie anders dan door het neusje van de Zalm der Lage Landen. Als je de kranten openslaat lees je dat de ene crisis na de andere crisis volgt in een nog rapper tempo dan de vorige. Hoe lang kan dat nog goed gaan?

Na een grondige analyse er op los gelaten te hebben ben ik er van overtuigd geraakt, dat alles wat er zich nu afspeelt in de financieele wereld, een voorbode is van wat nog gaat komen. Okee, lijkt logisch, is logisch alleen de snelheid waarmee het elkaar opvolgt is beangstigend.  Ik ben allerminst een doemdenker maar de tekenen vertellen ons dat om ons te behoeden voor een Europese oorlog, een europees handelssysteem in het leven moest worden geroepen, om een vergelijkbare rampscenario zoals die zich heeft voorgedaan ten tijde van de jaren '40-'45 te voorkomen. Het handelssysteem kwam er.   

                                              

Iedereen weet hoe het op dit ogenblik gesteld is met de Europese Unie. De ene lidstaat na de andere raakt aan lager wal, en moet de broek opgehouden worden door de andere lidstaten, u raadt het al, het domino effect in optima forma, als er niet snel echte snoei harde tegen maatregelen komen tegen de spilzucht zal de economische vooruitgang, onze ondergang worden.  

 

 

Vergelijkt u de financieele teloorgang van de meeste Europese landen maar met de veldslagen die ten tijde van de tweede wereldoorlog hebben plaatsgehad op het Europese continent. Wellicht gaat er bij sommige een lampje branden. Mijn objectieve vaststelling is dat de tijd van de tweede wereld oorlog als het ware vanuit de kern van het systeem wordt gewist. U vraagt zich af, waarom ? leest u mee: zie het systeem als een soort bandrecorder welke na verloop van tijd vol met informatie raakt. Om niet aan informatie erosie onderhevig te raken zal, er overbodige informatie worden gewist. Nou en,  zou je denken, zo op het eerste gezicht niets aan de hand. Maar er wordt vergeten dat het hoogte niveau van de informatie die dan door het systeem gewist wordt, de kwaliteit hoogte , een directe invloed kan hebben en zal hebben op het voortbestaan van wellicht miljoenen mensen. 

 

Wat te doen, om te voorkomen dat  de band vol raakt, met andere woorden, de geschiedenis van het menselijk bestaan zou volbracht zijn, dus einde verhaal.  Omdat te voorkomen kwamen enkele geniale breinen op het idee om verschuivingen toe te passen binnen het systeem [ het systeem bepaalt de macht tot het maken van handelingen in een realiteit die zich voor een ieder afzonderlijk aandient ].

Maar ja, de Geschiedenis is eigenlijk geen wetenschap vanwege het feit dat het opeenvolgende gebeurtenissen zijn die op een plaats gedurende een tijd spanne op een tijds hoogte plaats vinden. De wetenschappelijke methode, van het stap voor stap terug herleiden naar het ontstaan van een gebeurtenis is voor de mens niet te doen, vrijwel onmogelijk. Met een tijdmachine is dat wel mogeijk, alleen rijst direct de vraag hoe betrouwbaar is die machine, gemaakt door mensenhanden, zijn er vergelijking materialen voorhanden, is de uitkomst van de bevindingen van zo'n  machine wel feitelijk genoeg om de bevindingen wetenschappelijk onderbouwd te mogen noemen, is er vervolgens een autoriteit die dat kan controleren, zo ja, op basis van welke gegevens, er zijn toch geen basis gegevens voorhanden waaraan zo'n zoektocht kan worden getoetst.. [ experimentieel onderzoek wordt dat genoemd ]

Feitelijk zeg ik met het voorgaande dit, dat al dat geen de beleidsmakers doen en besluiten voor de gewone jan met de pet, zo ondoorzichtig wordt gemaakt of vrijwel onbegrijpelijk, [  soms vraag ik mij wel eens af of ze zelf nog wel weten wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn daar in Den Haag ], om zo maar aan hun hebzucht en inhaligheid ten koste van alles en iedereen gehoor te geven. Gelooft u mij als ik u zeg dat ik die inhalige spilzucht welke ten koste gaat van iedereen aan den lijve heb ondervonden. Ik verzeker u  dat is geen pretje. Daaraan en nergens anders aan zijn er banken failliet gegaan, en wie moest bijspringen, juist de goedgelovige burger.

Nu ik het toch over tijd manipulatie heb, mijn stelling is dat met de invoering van de euro, met opzet de ondergang van banksystemen in gang werd gezet. Maar waarom dan ? vroeg ik mij ook af, mijn overtuiging is dat vormen van geloof   met elkaar op het spirituele vlak overhoop liggen, met als uitkomst crisis voor iedereen die een normaal bestaan leidt, niet voor de rijken, die ondervinden niet de fysieke kwalen die de crises met zich mee brengt

Wederom vraag ik mij af of een normale werknemer niet beter af is zonder een op hol geslagen overheid, die zelf niet eens meer weet wat ze nu in godsnaam aan het doen is. Hun arrogante houding zal hun opbreken, hopelijk worden dan de mensen die de crises hebben veroorzaakt zelf de dupe van hun onbekwaamheid en niet de gewone werknemer met zijn gezin.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.